Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.

PDF317. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 r..pdf (1,01MB)
PDF317.1. Przychody i rozchody budżetu na 2018 r..pdf (163,79KB)
PDF317.2. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r..pdf (969,11KB)
PDF317.3 Fundusz Sołecki.pdf (1,30MB)
PDF318. w spr. zmiany WPF na lata 2018-2021.pdf (219,95KB)
PDF318. zał. objaśnienia.pdf (222,93KB)
PDF318.1. zał. nr 1 WPF.pdf (3,93MB)
PDF318.2. zał. nr 2.pdf (404,12KB)
PDF319. w spr. udzielenia dotacji Prudnickiemu Centrum Medycznemu S. A. w Prudniku na zakup krzesła kardiologicznego.pdf (103,21KB)
PDF320. w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (107,54KB)
PDF321. zmieniająca uchwałę nr VII.30.2015 z dn. 31.03.2015 r. w spr. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tyg., obowiązkowego wymiaru godz. zająć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.pdf (108,98KB)
PDF322. zmieniająca uchwałę Nr X.50.2015 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 7.07.2018 w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu.pdf (107,59KB)
PDF323. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2018 roku.pdf (336,16KB)
PDF324. w spr. sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (105,34KB)
PDF325. w spr. podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (203,56KB)
PDF326. w spr. podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (199,98KB)
PDF327. w spr. sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf (106,91KB)
PDF328. w spr. przystąpienia do opracowania m.p.z.p. dla obszaru we wsi Twardawa.pdf (2,09MB)