Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444763573340884000000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100821029412044108311502615919200872302725871359283241136110
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173659622454956979685577858587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 36487
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 6429
 3. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 6321
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5603
 5. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4768
 6. 2016r.
  Wyświetleń: 3711
 7. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3550
 8. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3531
 9. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2444
 10. - Azbest
  Wyświetleń: 2413
 11. Rok 2017
  Wyświetleń: 2367
 12. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2304
 13. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2296
 14. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2249
 15. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2242
 16. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2133
 17. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2119
 18. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2077
 19. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2050
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1969
 21. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 1920
 22. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 1877
 23. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 1833
 24. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1791
 25. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1744
 26. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 1714
 27. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1712
 28. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1698
 29. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1680
 30. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1677
 31. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 1654
 32. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 1643
 33. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1628
 34. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 1567
 35. Burmistrz
  Wyświetleń: 1547
 36. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 1545
 37. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 1542
 38. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 1538
 39. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1511
 40. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 1500
 41. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1498
 42. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 1489
 43. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 1486
 44. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1485
 45. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 1472
 46. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 1455
 47. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 1447
 48. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 1441
 49. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1434
 50. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1431
 51. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 1422
 52. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1409
 53. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1408
 54. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1399
 55. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 1397
 56. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1394
 57. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1391
 58. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1376
 59. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018 za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1366
 60. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1358
 61. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 1345
 62. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1334
 63. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1331
 64. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 1325
 65. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1315
 66. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 1310
 67. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 1310
 68. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1304
 69. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1300
 70. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1294
 71. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1294
 72. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1293
 73. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1289
 74. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1281
 75. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1276
 76. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1273
 77. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1268
 78. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1260
 79. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 1255
 80. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1253
 81. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1248
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1242
 83. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1237
 84. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1235
 85. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 1231
 86. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 1227
 87. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1226
 88. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1226
 89. 2015r.
  Wyświetleń: 1224
 90. Skarbnik
  Wyświetleń: 1224
 91. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1223
 92. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1219
 93. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1197
 94. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1187
 95. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1186
 96. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1183
 97. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1170
 98. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1162
 99. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1157
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1157
 101. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1143
 102. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1142
 103. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1134
 104. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1132
 105. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1126
 106. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1124
 107. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1118
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1114
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1108
 110. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1104
 111. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1096
 112. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1092
 113. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1079
 114. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1067
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1066
 116. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1064
 117. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1063
 118. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1061
 119. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1060
 120. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1048
 121. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1045
 122. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1037
 123. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1036
 124. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1035
 125. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1035
 126. Rok 2017
  Wyświetleń: 1023
 127. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1021
 128. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1019
 129. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1015
 130. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1014
 131. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1010
 132. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1010
 133. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1003
 134. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1003
 135. Akcyza
  Wyświetleń: 996
 136. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 988
 137. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 983
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 982
 139. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 978
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 972
 141. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 966
 142. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 962
 143. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 950
 144. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 948
 145. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 934
 146. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 923
 147. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 909
 148. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 906
 149. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 902
 150. Konkurs 2015r.
  Wyświetleń: 900
 151. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 895
 152. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 893
 153. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 883
 154. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 879
 155. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 879
 156. Rok 2016
  Wyświetleń: 876
 157. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 865
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 865
 159. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 862
 160. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 861
 161. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 859
 162. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 854
 163. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 852
 164. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 849
 165. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 849
 166. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 849
 167. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 842
 168. Ulgi
  Wyświetleń: 842
 169. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 837
 170. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 836
 171. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 826
 172. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 824
 173. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 822
 174. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 818
 175. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 815
 176. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 804
 177. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 803
 178. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 802
 179. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 800
 180. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 800
 181. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 797
 182. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 795
 183. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 791
 184. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 786
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 785
 186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 779
 187. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 772
 188. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 772
 189. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 771
 190. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 769
 191. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 768
 192. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 766
 193. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 765
 194. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 763
 195. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 762
 196. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 761
 197. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 757
 198. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 756
 199. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 755
 200. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 753
 201. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 753
 202. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 751
 203. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 750
 204. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 746
 205. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 738
 206. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 737
 207. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 736
 208. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 735
 209. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 733
 210. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 732
 211. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 730
 212. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 729
 213. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 728
 214. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 727
 215. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 726
 216. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 726
 217. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 725
 218. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 725
 219. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 725
 220. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 723
 221. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 722
 222. - Azbest
  Wyświetleń: 719
 223. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 719
 224. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 718
 225. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 714
 226. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 712
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 710
 228. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 710
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 699
 230. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 699
 231. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 697
 232. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 692
 233. Uchwały
  Wyświetleń: 688
 234. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 685
 235. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 683
 236. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 678
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 674
 238. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 673
 239. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 672
 240. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 670
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 667
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 667
 243. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 663
 244. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 661
 245. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 658
 246. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 655
 247. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 654
 248. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 652
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 651
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 649
 251. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 644
 252. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 644
 253. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 643
 254. Rok 2015
  Wyświetleń: 640
 255. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 639
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 636
 257. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 636
 258. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 631
 259. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 629
 260. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 627
 261. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 626
 262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 626
 263. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 624
 264. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 624
 265. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 622
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 621
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 609
 268. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 609
 269. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 608
 270. ROK 2017
  Wyświetleń: 607
 271. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 606
 272. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 605
 273. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 605
 274. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 603
 275. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 600
 276. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 600
 277. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 595
 278. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 594
 279. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 593
 280. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 593
 281. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 587
 282. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 587
 283. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 584
 284. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 582
 285. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 582
 286. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 581
 287. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 573
 288. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 573
 289. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 572
 290. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 569
 291. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 564
 292. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 562
 293. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 558
 294. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 558
 295. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 557
 296. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 555
 297. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 553
 298. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 551
 299. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 550
 300. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 547
 301. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 546
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 542
 303. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 542
 304. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 541
 305. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 537
 306. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 534
 307. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 528
 308. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 527
 309. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 526
 310. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 525
 311. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 525
 312. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 522
 313. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 519
 314. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 519
 315. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 517
 316. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 517
 317. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 516
 318. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 514
 319. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 514
 320. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 512
 321. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 512
 322. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 504
 323. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 504
 324. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 503
 325. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 501
 326. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 500
 327. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 500
 328. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 496
 329. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 490
 330. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 489
 331. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 488
 332. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 486
 333. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 481
 334. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 480
 335. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 479
 336. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 473
 337. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 472
 338. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 471
 339. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 470
 340. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 467
 341. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 466
 342. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 464
 343. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 461
 344. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 460
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 457
 346. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 456
 347. 2017r.
  Wyświetleń: 455
 348. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 440
 349. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 436
 350. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 432
 351. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 430
 352. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 429
 353. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 428
 354. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 426
 355. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 421
 356. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 413
 357. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 409
 358. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 403
 359. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 401
 360. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 400
 361. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 395
 362. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 394
 363. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 392
 364. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 389
 365. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 385
 366. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 376
 367. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 353
 368. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 348
 369. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 348
 370. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 344
 371. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 338
 372. strona testowa
  Wyświetleń: 332
 373. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 332
 374. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 323
 375. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 318
 376. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 315
 377. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 302
 378. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 302
 379. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 300
 380. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 299
 381. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 290
 382. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 274
 383. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 271
 384. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 271
 385. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 270
 386. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 268
 387. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 262
 388. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 254
 389. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 252
 390. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 247
 391. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 224
 392. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 220
 393. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 220
 394. Dotacje
  Wyświetleń: 217
 395. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 215
 396. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 213
 397. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 211
 398. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 204
 399. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 200
 400. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 199
 401. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 194
 402. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 192
 403. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 188
 404. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 183
 405. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 181
 406. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 177
 407. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 171
 408. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 167
 409. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 165
 410. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 165
 411. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 165
 412. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 162
 413. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 159
 414. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 155
 415. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 139
 416. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o sposobie konsultacji 2016
  Wyświetleń: 129
 417. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 129
 418. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 119
 419. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 116
 420. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 114
 421. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 106
 422. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 105
 423. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 100
 424. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 82
 425. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 77
 426. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 77
 427. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 67
 428. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 59
 429. - deratyzacja
  Wyświetleń: 54
 430. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 53
 431. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 51
 432. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 43
 433. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 41
 434. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 40
 435. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 38
 436. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 35
 437. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 35
 438. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 439. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 25
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1260
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×