Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3163800000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 118984
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 40763
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 39371
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 23646
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 20660
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 16066
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 14475
 8. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 12525
 9. 2019 r.
  Wyświetleń: 12219
 10. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 11406
 11. 2018r.
  Wyświetleń: 10000
 12. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9215
 13. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8978
 14. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8971
 15. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8746
 16. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 8586
 17. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 7802
 18. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7467
 19. 2016r.
  Wyświetleń: 6465
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6257
 21. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6192
 22. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5716
 23. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5630
 24. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5593
 25. Burmistrz
  Wyświetleń: 5566
 26. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 5414
 27. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 5364
 28. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5337
 29. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 5256
 30. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5228
 31. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5198
 32. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 5160
 33. - Azbest
  Wyświetleń: 5135
 34. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4877
 35. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4874
 36. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 4766
 37. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 4765
 38. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4671
 39. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4544
 40. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4530
 41. 2017r.
  Wyświetleń: 4478
 42. Rok 2017
  Wyświetleń: 4464
 43. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4444
 44. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4360
 45. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 4350
 46. Skarbnik
  Wyświetleń: 4344
 47. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4313
 48. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4311
 49. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4307
 50. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4283
 51. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4271
 52. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4262
 53. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4213
 54. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4183
 55. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4178
 56. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4161
 57. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4153
 58. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4114
 59. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 4097
 60. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 4094
 61. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 4094
 62. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4034
 63. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4030
 64. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4025
 65. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3999
 66. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3967
 67. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3946
 68. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3914
 69. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3878
 70. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3878
 71. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 3867
 72. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3824
 73. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3816
 74. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3812
 75. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3803
 76. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 3786
 77. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3779
 78. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3758
 79. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3755
 80. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3735
 81. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3726
 82. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3689
 83. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3687
 84. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3683
 85. Uchwały
  Wyświetleń: 3664
 86. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3663
 87. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3649
 88. Akcyza
  Wyświetleń: 3627
 89. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3596
 90. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3595
 91. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 3563
 92. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3552
 93. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3540
 94. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3536
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3523
 96. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3510
 97. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3503
 98. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3501
 99. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 3475
 100. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3466
 101. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3445
 102. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3439
 103. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 3431
 104. 2018r.
  Wyświetleń: 3416
 105. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3400
 106. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3399
 107. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3386
 108. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3377
 109. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3373
 110. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3372
 111. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3363
 112. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3352
 113. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3352
 114. Rok 2016
  Wyświetleń: 3347
 115. 2019r.
  Wyświetleń: 3333
 116. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3330
 117. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3319
 118. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3311
 119. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3309
 120. Ulgi
  Wyświetleń: 3285
 121. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3283
 122. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3274
 123. 2015r.
  Wyświetleń: 3262
 124. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3261
 125. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3250
 126. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3227
 127. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3221
 128. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3208
 129. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3202
 130. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3199
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3188
 132. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3185
 133. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3166
 134. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3161
 135. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 3155
 136. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3150
 137. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3136
 138. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3128
 139. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3126
 140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3118
 141. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3111
 142. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 3105
 143. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3096
 144. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3096
 145. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3094
 146. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3084
 147. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3083
 148. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3073
 149. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3063
 150. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3059
 151. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3058
 152. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3050
 153. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3050
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3036
 155. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3036
 156. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3024
 157. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3006
 158. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3000
 159. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2992
 160. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2982
 161. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2980
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2979
 163. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2972
 164. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2971
 165. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2970
 166. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2968
 167. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2964
 168. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2963
 169. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2955
 170. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2953
 171. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2945
 172. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2892
 173. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2889
 174. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2886
 175. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2885
 176. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2880
 177. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2869
 178. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2862
 179. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2857
 180. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2841
 181. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2840
 182. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2830
 183. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2826
 184. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2824
 185. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2817
 186. ROK 2017
  Wyświetleń: 2813
 187. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2799
 188. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2785
 189. Rok 2015
  Wyświetleń: 2785
 190. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2778
 191. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2778
 192. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2774
 193. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2770
 194. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2759
 195. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2755
 196. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2752
 197. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2740
 198. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2733
 199. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2732
 200. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2730
 201. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2722
 202. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2711
 203. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2707
 204. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2699
 205. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2687
 206. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2685
 207. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2675
 208. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2670
 209. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2668
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2667
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2659
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2645
 213. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2645
 214. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2639
 215. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2638
 216. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2635
 217. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2632
 218. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2631
 219. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2629
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2625
 221. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2624
 222. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2621
 223. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2619
 224. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2616
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2602
 226. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2600
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2595
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2590
 229. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2589
 230. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2585
 231. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2578
 232. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2573
 233. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2571
 234. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2568
 235. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2564
 236. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2561
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2553
 238. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2552
 239. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2550
 240. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2545
 241. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2543
 242. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2542
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2535
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2534
 245. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2529
 246. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2528
 247. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2527
 248. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2527
 249. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2526
 250. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2508
 251. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2507
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2501
 253. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2499
 254. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2496
 255. Rok 2017
  Wyświetleń: 2489
 256. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2488
 257. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 2482
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2474
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2467
 260. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2455
 261. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2450
 262. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2447
 263. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2444
 264. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2433
 265. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2431
 266. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2422
 267. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2419
 268. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2419
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2417
 270. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2415
 271. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 2413
 272. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2410
 273. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2394
 274. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2393
 275. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2386
 276. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2341
 277. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2335
 278. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2322
 279. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2311
 280. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2304
 281. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2304
 282. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2290
 283. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2288
 284. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2284
 285. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2284
 286. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2283
 287. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2277
 288. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2252
 289. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2238
 290. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2210
 291. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2202
 292. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2202
 293. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2193
 294. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2183
 295. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2167
 296. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2149
 297. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2141
 298. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2126
 299. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2125
 300. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2117
 301. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2100
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2095
 303. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2095
 304. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2073
 305. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2072
 306. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2060
 307. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2059
 308. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2054
 309. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 2034
 310. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2027
 311. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2026
 312. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2025
 313. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2018
 314. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2005
 315. - Azbest
  Wyświetleń: 1968
 316. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1957
 317. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1949
 318. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1938
 319. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1937
 320. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1932
 321. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1921
 322. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1903
 323. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1899
 324. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1895
 325. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1878
 326. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1875
 327. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1866
 328. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1841
 329. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1832
 330. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1831
 331. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1831
 332. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1829
 333. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1829
 334. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1825
 335. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1824
 336. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1809
 337. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1805
 338. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1802
 339. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1799
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1792
 341. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1790
 342. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1784
 343. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1781
 344. Petycje
  Wyświetleń: 1773
 345. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1769
 346. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1765
 347. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1756
 348. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1755
 349. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1748
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1741
 351. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1741
 352. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1723
 353. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1721
 354. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1711
 355. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1701
 356. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1693
 357. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1682
 358. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1681
 359. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1680
 360. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1679
 361. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1678
 362. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1672
 363. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1669
 364. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1669
 365. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1668
 366. 2019r.
  Wyświetleń: 1663
 367. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1663
 368. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1661
 369. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1657
 370. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1656
 371. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1652
 372. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1647
 373. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1634
 374. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1634
 375. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1630
 376. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1630
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1629
 378. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1623
 379. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1622
 380. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1619
 381. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1617
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1616
 383. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1615
 384. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1613
 385. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1612
 386. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1611
 387. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1608
 388. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1607
 389. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1604
 390. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1603
 391. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1603
 392. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1599
 393. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1599
 394. ROK 2018
  Wyświetleń: 1598
 395. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1597
 396. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1596
 397. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1585
 398. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1583
 399. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1581
 400. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1575
 401. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1574
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1570
 403. RODO
  Wyświetleń: 1565
 404. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1563
 405. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1561
 406. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1553
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1553
 408. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1552
 409. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 1552
 410. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1548
 411. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1542
 412. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1540
 413. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1540
 414. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1536
 415. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1536
 416. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1532
 417. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1526
 418. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1523
 419. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1523
 420. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1523
 421. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1522
 422. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1520
 423. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1515
 424. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1514
 425. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1514
 426. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1511
 427. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1510
 428. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1509
 429. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1506
 430. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1503
 431. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1499
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1498
 433. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1495
 434. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1495
 435. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1493
 436. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1492
 437. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1490
 438. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1490
 439. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1488
 440. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1485
 441. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1485
 442. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1484
 443. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1480
 444. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1479
 445. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1478
 446. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1469
 447. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1469
 448. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1468
 449. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1467
 450. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1464
 451. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1463
 452. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1460
 453. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1456
 454. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1449
 455. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1448
 456. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1447
 457. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1447
 458. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1443
 459. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1441
 460. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1437
 461. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 1433
 462. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1431
 463. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1429
 464. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1425
 465. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1425
 466. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1423
 467. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1415
 468. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1412
 469. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1407
 470. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1407
 471. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1405
 472. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1405
 473. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1403
 474. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1402
 475. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1402
 476. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1397
 477. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1395
 478. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1395
 479. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1395
 480. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1392
 481. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1392
 482. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1390
 483. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1384
 484. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1380
 485. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1375
 486. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1375
 487. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1373
 488. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1373
 489. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1371
 490. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1370
 491. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1367
 492. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1363
 493. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1362
 494. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1359
 495. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1356
 496. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1355
 497. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1355
 498. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1349
 499. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1344
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1343
 501. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1339
 502. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1339
 503. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1338
 504. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1338
 505. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1332
 506. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1332
 507. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1330
 508. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1329
 509. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1326
 510. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1325
 511. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1312
 512. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1312
 513. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1307
 514. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1300
 515. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1297
 516. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1294
 517. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1289
 518. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1288
 519. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1280
 520. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1279
 521. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1278
 522. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1277
 523. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1276
 524. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1276
 525. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1275
 526. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1268
 527. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1267
 528. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1257
 529. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1250
 530. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1248
 531. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1247
 532. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1247
 533. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1247
 534. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1246
 535. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1240
 536. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1232
 537. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1231
 538. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1223
 539. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1222
 540. Rok 2018
  Wyświetleń: 1215
 541. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1212
 542. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1211
 543. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1210
 544. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1209
 545. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1206
 546. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1205
 547. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1204
 548. strona testowa
  Wyświetleń: 1203
 549. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1199
 550. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1195
 551. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1190
 552. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1183
 553. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 1182
 554. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1178
 555. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1178
 556. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1170
 557. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1155
 558. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1153
 559. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1153
 560. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1139
 561. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1134
 562. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1132
 563. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 1131
 564. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1130
 565. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1128
 566. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1127
 567. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 1111
 568. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1110
 569. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1101
 570. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1097
 571. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1096
 572. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1086
 573. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 574. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1083
 575. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1082
 576. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1077
 577. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1076
 578. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1042
 579. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1042
 580. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1033
 581. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1032
 582. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1027
 583. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1025
 584. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1020
 585. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1019
 586. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1013
 587. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1008
 588. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1003
 589. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 987
 590. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 975
 591. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 974
 592. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 973
 593. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 973
 594. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 967
 595. Rok 2018
  Wyświetleń: 955
 596. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 950
 597. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 945
 598. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 928
 599. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 926
 600. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 915
 601. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 908
 602. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 904
 603. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 903
 604. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 901
 605. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 885
 606. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 884
 607. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 882
 608. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 882
 609. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 877
 610. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 877
 611. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 868
 612. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 866
 613. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 860
 614. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 858
 615. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 858
 616. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 858
 617. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 854
 618. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 853
 619. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 849
 620. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 849
 621. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 842
 622. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 840
 623. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 838
 624. Postanowienia
  Wyświetleń: 838
 625. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 830
 626. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 821
 627. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 819
 628. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 815
 629. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 813
 630. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 805
 631. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 802
 632. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 799
 633. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 795
 634. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 792
 635. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 791
 636. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 786
 637. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 786
 638. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 777
 639. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 773
 640. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 771
 641. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 771
 642. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 770
 643. Dotacje
  Wyświetleń: 764
 644. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 763
 645. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 763
 646. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 762
 647. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 761
 648. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 760
 649. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 755
 650. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 750
 651. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 745
 652. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 744
 653. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 743
 654. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 738
 655. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 736
 656. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 734
 657. luty 2019
  Wyświetleń: 733
 658. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 731
 659. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 730
 660. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 728
 661. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 724
 662. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 723
 663. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 716
 664. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 712
 665. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 709
 666. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 709
 667. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 707
 668. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 703
 669. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 702
 670. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 702
 671. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 700
 672. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 699
 673. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 699
 674. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 696
 675. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 696
 676. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 696
 677. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 695
 678. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 692
 679. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 692
 680. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 686
 681. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 685
 682. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 682
 683. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 682
 684. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 682
 685. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 679
 686. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 677
 687. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 677
 688. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 676
 689. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 674
 690. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 674
 691. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 674
 692. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 670
 693. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 670
 694. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 670
 695. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 663
 696. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 656
 697. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 653
 698. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 650
 699. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 648
 700. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 646
 701. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 644
 702. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 640
 703. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 640
 704. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 639
 705. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 634
 706. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 633
 707. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 630
 708. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 625
 709. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 625
 710. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 624
 711. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 617
 712. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 613
 713. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 610
 714. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 604
 715. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 596
 716. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 595
 717. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 593
 718. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 590
 719. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 589
 720. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 576
 721. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 575
 722. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 570
 723. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 569
 724. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 567
 725. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 563
 726. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 561
 727. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 555
 728. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 549
 729. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 548
 730. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 545
 731. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 537
 732. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 534
 733. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 533
 734. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 531
 735. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 523
 736. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 521
 737. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 512
 738. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 509
 739. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 508
 740. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 504
 741. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 498
 742. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 498
 743. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 497
 744. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 496
 745. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 495
 746. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 494
 747. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 490
 748. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 490
 749. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 487
 750. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 485
 751. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 480
 752. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 476
 753. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 470
 754. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 466
 755. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 466
 756. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 465
 757. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 464
 758. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 463
 759. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 463
 760. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 461
 761. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 460
 762. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 459
 763. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 456
 764. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 456
 765. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 455
 766. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 452
 767. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 452
 768. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 451
 769. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 450
 770. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 449
 771. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 447
 772. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 446
 773. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 445
 774. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 444
 775. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 444
 776. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 443
 777. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 439
 778. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 438
 779. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 436
 780. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 434
 781. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 433
 782. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 433
 783. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 432
 784. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 432
 785. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 431
 786. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 431
 787. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 429
 788. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 427
 789. styczeń 2019
  Wyświetleń: 427
 790. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 425
 791. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 424
 792. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 423
 793. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 422
 794. marzec 2019
  Wyświetleń: 422
 795. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 421
 796. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 419
 797. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 416
 798. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 412
 799. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 412
 800. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 409
 801. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 408
 802. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 405
 803. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 404
 804. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 404
 805. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 403
 806. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 398
 807. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 393
 808. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 392
 809. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 391
 810. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 391
 811. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 389
 812. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 387
 813. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 384
 814. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 382
 815. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 373
 816. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 372
 817. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 372
 818. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 370
 819. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 367
 820. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 367
 821. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 363
 822. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 363
 823. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 362
 824. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 362
 825. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 361
 826. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 360
 827. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 358
 828. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 348
 829. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 343
 830. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 343
 831. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 342
 832. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 341
 833. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 338
 834. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 337
 835. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 334
 836. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 333
 837. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 331
 838. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 327
 839. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 322
 840. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 321
 841. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 317
 842. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 312
 843. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 308
 844. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 303
 845. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 303
 846. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 302
 847. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 301
 848. maj 2019
  Wyświetleń: 300
 849. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 297
 850. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 295
 851. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 289
 852. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 287
 853. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 285
 854. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 281
 855. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 276
 856. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 274
 857. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 273
 858. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 271
 859. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 269
 860. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 268
 861. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 266
 862. 2020 r.
  Wyświetleń: 259
 863. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 259
 864. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 256
 865. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 250
 866. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 249
 867. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 249
 868. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 248
 869. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 246
 870. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 246
 871. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 243
 872. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 237
 873. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 237
 874. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 237
 875. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 233
 876. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 232
 877. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 229
 878. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 227
 879. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 218
 880. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 216
 881. sierpień 2019
  Wyświetleń: 214
 882. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 212
 883. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 212
 884. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 212
 885. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 212
 886. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 209
 887. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 203
 888. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 200
 889. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 197
 890. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 195
 891. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 194
 892. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 193
 893. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 190
 894. lipiec 2019
  Wyświetleń: 187
 895. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 186
 896. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 186
 897. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 185
 898. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 185
 899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 184
 900. październik 2019
  Wyświetleń: 183
 901. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 178
 902. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 176
 903. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 176
 904. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 170
 905. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 162
 906. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 162
 907. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 159
 908. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 156
 909. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 152
 910. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 150
 911. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 148
 912. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 147
 913. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 146
 914. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 144
 915. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 143
 916. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 142
 917. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 140
 918. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 139
 919. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 136
 920. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 136
 921. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 134
 922. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 134
 923. listopad 2019
  Wyświetleń: 132
 924. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 125
 925. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 125
 926. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 121
 927. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 121
 928. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 119
 929. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 117
 930. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 115
 931. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 114
 932. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 101
 933. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 100
 934. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 96
 935. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 95
 936. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 93
 937. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 92
 938. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 87
 939. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 84
 940. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 83
 941. 2020r.
  Wyświetleń: 82
 942. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 82
 943. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 82
 944. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 77
 945. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 76
 946. grudzień 2019
  Wyświetleń: 72
 947. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 71
 948. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 70
 949. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 64
 950. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 63
 951. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 62
 952. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 59
 953. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 59
 954. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 57
 955. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 56
 956. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 52
 957. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 50
 958. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 21
 959. 2020 r.
  Wyświetleń: 12
 960. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 5
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3261
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl