Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
428534734057483772600000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 124478
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44406
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 40985
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 24961
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 21998
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 16237
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 15121
 8. 2019 r.
  Wyświetleń: 13592
 9. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 12741
 10. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 11711
 11. 2018r.
  Wyświetleń: 11040
 12. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9579
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 9449
 14. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 9107
 15. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9106
 16. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 8758
 17. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 8133
 18. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7676
 19. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6624
 20. 2016r.
  Wyświetleń: 6621
 21. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6334
 22. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 6310
 23. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6019
 24. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5840
 25. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5825
 26. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5815
 27. Burmistrz
  Wyświetleń: 5795
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 5685
 29. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 5536
 30. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 5393
 31. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5392
 32. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 5342
 33. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5313
 34. - Azbest
  Wyświetleń: 5302
 35. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5175
 36. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 5058
 37. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 5016
 38. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4914
 39. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4754
 40. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4741
 41. 2017r.
  Wyświetleń: 4648
 42. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 4603
 43. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4571
 44. Rok 2017
  Wyświetleń: 4570
 45. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4541
 46. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4536
 47. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4503
 48. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4480
 49. Skarbnik
  Wyświetleń: 4471
 50. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4444
 51. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4422
 52. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4381
 53. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4369
 54. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4364
 55. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 4363
 56. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4318
 57. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4293
 58. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4266
 59. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 4260
 60. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4222
 61. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4202
 62. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 4193
 63. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4183
 64. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4121
 65. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4114
 66. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4104
 67. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4061
 68. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 4041
 69. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 4030
 70. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4019
 71. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 4009
 72. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 4003
 73. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3999
 74. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3988
 75. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3943
 76. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3940
 77. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3900
 78. Uchwały
  Wyświetleń: 3899
 79. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3890
 80. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3866
 81. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3852
 82. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3847
 83. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3836
 84. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3823
 85. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3819
 86. 2019r.
  Wyświetleń: 3814
 87. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3814
 88. Akcyza
  Wyświetleń: 3771
 89. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3767
 90. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 3748
 91. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3746
 92. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3735
 93. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3707
 94. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3692
 95. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3663
 96. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3647
 97. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3641
 98. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3626
 99. 2018r.
  Wyświetleń: 3622
 100. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 3615
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3615
 102. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3607
 103. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 3578
 104. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3554
 105. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3551
 106. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3551
 107. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3523
 108. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3512
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3502
 110. Rok 2016
  Wyświetleń: 3498
 111. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3485
 112. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3471
 113. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3464
 114. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3455
 115. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3455
 116. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3452
 117. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3449
 118. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3438
 119. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3420
 120. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3409
 121. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3408
 122. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3405
 123. Ulgi
  Wyświetleń: 3399
 124. 2015r.
  Wyświetleń: 3394
 125. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3374
 126. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3367
 127. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3339
 128. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3301
 129. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 3299
 130. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3297
 131. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3292
 132. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3281
 133. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3268
 134. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3261
 135. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3253
 136. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3252
 137. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 3250
 138. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3228
 139. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3227
 140. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3223
 141. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3217
 142. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3205
 143. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3195
 144. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3187
 145. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3180
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3177
 147. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3173
 148. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3169
 149. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3167
 150. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3158
 151. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3155
 152. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3147
 153. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3144
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3142
 155. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3139
 156. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3138
 157. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3125
 158. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3123
 159. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3120
 160. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 3088
 161. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3080
 162. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 3076
 163. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3074
 164. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3068
 165. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3063
 166. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3055
 167. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3053
 168. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3049
 169. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3048
 170. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3047
 171. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3046
 172. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 3020
 173. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3015
 174. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 3001
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2999
 176. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2964
 177. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2960
 178. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2957
 179. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2949
 180. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2942
 181. ROK 2017
  Wyświetleń: 2939
 182. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2936
 183. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2928
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2923
 185. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2903
 186. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2902
 187. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2900
 188. Rok 2015
  Wyświetleń: 2893
 189. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2887
 190. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2876
 191. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2874
 192. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2873
 193. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2864
 194. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2863
 195. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2859
 196. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2858
 197. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2854
 198. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2847
 199. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2846
 200. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2833
 201. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2832
 202. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2824
 203. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2814
 204. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2812
 205. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2792
 206. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2772
 207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2769
 208. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2769
 209. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2764
 210. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2762
 211. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2762
 212. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2756
 213. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2753
 214. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2743
 215. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2742
 216. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2742
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2739
 218. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2737
 219. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2731
 220. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2731
 221. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2730
 222. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2724
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2723
 224. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2720
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2711
 226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2705
 227. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2701
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2700
 229. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2689
 230. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2687
 231. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2686
 232. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2684
 233. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 2682
 234. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2680
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2678
 236. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2677
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2671
 238. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2669
 239. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2663
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2655
 241. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 2654
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2648
 243. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2643
 244. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2642
 245. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2639
 246. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2637
 247. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2632
 248. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2627
 249. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2625
 250. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2615
 251. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2614
 252. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2611
 253. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2610
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2599
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2591
 256. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2586
 257. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2585
 258. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2580
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2578
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2561
 261. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2554
 262. Rok 2017
  Wyświetleń: 2553
 263. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2543
 264. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2542
 265. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2540
 266. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2538
 267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2538
 268. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2529
 269. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2517
 270. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2517
 271. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2516
 272. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2508
 273. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2489
 274. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2486
 275. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2482
 276. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2457
 277. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2436
 278. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2434
 279. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2434
 280. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2421
 281. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2397
 282. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2390
 283. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2382
 284. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2382
 285. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2379
 286. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2376
 287. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2371
 288. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2341
 289. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2338
 290. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2333
 291. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2309
 292. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2297
 293. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2281
 294. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2280
 295. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2273
 296. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2265
 297. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2258
 298. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2245
 299. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2241
 300. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2231
 301. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2229
 302. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2219
 303. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2205
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2200
 305. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 2178
 306. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2157
 307. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2154
 308. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2148
 309. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2119
 310. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2115
 311. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2114
 312. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2105
 313. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2093
 314. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2081
 315. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2060
 316. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 2052
 317. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 2052
 318. - Azbest
  Wyświetleń: 2027
 319. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2016
 320. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2013
 321. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2001
 322. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1982
 323. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1961
 324. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1959
 325. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1957
 326. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1953
 327. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1947
 328. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1947
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1936
 330. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1934
 331. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1929
 332. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1927
 333. Petycje
  Wyświetleń: 1923
 334. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1917
 335. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1912
 336. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1910
 337. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1910
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1895
 339. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1892
 340. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1889
 341. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1882
 342. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1882
 343. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1874
 344. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1867
 345. 2019r.
  Wyświetleń: 1863
 346. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1855
 347. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1850
 348. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1838
 349. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1832
 350. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1831
 351. ROK 2018
  Wyświetleń: 1828
 352. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1820
 353. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1808
 354. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1801
 355. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1795
 356. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1792
 357. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 1786
 358. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1783
 359. RODO
  Wyświetleń: 1782
 360. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1782
 361. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1780
 362. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1778
 363. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1776
 364. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1774
 365. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1766
 366. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1760
 367. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1754
 368. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1753
 369. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1753
 370. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1748
 371. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 1741
 372. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1738
 373. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1738
 374. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1737
 375. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1730
 376. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1727
 377. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1725
 378. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1718
 379. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1718
 380. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1716
 381. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1713
 382. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1712
 383. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1710
 384. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1710
 385. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1709
 386. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1709
 387. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1708
 388. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1707
 389. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1706
 390. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1699
 391. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1699
 392. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1691
 393. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1691
 394. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1687
 395. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1684
 396. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1684
 397. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1676
 398. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1673
 399. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1667
 400. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1667
 401. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1663
 402. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1662
 403. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1659
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1656
 405. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1653
 406. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1652
 407. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1649
 408. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1645
 409. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1641
 410. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1641
 411. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1636
 412. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1631
 413. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1629
 414. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1625
 415. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 1624
 416. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1623
 417. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1622
 418. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1621
 419. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1618
 420. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1617
 421. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1617
 422. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1614
 423. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1614
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1605
 425. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1604
 426. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1604
 427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1603
 428. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1600
 429. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1596
 430. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1595
 431. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1595
 432. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1595
 433. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1592
 434. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1590
 435. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1589
 436. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1587
 437. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1585
 438. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1583
 439. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1582
 440. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1578
 441. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1576
 442. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1574
 443. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1571
 444. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 1562
 445. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1560
 446. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1554
 447. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1553
 448. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1553
 449. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1553
 450. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1551
 451. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1551
 452. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1550
 453. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1547
 454. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1546
 455. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1538
 456. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1536
 457. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1535
 458. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1535
 459. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1534
 460. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1532
 461. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1528
 462. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1527
 463. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1525
 464. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1525
 465. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1522
 466. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1520
 467. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1519
 468. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1515
 469. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1505
 470. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1503
 471. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1502
 472. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1499
 473. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1498
 474. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1498
 475. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1497
 476. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1495
 477. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1495
 478. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1489
 479. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1487
 480. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1486
 481. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1482
 482. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1478
 483. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1477
 484. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1469
 485. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1460
 486. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1458
 487. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1458
 488. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1456
 489. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1453
 490. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1449
 491. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1449
 492. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1448
 493. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1443
 494. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1441
 495. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1441
 496. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1439
 497. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1438
 498. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1436
 499. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1433
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1432
 501. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1428
 502. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1426
 503. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1424
 504. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1422
 505. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1418
 506. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1417
 507. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1413
 508. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1412
 509. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1403
 510. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1397
 511. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1397
 512. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1393
 513. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1391
 514. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1389
 515. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1388
 516. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1388
 517. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1387
 518. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1382
 519. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1382
 520. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1367
 521. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1366
 522. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1361
 523. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1357
 524. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1357
 525. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1356
 526. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1355
 527. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1355
 528. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1354
 529. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1348
 530. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1341
 531. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1340
 532. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1338
 533. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1336
 534. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1335
 535. Rok 2018
  Wyświetleń: 1334
 536. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1328
 537. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1328
 538. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1321
 539. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1315
 540. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1312
 541. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 1308
 542. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1306
 543. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1305
 544. strona testowa
  Wyświetleń: 1303
 545. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1299
 546. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1296
 547. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1296
 548. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1296
 549. 2020 r.
  Wyświetleń: 1293
 550. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1293
 551. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1288
 552. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1286
 553. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1274
 554. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1272
 555. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1271
 556. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1268
 557. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1265
 558. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1263
 559. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1259
 560. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1254
 561. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 1248
 562. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1246
 563. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1244
 564. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1243
 565. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1239
 566. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1237
 567. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1234
 568. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 1231
 569. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1218
 570. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1208
 571. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1200
 572. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1199
 573. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1190
 574. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1188
 575. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1186
 576. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1181
 577. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1174
 578. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1165
 579. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1164
 580. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1160
 581. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1159
 582. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1156
 583. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1156
 584. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1142
 585. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1140
 586. 2020 r.
  Wyświetleń: 1140
 587. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1133
 588. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1126
 589. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1126
 590. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1124
 591. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 1123
 592. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1101
 593. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1098
 594. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1088
 595. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1083
 596. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1070
 597. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1069
 598. Rok 2018
  Wyświetleń: 1057
 599. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1049
 600. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1039
 601. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1038
 602. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1013
 603. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1013
 604. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1008
 605. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1005
 606. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 999
 607. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 996
 608. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 991
 609. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 986
 610. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 975
 611. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 974
 612. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 968
 613. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 953
 614. Postanowienia
  Wyświetleń: 952
 615. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 946
 616. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 946
 617. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 944
 618. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 943
 619. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 941
 620. luty 2019
  Wyświetleń: 940
 621. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 928
 622. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 928
 623. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 928
 624. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 925
 625. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 914
 626. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 912
 627. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 907
 628. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 905
 629. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 905
 630. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 904
 631. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 903
 632. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 896
 633. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 893
 634. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 887
 635. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 885
 636. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 885
 637. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 882
 638. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 874
 639. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 871
 640. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 868
 641. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 867
 642. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 865
 643. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 862
 644. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 860
 645. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 857
 646. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 856
 647. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 856
 648. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 855
 649. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 855
 650. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 852
 651. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 852
 652. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 849
 653. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 847
 654. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 846
 655. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 844
 656. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 841
 657. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 841
 658. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 833
 659. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 827
 660. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 827
 661. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 817
 662. Dotacje
  Wyświetleń: 816
 663. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 814
 664. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 810
 665. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 804
 666. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 802
 667. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 801
 668. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 800
 669. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 799
 670. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 798
 671. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 796
 672. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 794
 673. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 794
 674. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 792
 675. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 791
 676. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 789
 677. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 788
 678. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 786
 679. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 784
 680. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 783
 681. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 781
 682. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 781
 683. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 779
 684. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 778
 685. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 774
 686. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 771
 687. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 770
 688. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 766
 689. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 763
 690. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 762
 691. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 762
 692. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 761
 693. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 761
 694. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 759
 695. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 759
 696. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 756
 697. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 751
 698. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 751
 699. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 749
 700. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 746
 701. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 745
 702. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 742
 703. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 740
 704. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 739
 705. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 739
 706. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 737
 707. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 736
 708. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 732
 709. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 730
 710. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 727
 711. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 719
 712. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 717
 713. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 714
 714. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 713
 715. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 710
 716. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 704
 717. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 702
 718. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 701
 719. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 699
 720. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 698
 721. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 686
 722. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 680
 723. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 677
 724. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 672
 725. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 670
 726. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 665
 727. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 661
 728. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 661
 729. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 658
 730. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 655
 731. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 651
 732. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 642
 733. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 634
 734. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 625
 735. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 619
 736. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 615
 737. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 615
 738. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 611
 739. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 604
 740. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 601
 741. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 595
 742. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 595
 743. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 594
 744. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 593
 745. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 592
 746. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 586
 747. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 582
 748. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 582
 749. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 580
 750. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 580
 751. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 579
 752. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 577
 753. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 569
 754. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 564
 755. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 562
 756. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 562
 757. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 561
 758. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 560
 759. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 560
 760. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 560
 761. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 559
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 556
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 550
 764. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 546
 765. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 545
 766. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 539
 767. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 538
 768. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 537
 769. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 534
 770. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 531
 771. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 528
 772. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 527
 773. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 526
 774. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 524
 775. styczeń 2019
  Wyświetleń: 522
 776. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 521
 777. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 521
 778. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 521
 779. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 521
 780. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 521
 781. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 521
 782. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 520
 783. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 520
 784. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 517
 785. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 516
 786. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 515
 787. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 515
 788. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 511
 789. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 510
 790. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 509
 791. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 505
 792. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 500
 793. marzec 2019
  Wyświetleń: 500
 794. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 498
 795. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 498
 796. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 496
 797. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 495
 798. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 495
 799. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 494
 800. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 493
 801. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 492
 802. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 489
 803. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 485
 804. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 484
 805. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 483
 806. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 482
 807. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 480
 808. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 480
 809. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 476
 810. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 476
 811. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 476
 812. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 474
 813. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 473
 814. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 469
 815. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 468
 816. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 466
 817. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 466
 818. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 465
 819. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 463
 820. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 461
 821. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 460
 822. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 460
 823. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 451
 824. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 451
 825. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 449
 826. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 445
 827. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 439
 828. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 438
 829. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 437
 830. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 436
 831. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 433
 832. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 432
 833. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 431
 834. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 430
 835. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 427
 836. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 423
 837. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 422
 838. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 421
 839. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 421
 840. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 420
 841. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 413
 842. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 413
 843. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 410
 844. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 408
 845. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 408
 846. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 400
 847. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 397
 848. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 395
 849. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 395
 850. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 391
 851. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 390
 852. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 389
 853. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 377
 854. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 375
 855. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 373
 856. maj 2019
  Wyświetleń: 371
 857. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 370
 858. 2020r.
  Wyświetleń: 364
 859. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 364
 860. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 361
 861. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 359
 862. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 359
 863. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 359
 864. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 358
 865. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 353
 866. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 351
 867. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 350
 868. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 346
 869. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 341
 870. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 338
 871. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 337
 872. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 335
 873. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 333
 874. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 330
 875. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 330
 876. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 323
 877. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 322
 878. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 320
 879. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 318
 880. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 315
 881. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 315
 882. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 311
 883. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 308
 884. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 306
 885. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 305
 886. sierpień 2019
  Wyświetleń: 303
 887. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 301
 888. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 298
 889. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 296
 890. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 296
 891. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 292
 892. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 289
 893. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 281
 894. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 280
 895. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 277
 896. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 276
 897. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 276
 898. lipiec 2019
  Wyświetleń: 274
 899. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 270
 900. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 267
 901. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 266
 902. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 265
 903. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 264
 904. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 264
 905. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 262
 906. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 258
 907. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 255
 908. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 251
 909. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 248
 910. październik 2019
  Wyświetleń: 244
 911. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 244
 912. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 236
 913. grudzień 2019
  Wyświetleń: 231
 914. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 227
 915. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 225
 916. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 222
 917. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 221
 918. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 220
 919. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 220
 920. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 219
 921. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 218
 922. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 218
 923. listopad 2019
  Wyświetleń: 212
 924. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 211
 925. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 210
 926. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 209
 927. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 208
 928. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 207
 929. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 207
 930. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 206
 931. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 206
 932. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, ROK 2020
  Wyświetleń: 201
 933. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 200
 934. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 196
 935. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 194
 936. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 191
 937. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 187
 938. Kierownictwo
  Wyświetleń: 185
 939. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 179
 940. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 179
 941. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 178
 942. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 178
 943. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 176
 944. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 174
 945. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 174
 946. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 174
 947. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 172
 948. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 171
 949. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 166
 950. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 162
 951. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 151
 952. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 148
 953. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 148
 954. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 146
 955. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 144
 956. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 142
 957. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 142
 958. styczeń 2020
  Wyświetleń: 140
 959. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 137
 960. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 135
 961. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 134
 962. ROK 2020
  Wyświetleń: 129
 963. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 129
 964. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 128
 965. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 126
 966. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 126
 967. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 125
 968. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 123
 969. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 122
 970. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 122
 971. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 118
 972. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 117
 973. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 115
 974. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 112
 975. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 112
 976. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 112
 977. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 109
 978. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 106
 979. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 104
 980. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 101
 981. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 97
 982. luty 2020
  Wyświetleń: 96
 983. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 94
 984. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 94
 985. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 93
 986. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 91
 987. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 90
 988. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 89
 989. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 89
 990. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 89
 991. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 86
 992. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 83
 993. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 82
 994. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 79
 995. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 78
 996. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 74
 997. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 73
 998. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 72
 999. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 70
 1000. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 69
 1001. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 66
 1002. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 62
 1003. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 56
 1004. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 54
 1005. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 32
 1006. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 31
 1007. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 19
 1008. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6
 1009. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 6
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3455
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl