Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
452053588846728423564786141487399953770148624392284126014828
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100271026812425111051533916130202672324825977362973251536287
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173658622454956979685577858566
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 54496
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13149
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 12937
 4. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 9333
 5. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 7116
 6. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 6497
 7. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5466
 8. Program Rodzina 500 plus
  Wyświetleń: 5396
 9. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5025
 10. 2016r.
  Wyświetleń: 4558
 11. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4456
 12. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 4254
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3788
 14. - Azbest
  Wyświetleń: 3272
 15. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 3149
 16. Rok 2017
  Wyświetleń: 3087
 17. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3065
 18. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 3061
 19. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3051
 20. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2912
 21. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2902
 22. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2897
 23. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2809
 24. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2808
 25. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 2616
 26. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 2586
 27. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2573
 28. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2475
 29. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2464
 30. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 2459
 31. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 2435
 32. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2424
 33. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 2422
 34. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 2411
 35. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2404
 36. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2400
 37. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2388
 38. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 2388
 39. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2382
 40. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 2366
 41. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2362
 42. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2354
 43. Burmistrz
  Wyświetleń: 2340
 44. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 2340
 45. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 2328
 46. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2314
 47. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 2298
 48. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 2280
 49. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2279
 50. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2265
 51. 2017r.
  Wyświetleń: 2257
 52. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2256
 53. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 2253
 54. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2222
 55. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2206
 56. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 2199
 57. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2198
 58. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2196
 59. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2195
 60. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2171
 61. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2169
 62. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2157
 63. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 2153
 64. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 2142
 65. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2131
 66. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2124
 67. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2121
 68. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2112
 69. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 2097
 70. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 2095
 71. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2094
 72. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2092
 73. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2078
 74. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2075
 75. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 2074
 76. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 2056
 77. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2051
 78. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2043
 79. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2039
 80. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 2037
 81. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2027
 82. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2026
 83. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 2025
 84. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 2016
 85. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 2009
 86. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2006
 87. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1992
 88. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1979
 89. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1978
 90. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1958
 91. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1940
 92. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1938
 93. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1936
 94. Skarbnik
  Wyświetleń: 1932
 95. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1907
 96. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1906
 97. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1906
 98. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1897
 99. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1883
 100. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1874
 101. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1871
 102. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1870
 103. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1861
 104. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1857
 105. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1856
 106. 2015r.
  Wyświetleń: 1855
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1841
 108. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1839
 109. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1836
 110. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1826
 111. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1826
 112. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1804
 113. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1799
 114. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1796
 115. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1794
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1789
 117. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1784
 118. Akcyza
  Wyświetleń: 1782
 119. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1773
 120. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1770
 121. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1769
 122. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1768
 123. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1766
 124. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1750
 125. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1750
 126. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1736
 127. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1730
 128. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1713
 129. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1709
 130. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1706
 131. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1705
 132. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1699
 133. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1698
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1690
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1689
 136. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1688
 137. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1685
 138. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1674
 139. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1668
 140. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1666
 141. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1664
 142. Rok 2017
  Wyświetleń: 1657
 143. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1646
 144. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1644
 145. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1644
 146. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1643
 147. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1629
 148. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 1624
 149. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1623
 150. Rok 2016
  Wyświetleń: 1622
 151. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1621
 152. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 1620
 153. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1614
 154. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1602
 155. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1598
 156. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 1597
 157. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1584
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1582
 159. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 1577
 160. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 1576
 161. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1562
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1560
 163. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1540
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1540
 165. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1538
 166. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1536
 167. Uchwały
  Wyświetleń: 1534
 168. Ulgi
  Wyświetleń: 1533
 169. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1530
 170. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1530
 171. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1529
 172. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1527
 173. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1524
 174. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 1503
 175. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1483
 176. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1476
 177. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1475
 178. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 1469
 179. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1467
 180. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 1465
 181. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1459
 182. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1453
 183. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 1453
 184. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1445
 185. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 1442
 186. ROK 2017
  Wyświetleń: 1428
 187. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 1425
 188. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1413
 189. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1403
 190. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 1402
 191. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1399
 192. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1399
 193. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1394
 194. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1393
 195. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1386
 196. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 1381
 197. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1381
 198. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 1379
 199. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1378
 200. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1374
 201. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1368
 202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1364
 203. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1362
 204. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1360
 205. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1358
 206. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1354
 207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1348
 208. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1347
 209. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1346
 210. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1345
 211. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1340
 212. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1339
 213. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1337
 214. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 1328
 215. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1326
 216. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 1324
 217. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1323
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1313
 219. Rok 2015
  Wyświetleń: 1313
 220. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 1312
 221. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1310
 222. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 1307
 223. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1306
 224. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 1303
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1303
 226. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 1300
 227. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1299
 228. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 1298
 229. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 1296
 230. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1293
 231. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1293
 232. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 1288
 233. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1283
 234. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1277
 235. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1276
 236. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1275
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1275
 238. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1275
 239. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1266
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1262
 241. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1261
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1256
 243. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1256
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1253
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1251
 246. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1249
 247. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1247
 248. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1241
 249. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1240
 250. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 1238
 251. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1237
 252. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1236
 253. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1236
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1236
 255. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1236
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1235
 257. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1235
 258. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1232
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1231
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1229
 261. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1229
 262. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1228
 263. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1220
 264. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1214
 265. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 1202
 266. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 1201
 267. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1200
 268. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1197
 269. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1196
 270. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1193
 271. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 1190
 272. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1180
 273. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1178
 274. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 1175
 275. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1175
 276. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1174
 277. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1167
 278. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1163
 279. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1156
 280. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1155
 281. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1153
 282. - Azbest
  Wyświetleń: 1151
 283. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1151
 284. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1150
 285. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1149
 286. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1149
 287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1145
 288. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1139
 289. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1131
 290. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1119
 291. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1119
 292. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1100
 293. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1099
 294. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1099
 295. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1099
 296. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1098
 297. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1097
 298. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1092
 299. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1090
 300. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1080
 301. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1074
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1072
 303. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1060
 304. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1054
 305. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1042
 306. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1034
 307. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1034
 308. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1033
 309. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1029
 310. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1027
 311. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1020
 312. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1017
 313. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1013
 314. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1012
 315. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1010
 316. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1009
 317. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1008
 318. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1007
 319. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1007
 320. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1007
 321. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1006
 322. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 1003
 323. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1000
 324. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1000
 325. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 999
 326. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 996
 327. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 996
 328. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 994
 329. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 992
 330. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 990
 331. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 986
 332. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 984
 333. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 975
 334. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 968
 335. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 967
 336. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 962
 337. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 958
 338. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 948
 339. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 948
 340. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 942
 341. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 940
 342. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 932
 343. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 932
 344. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 927
 345. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 925
 346. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 920
 347. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 918
 348. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 903
 349. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 902
 350. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 899
 351. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 891
 352. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 889
 353. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 886
 354. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 878
 355. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 874
 356. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 869
 357. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 868
 358. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 867
 359. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 859
 360. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 858
 361. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 857
 362. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 855
 363. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 853
 364. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 852
 365. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 851
 366. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 851
 367. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 848
 368. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 847
 369. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 846
 370. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 837
 371. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 829
 372. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 828
 373. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 827
 374. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 824
 375. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 824
 376. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 822
 377. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 820
 378. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 812
 379. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 809
 380. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 806
 381. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 805
 382. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 802
 383. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 795
 384. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 788
 385. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 784
 386. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 784
 387. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 782
 388. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 778
 389. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 765
 390. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 765
 391. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 764
 392. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 762
 393. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 756
 394. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 738
 395. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 731
 396. - deratyzacja
  Wyświetleń: 729
 397. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 728
 398. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 728
 399. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 727
 400. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 726
 401. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 726
 402. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 726
 403. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 716
 404. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 715
 405. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 714
 406. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 705
 407. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 704
 408. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 691
 409. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 687
 410. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 673
 411. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 670
 412. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 666
 413. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 641
 414. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 639
 415. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 636
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 633
 417. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 633
 418. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 629
 419. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 623
 420. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 616
 421. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 614
 422. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 608
 423. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 597
 424. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 587
 425. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 566
 426. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 563
 427. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 558
 428. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 545
 429. strona testowa
  Wyświetleń: 539
 430. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 539
 431. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 538
 432. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 535
 433. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 529
 434. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 526
 435. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 520
 436. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 509
 437. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 505
 438. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 503
 439. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 496
 440. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 487
 441. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 481
 442. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 481
 443. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 478
 444. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 478
 445. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 474
 446. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 468
 447. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 466
 448. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 466
 449. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 463
 450. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 458
 451. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 457
 452. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 453
 453. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 450
 454. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 447
 455. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 445
 456. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 435
 457. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 432
 458. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 431
 459. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 427
 460. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 424
 461. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 423
 462. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 418
 463. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 418
 464. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 417
 465. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 415
 466. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 413
 467. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 411
 468. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 409
 469. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 407
 470. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 407
 471. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 406
 472. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 405
 473. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 403
 474. Dotacje
  Wyświetleń: 397
 475. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 396
 476. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 394
 477. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 389
 478. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 385
 479. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 384
 480. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 382
 481. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 379
 482. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 379
 483. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 375
 484. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 373
 485. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 372
 486. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 372
 487. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 363
 488. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 357
 489. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 352
 490. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 346
 491. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 343
 492. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 339
 493. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 332
 494. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 329
 495. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 321
 496. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 308
 497. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 308
 498. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 300
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 299
 500. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 292
 501. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 288
 502. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 287
 503. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 283
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 278
 505. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 274
 506. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 266
 507. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 263
 508. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 257
 509. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 257
 510. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 254
 511. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 254
 512. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 252
 513. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 251
 514. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 242
 515. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 240
 516. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 237
 517. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 236
 518. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 232
 519. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 228
 520. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 225
 521. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 224
 522. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 219
 523. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 217
 524. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 216
 525. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 214
 526. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 212
 527. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 210
 528. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 210
 529. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 207
 530. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 205
 531. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 205
 532. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 203
 533. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 191
 534. Petycje
  Wyświetleń: 188
 535. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 180
 536. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 177
 537. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 170
 538. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 170
 539. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 160
 540. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 155
 541. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 151
 542. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 148
 543. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 147
 544. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 144
 545. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 143
 546. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 140
 547. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 137
 548. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 136
 549. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 135
 550. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 133
 551. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 130
 552. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 128
 553. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 126
 554. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 126
 555. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 125
 556. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 125
 557. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 120
 558. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 119
 559. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 118
 560. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 103
 561. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 98
 562. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 95
 563. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 94
 564. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 93
 565. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 93
 566. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 90
 567. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 89
 568. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 85
 569. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 79
 570. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 74
 571. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 74
 572. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 70
 573. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 69
 574. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 68
 575. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 66
 576. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 65
 577. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 62
 578. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 62
 579. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 61
 580. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 55
 581. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 53
 582. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 51
 583. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 44
 584. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 43
 585. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 38
 586. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 34
 587. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 588. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 25
 589. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 15
 590. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1958
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×