Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2316200000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 87019
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 25368
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 23963
 4. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 15232
 5. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 12514
 6. 2018r.
  Wyświetleń: 11145
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 9304
 8. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 8922
 9. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8263
 10. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7712
 11. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 7636
 12. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7274
 13. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6581
 14. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 6547
 15. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6153
 16. 2016r.
  Wyświetleń: 5689
 17. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 5428
 18. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4974
 19. 2018r.
  Wyświetleń: 4940
 20. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4659
 21. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 4554
 22. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4437
 23. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 4392
 24. - Azbest
  Wyświetleń: 4358
 25. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4225
 26. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 4116
 27. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4068
 28. Burmistrz
  Wyświetleń: 3973
 29. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3909
 30. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 3864
 31. Rok 2017
  Wyświetleń: 3840
 32. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3835
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 3624
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 3607
 35. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3594
 36. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3580
 37. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 3544
 38. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 3520
 39. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 3507
 40. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3474
 41. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3473
 42. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3458
 43. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3417
 44. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 3416
 45. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3415
 46. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3395
 47. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3379
 48. Spółki gminne
  Wyświetleń: 3379
 49. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 3353
 50. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3338
 51. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3314
 52. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 3314
 53. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3274
 54. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3237
 55. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 3234
 56. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3232
 57. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3225
 58. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3219
 59. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 3211
 60. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3186
 61. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3183
 62. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3176
 63. Skarbnik
  Wyświetleń: 3156
 64. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3145
 65. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3130
 66. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3125
 67. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3087
 68. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3060
 69. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 3060
 70. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 3037
 71. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3034
 72. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3013
 73. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2999
 74. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2993
 75. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 2991
 76. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2970
 77. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 2970
 78. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2968
 79. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 2967
 80. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2960
 81. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2932
 82. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 2875
 83. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 2874
 84. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2872
 85. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2857
 86. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2855
 87. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 2849
 88. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 2849
 89. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2840
 90. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2831
 91. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2825
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2813
 93. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2802
 94. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 2799
 95. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2792
 96. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2775
 97. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2772
 98. Akcyza
  Wyświetleń: 2742
 99. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2740
 100. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2739
 101. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2728
 102. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 2727
 103. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 2704
 104. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2703
 105. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2680
 106. Uchwały
  Wyświetleń: 2678
 107. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2674
 108. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2674
 109. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 2659
 110. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 2657
 111. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2655
 112. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2647
 113. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2642
 114. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2638
 115. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2637
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2636
 117. Rok 2016
  Wyświetleń: 2633
 118. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2632
 119. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2630
 120. 2015r.
  Wyświetleń: 2614
 121. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2610
 122. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2595
 123. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2590
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2584
 125. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2566
 126. Ulgi
  Wyświetleń: 2552
 127. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2547
 128. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2546
 129. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2536
 130. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2534
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2527
 132. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 2525
 133. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2521
 134. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2519
 135. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2515
 136. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2515
 137. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2505
 138. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2479
 139. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2475
 140. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2466
 141. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2463
 142. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2463
 143. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2460
 144. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2454
 145. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2433
 146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2424
 147. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2421
 148. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2416
 149. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2414
 150. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2407
 151. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2406
 152. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2401
 153. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2396
 154. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2392
 155. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2390
 156. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2380
 157. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2378
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2376
 159. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2368
 160. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 2366
 161. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2363
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2357
 163. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2357
 164. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2357
 165. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2354
 166. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2341
 167. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2334
 168. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 2319
 169. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2310
 170. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2310
 171. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2284
 172. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2278
 173. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2244
 174. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2234
 175. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2232
 176. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2230
 177. 2018r.
  Wyświetleń: 2227
 178. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2224
 179. ROK 2017
  Wyświetleń: 2219
 180. Rok 2017
  Wyświetleń: 2213
 181. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2209
 182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2206
 183. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2205
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2195
 185. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2191
 186. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2191
 187. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2183
 188. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2177
 189. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2170
 190. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2167
 191. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2164
 192. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2160
 193. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2155
 194. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2143
 195. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2140
 196. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2135
 197. Rok 2015
  Wyświetleń: 2133
 198. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2127
 199. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2127
 200. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2120
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2119
 202. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2117
 203. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2113
 204. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2107
 205. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2106
 206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2094
 207. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2094
 208. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2093
 209. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2080
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2079
 211. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2075
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2075
 213. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2069
 214. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2061
 215. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2061
 216. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2051
 217. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2047
 218. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2047
 219. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2041
 220. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2041
 221. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2040
 222. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2040
 223. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2040
 224. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2032
 225. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2021
 226. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2015
 227. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2010
 228. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2003
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2002
 230. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1992
 231. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1991
 232. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1988
 233. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1985
 234. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1985
 235. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 1982
 236. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1981
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1979
 238. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 1973
 239. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1972
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1966
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1961
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1959
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1957
 244. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1949
 245. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1945
 246. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1942
 247. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 1938
 248. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 1938
 249. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1923
 250. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1922
 251. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 1914
 252. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1908
 253. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1903
 254. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1900
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1890
 256. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1886
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1884
 258. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1883
 259. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1883
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1882
 261. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 1874
 262. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 1873
 263. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 1868
 264. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1867
 265. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1867
 266. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1866
 267. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1863
 268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1853
 269. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1833
 270. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1822
 271. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1816
 272. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1814
 273. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1810
 274. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1809
 275. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1804
 276. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 1791
 277. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1786
 278. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1779
 279. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1778
 280. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1766
 281. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1762
 282. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1752
 283. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 1734
 284. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1734
 285. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1726
 286. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1723
 287. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 1720
 288. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1716
 289. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 1696
 290. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1691
 291. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1686
 292. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1666
 293. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1664
 294. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1664
 295. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1648
 296. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1635
 297. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1615
 298. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1610
 299. - Azbest
  Wyświetleń: 1601
 300. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1600
 301. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1599
 302. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1596
 303. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1595
 304. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1573
 305. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1570
 306. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1570
 307. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1569
 308. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1567
 309. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1566
 310. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1563
 311. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1552
 312. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1549
 313. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1546
 314. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1542
 315. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1530
 316. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1527
 317. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1520
 318. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1519
 319. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1519
 320. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1516
 321. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1508
 322. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1507
 323. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1504
 324. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1489
 325. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1474
 326. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1458
 327. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1458
 328. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1453
 329. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1452
 330. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1447
 331. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1429
 332. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1429
 333. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1428
 334. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 1412
 335. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1409
 336. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1407
 337. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1401
 338. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1401
 339. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1391
 340. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1376
 341. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1372
 342. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1366
 343. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1361
 344. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1357
 345. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1356
 346. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1355
 347. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1352
 348. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1351
 349. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 1349
 350. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1343
 351. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1340
 352. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1337
 353. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1336
 354. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1335
 355. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1329
 356. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1327
 357. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1323
 358. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1323
 359. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1319
 360. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1317
 361. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1315
 362. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1314
 363. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1305
 364. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1304
 365. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1299
 366. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1298
 367. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1293
 368. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1288
 369. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1280
 370. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1275
 371. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1272
 372. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1270
 373. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1267
 374. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1266
 375. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1265
 376. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1265
 377. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1261
 378. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1260
 379. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1252
 380. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1251
 381. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1250
 382. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1243
 383. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1237
 384. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1227
 385. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1227
 386. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1226
 387. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1221
 388. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1220
 389. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 1211
 390. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1201
 391. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1196
 392. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1194
 393. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1192
 394. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1185
 395. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1184
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1174
 397. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1174
 398. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1174
 399. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1173
 400. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1169
 401. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1163
 402. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1159
 403. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1155
 404. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1153
 405. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1150
 406. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1149
 407. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1148
 408. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1147
 409. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1145
 410. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1144
 411. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1142
 412. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1141
 413. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1140
 414. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1131
 415. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1121
 416. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1120
 417. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1119
 418. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1114
 419. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1113
 420. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1109
 421. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1108
 422. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1108
 423. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1106
 424. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1104
 425. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1103
 426. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1102
 427. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1101
 428. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1096
 429. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1095
 430. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1093
 431. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1091
 432. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1089
 433. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1084
 434. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1080
 435. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1077
 436. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1077
 437. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1076
 438. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1072
 439. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1070
 440. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1064
 441. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1062
 442. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1061
 443. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1053
 444. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1053
 445. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1050
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1048
 447. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1045
 448. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1042
 449. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1041
 450. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1039
 451. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1037
 452. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1036
 453. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1034
 454. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1031
 455. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1029
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1028
 457. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1027
 458. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1027
 459. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1026
 460. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1023
 461. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1022
 462. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1022
 463. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1021
 464. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1021
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1018
 466. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1016
 467. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1015
 468. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1015
 469. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1013
 470. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1010
 471. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 996
 472. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 991
 473. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 989
 474. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 984
 475. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 984
 476. Petycje
  Wyświetleń: 984
 477. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 981
 478. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 975
 479. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 974
 480. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 970
 481. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 970
 482. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 954
 483. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 951
 484. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 950
 485. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 948
 486. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 946
 487. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 943
 488. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 943
 489. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 935
 490. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 934
 491. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 933
 492. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 933
 493. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 930
 494. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 925
 495. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 924
 496. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 923
 497. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 921
 498. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 918
 499. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 916
 500. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 916
 501. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 914
 502. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 914
 503. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 900
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 892
 505. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 889
 506. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 885
 507. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 885
 508. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 884
 509. strona testowa
  Wyświetleń: 880
 510. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 875
 511. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 855
 512. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 854
 513. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 839
 514. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 837
 515. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 831
 516. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 828
 517. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 823
 518. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 823
 519. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 818
 520. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 817
 521. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 799
 522. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 799
 523. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 790
 524. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 776
 525. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 774
 526. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 772
 527. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 770
 528. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 770
 529. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 765
 530. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 764
 531. ROK 2018
  Wyświetleń: 762
 532. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 760
 533. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 760
 534. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 755
 535. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 747
 536. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 743
 537. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 743
 538. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 742
 539. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 737
 540. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 726
 541. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 718
 542. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 715
 543. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 713
 544. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 692
 545. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 692
 546. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 688
 547. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 681
 548. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 679
 549. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 677
 550. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 674
 551. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 673
 552. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 669
 553. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 669
 554. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 656
 555. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 652
 556. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 649
 557. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 648
 558. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 644
 559. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 635
 560. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 634
 561. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 633
 562. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 631
 563. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 630
 564. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 629
 565. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 622
 566. RODO
  Wyświetleń: 621
 567. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 603
 568. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 600
 569. Rok 2018
  Wyświetleń: 584
 570. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 582
 571. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 582
 572. Dotacje
  Wyświetleń: 572
 573. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 569
 574. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 561
 575. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 558
 576. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 557
 577. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 553
 578. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 550
 579. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 549
 580. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 543
 581. Rok 2018
  Wyświetleń: 542
 582. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 542
 583. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 541
 584. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 538
 585. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 536
 586. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 536
 587. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 532
 588. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 532
 589. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 530
 590. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 522
 591. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 515
 592. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 509
 593. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 504
 594. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 504
 595. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 501
 596. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 498
 597. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 492
 598. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 489
 599. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 489
 600. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 486
 601. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 486
 602. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 485
 603. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 484
 604. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 483
 605. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 481
 606. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 479
 607. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 475
 608. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 474
 609. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 472
 610. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 472
 611. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 469
 612. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 468
 613. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 459
 614. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 454
 615. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 442
 616. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 439
 617. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 434
 618. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 428
 619. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 424
 620. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 423
 621. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 414
 622. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 407
 623. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 407
 624. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 407
 625. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 404
 626. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 394
 627. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 393
 628. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 391
 629. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 391
 630. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 390
 631. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 387
 632. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 374
 633. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 372
 634. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 370
 635. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 366
 636. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 365
 637. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 363
 638. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 360
 639. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 358
 640. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 356
 641. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 353
 642. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 351
 643. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 350
 644. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 350
 645. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 349
 646. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 346
 647. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 338
 648. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 329
 649. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 325
 650. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 324
 651. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 319
 652. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 317
 653. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 317
 654. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 304
 655. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 302
 656. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 300
 657. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 294
 658. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 293
 659. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 289
 660. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 287
 661. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 285
 662. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 281
 663. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 266
 664. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 265
 665. Postanowienia
  Wyświetleń: 263
 666. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 261
 667. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 259
 668. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 259
 669. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 258
 670. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 255
 671. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 252
 672. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 251
 673. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 250
 674. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 250
 675. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 249
 676. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 248
 677. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 246
 678. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 246
 679. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 246
 680. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 238
 681. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 228
 682. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 227
 683. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 225
 684. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 223
 685. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 217
 686. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 216
 687. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 208
 688. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 205
 689. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 204
 690. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 203
 691. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 200
 692. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 199
 693. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 198
 694. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 198
 695. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 198
 696. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 197
 697. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 188
 698. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 185
 699. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 179
 700. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 178
 701. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 177
 702. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 176
 703. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 176
 704. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 173
 705. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 168
 706. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 166
 707. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 165
 708. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 164
 709. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 163
 710. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 162
 711. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 162
 712. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 160
 713. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 158
 714. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 157
 715. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 157
 716. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 154
 717. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 152
 718. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 150
 719. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 147
 720. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 147
 721. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 143
 722. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 142
 723. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 141
 724. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 141
 725. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 139
 726. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 139
 727. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 139
 728. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 136
 729. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 136
 730. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 132
 731. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 131
 732. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 127
 733. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 126
 734. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 124
 735. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 122
 736. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 122
 737. 2019r.
  Wyświetleń: 117
 738. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 111
 739. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 108
 740. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 105
 741. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 104
 742. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 104
 743. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 103
 744. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 103
 745. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 99
 746. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 99
 747. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 97
 748. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 95
 749. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 92
 750. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 91
 751. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 88
 752. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 84
 753. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 82
 754. 2019r.
  Wyświetleń: 81
 755. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 81
 756. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 79
 757. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 77
 758. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 76
 759. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 74
 760. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 72
 761. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 68
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 67
 763. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 61
 764. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 55
 765. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 50
 766. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 48
 767. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 41
 768. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 39
 769. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 39
 770. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 38
 771. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 38
 772. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 36
 773. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 35
 774. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 34
 775. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 34
 776. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 29
 777. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 29
 778. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 28
 779. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 26
 780. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 24
 781. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 24
 782. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 22
 783. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 21
 784. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 17
 785. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 17
 786. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 17
 787. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 16
 788. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 12
 789. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 11
 790. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 10
 791. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 3
 792. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2703
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×