Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFObwieszczenie - zawiadomienie Wójta Gminy Lubrza o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV.pdf (410,98KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.10.2018 - budowa linii kablowej 15kV - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej w m.Wierzch.pdf (270,39KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl.pdf (259,04KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.11.2018 - rozbudowa i przebudowa Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Racławicach Śl..pdf (28,33KB)
PDFZawiadomienie o postanowieniach w sprawie nr V.6733.3.2018.ZPI - ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Tauron Dystrybucja SA.pdf (558,57KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku ORiOP w Racławicach Śl..pdf (310,45KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary.pdf (505,94KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV w miejscowości Wierzch.pdf (311,74KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Głogówek dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf (521,51KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego-przebudowa istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej linii 110kV Głubczyce - Prudnik.pdf (1,82MB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospdarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf (425,20KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji - udzielenie pozwoleń wodnoprawnych Firmie Handlowej ROŻA.pdf (310,90KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf (499,59KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf (514,38KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze.pdf (505,81KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek.pdf (507,78KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie IDPP.IV.6733.8.2018-przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania z mieszkalnego jednorodzinnego na zamieszkania zbiorowego.pdf (301,54KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek.pdf (425,93KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie centrum turystyczno-rekreacyjnego kolejnictwa w Racławicach Śląskich..pdf (76,74KB)
PDFObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania wodnoprawnego, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach przedsięwzięcia: „Rewitalizacja (odbudowa) ruchomego jazu piętrzącego w miejscowości RZEPCE..pdf (2,78MB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śląskich.pdf (292,62KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wydsania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- dot.przebudowy budynku i zmiany sposobu użytkowania z mieszkalnego jednorodzinnego na zamieszkania zbiorczego.pdf (329,88KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.7.2018 - budowa odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śląskich.pdf (302,86KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa parku wiejskiego w Raclawicach Śląskich.pdf (284,09KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na trasie Biedrzychowice -Wróblin.pdf (277,20KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.6.2018 - budowa parku wiejskiego w Racławicach Śl..pdf (277,81KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.6.2018 - budowa wodociągu rozdzielczego Biedrzychowice - Wróblin.pdf (336,86KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego kolejnictwa w Racławicach Śląskich.pdf (804,60KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka rurociągu kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śl..pdf (345,00KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa tematycznego parku wiejskiego w Racławicach Śl..pdf (281,11KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publlicznego - budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego kolejnictwa w Racławicach Śl..pdf (279,48KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na trasie Biedrzychowice - Wróblin.pdf (194,55KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śl..pdf (189,70KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa odcinka rurociągu tłoczonego kanalizacji sanitarnej w Racławicach Śl..pdf (189,70KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego części miasta Głogówek, dla terenów położonych w obrębach Głogówek, Winiary i Wielkie Oracze.pdf (262,39KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa.pdf (201,06KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf (193,14KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - przebudowa i zmiana sposobu użyt. dworca w Twardawie.pdf.pdf (90,58KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (14,50KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - przebudowa i zmiana sposobu użyt. dworca w Twardawie.pdf (285,49KB)

PDFObwieszczenie - SKO zawiadamia o uchyleniu decyzji Burmistrza Głogówka - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY.pdf (233,70KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa dworca kolejowego w Twardawie.doc (13,00KB)
_DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na trasie Biedrzychowice - Wróblin._doc (13,50KB)

ODTObwieszczenie o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV-6733.1.2018, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę wodociągu na trasie Biedrzychowice – Wróblin, gm..odt (16,47KB)

PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonegow rejonie ul. Konopnickiej i Niepodległosci.pdf (484,08KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze, gmina Głogówek.pdf (447,98KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowosci Mochów.pdf (256,86KB)