Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6073700000000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9621282153790609161792100734558790577099110551881407699685771
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4303347715577976557263678110560736178167264442620907964271113
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444104234638190640455415547392368513988533398673893620663009
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449904496656981503944095545181275273601834091382034876134729
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449503587746612422534777341372398923759648519391454119138240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101261036712443112001543516193202862331126000363003249936608
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000183739621755527023685777708672
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 169889
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 106426
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 68800
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 44573
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 32643
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 25900
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 24977
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 22086
 9. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 21230
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 20176
 11. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 19411
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 19092
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 16152
 14. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 16070
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 15854
 16. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 15547
 17. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 14050
 18. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 13079
 19. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 12908
 20. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 12455
 21. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 10710
 22. 2016r.
  Wyświetleń: 10355
 23. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10195
 24. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9905
 25. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 9866
 26. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9139
 27. 2019r.
  Wyświetleń: 8952
 28. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8901
 29. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 8850
 30. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 8751
 31. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 8437
 32. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8218
 33. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 8178
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 8129
 35. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7978
 36. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 7958
 37. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 7936
 38. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 7867
 39. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 7861
 40. 2020 r.
  Wyświetleń: 7791
 41. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7689
 42. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 7688
 43. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 7646
 44. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 7451
 45. Burmistrz
  Wyświetleń: 7392
 46. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 7305
 47. - Azbest
  Wyświetleń: 7289
 48. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 7203
 49. 2018r.
  Wyświetleń: 7161
 50. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 7023
 51. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 6961
 52. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 6947
 53. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 6868
 54. Rok 2017
  Wyświetleń: 6726
 55. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 6698
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6661
 57. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 6659
 58. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6534
 59. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6518
 60. Uchwały
  Wyświetleń: 6513
 61. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 6508
 62. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 6500
 63. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6460
 64. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6372
 65. Spółki gminne
  Wyświetleń: 6303
 66. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 6275
 67. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 6265
 68. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 6262
 69. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 6244
 70. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6242
 71. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 6237
 72. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6201
 73. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 6182
 74. 2015r.
  Wyświetleń: 6180
 75. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 6169
 76. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6124
 77. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 6063
 78. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 6059
 79. Akcyza
  Wyświetleń: 6052
 80. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6001
 81. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 5980
 82. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 5964
 83. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5963
 84. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 5957
 85. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5930
 86. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 5887
 87. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5828
 88. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 5762
 89. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 5629
 90. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5613
 91. Skarbnik
  Wyświetleń: 5609
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 5594
 93. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5580
 94. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 5579
 95. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 5567
 96. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5560
 97. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 5549
 98. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 5542
 99. Rok 2016
  Wyświetleń: 5531
 100. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 5512
 101. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 5461
 102. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 5457
 103. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5432
 104. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5422
 105. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5390
 106. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5384
 107. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5362
 108. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5305
 109. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5303
 110. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 5258
 111. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5196
 112. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5143
 113. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 5139
 114. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 5050
 115. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 5026
 116. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 5015
 117. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4989
 118. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 4985
 119. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 4978
 120. 2019r.
  Wyświetleń: 4976
 121. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4975
 122. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4974
 123. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 4959
 124. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4937
 125. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4937
 126. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4910
 127. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4905
 128. ROK 2017
  Wyświetleń: 4901
 129. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 4890
 130. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4886
 131. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4874
 132. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4852
 133. Rok 2015
  Wyświetleń: 4849
 134. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4820
 135. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 4814
 136. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4804
 137. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4796
 138. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 4777
 139. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 4770
 140. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4769
 141. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 4769
 142. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 4767
 143. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4766
 144. RODO- klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 4757
 145. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4729
 146. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4724
 147. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 4724
 148. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4721
 149. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 4703
 150. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 4694
 151. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 4693
 152. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4675
 153. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4671
 154. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 4663
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4650
 156. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 4619
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4607
 158. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 4592
 159. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4591
 160. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 4589
 161. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4572
 162. Przetargi
  Wyświetleń: 4569
 163. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4560
 164. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4557
 165. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4549
 166. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 4546
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4533
 168. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4529
 169. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4519
 170. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 4506
 171. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 4498
 172. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4493
 173. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 4488
 174. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4485
 175. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 4480
 176. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 4479
 177. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 4476
 178. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4471
 179. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 4463
 180. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4453
 181. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4452
 182. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 4443
 183. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 4440
 184. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4434
 185. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 4432
 186. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4430
 187. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4422
 188. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 4417
 189. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4404
 190. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4391
 191. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4388
 192. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4383
 193. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4375
 194. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4368
 195. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4364
 196. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4364
 197. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4362
 198. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4362
 199. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 4349
 200. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 4349
 201. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4346
 202. Ulgi
  Wyświetleń: 4343
 203. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4333
 204. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4327
 205. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 4318
 206. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4311
 207. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4304
 208. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4302
 209. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4300
 210. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4293
 211. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 4283
 212. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4282
 213. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4278
 214. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4272
 215. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4261
 216. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4253
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4252
 218. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4243
 219. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 4223
 220. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4219
 221. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 4209
 222. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4202
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4199
 224. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4193
 225. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 4192
 226. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4186
 227. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4172
 228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 4160
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 4151
 230. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4151
 231. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 4142
 232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4139
 233. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4138
 234. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4135
 235. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4132
 236. 2020r.
  Wyświetleń: 4131
 237. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 4129
 238. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4122
 239. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4122
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4119
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4113
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4110
 243. Petycje
  Wyświetleń: 4101
 244. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4096
 245. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4096
 246. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4088
 247. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 4088
 248. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4078
 249. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4076
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4075
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4069
 252. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4068
 253. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4055
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 4046
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4044
 256. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4036
 257. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 4036
 258. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 4034
 259. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4026
 260. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4016
 261. ROK 2018
  Wyświetleń: 4015
 262. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4015
 263. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 4014
 264. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3976
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3970
 266. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3967
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3966
 268. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3952
 269. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3941
 270. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3939
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3931
 272. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3923
 273. - Azbest
  Wyświetleń: 3921
 274. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3920
 275. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3913
 276. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3903
 277. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3901
 278. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 3899
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3894
 280. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3891
 281. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3891
 282. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3883
 283. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3881
 284. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3878
 285. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 3878
 286. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3877
 287. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3875
 288. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3873
 289. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 3868
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3856
 291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3849
 292. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 3848
 293. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3847
 294. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 3844
 295. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 3813
 296. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
  Wyświetleń: 3785
 297. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 3758
 298. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 3757
 299. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3751
 300. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 3746
 301. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 3739
 302. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3717
 303. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 3714
 304. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3707
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3701
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3701
 307. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 3695
 308. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3693
 309. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 3671
 310. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 3670
 311. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3663
 312. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3649
 313. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3648
 314. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3644
 315. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 3640
 316. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 3633
 317. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 3629
 318. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3626
 319. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3619
 320. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3604
 321. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 3600
 322. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3590
 323. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3582
 324. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3581
 325. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 3577
 326. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3570
 327. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 3569
 328. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 3563
 329. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 3554
 330. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3522
 331. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3516
 332. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3499
 333. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 3483
 334. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3467
 335. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3453
 336. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 3433
 337. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3426
 338. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3420
 339. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 3392
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3390
 341. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 3383
 342. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3378
 343. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3376
 344. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3369
 345. Postanowienia
  Wyświetleń: 3362
 346. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 3359
 347. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3357
 348. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 3340
 349. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 3301
 350. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 3301
 351. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 3294
 352. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3289
 353. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 3289
 354. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3281
 355. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 3276
 356. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3256
 357. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3242
 358. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3238
 359. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3215
 360. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 3214
 361. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3205
 362. Rok 2017
  Wyświetleń: 3202
 363. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3191
 364. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 3173
 365. Rok 2018
  Wyświetleń: 3171
 366. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3166
 367. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 3156
 368. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3146
 369. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 3141
 370. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 3137
 371. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 3134
 372. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3131
 373. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3129
 374. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 3127
 375. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3119
 376. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3109
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3107
 378. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 3101
 379. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3100
 380. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3094
 381. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3089
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3088
 383. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3086
 384. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3084
 385. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3073
 386. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3059
 387. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3059
 388. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3058
 389. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3056
 390. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 3055
 391. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 3034
 392. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3033
 393. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3026
 394. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3015
 395. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3014
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3002
 397. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2997
 398. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2991
 399. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2990
 400. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2987
 401. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 2980
 402. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2978
 403. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2977
 404. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2976
 405. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 2968
 406. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 2968
 407. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2966
 408. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2965
 409. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2961
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2960
 411. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 2960
 412. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2955
 413. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2952
 414. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2952
 415. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2944
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2933
 417. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2930
 418. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 2921
 419. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2918
 420. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2915
 421. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2914
 422. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2907
 423. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2893
 424. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 2893
 425. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2876
 426. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2869
 427. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 2867
 428. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 2866
 429. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 2863
 430. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2857
 431. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2853
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 2845
 433. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2840
 434. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 2836
 435. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2834
 436. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2833
 437. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2833
 438. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2826
 439. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 2813
 440. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2790
 441. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2786
 442. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2781
 443. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 2778
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2773
 445. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 2767
 446. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 2766
 447. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2764
 448. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 2739
 449. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2735
 450. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2732
 451. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2732
 452. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2730
 453. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2724
 454. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2722
 455. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2717
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2716
 457. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2713
 458. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2706
 459. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2702
 460. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2694
 461. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2694
 462. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2691
 463. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2685
 464. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2683
 465. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 2677
 466. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2675
 467. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2674
 468. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2669
 469. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2656
 470. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 2654
 471. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2652
 472. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2645
 473. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 2642
 474. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2642
 475. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2627
 476. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2618
 477. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2617
 478. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2616
 479. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2614
 480. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2614
 481. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 2604
 482. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2603
 483. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2603
 484. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2600
 485. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2593
 486. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2593
 487. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2593
 488. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2589
 489. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 2587
 490. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2587
 491. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 2585
 492. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2583
 493. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 2576
 494. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 2574
 495. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2574
 496. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2568
 497. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2567
 498. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2567
 499. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2566
 500. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2552
 501. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2550
 502. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2547
 503. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2536
 504. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 2534
 505. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2526
 506. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2526
 507. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2525
 508. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 2524
 509. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2520
 510. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2510
 511. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2504
 512. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2503
 513. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2501
 514. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2501
 515. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2495
 516. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 2490
 517. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2484
 518. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2481
 519. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 2477
 520. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2475
 521. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2471
 522. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2470
 523. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2464
 524. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2463
 525. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2457
 526. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2454
 527. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2454
 528. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 2446
 529. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2440
 530. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2439
 531. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2434
 532. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 2423
 533. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2423
 534. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2422
 535. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2422
 536. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2420
 537. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2420
 538. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2416
 539. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2415
 540. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2403
 541. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2402
 542. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2401
 543. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2390
 544. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2388
 545. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2387
 546. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2384
 547. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2373
 548. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2369
 549. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2363
 550. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2363
 551. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2357
 552. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2356
 553. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2354
 554. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2353
 555. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2349
 556. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2342
 557. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2341
 558. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2340
 559. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2337
 560. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2335
 561. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 2333
 562. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2331
 563. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 2327
 564. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2323
 565. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2317
 566. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 2316
 567. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2316
 568. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2314
 569. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2313
 570. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 2309
 571. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2309
 572. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 2303
 573. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2296
 574. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2296
 575. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2288
 576. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2286
 577. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 2284
 578. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2282
 579. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2282
 580. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2277
 581. - Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 2275
 582. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2273
 583. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2268
 584. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2267
 585. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2267
 586. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 2267
 587. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2265
 588. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2262
 589. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2260
 590. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 2258
 591. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2258
 592. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2249
 593. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2248
 594. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2243
 595. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 2240
 596. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2234
 597. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 2226
 598. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2226
 599. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2216
 600. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2210
 601. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2210
 602. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2208
 603. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 2205
 604. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2205
 605. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2198
 606. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2198
 607. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2198
 608. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2195
 609. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2189
 610. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2188
 611. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2186
 612. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2185
 613. strona testowa
  Wyświetleń: 2180
 614. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2178
 615. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2173
 616. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2171
 617. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2161
 618. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2161
 619. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2155
 620. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2155
 621. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2154
 622. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2151
 623. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 2149
 624. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2146
 625. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2145
 626. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2145
 627. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2142
 628. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 2131
 629. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 2130
 630. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 2126
 631. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 2125
 632. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2125
 633. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2122
 634. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 2117
 635. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2112
 636. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2109
 637. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 2099
 638. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2083
 639. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2083
 640. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 2081
 641. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2081
 642. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 2068
 643. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2067
 644. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2065
 645. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2062
 646. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2062
 647. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2061
 648. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2059
 649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2056
 650. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2037
 651. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2031
 652. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 2029
 653. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2019
 654. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2018
 655. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 2018
 656. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2016
 657. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2015
 658. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 2014
 659. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2014
 660. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 2008
 661. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2001
 662. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 2000
 663. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1993
 664. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1992
 665. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1988
 666. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1987
 667. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1976
 668. 2021 r.
  Wyświetleń: 1973
 669. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1973
 670. luty 2019
  Wyświetleń: 1971
 671. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1971
 672. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1969
 673. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1962
 674. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1957
 675. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1956
 676. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1955
 677. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1940
 678. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1940
 679. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 1937
 680. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1936
 681. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1933
 682. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1933
 683. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1922
 684. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1921
 685. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1920
 686. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1918
 687. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1909
 688. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1909
 689. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1900
 690. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1898
 691. Kierownictwo
  Wyświetleń: 1876
 692. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 1876
 693. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1864
 694. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1858
 695. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1856
 696. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1856
 697. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1852
 698. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1852
 699. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1851
 700. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1851
 701. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1849
 702. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 1846
 703. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1842
 704. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1841
 705. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1841
 706. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1840
 707. ROK 2020
  Wyświetleń: 1839
 708. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1836
 709. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1836
 710. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1833
 711. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 1831
 712. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1828
 713. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1822
 714. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1822
 715. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1821
 716. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1820
 717. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1820
 718. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 1815
 719. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1813
 720. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1807
 721. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 1799
 722. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 1798
 723. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1796
 724. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1792
 725. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 1791
 726. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1786
 727. marzec 2019
  Wyświetleń: 1783
 728. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1782
 729. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1781
 730. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 1780
 731. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1777
 732. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 1772
 733. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1771
 734. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1770
 735. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1769
 736. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1767
 737. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1764
 738. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 1763
 739. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1763
 740. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 1759
 741. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1756
 742. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1752
 743. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 1751
 744. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 1751
 745. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1748
 746. maj 2019
  Wyświetleń: 1744
 747. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1744
 748. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1739
 749. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 1734
 750. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 1733
 751. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1729
 752. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1726
 753. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1723
 754. lipiec 2019
  Wyświetleń: 1722
 755. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1719
 756. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1718
 757. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 1716
 758. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 1713
 759. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1710
 760. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1707
 761. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1706
 762. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1703
 763. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1698
 764. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1696
 765. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1694
 766. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1686
 767. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1686
 768. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1685
 769. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1682
 770. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1674
 771. Rok 2018
  Wyświetleń: 1672
 772. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1670
 773. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 1669
 774. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 1669
 775. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1668
 776. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1667
 777. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1666
 778. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 1655
 779. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1654
 780. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 1652
 781. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1648
 782. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1644
 783. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1634
 784. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1633
 785. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 1630
 786. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1629
 787. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1629
 788. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1628
 789. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1626
 790. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1622
 791. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1619
 792. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1619
 793. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1615
 794. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1604
 795. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1601
 796. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1600
 797. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1595
 798. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1593
 799. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1590
 800. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1590
 801. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1590
 802. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1589
 803. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1587
 804. grudzień 2019
  Wyświetleń: 1585
 805. listopad 2019
  Wyświetleń: 1584
 806. sierpień 2019
  Wyświetleń: 1582
 807. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1579
 808. 2021 r.
  Wyświetleń: 1575
 809. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 1575
 810. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1573
 811. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 1572
 812. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1570
 813. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 1568
 814. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1562
 815. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1562
 816. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1560
 817. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1559
 818. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1559
 819. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1557
 820. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1546
 821. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1537
 822. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1531
 823. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1519
 824. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1518
 825. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1516
 826. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1512
 827. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1511
 828. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1511
 829. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1507
 830. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1506
 831. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1500
 832. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1494
 833. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1493
 834. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1488
 835. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1488
 836. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1486
 837. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1485
 838. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1484
 839. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1484
 840. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1482
 841. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1481
 842. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1478
 843. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1478
 844. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1469
 845. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1468
 846. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 1463
 847. luty 2020
  Wyświetleń: 1463
 848. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1463
 849. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1459
 850. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 1449
 851. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1449
 852. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1445
 853. 2021 r.
  Wyświetleń: 1444
 854. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 1443
 855. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1441
 856. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1438
 857. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1435
 858. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1432
 859. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1430
 860. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1425
 861. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1424
 862. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1421
 863. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 1416
 864. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1415
 865. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1415
 866. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1413
 867. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1413
 868. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1412
 869. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1412
 870. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1411
 871. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 1410
 872. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1405
 873. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1396
 874. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1392
 875. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1389
 876. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1387
 877. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1386
 878. 2021 r.
  Wyświetleń: 1383
 879. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1382
 880. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1381
 881. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1376
 882. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1373
 883. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1366
 884. Dotacje
  Wyświetleń: 1365
 885. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1358
 886. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 1356
 887. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1355
 888. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1353
 889. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1350
 890. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1348
 891. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1347
 892. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1344
 893. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1341
 894. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1341
 895. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1339
 896. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1336
 897. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1335
 898. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1335
 899. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1331
 900. październik 2019
  Wyświetleń: 1325
 901. maj 2020
  Wyświetleń: 1322
 902. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1320
 903. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1319
 904. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1317
 905. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1312
 906. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1310
 907. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1309
 908. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1305
 909. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1295
 910. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1295
 911. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1291
 912. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1289
 913. marzec 2020
  Wyświetleń: 1288
 914. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1288
 915. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1287
 916. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1286
 917. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1286
 918. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1282
 919. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1281
 920. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1281
 921. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1278
 922. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1277
 923. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 1277
 924. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1271
 925. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1269
 926. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1268
 927. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 1265
 928. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 1264
 929. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1261
 930. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1256
 931. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1255
 932. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1252
 933. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1251
 934. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1250
 935. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1249
 936. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1246
 937. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1245
 938. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1244
 939. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1243
 940. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1240
 941. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 1239
 942. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1237
 943. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1230
 944. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1230
 945. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1230
 946. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1229
 947. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1225
 948. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1224
 949. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1219
 950. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 1217
 951. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1216
 952. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1214
 953. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1212
 954. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1211
 955. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1210
 956. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1209
 957. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 1207
 958. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1205
 959. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1200
 960. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1200
 961. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1199
 962. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1188
 963. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1187
 964. lipiec 2020
  Wyświetleń: 1185
 965. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1183
 966. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1175
 967. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1173
 968. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1171
 969. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 1169
 970. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1169
 971. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 1167
 972. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1166
 973. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1162
 974. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1160
 975. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1159
 976. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1157
 977. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1157
 978. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1154
 979. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1152
 980. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1151
 981. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 1150
 982. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 1150
 983. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 1142
 984. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1136
 985. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1131
 986. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 1130
 987. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1128
 988. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1122
 989. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 1121
 990. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1121
 991. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1113
 992. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1112
 993. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1111
 994. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 1110
 995. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1110
 996. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1104
 997. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1101
 998. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 1094
 999. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1090
 1000. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1083
 1001. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1083
 1002. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 1077
 1003. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1068
 1004. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1068
 1005. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1068
 1006. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1065
 1007. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1064
 1008. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1058
 1009. styczeń 2021
  Wyświetleń: 1054
 1010. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1054
 1011. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1052
 1012. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1052
 1013. ROK 2021
  Wyświetleń: 1050
 1014. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1047
 1015. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 1042
 1016. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 1039
 1017. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1035
 1018. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1033
 1019. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1021
 1020. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 1017
 1021. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1016
 1022. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1015
 1023. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1014
 1024. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 1007
 1025. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 1007
 1026. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1007
 1027. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1003
 1028. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1001
 1029. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 1000
 1030. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 1000
 1031. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1000
 1032. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 999
 1033. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 986
 1034. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 982
 1035. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 978
 1036. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 975
 1037. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 973
 1038. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 970
 1039. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 967
 1040. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 965
 1041. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 965
 1042. sierpień 2020
  Wyświetleń: 964
 1043. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 952
 1044. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 949
 1045. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 947
 1046. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 941
 1047. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 939
 1048. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 938
 1049. luty 2021
  Wyświetleń: 937
 1050. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 933
 1051. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 931
 1052. listopad 2020
  Wyświetleń: 928
 1053. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 927
 1054. Plan działania
  Wyświetleń: 926
 1055. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 925
 1056. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 922
 1057. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 922
 1058. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 916
 1059. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 915
 1060. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 915
 1061. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 908
 1062. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 900
 1063. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 900
 1064. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 896
 1065. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 892
 1066. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 890
 1067. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 888
 1068. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 881
 1069. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 880
 1070. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 879
 1071. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 873
 1072. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 862
 1073. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 860
 1074. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 859
 1075. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 857
 1076. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 846
 1077. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 846
 1078. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 844
 1079. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 839
 1080. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 837
 1081. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 835
 1082. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 828
 1083. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 825
 1084. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 824
 1085. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 821
 1086. październik 2020
  Wyświetleń: 817
 1087. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 814
 1088. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 814
 1089. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 807
 1090. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 803
 1091. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 803
 1092. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 802
 1093. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 801
 1094. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 799
 1095. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 798
 1096. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 797
 1097. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 795
 1098. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 794
 1099. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 793
 1100. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 785
 1101. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 783
 1102. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 782
 1103. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 776
 1104. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 772
 1105. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 765
 1106. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 757
 1107. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 752
 1108. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 742
 1109. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 739
 1110. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 737
 1111. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 724
 1112. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 723
 1113. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 723
 1114. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 721
 1115. Plan działania
  Wyświetleń: 720
 1116. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 717
 1117. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 717
 1118. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 716
 1119. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 714
 1120. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 713
 1121. grudzień 2020
  Wyświetleń: 711
 1122. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 709
 1123. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 709
 1124. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 704
 1125. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 704
 1126. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 704
 1127. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 699
 1128. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 691
 1129. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 684
 1130. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 678
 1131. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 675
 1132. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 675
 1133. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 672
 1134. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 672
 1135. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 667
 1136. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 666
 1137. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 666
 1138. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.11.2021 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych przy ul. Batorego 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 665
 1139. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 665
 1140. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 663
 1141. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 663
 1142. 2021 r.
  Wyświetleń: 661
 1143. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 659
 1144. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 658
 1145. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 657
 1146. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 657
 1147. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 652
 1148. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 651
 1149. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 648
 1150. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 638
 1151. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 632
 1152. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 628
 1153. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 625
 1154. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 622
 1155. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 620
 1156. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 607
 1157. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 596
 1158. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 592
 1159. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 583
 1160. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 583
 1161. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 579
 1162. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 567
 1163. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 567
 1164. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 564
 1165. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 555
 1166. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 551
 1167. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 550
 1168. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 546
 1169. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 545
 1170. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 544
 1171. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 539
 1172. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 538
 1173. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 524
 1174. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 524
 1175. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 518
 1176. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 507
 1177. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 506
 1178. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 502
 1179. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 502
 1180. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 501
 1181. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 501
 1182. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 496
 1183. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 490
 1184. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 484
 1185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 479
 1186. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 479
 1187. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 479
 1188. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 470
 1189. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 469
 1190. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 460
 1191. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 451
 1192. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 442
 1193. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 426
 1194. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 419
 1195. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 410
 1196. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 387
 1197. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 386
 1198. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 374
 1199. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 365
 1200. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 357
 1201. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 340
 1202. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 337
 1203. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 334
 1204. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 332
 1205. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 332
 1206. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 327
 1207. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 319
 1208. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 317
 1209. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 317
 1210. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 315
 1211. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 312
 1212. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 310
 1213. Przetargi - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 301
 1214. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 293
 1215. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 290
 1216. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 289
 1217. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 285
 1218. wrzesień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 282
 1219. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 281
 1220. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 264
 1221. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 260
 1222. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 237
 1223. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 236
 1224. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 235
 1225. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 234
 1226. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 233
 1227. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 228
 1228. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 224
 1229. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 221
 1230. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 221
 1231. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 219
 1232. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 210
 1233. II ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 206
 1234. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 202
 1235. wrzesień 2021 r.
  Wyświetleń: 202
 1236. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 195
 1237. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 192
 1238. Wykaz z dnia 13.10.2021 roku.
  Wyświetleń: 189
 1239. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 187
 1240. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 177
 1241. Wykazy z dnia 28.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 175
 1242. 2022 r.
  Wyświetleń: 167
 1243. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 162
 1244. październik 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 162
 1245. październik 2021 r.
  Wyświetleń: 145
 1246. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  Wyświetleń: 134
 1247. Wykaz z dnia 27.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 124
 1248. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
  Wyświetleń: 120
 1249. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 116
 1250. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 116
 1251. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 109
 1252. grudzień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 107
 1253. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 105
 1254. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 98
 1255. grudzień 2021 r.
  Wyświetleń: 96
 1256. listopad 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 96
 1257. listopad 2021 r.
  Wyświetleń: 79
 1258. Komunikaty Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 75
 1259. Wykazy z dnia 17.01.2022 roku.
  Wyświetleń: 24