Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
45279359394682042438479404157340059184840000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100821029412458111371539216179203262330226043363943258536371
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173659622454956979685577858587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 45936
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 9269
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 8622
 4. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 6758
 5. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5670
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 5263
 7. Program Rodzina 500 plus
  Wyświetleń: 4556
 8. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4478
 9. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4331
 10. 2016r.
  Wyświetleń: 4189
 11. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3300
 12. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 3271
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3035
 14. - Azbest
  Wyświetleń: 2908
 15. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2796
 16. Rok 2017
  Wyświetleń: 2747
 17. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2642
 18. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2622
 19. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2598
 20. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2573
 21. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 2530
 22. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2471
 23. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2460
 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2354
 25. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 2278
 26. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2144
 27. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2143
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 2135
 29. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2135
 30. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2126
 31. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2111
 32. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2103
 33. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2099
 34. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2080
 35. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 2078
 36. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 2070
 37. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 2055
 38. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2043
 39. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2041
 40. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2039
 41. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2035
 42. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2019
 43. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 2011
 44. Burmistrz
  Wyświetleń: 2005
 45. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 2003
 46. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1972
 47. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1960
 48. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 1949
 49. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 1948
 50. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 1934
 51. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 1927
 52. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 1915
 53. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1912
 54. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1907
 55. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 1895
 56. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 1876
 57. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 1860
 58. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1841
 59. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1838
 60. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1821
 61. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1821
 62. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 1814
 63. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1807
 64. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1805
 65. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 1802
 66. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1800
 67. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1798
 68. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 1793
 69. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1792
 70. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1772
 71. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 1754
 72. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1740
 73. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1734
 74. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1726
 75. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 1721
 76. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1716
 77. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1715
 78. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1711
 79. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1708
 80. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 1701
 81. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1697
 82. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 1692
 83. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1682
 84. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 1674
 85. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1671
 86. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1669
 87. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1668
 88. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 1667
 89. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1667
 90. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1655
 91. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1644
 92. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1630
 93. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1630
 94. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1622
 95. Skarbnik
  Wyświetleń: 1608
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1604
 97. 2015r.
  Wyświetleń: 1602
 98. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1593
 99. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1592
 100. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1588
 101. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1580
 102. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1577
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1577
 104. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1571
 105. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1569
 106. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1566
 107. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1564
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1555
 109. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1536
 110. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1534
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1533
 112. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1526
 113. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1522
 114. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1501
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1500
 116. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1498
 117. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1496
 118. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1493
 119. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1479
 120. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1463
 121. Akcyza
  Wyświetleń: 1460
 122. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1460
 123. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1459
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1458
 125. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1434
 126. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1434
 127. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1429
 128. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1417
 129. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1413
 130. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1412
 131. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1410
 132. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1406
 133. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1405
 134. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1391
 135. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1391
 136. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1380
 137. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1375
 138. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1370
 139. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1365
 140. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1365
 141. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1363
 142. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1362
 143. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1358
 144. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1356
 145. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1354
 146. Rok 2017
  Wyświetleń: 1351
 147. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1334
 148. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1326
 149. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1321
 150. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1319
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1318
 152. 2017r.
  Wyświetleń: 1308
 153. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1302
 154. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1298
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1290
 156. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1288
 157. Rok 2016
  Wyświetleń: 1288
 158. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 1287
 159. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1285
 160. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 1281
 161. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1279
 162. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1278
 163. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1275
 164. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 1271
 165. Konkurs 2015r.
  Wyświetleń: 1258
 166. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1257
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1255
 168. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 1252
 169. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1248
 170. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1241
 171. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1234
 172. Ulgi
  Wyświetleń: 1221
 173. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 1211
 174. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 1209
 175. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1209
 176. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1196
 177. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1195
 178. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 1193
 179. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 1182
 180. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1175
 181. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1161
 182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 1159
 183. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 1147
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1143
 185. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1141
 186. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 1141
 187. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 1140
 188. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1137
 189. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1134
 190. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1133
 191. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1130
 192. Uchwały
  Wyświetleń: 1128
 193. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1112
 194. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1108
 195. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1107
 196. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1104
 197. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1102
 198. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1102
 199. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 1100
 200. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1091
 201. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1085
 202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1084
 203. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1081
 204. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1079
 205. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1075
 206. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1074
 207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1072
 208. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1070
 209. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 1069
 210. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1066
 211. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1065
 212. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1062
 213. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1060
 214. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1059
 215. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1059
 216. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1059
 217. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 1058
 218. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1058
 219. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 1056
 220. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1056
 221. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1054
 222. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1053
 223. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 1053
 224. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1050
 225. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1049
 226. ROK 2017
  Wyświetleń: 1047
 227. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1046
 228. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1045
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 1041
 230. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 1039
 231. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1039
 232. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1039
 233. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1038
 234. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 1031
 235. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1019
 236. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1018
 237. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1016
 238. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 1015
 239. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1015
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1012
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1011
 242. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1008
 243. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1006
 244. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1005
 245. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 998
 246. Rok 2015
  Wyświetleń: 997
 247. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 994
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 994
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 993
 250. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 993
 251. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 987
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 982
 253. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 981
 254. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 977
 255. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 975
 256. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 974
 257. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 972
 258. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 971
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 969
 260. - Azbest
  Wyświetleń: 967
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 967
 262. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 958
 263. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 955
 264. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 953
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 951
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 949
 267. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 944
 268. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 944
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 943
 270. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 940
 271. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 940
 272. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 931
 273. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 930
 274. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 924
 275. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 919
 276. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 917
 277. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 916
 278. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 911
 279. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 907
 280. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 907
 281. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 907
 282. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 903
 283. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 902
 284. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 901
 285. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 901
 286. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 898
 287. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 887
 288. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 878
 289. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 875
 290. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 874
 291. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 870
 292. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 869
 293. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 867
 294. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 866
 295. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 864
 296. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 859
 297. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 857
 298. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 857
 299. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 854
 300. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 854
 301. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 851
 302. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 849
 303. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 848
 304. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 845
 305. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 845
 306. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 841
 307. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 837
 308. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 836
 309. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 835
 310. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 832
 311. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 826
 312. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 825
 313. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 825
 314. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 822
 315. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 818
 316. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 818
 317. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 818
 318. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 815
 319. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 807
 320. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 807
 321. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 805
 322. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 801
 323. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 801
 324. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 799
 325. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 787
 326. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 787
 327. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 784
 328. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 779
 329. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 777
 330. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 772
 331. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 770
 332. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 768
 333. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 765
 334. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 764
 335. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 756
 336. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 749
 337. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 744
 338. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 743
 339. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 742
 340. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 735
 341. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 735
 342. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 734
 343. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 733
 344. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 725
 345. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 724
 346. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 718
 347. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 713
 348. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 705
 349. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 703
 350. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 702
 351. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 698
 352. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 696
 353. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 689
 354. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 688
 355. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 687
 356. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 686
 357. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 685
 358. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 682
 359. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 680
 360. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 673
 361. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 672
 362. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 669
 363. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 664
 364. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 661
 365. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 658
 366. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 655
 367. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 654
 368. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 649
 369. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 646
 370. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 644
 371. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 641
 372. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 641
 373. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 639
 374. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 639
 375. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 639
 376. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 628
 377. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 626
 378. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 622
 379. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 613
 380. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 607
 381. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 606
 382. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 599
 383. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 596
 384. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 589
 385. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 587
 386. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 571
 387. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 560
 388. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 559
 389. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 551
 390. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 548
 391. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 547
 392. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 541
 393. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 537
 394. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 534
 395. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 531
 396. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 527
 397. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 524
 398. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 515
 399. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 510
 400. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 500
 401. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 499
 402. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 497
 403. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 497
 404. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 489
 405. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 483
 406. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 470
 407. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 470
 408. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 468
 409. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 458
 410. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 454
 411. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 449
 412. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 446
 413. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 443
 414. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 440
 415. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 440
 416. strona testowa
  Wyświetleń: 439
 417. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 437
 418. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 434
 419. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 430
 420. - deratyzacja
  Wyświetleń: 420
 421. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 417
 422. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 401
 423. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 396
 424. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 394
 425. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 393
 426. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 389
 427. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 388
 428. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 383
 429. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 374
 430. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 371
 431. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 370
 432. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 368
 433. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 358
 434. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 330
 435. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 329
 436. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 328
 437. Dotacje
  Wyświetleń: 321
 438. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o sposobie konsultacji 2016
  Wyświetleń: 321
 439. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 312
 440. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 312
 441. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 302
 442. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 302
 443. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 287
 444. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 287
 445. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 283
 446. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 281
 447. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 279
 448. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 279
 449. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 272
 450. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 272
 451. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 269
 452. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 265
 453. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 261
 454. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 259
 455. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 256
 456. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 255
 457. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 247
 458. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 241
 459. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 240
 460. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 230
 461. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 230
 462. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 229
 463. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 225
 464. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 224
 465. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 222
 466. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 215
 467. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 213
 468. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 211
 469. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 211
 470. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 209
 471. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 201
 472. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 200
 473. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 199
 474. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 198
 475. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 198
 476. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 198
 477. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 191
 478. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 191
 479. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 189
 480. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 188
 481. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 187
 482. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 187
 483. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 186
 484. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 184
 485. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 184
 486. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 182
 487. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 181
 488. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 179
 489. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 177
 490. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 174
 491. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 174
 492. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 173
 493. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 171
 494. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 165
 495. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 163
 496. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 163
 497. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 161
 498. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 157
 499. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 152
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 149
 501. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 145
 502. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 145
 503. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 141
 504. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 137
 505. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 136
 506. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 134
 507. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 130
 508. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 130
 509. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 129
 510. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 123
 511. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 121
 512. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 120
 513. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 120
 514. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 120
 515. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 116
 516. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 113
 517. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 109
 518. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 106
 519. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 104
 520. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 100
 521. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 94
 522. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 86
 523. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 78
 524. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 63
 525. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 60
 526. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 55
 527. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 53
 528. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 46
 529. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 42
 530. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 40
 531. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 40
 532. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 35
 533. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 29
 534. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 26
 535. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 9
 536. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1682
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×