Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
450273577246614422324773338149000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100821029412044108311502615919200872302725871359283241136110
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173659622454956979685577858587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 43005
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 8375
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 7474
 4. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 6611
 5. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 5380
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 4172
 7. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4148
 8. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4091
 9. 2016r.
  Wyświetleń: 4033
 10. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2950
 11. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2900
 12. - Azbest
  Wyświetleń: 2752
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2675
 14. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2673
 15. Rok 2017
  Wyświetleń: 2607
 16. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2486
 17. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2466
 18. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2461
 19. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2420
 20. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2347
 21. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2328
 22. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 2325
 23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2261
 24. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 2145
 25. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2066
 26. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2039
 27. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2031
 28. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2013
 29. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 1984
 30. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1982
 31. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1976
 32. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1973
 33. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1973
 34. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 1971
 35. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1961
 36. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 1955
 37. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1949
 38. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 1932
 39. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1925
 40. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 1856
 41. Burmistrz
  Wyświetleń: 1855
 42. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1855
 43. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1852
 44. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 1836
 45. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 1814
 46. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 1804
 47. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 1803
 48. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1802
 49. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 1789
 50. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 1777
 51. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 1765
 52. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 1762
 53. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1755
 54. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 1754
 55. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1723
 56. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 1720
 57. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1712
 58. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 1711
 59. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1710
 60. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1710
 61. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1706
 62. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1706
 63. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1695
 64. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 1676
 65. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 1671
 66. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1664
 67. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1659
 68. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1654
 69. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1649
 70. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 1623
 71. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1600
 72. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 1598
 73. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1591
 74. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1591
 75. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1589
 76. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1579
 77. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1578
 78. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1577
 79. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1576
 80. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 1570
 81. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1566
 82. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1562
 83. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1556
 84. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1548
 85. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 1539
 86. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 1538
 87. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 1536
 88. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1534
 89. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1521
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1518
 91. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1510
 92. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1503
 93. 2015r.
  Wyświetleń: 1495
 94. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1495
 95. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1485
 96. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1484
 97. Skarbnik
  Wyświetleń: 1481
 98. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1480
 99. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1479
 100. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1466
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1449
 102. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1448
 103. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1447
 104. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1443
 105. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1442
 106. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1432
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1415
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1414
 109. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1414
 110. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1410
 111. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1407
 112. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1400
 113. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1387
 114. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1387
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1385
 116. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1380
 117. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1378
 118. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1356
 119. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1354
 120. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1353
 121. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1347
 122. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1336
 123. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1323
 124. Akcyza
  Wyświetleń: 1319
 125. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1308
 126. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1305
 127. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1301
 128. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1300
 129. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1296
 130. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1295
 131. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1293
 132. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1280
 133. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1279
 134. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1272
 135. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1272
 136. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1266
 137. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1264
 138. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1259
 139. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1253
 140. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1251
 141. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1246
 142. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1239
 143. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1234
 144. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1231
 145. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1226
 146. Rok 2017
  Wyświetleń: 1226
 147. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1222
 148. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1213
 149. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1208
 150. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1205
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1203
 152. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1200
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1185
 154. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1173
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1172
 156. Rok 2016
  Wyświetleń: 1160
 157. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1160
 158. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1158
 159. Konkurs 2015r.
  Wyświetleń: 1158
 160. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 1157
 161. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 1149
 162. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1147
 163. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 1134
 164. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1134
 165. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1132
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1129
 167. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1118
 168. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 1104
 169. Ulgi
  Wyświetleń: 1104
 170. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 1096
 171. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1096
 172. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 1089
 173. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1089
 174. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 1084
 175. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 1081
 176. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1080
 177. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1078
 178. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1076
 179. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1059
 180. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1054
 181. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1051
 182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 1045
 183. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1029
 184. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 1025
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1022
 186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1022
 187. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 1020
 188. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1014
 189. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1011
 190. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1006
 191. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1002
 192. 2017r.
  Wyświetleń: 998
 193. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 997
 194. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 996
 195. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 994
 196. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 993
 197. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 986
 198. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 985
 199. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 983
 200. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 982
 201. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 981
 202. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 981
 203. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 980
 204. Uchwały
  Wyświetleń: 979
 205. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 978
 206. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 977
 207. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 977
 208. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 975
 209. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 974
 210. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 974
 211. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 973
 212. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 972
 213. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 967
 214. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 967
 215. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 964
 216. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 964
 217. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 962
 218. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 957
 219. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 955
 220. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 954
 221. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 949
 222. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 949
 223. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 947
 224. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 946
 225. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 944
 226. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 942
 227. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 940
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 934
 229. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 933
 230. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 932
 231. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 931
 232. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 931
 233. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 929
 234. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 926
 235. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 925
 236. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 924
 237. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 919
 238. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 918
 239. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 916
 240. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 907
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 903
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 903
 243. ROK 2017
  Wyświetleń: 898
 244. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 897
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 896
 246. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 886
 247. - Azbest
  Wyświetleń: 884
 248. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 882
 249. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 882
 250. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 879
 251. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 878
 252. Rok 2015
  Wyświetleń: 876
 253. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 870
 254. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 869
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 868
 256. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 867
 257. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 866
 258. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 860
 259. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 857
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 857
 261. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 856
 262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 856
 263. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 851
 264. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 849
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 847
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 841
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 839
 268. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 839
 269. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 838
 270. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 838
 271. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 831
 272. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 827
 273. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 825
 274. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 821
 275. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 817
 276. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 815
 277. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 814
 278. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 810
 279. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 810
 280. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 809
 281. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 804
 282. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 802
 283. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 799
 284. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 798
 285. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 797
 286. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 795
 287. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 789
 288. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 785
 289. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 784
 290. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 779
 291. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 777
 292. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 774
 293. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 771
 294. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 771
 295. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 770
 296. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 769
 297. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 767
 298. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 764
 299. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 761
 300. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 760
 301. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 759
 302. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 757
 303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 753
 304. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 753
 305. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 750
 306. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 750
 307. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 749
 308. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 746
 309. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 743
 310. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 742
 311. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 738
 312. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 731
 313. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 731
 314. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 726
 315. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 726
 316. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 721
 317. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 717
 318. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 717
 319. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 712
 320. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 712
 321. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 711
 322. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 707
 323. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 707
 324. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 707
 325. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 705
 326. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 701
 327. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 700
 328. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 693
 329. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 691
 330. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 691
 331. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 676
 332. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 672
 333. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 669
 334. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 668
 335. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 668
 336. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 665
 337. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 665
 338. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 663
 339. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 660
 340. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 658
 341. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 648
 342. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 648
 343. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 640
 344. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 637
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 633
 346. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 631
 347. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 630
 348. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 622
 349. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 621
 350. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 616
 351. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 615
 352. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 612
 353. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 612
 354. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 611
 355. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 606
 356. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 603
 357. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 603
 358. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 597
 359. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 596
 360. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 594
 361. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 592
 362. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 586
 363. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 584
 364. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 583
 365. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 582
 366. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 581
 367. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 576
 368. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 572
 369. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 562
 370. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 561
 371. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 554
 372. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 553
 373. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 550
 374. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 542
 375. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 540
 376. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 538
 377. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 530
 378. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 527
 379. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 520
 380. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 517
 381. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 512
 382. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 508
 383. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 485
 384. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 485
 385. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 481
 386. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 473
 387. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 464
 388. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 457
 389. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 441
 390. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 439
 391. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 439
 392. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 438
 393. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 429
 394. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 426
 395. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 424
 396. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 422
 397. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 416
 398. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 412
 399. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 411
 400. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 409
 401. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 407
 402. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 407
 403. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 404
 404. strona testowa
  Wyświetleń: 402
 405. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 401
 406. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 381
 407. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 371
 408. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 371
 409. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 368
 410. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 368
 411. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 363
 412. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 351
 413. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 350
 414. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 348
 415. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 347
 416. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 342
 417. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 341
 418. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 338
 419. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 331
 420. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 330
 421. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 328
 422. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 316
 423. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 313
 424. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 312
 425. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 311
 426. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 306
 427. - deratyzacja
  Wyświetleń: 292
 428. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 292
 429. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 291
 430. Dotacje
  Wyświetleń: 286
 431. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 280
 432. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 274
 433. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 262
 434. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 259
 435. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o sposobie konsultacji 2016
  Wyświetleń: 252
 436. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 252
 437. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 244
 438. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 239
 439. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 214
 440. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 211
 441. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 209
 442. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 209
 443. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 208
 444. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 198
 445. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 196
 446. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 189
 447. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 189
 448. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 184
 449. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 183
 450. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 179
 451. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 174
 452. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 167
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 163
 454. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 162
 455. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 160
 456. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 154
 457. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 151
 458. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 149
 459. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 148
 460. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 148
 461. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 137
 462. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 135
 463. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 132
 464. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 131
 465. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 129
 466. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 128
 467. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 126
 468. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 125
 469. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 124
 470. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 124
 471. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 123
 472. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 115
 473. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 113
 474. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 113
 475. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 112
 476. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 111
 477. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 110
 478. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 110
 479. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 109
 480. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 107
 481. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 106
 482. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 105
 483. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 104
 484. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 103
 485. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 101
 486. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 100
 487. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 100
 488. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 97
 489. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 95
 490. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 94
 491. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 94
 492. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 93
 493. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 89
 494. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 87
 495. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 84
 496. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 83
 497. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 80
 498. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 79
 499. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 74
 500. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 63
 501. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 62
 502. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 61
 503. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 56
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 53
 505. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 51
 506. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 50
 507. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 45
 508. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 42
 509. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 42
 510. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 41
 511. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 39
 512. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 36
 513. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 28
 514. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 23
 515. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 17
 516. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 12
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1562
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×