Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.

PDF1.1. Dochody i wydatki - zał. nr. 1.pdf
PDF1.2. Plan dochodów załącznik nr 2.pdf
PDF1.3. Plan wydatków załącznik nr 3.pdf
PDF1.4. Dochody i wydatki z.zlecone - zał.nr 4.pdf
PDF1.5. Przychody i rozchody - zał.nr 5.pdf
PDF1.6. Wykaz zadań inwest. - zał. nr 6.pdf
PDF1.7. fundusz sołecki 2018 zał nr 7.pdf
PDF1.8. Zakres dotacji - zał. nr 8.pdf
PDF1.9. Preliminarz AA - zał. nr 9.pdf
PDF1.Uchwała.pdf
PDFObjaśnienia II.pdf
PDF2. WPF na lata 2018-2021.pdf
PDF2.1. zał. WPF.pdf
PDF2.2. Wykaz przedsięwzięć.pdf
PDF2.3. objaśnienia WPF.pdf
PDF3. Uchwała zmiana budżetu 22.12.2017.pdf
PDF3.1.wykaz zad. inwest.pdf
PDF3.2. Zestawienie kwot i zakres dotacji - 22.12.2017.pdf
PDF4. w spr. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017 r.pdf
PDF4.1.pdf
PDF5. w spr. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego.pdf
PDF6. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf
PDF7. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2018.pdf
PDF8. w spr. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary.pdf
PDF9. w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2018 roku..pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-12-2017
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  15-12-2017 12:54
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1376
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl