Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444763573346585422221320000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100821029412044108311502615919200872302725871359283241136110
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173659622454956979685577858587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 38962
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 7208
 3. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 6420
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 6202
 5. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4997
 6. 2016r.
  Wyświetleń: 3835
 7. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3746
 8. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3730
 9. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 2775
 10. - Azbest
  Wyświetleń: 2533
 11. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2530
 12. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2513
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2492
 14. Rok 2017
  Wyświetleń: 2456
 15. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2328
 16. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2318
 17. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2277
 18. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2241
 19. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2204
 20. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2200
 21. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2107
 22. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 2002
 23. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 1994
 24. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1964
 25. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1878
 26. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1858
 27. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1835
 28. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1817
 29. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1814
 30. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1810
 31. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 1788
 32. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1782
 33. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1754
 34. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 1750
 35. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 1741
 36. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1710
 37. Burmistrz
  Wyświetleń: 1662
 38. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 1637
 39. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 1633
 40. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 1626
 41. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1610
 42. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 1601
 43. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 1600
 44. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 1592
 45. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1585
 46. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 1582
 47. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 1579
 48. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 1579
 49. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1575
 50. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1574
 51. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 1569
 52. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 1552
 53. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1546
 54. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1543
 55. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1530
 56. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1514
 57. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1509
 58. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 1503
 59. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 1502
 60. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 1495
 61. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1481
 62. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1478
 63. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018 za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1475
 64. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1470
 65. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1462
 66. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1449
 67. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1429
 68. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 1426
 69. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 1415
 70. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1412
 71. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1407
 72. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1402
 73. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 1393
 74. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1389
 75. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1388
 76. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1382
 77. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1380
 78. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1378
 79. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1367
 80. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1361
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1359
 82. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1357
 83. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1354
 84. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 1348
 85. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1343
 86. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 1339
 87. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1338
 88. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1336
 89. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 1334
 90. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1333
 91. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1327
 92. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1319
 93. 2015r.
  Wyświetleń: 1311
 94. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1311
 95. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1310
 96. Skarbnik
  Wyświetleń: 1310
 97. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1307
 98. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1281
 99. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1280
 100. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1278
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1275
 102. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1262
 103. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1262
 104. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1262
 105. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1230
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1228
 107. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1226
 108. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1221
 109. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1217
 110. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1217
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1214
 112. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1210
 113. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1197
 114. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1196
 115. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1192
 116. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1179
 117. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1178
 118. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1174
 119. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1164
 120. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1150
 121. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1150
 122. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1149
 123. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1146
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1140
 125. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1137
 126. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1136
 127. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1131
 128. Akcyza
  Wyświetleń: 1126
 129. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1123
 130. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1121
 131. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1115
 132. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1106
 133. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1101
 134. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1096
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1092
 136. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1092
 137. Rok 2017
  Wyświetleń: 1091
 138. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1088
 139. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1085
 140. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1080
 141. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1072
 142. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1069
 143. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1066
 144. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1061
 145. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1060
 146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1054
 147. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1040
 148. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1028
 149. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1022
 150. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1004
 151. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1000
 152. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 997
 153. Konkurs 2015r.
  Wyświetleń: 997
 154. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 992
 155. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 989
 156. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 985
 157. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 979
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 973
 159. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 971
 160. Rok 2016
  Wyświetleń: 966
 161. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 948
 162. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 947
 163. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 946
 164. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 945
 165. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 943
 166. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 938
 167. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 935
 168. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 935
 169. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 932
 170. Ulgi
  Wyświetleń: 929
 171. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 912
 172. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 905
 173. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 903
 174. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 899
 175. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 897
 176. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 894
 177. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 893
 178. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 889
 179. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 889
 180. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 886
 181. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 885
 182. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 885
 183. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 880
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 876
 185. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 876
 186. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 869
 187. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 861
 188. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 861
 189. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 858
 190. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 853
 191. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 853
 192. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 852
 193. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 850
 194. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 848
 195. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 847
 196. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 846
 197. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 842
 198. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 834
 199. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 833
 200. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 833
 201. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 828
 202. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 828
 203. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 825
 204. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 824
 205. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 823
 206. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 822
 207. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 821
 208. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 821
 209. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 821
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 820
 211. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 819
 212. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 819
 213. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 819
 214. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 819
 215. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 812
 216. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 810
 217. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 809
 218. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 807
 219. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 805
 220. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 799
 221. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 797
 222. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 795
 223. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 793
 224. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 792
 225. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 791
 226. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 791
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 790
 228. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 788
 229. Uchwały
  Wyświetleń: 784
 230. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 783
 231. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 778
 232. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 776
 233. - Azbest
  Wyświetleń: 770
 234. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 768
 235. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 767
 236. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 763
 237. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 763
 238. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 757
 239. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 757
 240. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 756
 241. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 755
 242. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 753
 243. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 752
 244. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 750
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 746
 246. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 742
 247. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 738
 248. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 733
 249. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 731
 250. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 730
 251. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 727
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 724
 253. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 724
 254. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 719
 255. Rok 2015
  Wyświetleń: 714
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 712
 257. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 710
 258. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 710
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 708
 260. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 707
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 707
 262. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 706
 263. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 705
 264. ROK 2017
  Wyświetleń: 704
 265. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 703
 266. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 703
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 698
 268. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 695
 269. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 692
 270. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 688
 271. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 686
 272. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 684
 273. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 682
 274. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 679
 275. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 676
 276. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 674
 277. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 673
 278. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 673
 279. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 671
 280. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 670
 281. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 662
 282. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 661
 283. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 661
 284. 2017r.
  Wyświetleń: 660
 285. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 659
 286. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 657
 287. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 657
 288. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 657
 289. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 655
 290. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 653
 291. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 648
 292. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 645
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 644
 294. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 643
 295. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 636
 296. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 636
 297. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 636
 298. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 633
 299. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 630
 300. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 628
 301. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 627
 302. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 618
 303. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 618
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 617
 305. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 616
 306. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 616
 307. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 616
 308. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 616
 309. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 616
 310. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 616
 311. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 611
 312. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 611
 313. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 610
 314. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 607
 315. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 607
 316. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 603
 317. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 602
 318. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 596
 319. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 584
 320. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 582
 321. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 581
 322. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 576
 323. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 574
 324. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 573
 325. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 572
 326. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 570
 327. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 569
 328. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 568
 329. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 567
 330. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 567
 331. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 565
 332. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 561
 333. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 556
 334. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 547
 335. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 546
 336. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 543
 337. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 539
 338. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 538
 339. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 537
 340. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 536
 341. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 534
 342. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 531
 343. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 529
 344. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 529
 345. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 529
 346. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 527
 347. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 524
 348. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 519
 349. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 513
 350. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 512
 351. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 505
 352. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 503
 353. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 503
 354. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 503
 355. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 502
 356. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 498
 357. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 496
 358. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 484
 359. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 483
 360. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 483
 361. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 483
 362. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 481
 363. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 464
 364. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 459
 365. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 455
 366. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 455
 367. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 453
 368. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 451
 369. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 449
 370. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 442
 371. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 439
 372. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 428
 373. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 408
 374. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 407
 375. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 395
 376. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 394
 377. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 388
 378. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 381
 379. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 380
 380. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 380
 381. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 369
 382. strona testowa
  Wyświetleń: 356
 383. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 354
 384. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 350
 385. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 349
 386. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 346
 387. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 346
 388. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 344
 389. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 342
 390. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 320
 391. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 320
 392. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 319
 393. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 293
 394. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 290
 395. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 287
 396. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 285
 397. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 285
 398. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 281
 399. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 278
 400. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 276
 401. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 275
 402. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 269
 403. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 269
 404. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 268
 405. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 263
 406. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 260
 407. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 254
 408. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 247
 409. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 245
 410. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 242
 411. Dotacje
  Wyświetleń: 241
 412. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 233
 413. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 231
 414. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 227
 415. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 224
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 223
 417. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 209
 418. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 207
 419. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 205
 420. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 201
 421. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 199
 422. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 193
 423. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 189
 424. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 181
 425. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 176
 426. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o sposobie konsultacji 2016
  Wyświetleń: 173
 427. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 172
 428. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 171
 429. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 162
 430. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 153
 431. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 150
 432. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 146
 433. - deratyzacja
  Wyświetleń: 138
 434. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 122
 435. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 120
 436. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 111
 437. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 111
 438. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 107
 439. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 97
 440. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 95
 441. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 94
 442. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 92
 443. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 85
 444. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 77
 445. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 74
 446. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 447. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 61
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 60
 449. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 42
 450. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 41
 451. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 40
 452. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 37
 453. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 36
 454. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 34
 455. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 34
 456. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 33
 457. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 32
 458. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 31
 459. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 24
 460. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 24
 461. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 23
 462. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 18
 463. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 17
 464. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 17
 465. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1359
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×