Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4502245017570464257000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
452053588846728423564786141487399953770148624392284126038235
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100271026812425111051533916130202672324825977362973251536287
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173658622454956979685577858566
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 64243
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 18882
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 16882
 4. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 13728
 5. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 7694
 6. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 7452
 7. Program Rodzina 500 plus
  Wyświetleń: 6562
 8. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6421
 9. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5875
 10. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5621
 11. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 5354
 12. 2016r.
  Wyświetleń: 5148
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4659
 14. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 4626
 15. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3797
 16. - Azbest
  Wyświetleń: 3779
 17. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 3727
 18. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 3599
 19. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3563
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3439
 21. Rok 2017
  Wyświetleń: 3424
 22. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3410
 23. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 3257
 24. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3244
 25. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3235
 26. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3158
 27. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3022
 28. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3002
 29. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 2998
 30. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 2991
 31. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2985
 32. 2017r.
  Wyświetleń: 2976
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 2932
 34. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 2915
 35. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2904
 36. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2876
 37. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 2866
 38. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2850
 39. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2830
 40. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 2814
 41. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 2814
 42. Burmistrz
  Wyświetleń: 2811
 43. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2804
 44. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 2787
 45. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2782
 46. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 2781
 47. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 2731
 48. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2721
 49. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2692
 50. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2673
 51. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2660
 52. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2650
 53. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2635
 54. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2609
 55. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 2586
 56. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2582
 57. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2581
 58. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 2576
 59. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2575
 60. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 2573
 61. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 2568
 62. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2560
 63. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2553
 64. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 2540
 65. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2537
 66. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2525
 67. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 2512
 68. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2504
 69. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2498
 70. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2492
 71. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 2488
 72. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2483
 73. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2478
 74. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2470
 75. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 2462
 76. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 2450
 77. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2449
 78. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2448
 79. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 2444
 80. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2433
 81. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 2424
 82. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2408
 83. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 2407
 84. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2388
 85. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 2381
 86. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2375
 87. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2351
 88. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2349
 89. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2326
 90. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2325
 91. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2307
 92. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2302
 93. Skarbnik
  Wyświetleń: 2300
 94. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 2292
 95. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 2290
 96. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2284
 97. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2261
 98. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2261
 99. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2252
 100. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2249
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2237
 102. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 2228
 103. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2223
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2221
 105. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2211
 106. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2206
 107. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2200
 108. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2192
 109. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2192
 110. 2015r.
  Wyświetleń: 2184
 111. Akcyza
  Wyświetleń: 2183
 112. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 2182
 113. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2181
 114. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2165
 115. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2163
 116. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2163
 117. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 2162
 118. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2153
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2151
 120. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2147
 121. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2143
 122. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2143
 123. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2141
 124. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2124
 125. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 2122
 126. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2112
 127. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2112
 128. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2096
 129. Rok 2016
  Wyświetleń: 2078
 130. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2077
 131. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 2073
 132. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2072
 133. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2069
 134. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2062
 135. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2056
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2056
 137. Uchwały
  Wyświetleń: 2054
 138. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2040
 139. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2035
 140. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2029
 141. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2027
 142. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2023
 143. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2021
 144. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2020
 145. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2016
 146. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2014
 147. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2007
 148. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2005
 149. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1988
 150. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1981
 151. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1979
 152. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1977
 153. Ulgi
  Wyświetleń: 1973
 154. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1957
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1956
 156. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1954
 157. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 1951
 158. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1940
 159. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 1940
 160. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1926
 161. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1914
 162. Rok 2017
  Wyświetleń: 1913
 163. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1909
 164. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1908
 165. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1900
 166. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1891
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1889
 168. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1886
 169. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 1879
 170. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 1867
 171. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 1861
 172. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1856
 173. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1853
 174. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1839
 175. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1836
 176. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1832
 177. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1824
 178. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1820
 179. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 1815
 180. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1807
 181. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1807
 182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1800
 183. ROK 2017
  Wyświetleń: 1794
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1792
 185. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 1791
 186. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1788
 187. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1784
 188. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1781
 189. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1756
 190. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 1755
 191. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1752
 192. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1752
 193. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1745
 194. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 1728
 195. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1726
 196. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1725
 197. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1725
 198. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1717
 199. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 1712
 200. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1711
 201. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 1702
 202. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 1702
 203. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1699
 204. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1693
 205. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1690
 206. Rok 2015
  Wyświetleń: 1686
 207. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1679
 208. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1675
 209. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 1674
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1672
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1670
 212. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 1668
 213. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1660
 214. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 1652
 215. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1649
 216. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1645
 217. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1641
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 1640
 219. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1639
 220. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1637
 221. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1636
 222. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1630
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1628
 224. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1626
 225. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 1624
 226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1620
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1620
 228. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1616
 229. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 1615
 230. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 1615
 231. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 1610
 232. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1599
 233. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1597
 234. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 1594
 235. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1593
 236. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1593
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1591
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1589
 239. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 1583
 240. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1582
 241. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1581
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1579
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1574
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1567
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1566
 246. 2018r.
  Wyświetleń: 1562
 247. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1560
 248. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1552
 249. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1549
 250. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1547
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 1540
 252. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1536
 253. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1534
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1533
 255. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1519
 256. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 1519
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1518
 258. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1517
 259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1517
 260. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1513
 261. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 1508
 262. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1506
 263. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1502
 264. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1497
 265. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1491
 266. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1488
 267. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1460
 268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1457
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1455
 270. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1449
 271. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1442
 272. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1436
 273. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1436
 274. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1432
 275. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1432
 276. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1425
 277. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1421
 278. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1421
 279. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1419
 280. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1413
 281. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1408
 282. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1403
 283. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1402
 284. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1401
 285. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1400
 286. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1399
 287. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 1398
 288. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1392
 289. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1391
 290. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1383
 291. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1380
 292. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1371
 293. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1369
 294. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 1361
 295. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1354
 296. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1347
 297. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1344
 298. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1340
 299. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1339
 300. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1337
 301. - Azbest
  Wyświetleń: 1334
 302. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1324
 303. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1316
 304. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1314
 305. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1312
 306. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1306
 307. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1301
 308. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 1296
 309. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1289
 310. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1274
 311. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1264
 312. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1257
 313. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1255
 314. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1254
 315. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1243
 316. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1236
 317. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1235
 318. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1232
 319. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1232
 320. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1231
 321. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1226
 322. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1221
 323. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1220
 324. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1215
 325. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1192
 326. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1188
 327. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1188
 328. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1186
 329. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1182
 330. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1182
 331. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1178
 332. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1171
 333. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1170
 334. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1163
 335. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1161
 336. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1156
 337. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1154
 338. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1154
 339. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1153
 340. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1152
 341. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1151
 342. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1146
 343. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1144
 344. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1139
 345. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 1135
 346. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 1128
 347. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1124
 348. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1116
 349. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1112
 350. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1108
 351. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1107
 352. 2018r.
  Wyświetleń: 1103
 353. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1103
 354. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1100
 355. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1099
 356. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1084
 357. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1083
 358. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1081
 359. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1079
 360. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1078
 361. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1075
 362. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1074
 363. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1061
 364. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1061
 365. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1051
 366. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1050
 367. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1043
 368. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1034
 369. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1026
 370. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1023
 371. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1018
 372. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1013
 373. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1007
 374. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1004
 375. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 997
 376. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 993
 377. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 989
 378. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 987
 379. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 987
 380. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 978
 381. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 978
 382. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 972
 383. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 971
 384. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 970
 385. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 968
 386. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 965
 387. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 959
 388. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 954
 389. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 951
 390. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 950
 391. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 949
 392. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 944
 393. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 942
 394. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 935
 395. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 932
 396. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 929
 397. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 926
 398. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 922
 399. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 920
 400. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 920
 401. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 919
 402. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 916
 403. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 914
 404. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 912
 405. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 909
 406. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 908
 407. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 904
 408. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 888
 409. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 885
 410. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 884
 411. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 881
 412. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 874
 413. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 874
 414. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 872
 415. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 865
 416. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 865
 417. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 862
 418. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 861
 419. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 861
 420. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 856
 421. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 854
 422. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 849
 423. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 840
 424. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 820
 425. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 820
 426. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 820
 427. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 806
 428. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 804
 429. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 801
 430. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 798
 431. 2018r.
  Wyświetleń: 786
 432. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 783
 433. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 773
 434. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 764
 435. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 760
 436. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 759
 437. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 754
 438. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 751
 439. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 748
 440. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 748
 441. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 746
 442. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 738
 443. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 737
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 736
 445. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 736
 446. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 729
 447. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 728
 448. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 725
 449. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 722
 450. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 721
 451. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 721
 452. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 720
 453. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 717
 454. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 716
 455. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 714
 456. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 713
 457. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 711
 458. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 710
 459. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 707
 460. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 701
 461. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 698
 462. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 693
 463. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 690
 464. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 689
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 685
 466. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 681
 467. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 680
 468. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 678
 469. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 677
 470. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 677
 471. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 674
 472. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 674
 473. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 669
 474. strona testowa
  Wyświetleń: 668
 475. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 662
 476. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 649
 477. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 644
 478. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 642
 479. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 642
 480. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 632
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 632
 482. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 631
 483. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 631
 484. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 630
 485. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 625
 486. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 620
 487. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 620
 488. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 619
 489. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 618
 490. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 614
 491. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 609
 492. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 605
 493. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 602
 494. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 600
 495. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 590
 496. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 587
 497. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 585
 498. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 576
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 575
 500. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 568
 501. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 563
 502. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 562
 503. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 561
 504. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 559
 505. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 557
 506. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 556
 507. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 554
 508. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 553
 509. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 551
 510. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 543
 511. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 541
 512. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 541
 513. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 537
 514. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 531
 515. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 522
 516. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 519
 517. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 508
 518. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 508
 519. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 507
 520. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 506
 521. Petycje
  Wyświetleń: 506
 522. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 498
 523. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 497
 524. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 486
 525. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 469
 526. Dotacje
  Wyświetleń: 457
 527. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 453
 528. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 445
 529. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 428
 530. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 423
 531. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 423
 532. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 419
 533. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 416
 534. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 416
 535. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 412
 536. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 404
 537. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 402
 538. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 396
 539. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 394
 540. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 393
 541. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 393
 542. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 392
 543. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 385
 544. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 384
 545. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 382
 546. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 380
 547. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 377
 548. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 376
 549. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 372
 550. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 370
 551. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 363
 552. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 359
 553. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 353
 554. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 351
 555. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 350
 556. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 346
 557. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 346
 558. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 345
 559. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 343
 560. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 343
 561. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 342
 562. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 337
 563. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 336
 564. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 335
 565. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 332
 566. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 331
 567. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 326
 568. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 326
 569. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 320
 570. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 317
 571. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 315
 572. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 313
 573. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 312
 574. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 309
 575. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 300
 576. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 289
 577. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 289
 578. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 286
 579. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 271
 580. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 269
 581. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 268
 582. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 266
 583. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 266
 584. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 264
 585. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 255
 586. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 255
 587. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 249
 588. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 246
 589. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 245
 590. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 244
 591. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 237
 592. Wykazy na dzierżawę, użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 229
 593. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 229
 594. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 227
 595. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 223
 596. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 218
 597. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 216
 598. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 210
 599. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 210
 600. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 202
 601. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 198
 602. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 197
 603. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 195
 604. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 190
 605. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 187
 606. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 185
 607. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 183
 608. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 179
 609. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 178
 610. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 172
 611. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 172
 612. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 163
 613. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 162
 614. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 159
 615. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 157
 616. Rok 2018
  Wyświetleń: 156
 617. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 156
 618. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 155
 619. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 155
 620. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 153
 621. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 150
 622. ROK 2018
  Wyświetleń: 147
 623. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 131
 624. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 130
 625. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 129
 626. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 127
 627. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 123
 628. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 115
 629. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 107
 630. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 107
 631. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 104
 632. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 101
 633. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 94
 634. Rok 2018
  Wyświetleń: 88
 635. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 88
 636. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 75
 637. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 73
 638. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 73
 639. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 69
 640. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 66
 641. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 65
 642. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 58
 643. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 49
 644. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 48
 645. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 47
 646. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 42
 647. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 40
 648. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 38
 649. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 36
 650. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 23
 651. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 20
 652. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 17
 653. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 11
 654. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 10
 655. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 4
 656. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2249
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×