Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
65777625087327975508922908935880625799518333111260211694126885
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9621282153790609161792100734558790577099110551881407699685771
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4303347715577976557263678110560736178167264442620907964271113
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444104234638190640455415547392368513988533398673893620663009
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449904496656981503944095545181275273601834091382034876134729
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449503587746612422534777341372398923759648519391454119138240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101261036712443112001543516193202862331126000363003249936608
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000183739621755527023685777708672
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 187072
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 131177
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 74109
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 48618
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 36209
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 30687
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 30199
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 26077
 9. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 23671
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 22183
 11. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 20991
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 20569
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 19943
 14. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 19062
 15. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 18831
 16. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 17462
 17. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 17201
 18. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 14257
 19. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 14059
 20. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 13986
 21. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 13482
 22. 2016r.
  Wyświetleń: 12067
 23. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 11948
 24. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11210
 25. 2019r.
  Wyświetleń: 11068
 26. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10595
 27. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 10462
 28. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 10276
 29. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 10269
 30. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 10268
 31. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 10169
 32. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 10140
 33. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 9900
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 9759
 35. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 9636
 36. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 9627
 37. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 9318
 38. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 9258
 39. 2020 r.
  Wyświetleń: 9203
 40. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 9088
 41. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 8991
 42. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8929
 43. 2018r.
  Wyświetleń: 8856
 44. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 8637
 45. - Azbest
  Wyświetleń: 8614
 46. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 8572
 47. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 8565
 48. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 8564
 49. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 8461
 50. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 8336
 51. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 8248
 52. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 8229
 53. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 8084
 54. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 8013
 55. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7938
 56. Burmistrz
  Wyświetleń: 7933
 57. Rok 2017
  Wyświetleń: 7866
 58. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7836
 59. Uchwały
  Wyświetleń: 7835
 60. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7788
 61. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 7723
 62. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 7645
 63. 2015r.
  Wyświetleń: 7635
 64. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 7563
 65. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 7525
 66. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 7512
 67. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 7479
 68. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7467
 69. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 7401
 70. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7398
 71. Akcyza
  Wyświetleń: 7371
 72. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 7345
 73. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 7302
 74. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 7247
 75. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 7247
 76. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 7244
 77. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 7239
 78. Spółki gminne
  Wyświetleń: 7212
 79. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 7207
 80. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 7163
 81. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 7140
 82. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 7062
 83. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 7052
 84. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 6935
 85. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 6900
 86. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 6858
 87. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 6849
 88. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6828
 89. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 6814
 90. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 6804
 91. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6773
 92. Przetargi
  Wyświetleń: 6701
 93. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 6698
 94. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 6639
 95. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6606
 96. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6587
 97. Rok 2016
  Wyświetleń: 6554
 98. RODO- klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 6525
 99. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 6475
 100. 2019r.
  Wyświetleń: 6439
 101. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 6433
 102. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 6348
 103. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 6316
 104. Skarbnik
  Wyświetleń: 6315
 105. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 6306
 106. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 6297
 107. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 6290
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 6258
 109. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 6234
 110. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 6176
 111. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 6161
 112. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6144
 113. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 6144
 114. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 6100
 115. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 6095
 116. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 6051
 117. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 6038
 118. ROK 2017
  Wyświetleń: 6034
 119. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5997
 120. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 5989
 121. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 5964
 122. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 5944
 123. Postanowienia
  Wyświetleń: 5936
 124. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 5925
 125. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 5911
 126. Rok 2015
  Wyświetleń: 5905
 127. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 5905
 128. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 5873
 129. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 5858
 130. - Komunalizacja od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5843
 131. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 5837
 132. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 5831
 133. 2020r.
  Wyświetleń: 5829
 134. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5780
 135. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 5755
 136. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5754
 137. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 5734
 138. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5723
 139. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 5709
 140. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5696
 141. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5687
 142. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 5682
 143. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 5679
 144. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 5676
 145. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5664
 146. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5654
 147. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 5623
 148. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 5620
 149. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5620
 150. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 5619
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 5616
 152. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 5587
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5586
 154. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5586
 155. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5575
 156. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5548
 157. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5529
 158. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 5521
 159. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5514
 160. Petycje
  Wyświetleń: 5491
 161. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 5473
 162. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 5449
 163. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5447
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 5437
 165. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 5437
 166. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5429
 167. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 5423
 168. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 5422
 169. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5417
 170. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5359
 171. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 5353
 172. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 5323
 173. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 5313
 174. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 5298
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5291
 176. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 5281
 177. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 5273
 178. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5270
 179. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5267
 180. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 5257
 181. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 5252
 182. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 5251
 183. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 5237
 184. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 5221
 185. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 5220
 186. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5220
 187. ROK 2018
  Wyświetleń: 5218
 188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5214
 189. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 5205
 190. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 5197
 191. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 5196
 192. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 5182
 193. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 5181
 194. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 5181
 195. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5178
 196. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 5176
 197. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 5174
 198. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 5146
 199. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 5123
 200. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5122
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5121
 202. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 5110
 203. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 5106
 204. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 5099
 205. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 5097
 206. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 5092
 207. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5087
 208. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5085
 209. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 5085
 210. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 5075
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5053
 212. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5048
 213. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5038
 214. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 5031
 215. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 5026
 216. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 5022
 217. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 5015
 218. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 5012
 219. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 5010
 220. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 5007
 221. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4997
 222. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4996
 223. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 4993
 224. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4993
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4992
 226. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4991
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4987
 228. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4986
 229. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4971
 230. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 4968
 231. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4966
 232. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4964
 233. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4964
 234. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 4945
 235. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4941
 236. - Azbest
  Wyświetleń: 4921
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4910
 238. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4904
 239. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4886
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4872
 241. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 4872
 242. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4868
 243. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4861
 244. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4850
 245. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4837
 246. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4831
 247. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4830
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4829
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 4815
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 4810
 251. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4793
 252. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
  Wyświetleń: 4783
 253. Ulgi
  Wyświetleń: 4782
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4772
 255. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 4764
 256. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4758
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4749
 258. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4749
 259. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4735
 260. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4733
 261. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4732
 262. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4727
 263. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 4723
 264. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 4713
 265. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4706
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4704
 267. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4704
 268. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4704
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4701
 270. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4701
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4694
 272. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 4688
 273. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4677
 274. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 4675
 275. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4670
 276. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4651
 277. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4650
 278. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4635
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4626
 280. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4610
 281. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 4600
 282. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4596
 283. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 4590
 284. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4590
 285. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 4589
 286. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4581
 287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4572
 288. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 4562
 289. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4561
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4554
 291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4550
 292. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4550
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4541
 294. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4535
 295. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4534
 296. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4509
 297. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4502
 298. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 4500
 299. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4489
 300. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4484
 301. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 4479
 302. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 4479
 303. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 4476
 304. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4474
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4472
 306. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 4468
 307. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 4466
 308. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4465
 309. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4455
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4450
 311. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4434
 312. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4432
 313. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4430
 314. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 4423
 315. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 4423
 316. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 4418
 317. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 4410
 318. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 4403
 319. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 4397
 320. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 4395
 321. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 4393
 322. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4384
 323. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 4380
 324. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4360
 325. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4350
 326. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4333
 327. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 4327
 328. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4316
 329. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 4311
 330. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4298
 331. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 4278
 332. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 4274
 333. Rok 2018
  Wyświetleń: 4266
 334. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 4259
 335. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 4245
 336. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4239
 337. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 4226
 338. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4223
 339. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 4222
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4215
 341. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4215
 342. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 4214
 343. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 4208
 344. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 4192
 345. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 4166
 346. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 4148
 347. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 4145
 348. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 4143
 349. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 4141
 350. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 4137
 351. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4129
 352. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 4060
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4044
 354. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 4035
 355. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4014
 356. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 4013
 357. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 4003
 358. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 3995
 359. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 3973
 360. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 3967
 361. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3956
 362. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 3953
 363. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3902
 364. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 3888
 365. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 3888
 366. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3886
 367. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3884
 368. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3864
 369. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3858
 370. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3855
 371. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3846
 372. 2021 r.
  Wyświetleń: 3833
 373. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3832
 374. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3831
 375. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 3821
 376. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 3820
 377. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3811
 378. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3808
 379. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3802
 380. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3800
 381. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 3786
 382. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3780
 383. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 3769
 384. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3763
 385. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3753
 386. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3753
 387. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3740
 388. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3734
 389. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 3726
 390. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3723
 391. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3717
 392. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3716
 393. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3713
 394. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3713
 395. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3713
 396. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 3707
 397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3703
 398. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3698
 399. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3695
 400. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 3687
 401. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3684
 402. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3654
 403. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 3651
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3646
 405. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3645
 406. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 3640
 407. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 3637
 408. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3637
 409. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3635
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3611
 411. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3610
 412. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3606
 413. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 3597
 414. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3591
 415. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3574
 416. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 3572
 417. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 3572
 418. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3565
 419. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3562
 420. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3554
 421. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 3553
 422. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3550
 423. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3549
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3548
 425. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 3545
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 3544
 427. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3532
 428. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 3531
 429. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 3530
 430. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3526
 431. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3525
 432. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 3521
 433. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3521
 434. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3520
 435. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3519
 436. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3515
 437. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 3511
 438. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 3509
 439. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 3505
 440. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 3498
 441. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3493
 442. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3487
 443. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 3476
 444. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 3471
 445. Rok 2017
  Wyświetleń: 3466
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3461
 447. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 3457
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 3444
 449. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3428
 450. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 3420
 451. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 3418
 452. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 3415
 453. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 3407
 454. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 3401
 455. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3400
 456. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3372
 457. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3360
 458. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 3353
 459. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 3352
 460. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 3348
 461. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3333
 462. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3331
 463. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3329
 464. 2021 r.
  Wyświetleń: 3322
 465. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 3319
 466. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 3319
 467. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 3310
 468. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 3307
 469. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3301
 470. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3291
 471. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 3289
 472. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 3288
 473. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 3277
 474. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 3269
 475. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 3264
 476. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 3254
 477. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 3254
 478. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 3250
 479. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 3238
 480. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 3236
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 3233
 482. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 3233
 483. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3231
 484. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 3227
 485. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 3219
 486. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3200
 487. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 3199
 488. Kierownictwo
  Wyświetleń: 3182
 489. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3177
 490. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3172
 491. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3162
 492. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 3155
 493. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 3153
 494. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 3152
 495. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3147
 496. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 3146
 497. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3142
 498. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 3136
 499. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 3130
 500. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 3127
 501. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 3122
 502. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3121
 503. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3120
 504. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3113
 505. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3106
 506. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 3105
 507. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 3104
 508. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3102
 509. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3101
 510. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 3097
 511. - Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 3092
 512. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3087
 513. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3081
 514. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3080
 515. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 3075
 516. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 3056
 517. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 3042
 518. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3041
 519. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 3038
 520. 2022 r. (O)
  Wyświetleń: 3037
 521. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3029
 522. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 3026
 523. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 3024
 524. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3023
 525. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 3020
 526. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 3017
 527. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 3012
 528. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3009
 529. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2998
 530. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 2995
 531. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2993
 532. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2991
 533. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2984
 534. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2977
 535. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2973
 536. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2957
 537. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2931
 538. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2929
 539. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2928
 540. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2924
 541. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2924
 542. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 2919
 543. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 2916
 544. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2911
 545. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2908
 546. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 2901
 547. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 2899
 548. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2894
 549. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2894
 550. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 2893
 551. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 2890
 552. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2889
 553. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 2887
 554. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2882
 555. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2877
 556. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2869
 557. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2867
 558. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2863
 559. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2863
 560. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2860
 561. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2860
 562. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2860
 563. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2851
 564. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 2849
 565. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2848
 566. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2847
 567. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2846
 568. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2845
 569. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2842
 570. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2841
 571. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2841
 572. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2835
 573. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2827
 574. ROK 2020
  Wyświetleń: 2824
 575. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2821
 576. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2819
 577. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2818
 578. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2816
 579. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2808
 580. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2803
 581. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2799
 582. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2794
 583. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2794
 584. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2789
 585. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2783
 586. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2780
 587. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2780
 588. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2774
 589. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2767
 590. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 2766
 591. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2763
 592. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2762
 593. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2758
 594. 2021 r.
  Wyświetleń: 2754
 595. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2754
 596. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2754
 597. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2752
 598. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2744
 599. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2740
 600. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2739
 601. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2733
 602. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2728
 603. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 2723
 604. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2721
 605. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2719
 606. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 2718
 607. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2717
 608. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2716
 609. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2714
 610. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 2713
 611. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2709
 612. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 2705
 613. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2704
 614. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2703
 615. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2697
 616. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2693
 617. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2683
 618. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2683
 619. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 2682
 620. 2021 r.
  Wyświetleń: 2678
 621. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2674
 622. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2671
 623. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2668
 624. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2668
 625. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2667
 626. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2664
 627. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2661
 628. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2659
 629. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2653
 630. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2650
 631. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2649
 632. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2646
 633. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2645
 634. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 2642
 635. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2636
 636. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 2636
 637. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2627
 638. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2618
 639. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2611
 640. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2604
 641. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2602
 642. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 2600
 643. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2598
 644. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2590
 645. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 2589
 646. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2583
 647. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2580
 648. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 2575
 649. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2575
 650. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 2569
 651. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 2562
 652. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2558
 653. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 2557
 654. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2556
 655. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2550
 656. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2550
 657. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2550
 658. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 2547
 659. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2543
 660. maj 2019
  Wyświetleń: 2531
 661. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2527
 662. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2523
 663. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 2521
 664. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2516
 665. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2515
 666. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2511
 667. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2505
 668. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2503
 669. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2497
 670. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 2490
 671. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 2490
 672. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2482
 673. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 2481
 674. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 2480
 675. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 2478
 676. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2475
 677. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2471
 678. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2467
 679. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2463
 680. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2462
 681. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2460
 682. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2455
 683. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2455
 684. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2454
 685. marzec 2019
  Wyświetleń: 2453
 686. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2453
 687. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2451
 688. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2447
 689. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2444
 690. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2438
 691. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2434
 692. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2434
 693. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 2432
 694. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2432
 695. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2431
 696. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2429
 697. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2428
 698. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 2423
 699. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2419
 700. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 2419
 701. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2415
 702. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 2409
 703. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 2409
 704. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2408
 705. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 2408
 706. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2407
 707. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2406
 708. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 2401
 709. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2400
 710. lipiec 2019
  Wyświetleń: 2399
 711. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 2397
 712. luty 2019
  Wyświetleń: 2397
 713. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2396
 714. strona testowa
  Wyświetleń: 2395
 715. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 2390
 716. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 2389
 717. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 2386
 718. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2385
 719. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 2382
 720. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2379
 721. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2377
 722. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2374
 723. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2372
 724. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2364
 725. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2364
 726. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 2363
 727. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 2361
 728. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2358
 729. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2356
 730. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 2355
 731. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2350
 732. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2344
 733. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2342
 734. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 2337
 735. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2335
 736. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 2330
 737. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2316
 738. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2314
 739. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2311
 740. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2309
 741. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 2307
 742. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2302
 743. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 2301
 744. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2299
 745. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 2296
 746. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2296
 747. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2293
 748. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 2289
 749. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2286
 750. grudzień 2019
  Wyświetleń: 2278
 751. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2274
 752. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 2263
 753. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2253
 754. listopad 2019
  Wyświetleń: 2247
 755. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2246
 756. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 2242
 757. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2232
 758. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2228
 759. sierpień 2019
  Wyświetleń: 2223
 760. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2213
 761. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 2211
 762. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 2209
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2206
 764. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2205
 765. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2202
 766. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 2200
 767. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 2198
 768. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2192
 769. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2186
 770. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2186
 771. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 2185
 772. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 2171
 773. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 2169
 774. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2165
 775. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2163
 776. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 2152
 777. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 2151
 778. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 2146
 779. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 2144
 780. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2140
 781. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 2138
 782. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 2135
 783. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 2127
 784. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 2126
 785. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 2125
 786. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2120
 787. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 2113
 788. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 2110
 789. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 2109
 790. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2102
 791. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 2099
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 2098
 793. maj 2020
  Wyświetleń: 2098
 794. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 2098
 795. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2091
 796. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2086
 797. luty 2020
  Wyświetleń: 2083
 798. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2073
 799. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2072
 800. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 2067
 801. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 2063
 802. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2060
 803. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 2059
 804. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2048
 805. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 2046
 806. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 2043
 807. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2033
 808. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 2033
 809. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 2032
 810. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2023
 811. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2022
 812. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2021
 813. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 2021
 814. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2019
 815. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 2018
 816. ROK 2021
  Wyświetleń: 2015
 817. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 2014
 818. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 2012
 819. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 2008
 820. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 2007
 821. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 2005
 822. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 2003
 823. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1993
 824. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 1987
 825. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 1986
 826. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1977
 827. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1974
 828. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1972
 829. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1970
 830. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1969
 831. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1966
 832. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1963
 833. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1962
 834. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1958
 835. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1956
 836. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 1956
 837. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 1956
 838. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1954
 839. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1951
 840. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1949
 841. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1945
 842. marzec 2020
  Wyświetleń: 1935
 843. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1933
 844. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1929
 845. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1925
 846. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1925
 847. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 1921
 848. lipiec 2020
  Wyświetleń: 1916
 849. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1913
 850. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1913
 851. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1909
 852. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1909
 853. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1904
 854. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 1894
 855. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1892
 856. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1888
 857. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1887
 858. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1886
 859. Rok 2018
  Wyświetleń: 1884
 860. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1883
 861. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 1879
 862. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1872
 863. październik 2019
  Wyświetleń: 1867
 864. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1866
 865. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1866
 866. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1866
 867. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1866
 868. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1863
 869. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1862
 870. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1854
 871. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1854
 872. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1845
 873. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1844
 874. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1844
 875. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1841
 876. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1840
 877. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1838
 878. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1838
 879. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1834
 880. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1834
 881. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1834
 882. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1833
 883. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1828
 884. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1826
 885. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1825
 886. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1819
 887. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1818
 888. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1817
 889. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1812
 890. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1808
 891. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1808
 892. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1806
 893. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1802
 894. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1790
 895. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1789
 896. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1785
 897. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 1784
 898. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1782
 899. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1777
 900. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1773
 901. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1772
 902. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1765
 903. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1763
 904. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1763
 905. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1761
 906. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1761
 907. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1757
 908. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1753
 909. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1753
 910. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1752
 911. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1747
 912. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1747
 913. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1744
 914. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1744
 915. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1740
 916. Plan działania
  Wyświetleń: 1738
 917. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1736
 918. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1734
 919. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1730
 920. styczeń 2021
  Wyświetleń: 1725
 921. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1722
 922. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 1717
 923. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1717
 924. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1717
 925. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1716
 926. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1715
 927. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1713
 928. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1713
 929. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1702
 930. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1698
 931. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1697
 932. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1695
 933. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1695
 934. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1695
 935. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 1694
 936. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 1694
 937. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1690
 938. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 1688
 939. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1684
 940. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1684
 941. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 1680
 942. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1680
 943. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1680
 944. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1679
 945. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 1679
 946. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 1677
 947. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1677
 948. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1675
 949. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1675
 950. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1672
 951. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1669
 952. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1661
 953. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1660
 954. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1656
 955. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1655
 956. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1652
 957. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1650
 958. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1647
 959. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1647
 960. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1646
 961. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1642
 962. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1635
 963. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 1634
 964. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1633
 965. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1632
 966. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1630
 967. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1629
 968. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1629
 969. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1626
 970. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1626
 971. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1626
 972. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 1623
 973. 2022 r.
  Wyświetleń: 1620
 974. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1618
 975. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1618
 976. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1616
 977. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1615
 978. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 1614
 979. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1613
 980. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1612
 981. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1611
 982. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1606
 983. Dotacje
  Wyświetleń: 1605
 984. luty 2021
  Wyświetleń: 1595
 985. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1589
 986. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1588
 987. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1587
 988. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1586
 989. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1583
 990. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1581
 991. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1579
 992. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 1573
 993. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 1566
 994. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 1562
 995. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1562
 996. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1560
 997. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1559
 998. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1554
 999. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1552
 1000. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1552
 1001. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1550
 1002. Plan działania
  Wyświetleń: 1548
 1003. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1540
 1004. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 1538
 1005. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 1537
 1006. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1534
 1007. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1532
 1008. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1527
 1009. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1527
 1010. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1526
 1011. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 1524
 1012. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1524
 1013. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1521
 1014. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1518
 1015. listopad 2020
  Wyświetleń: 1518
 1016. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1518
 1017. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1514
 1018. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1510
 1019. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 1508
 1020. sierpień 2020
  Wyświetleń: 1505
 1021. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 1505
 1022. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1504
 1023. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1488
 1024. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1484
 1025. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1480
 1026. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1478
 1027. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1477
 1028. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 1465
 1029. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1463
 1030. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1461
 1031. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1458
 1032. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1457
 1033. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1453
 1034. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1449
 1035. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1441
 1036. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1438
 1037. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1438
 1038. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1433
 1039. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 1428
 1040. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1426
 1041. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1422
 1042. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1417
 1043. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1416
 1044. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1411
 1045. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1406
 1046. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 1402
 1047. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1401
 1048. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1397
 1049. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1397
 1050. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1393
 1051. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1390
 1052. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1386
 1053. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 1378
 1054. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1376
 1055. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1375
 1056. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1374
 1057. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 1373
 1058. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 1363
 1059. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 1362
 1060. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 1361
 1061. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1355
 1062. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1353
 1063. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1353
 1064. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1352
 1065. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 1346
 1066. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 1340
 1067. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 1337
 1068. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 1330
 1069. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1326
 1070. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 1325
 1071. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 1322
 1072. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 1321
 1073. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 1320
 1074. październik 2020
  Wyświetleń: 1314
 1075. grudzień 2020
  Wyświetleń: 1308
 1076. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1304
 1077. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1298
 1078. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 1297
 1079. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1294
 1080. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1290
 1081. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1289
 1082. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 1288
 1083. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1285
 1084. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 1282
 1085. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 1282
 1086. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1275
 1087. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 1272
 1088. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1268
 1089. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 1266
 1090. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1256
 1091. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1255
 1092. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1253
 1093. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1244
 1094. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 1236
 1095. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 1230
 1096. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1230
 1097. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1228
 1098. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1223
 1099. 2021 r.
  Wyświetleń: 1221
 1100. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1214
 1101. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1211
 1102. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 1210
 1103. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1210
 1104. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1210
 1105. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1209
 1106. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1208
 1107. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 1199
 1108. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1197
 1109. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 1187
 1110. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1183
 1111. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1181
 1112. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 1180
 1113. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1179
 1114. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1179
 1115. 2022 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1176
 1116. Przetargi - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 1176
 1117. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 1172
 1118. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 1168
 1119. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 1164
 1120. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1163
 1121. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1148
 1122. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 1148
 1123. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1146
 1124. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1145
 1125. 2022 r.
  Wyświetleń: 1144
 1126. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1143
 1127. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1140
 1128. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1136
 1129. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 1136
 1130. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1126
 1131. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1109
 1132. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1096
 1133. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1095
 1134. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 1094
 1135. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1088
 1136. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.11.2021 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych przy ul. Batorego 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1087
 1137. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1087
 1138. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 1084
 1139. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 1084
 1140. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1076
 1141. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1076
 1142. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 1061
 1143. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 1057
 1144. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1054
 1145. 2022 r.
  Wyświetleń: 1053
 1146. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 1046
 1147. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 1045
 1148. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1043
 1149. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 1042
 1150. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 1041
 1151. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 1040
 1152. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 1038
 1153. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 1031
 1154. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 1027
 1155. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 1020
 1156. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 1005
 1157. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1002
 1158. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 993
 1159. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 992
 1160. 2022 r. (K)
  Wyświetleń: 987
 1161. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 983
 1162. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 980
 1163. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 973
 1164. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 968
 1165. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 967
 1166. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 965
 1167. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 18.07.2022 roku o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 1 w klatce schodowej nr 7 w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki nr 3-5 i 7 w Głogówku.
  Wyświetleń: 962
 1168. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 960
 1169. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 960
 1170. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 960
 1171. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 960
 1172. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 959
 1173. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 956
 1174. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 940
 1175. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 939
 1176. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 934
 1177. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 931
 1178. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 925
 1179. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 923
 1180. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 918
 1181. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 917
 1182. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 915
 1183. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 908
 1184. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 899
 1185. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 892
 1186. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 888
 1187. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 859
 1188. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 854
 1189. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 852
 1190. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 845
 1191. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 843
 1192. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 842
 1193. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 840
 1194. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 836
 1195. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 835
 1196. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 832
 1197. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek a to działek: 1217/7, 1217/8, 1217/9, 1217/10, 1217/11, 1217/12, 1217/13, 1217/14, 1217/15, 1217/16 i 1217/17 wszystkie mapa 5 obręb Wielkie Oracze.
  Wyświetleń: 823
 1198. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 823
 1199. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 822
 1200. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 813
 1201. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 812
 1202. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 811
 1203. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 808
 1204. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 808
 1205. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 805
 1206. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 799
 1207. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 787
 1208. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 783
 1209. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 782
 1210. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
  Wyświetleń: 752
 1211. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 743
 1212. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 718
 1213. wrzesień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 718
 1214. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 699
 1215. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 691
 1216. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 665
 1217. ROK 2022
  Wyświetleń: 662
 1218. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 658
 1219. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 656
 1220. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 648
 1221. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 638
 1222. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 634
 1223. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 633
 1224. 2022 r. (UM)
  Wyświetleń: 625
 1225. Luty 2022 r.
  Wyświetleń: 625
 1226. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 623
 1227. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 611
 1228. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 602
 1229. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 602
 1230. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 595
 1231. II ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 590
 1232. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 588
 1233. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 585
 1234. wrzesień 2021 r.
  Wyświetleń: 583
 1235. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 582
 1236. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 580
 1237. 2022 r.(P)
  Wyświetleń: 578
 1238. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 573
 1239. 2022r. (SP)
  Wyświetleń: 571
 1240. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 567
 1241. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 559
 1242. rok 2022
  Wyświetleń: 556
 1243. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 554
 1244. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 554
 1245. 2022r. (JO)
  Wyświetleń: 548
 1246. Styczeń 2022 r.
  Wyświetleń: 543
 1247. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 539
 1248. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2022
  Wyświetleń: 533
 1249. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 532
 1250. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 524
 1251. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania lokalami komunalnymi
  Wyświetleń: 523
 1252. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 522
 1253. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 519
 1254. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 509
 1255. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
  Wyświetleń: 503
 1256. Wykazy z dnia 8.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 503
 1257. styczeń 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 502
 1258. grudzień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 500
 1259. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 500
 1260. grudzień 2021 r.
  Wyświetleń: 498
 1261. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji (II)
  Wyświetleń: 493
 1262. - Usuwanie folii rolniczych.
  Wyświetleń: 490
 1263. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022.
  Wyświetleń: 490
 1264. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 485
 1265. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 483
 1266. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 481
 1267. Wykaz z dnia 13.10.2021 roku.
  Wyświetleń: 480
 1268. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 479
 1269. luty 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 475
 1270. Marzec 2022 r.
  Wyświetleń: 475
 1271. listopad 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 472
 1272. Wykazy z dnia 28.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 472
 1273. marzec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 469
 1274. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 466
 1275. październik 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 466
 1276. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  Wyświetleń: 461
 1277. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 7 - 25 września 2022 r.
  Wyświetleń: 456
 1278. listopad 2021 r.
  Wyświetleń: 449
 1279. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na poprawę dostępności Urzędu Miejskiego w Głogówku – dostawa i montaż platformy przyschodowej
  Wyświetleń: 444
 1280. październik 2021 r.
  Wyświetleń: 442
 1281. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 442
 1282. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 439
 1283. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego
  Wyświetleń: 436
 1284. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 433
 1285. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 426
 1286. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 424
 1287. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 422
 1288. Głogóweckie becikowe
  Wyświetleń: 418
 1289. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 415
 1290. Patronat Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 409
 1291. ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 403
 1292. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 397
 1293. Komunikaty Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 394
 1294. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 392
 1295. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2021 rok
  Wyświetleń: 388
 1296. DOFINANSOWANIA
  Wyświetleń: 387
 1297. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 380
 1298. Wykazy z dnia 17.01.2022 roku.
  Wyświetleń: 363
 1299. Kwiecień 2022 r.
  Wyświetleń: 359
 1300. kwiecień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 359
 1301. Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 656/89 mapa 6 Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 325
 1302. II Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego z Racławic Śląskich
  Wyświetleń: 321
 1303. Wykaz z dnia 27.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 319
 1304. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 318
 1305. Sierpień 2022 r.
  Wyświetleń: 315
 1306. Maj 2022 r.
  Wyświetleń: 305
 1307. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.02.2022 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 302
 1308. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 24.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 301
 1309. Petycja nr 1/2022
  Wyświetleń: 299
 1310. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2022
  Wyświetleń: 284
 1311. czerwiec 2022 r.(CRU)
  Wyświetleń: 275
 1312. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
  Wyświetleń: 271
 1313. maj 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 265
 1314. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021
  Wyświetleń: 264
 1315. Wykazy z dnia 21.02.2022 roku.
  Wyświetleń: 264
 1316. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 257
 1317. Wrzesień 2022 r.
  Wyświetleń: 252
 1318. Lipiec 2022 r.
  Wyświetleń: 251
 1319. Wykazy z dnia 29.03.2022 roku.
  Wyświetleń: 230
 1320. Wykaz z dnia 27.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 229
 1321. Komisje wyborcze
  Wyświetleń: 228
 1322. Wykaz z dnia 8.04.2022 roku.
  Wyświetleń: 228
 1323. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 223
 1324. AZBEST 2023
  Wyświetleń: 222
 1325. Wykaz z dnia 30.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 221
 1326. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek a to działek 675/3 i 675/4 obie mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 219
 1327. Czerwiec 2022 r.
  Wyświetleń: 213
 1328. Wykaz z dnia 1.08.2022 roku.
  Wyświetleń: 212
 1329. Petycja nr 2/2022
  Wyświetleń: 206
 1330. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 205
 1331. Wykazy z dnia 23.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 200
 1332. Odkrywali piękno ojczyzny
  Wyświetleń: 190
 1333. Październik 2022 r.
  Wyświetleń: 187
 1334. Strategia Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 187
 1335. Sprawozdanie finansowe
  Wyświetleń: 184
 1336. Wykaz z dnia 4.08.2022 roku.
  Wyświetleń: 184
 1337. Petycja nr 3/2022
  Wyświetleń: 182
 1338. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11 lipca 2022 r. - informacje o wyborach
  Wyświetleń: 177
 1339. Wykaz z dnia 8.08.2022 roku.
  Wyświetleń: 175
 1340. Wykaz z dnia 25.07.2022 roku.
  Wyświetleń: 174
 1341. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 168
 1342. Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 168
 1343. Zarządzenie nr 72/22 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 163
 1344. Wykazy z dnia 6.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 151
 1345. sierpień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 150
 1346. Sprzedaż węgla
  Wyświetleń: 147
 1347. lipiec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 140
 1348. Wykaz z dnia 7.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 136
 1349. Wykazy z dnia 2.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 136
 1350. Wykaz z dnia 17.10.2022 roku.
  Wyświetleń: 126
 1351. Wykaz z dnia 1.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 125
 1352. Petycja nr 6/2022
  Wyświetleń: 118
 1353. Ogłoszenia o komunalizacji z dnia 12.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 108
 1354. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na łączną sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek a to działek 330/6 i 330/3 obie mapa 1 obręb Mochów.
  Wyświetleń: 108
 1355. Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 107
 1356. Można składać wnioski o dodatki węglowe
  Wyświetleń: 103
 1357. Petycja nr 5/2022
  Wyświetleń: 99
 1358. Informacja o terminie losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 97
 1359. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
  Wyświetleń: 96
 1360. wrzesień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 95
 1361. Wykaz z dnia 12.09.2022 roku.
  Wyświetleń: 95
 1362. Wykaz z dnia 28.10.2022 roku.
  Wyświetleń: 94
 1363. czerwiec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 93
 1364. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 93
 1365. Informacja o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 25 września 2022 r.
  Wyświetleń: 90
 1366. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 89
 1367. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  Wyświetleń: 88
 1368. Petycja 4/2022
  Wyświetleń: 84
 1369. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 84
 1370. Wykaz z dnia 27.10.2022 roku.
  Wyświetleń: 82
 1371. Informacja o okręgu wyborczym, jego graniacach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Głogówku zarządzonych na dzień 25 września 2022 r.
  Wyświetleń: 80
 1372. Listopad 2022 r.
  Wyświetleń: 73
 1373. październik 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 47
 1374. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 46
 1375. Awaria sieci wodociągowej w Twardawie
  Wyświetleń: 45
 1376. Wykaz z dnia 17.11.2022 roku.
  Wyświetleń: 33
 1377. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
  Wyświetleń: 29
 1378. Listopad 2022 r.
  Wyświetleń: 15
 1379. rok 2023
  Wyświetleń: 15
 1380. Komunikat- awaria sieci
  Wyświetleń: 14