Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984420847000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 108166
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 34918
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 28750
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 20082
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 18373
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 15789
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 12832
 8. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 10938
 9. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8743
 10. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8735
 11. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8731
 12. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 8543
 13. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 8349
 14. 2018r.
  Wyświetleń: 8290
 15. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7764
 16. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 7412
 17. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7217
 18. 2019 r.
  Wyświetleń: 7065
 19. 2016r.
  Wyświetleń: 6237
 20. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 5974
 21. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5652
 22. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5532
 23. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5234
 24. Burmistrz
  Wyświetleń: 5061
 25. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5051
 26. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 5042
 27. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5023
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 4954
 29. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4945
 30. - Azbest
  Wyświetleń: 4922
 31. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4785
 32. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4539
 33. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4406
 34. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 4391
 35. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4366
 36. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 4353
 37. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4283
 38. 2017r.
  Wyświetleń: 4254
 39. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4244
 40. Rok 2017
  Wyświetleń: 4234
 41. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4168
 42. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4088
 43. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4069
 44. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4024
 45. Skarbnik
  Wyświetleń: 4021
 46. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4009
 47. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3995
 48. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3987
 49. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 3986
 50. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3976
 51. Spółki gminne
  Wyświetleń: 3942
 52. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3936
 53. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 3926
 54. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3917
 55. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3871
 56. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 3848
 57. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3831
 58. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3812
 59. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3809
 60. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3808
 61. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3806
 62. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 3765
 63. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3754
 64. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3754
 65. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3723
 66. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3707
 67. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3697
 68. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3689
 69. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3684
 70. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3616
 71. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3582
 72. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3579
 73. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3568
 74. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3554
 75. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3544
 76. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3535
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3534
 78. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3517
 79. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3495
 80. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3468
 81. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3456
 82. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3439
 83. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3422
 84. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3420
 85. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 3419
 86. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 3378
 87. Akcyza
  Wyświetleń: 3376
 88. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3366
 89. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3362
 90. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3313
 91. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3285
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3284
 93. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3280
 94. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3279
 95. Uchwały
  Wyświetleń: 3278
 96. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3270
 97. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3258
 98. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3241
 99. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3234
 100. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3234
 101. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3225
 102. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 3222
 103. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3220
 104. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3213
 105. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 3212
 106. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3188
 107. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3182
 108. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 3173
 109. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3164
 110. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3149
 111. 2018r.
  Wyświetleń: 3146
 112. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3120
 113. Rok 2016
  Wyświetleń: 3119
 114. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3110
 115. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3098
 116. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3094
 117. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3089
 118. 2015r.
  Wyświetleń: 3078
 119. Ulgi
  Wyświetleń: 3076
 120. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3046
 121. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3031
 122. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3023
 123. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3023
 124. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3023
 125. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3021
 126. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3021
 127. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3011
 128. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3003
 129. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2997
 130. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2990
 131. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2969
 132. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2965
 133. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2962
 134. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2962
 135. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2955
 136. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2953
 137. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2950
 138. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2934
 139. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2928
 140. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2926
 141. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2908
 142. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2903
 143. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2900
 144. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 2887
 145. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2885
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2879
 147. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2869
 148. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2860
 149. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2860
 150. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2855
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2852
 152. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2847
 153. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 2845
 154. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2842
 155. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2842
 156. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2833
 157. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2812
 158. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2812
 159. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2809
 160. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2808
 161. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2799
 162. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2792
 163. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2789
 164. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2789
 165. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2785
 166. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2784
 167. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2777
 168. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2753
 169. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2752
 170. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2751
 171. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2732
 172. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2727
 173. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2723
 174. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2709
 175. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2702
 176. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2684
 177. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2680
 178. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2672
 179. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2669
 180. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2663
 181. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2657
 182. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2631
 183. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2617
 184. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2617
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2613
 186. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2611
 187. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2610
 188. ROK 2017
  Wyświetleń: 2600
 189. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2590
 190. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2573
 191. Rok 2015
  Wyświetleń: 2571
 192. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2566
 193. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2566
 194. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2560
 195. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2559
 196. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2558
 197. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2556
 198. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2543
 199. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2541
 200. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2536
 201. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2534
 202. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2514
 203. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2509
 204. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2509
 205. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2509
 206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2505
 207. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2503
 208. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2487
 209. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2480
 210. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2476
 211. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2475
 212. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2471
 213. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2468
 214. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2467
 215. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2463
 216. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2457
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2456
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2442
 219. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2436
 220. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2431
 221. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2429
 222. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2426
 223. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2424
 224. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2407
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2405
 226. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2405
 227. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2397
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2396
 229. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2388
 230. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2385
 231. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2379
 232. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2378
 233. Rok 2017
  Wyświetleń: 2376
 234. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2372
 235. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2371
 236. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2370
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2365
 238. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2365
 239. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2365
 240. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2363
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2362
 242. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2360
 243. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2359
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2357
 245. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2353
 246. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2352
 247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2349
 248. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2349
 249. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2346
 250. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2326
 251. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2325
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2320
 253. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2320
 254. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2310
 255. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2292
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2286
 257. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2283
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2278
 259. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2277
 260. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2274
 261. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2268
 262. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2266
 263. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2265
 264. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2262
 265. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2246
 266. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2238
 267. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2235
 268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2231
 269. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 2218
 270. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2217
 271. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2215
 272. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2192
 273. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2182
 274. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2171
 275. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2130
 276. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2123
 277. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2116
 278. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2115
 279. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2115
 280. 2019r.
  Wyświetleń: 2110
 281. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2110
 282. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2108
 283. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2104
 284. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2100
 285. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2092
 286. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2083
 287. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2070
 288. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2067
 289. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 2056
 290. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 2029
 291. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2026
 292. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2003
 293. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1994
 294. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1989
 295. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1962
 296. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1953
 297. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1952
 298. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1939
 299. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1939
 300. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1938
 301. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1928
 302. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1912
 303. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1908
 304. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1908
 305. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1907
 306. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1897
 307. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1896
 308. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1891
 309. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1884
 310. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1882
 311. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1876
 312. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1875
 313. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1860
 314. - Azbest
  Wyświetleń: 1854
 315. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1846
 316. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1821
 317. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1820
 318. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1805
 319. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1801
 320. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1778
 321. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1763
 322. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 1762
 323. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1760
 324. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1758
 325. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1757
 326. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1750
 327. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1746
 328. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1730
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1730
 330. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1730
 331. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1722
 332. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1715
 333. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1714
 334. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1711
 335. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1709
 336. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1704
 337. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1696
 338. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1682
 339. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1682
 340. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1659
 341. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1651
 342. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1633
 343. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1633
 344. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1631
 345. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1622
 346. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1621
 347. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1614
 348. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1613
 349. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1604
 350. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1597
 351. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1588
 352. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1584
 353. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1578
 354. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1575
 355. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1571
 356. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1567
 357. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1564
 358. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1552
 359. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1548
 360. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1545
 361. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1541
 362. Petycje
  Wyświetleń: 1539
 363. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1538
 364. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1538
 365. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1537
 366. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1534
 367. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1527
 368. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1517
 369. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1517
 370. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1517
 371. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1516
 372. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1514
 373. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1512
 374. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1511
 375. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1510
 376. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1509
 377. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1509
 378. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1507
 379. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1505
 380. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1501
 381. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1499
 382. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1494
 383. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1493
 384. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1492
 385. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1488
 386. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1486
 387. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1478
 388. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1474
 389. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1473
 390. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1472
 391. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1469
 392. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1466
 393. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1464
 394. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1464
 395. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1460
 396. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1454
 397. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1454
 398. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1451
 399. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1450
 400. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1448
 401. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1447
 402. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1447
 403. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1444
 404. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1444
 405. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1441
 406. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1438
 407. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1435
 408. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1433
 409. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1432
 410. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1430
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1429
 412. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1429
 413. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1424
 414. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1420
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1416
 416. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1416
 417. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1415
 418. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1412
 419. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1401
 420. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1398
 421. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1386
 422. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1386
 423. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1380
 424. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1380
 425. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1380
 426. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1377
 427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1375
 428. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1370
 429. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1369
 430. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1365
 431. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1361
 432. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1360
 433. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1360
 434. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1358
 435. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1356
 436. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1354
 437. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1353
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1350
 439. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1348
 440. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1346
 441. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1345
 442. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1345
 443. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1342
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1340
 445. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1339
 446. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1338
 447. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1337
 448. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1334
 449. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1331
 450. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1327
 451. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1315
 452. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1315
 453. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1313
 454. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1311
 455. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1305
 456. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1304
 457. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1302
 458. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1302
 459. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1297
 460. ROK 2018
  Wyświetleń: 1292
 461. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1284
 462. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1281
 463. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1280
 464. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1280
 465. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1279
 466. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1278
 467. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1276
 468. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1275
 469. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1272
 470. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1272
 471. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1270
 472. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1270
 473. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1269
 474. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1269
 475. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1267
 476. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1266
 477. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1264
 478. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1256
 479. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1251
 480. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1251
 481. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1249
 482. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1249
 483. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1248
 484. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1242
 485. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1238
 486. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1238
 487. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1236
 488. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1234
 489. RODO
  Wyświetleń: 1233
 490. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1232
 491. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1228
 492. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1227
 493. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1225
 494. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1218
 495. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1214
 496. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1214
 497. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1211
 498. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1202
 499. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1202
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1201
 501. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1201
 502. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 1200
 503. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1196
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1194
 505. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1194
 506. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1189
 507. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1187
 508. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1184
 509. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1183
 510. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1180
 511. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1176
 512. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1174
 513. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1173
 514. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1171
 515. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1168
 516. 2019r.
  Wyświetleń: 1162
 517. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1157
 518. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1149
 519. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1147
 520. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1147
 521. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1147
 522. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1140
 523. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1135
 524. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1133
 525. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1132
 526. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1123
 527. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1117
 528. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1114
 529. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1105
 530. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1102
 531. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1101
 532. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1095
 533. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1094
 534. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 535. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1085
 536. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1078
 537. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1077
 538. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1075
 539. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1070
 540. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 1064
 541. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1059
 542. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1059
 543. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1054
 544. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1053
 545. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1038
 546. strona testowa
  Wyświetleń: 1031
 547. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1028
 548. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1026
 549. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1023
 550. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1007
 551. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1007
 552. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1006
 553. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1004
 554. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 999
 555. Rok 2018
  Wyświetleń: 994
 556. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 991
 557. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 990
 558. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 986
 559. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 978
 560. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 970
 561. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 966
 562. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 956
 563. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 955
 564. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 946
 565. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 945
 566. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 942
 567. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 936
 568. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 929
 569. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 927
 570. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 912
 571. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 908
 572. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 903
 573. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 897
 574. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 873
 575. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 868
 576. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 858
 577. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 853
 578. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 848
 579. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 846
 580. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 841
 581. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 839
 582. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 836
 583. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 822
 584. Rok 2018
  Wyświetleń: 819
 585. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 819
 586. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 813
 587. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 809
 588. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 809
 589. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 806
 590. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 806
 591. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 801
 592. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 784
 593. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 782
 594. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 775
 595. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 773
 596. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 772
 597. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 771
 598. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 767
 599. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 752
 600. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 745
 601. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 742
 602. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 741
 603. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 740
 604. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 740
 605. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 736
 606. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 735
 607. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 729
 608. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 721
 609. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 721
 610. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 717
 611. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 712
 612. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 709
 613. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 709
 614. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 709
 615. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 708
 616. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 703
 617. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 701
 618. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 698
 619. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 698
 620. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 697
 621. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 696
 622. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 691
 623. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 684
 624. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 684
 625. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 682
 626. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 681
 627. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 678
 628. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 675
 629. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 674
 630. Dotacje
  Wyświetleń: 670
 631. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 666
 632. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 663
 633. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 663
 634. Postanowienia
  Wyświetleń: 658
 635. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 656
 636. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 653
 637. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 649
 638. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 645
 639. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 641
 640. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 631
 641. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 624
 642. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 624
 643. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 618
 644. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 612
 645. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 611
 646. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 611
 647. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 609
 648. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 607
 649. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 600
 650. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 599
 651. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 598
 652. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 594
 653. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 594
 654. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 586
 655. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 586
 656. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 580
 657. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 579
 658. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 577
 659. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 576
 660. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 576
 661. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 575
 662. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 574
 663. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 573
 664. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 573
 665. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 573
 666. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 568
 667. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 567
 668. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 565
 669. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 562
 670. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 560
 671. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 559
 672. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 558
 673. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 558
 674. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 557
 675. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 553
 676. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 550
 677. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 547
 678. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 539
 679. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 538
 680. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 532
 681. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 529
 682. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 527
 683. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 526
 684. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 525
 685. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 522
 686. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 519
 687. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 511
 688. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 509
 689. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 506
 690. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 506
 691. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 504
 692. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 502
 693. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 498
 694. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 486
 695. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 484
 696. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 483
 697. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 477
 698. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 474
 699. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 473
 700. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 473
 701. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 466
 702. luty 2019
  Wyświetleń: 466
 703. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 463
 704. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 455
 705. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 453
 706. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 452
 707. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 452
 708. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 442
 709. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 435
 710. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 434
 711. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 434
 712. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 432
 713. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 421
 714. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 415
 715. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 410
 716. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 407
 717. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 404
 718. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 402
 719. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 396
 720. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 395
 721. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 393
 722. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 389
 723. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 389
 724. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 388
 725. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 382
 726. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 378
 727. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 378
 728. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 374
 729. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 373
 730. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 370
 731. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 366
 732. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 365
 733. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 361
 734. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 359
 735. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 355
 736. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 354
 737. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 354
 738. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 352
 739. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 351
 740. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 351
 741. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 347
 742. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 347
 743. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 346
 744. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 344
 745. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 344
 746. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 341
 747. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 336
 748. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 335
 749. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 330
 750. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 330
 751. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 326
 752. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 324
 753. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 324
 754. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 322
 755. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 318
 756. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 318
 757. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 318
 758. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 318
 759. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 317
 760. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 316
 761. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 316
 762. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 316
 763. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 312
 764. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 310
 765. marzec 2019
  Wyświetleń: 307
 766. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 306
 767. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 305
 768. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 300
 769. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 300
 770. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 298
 771. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 296
 772. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 296
 773. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 294
 774. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 294
 775. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 292
 776. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 289
 777. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 287
 778. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 287
 779. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 286
 780. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 285
 781. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 282
 782. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 281
 783. styczeń 2019
  Wyświetleń: 280
 784. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 276
 785. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 275
 786. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 275
 787. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 275
 788. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 274
 789. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 273
 790. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 273
 791. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 268
 792. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 266
 793. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 265
 794. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 259
 795. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 259
 796. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 258
 797. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 254
 798. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 253
 799. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 253
 800. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 250
 801. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 249
 802. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 248
 803. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 243
 804. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 243
 805. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 238
 806. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 236
 807. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 234
 808. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 232
 809. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 230
 810. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 227
 811. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 226
 812. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 226
 813. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 224
 814. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 220
 815. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 219
 816. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 213
 817. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 212
 818. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 212
 819. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 211
 820. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 208
 821. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 206
 822. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 205
 823. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 202
 824. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 199
 825. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 199
 826. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 198
 827. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 198
 828. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 197
 829. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 196
 830. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 194
 831. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 192
 832. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 188
 833. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 187
 834. maj 2019
  Wyświetleń: 181
 835. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 172
 836. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 169
 837. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 165
 838. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 164
 839. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 164
 840. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 164
 841. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 163
 842. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 163
 843. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 155
 844. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 153
 845. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 152
 846. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 149
 847. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 144
 848. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 139
 849. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 139
 850. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 134
 851. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 134
 852. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 133
 853. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 125
 854. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 125
 855. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 125
 856. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 125
 857. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 120
 858. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 111
 859. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 111
 860. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 111
 861. lipiec 2019
  Wyświetleń: 104
 862. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 104
 863. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 99
 864. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 99
 865. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 99
 866. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 99
 867. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 98
 868. sierpień 2019
  Wyświetleń: 96
 869. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 95
 870. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 94
 871. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 91
 872. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 91
 873. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 90
 874. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 89
 875. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 89
 876. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 88
 877. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 88
 878. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 87
 879. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 83
 880. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 82
 881. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 82
 882. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 78
 883. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 77
 884. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 74
 885. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 71
 886. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 71
 887. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 69
 888. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 69
 889. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 62
 890. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 62
 891. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 61
 892. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 59
 893. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 59
 894. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 57
 895. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 57
 896. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 56
 897. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 56
 898. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 54
 899. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 53
 900. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 53
 901. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 52
 902. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 47
 903. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 44
 904. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 44
 905. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 42
 906. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 35
 907. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 32
 908. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 32
 909. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 31
 910. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 29
 911. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 26
 912. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 26
 913. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 26
 914. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 24
 915. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 916. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 23
 917. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 20
 918. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 15
 919. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 14
 920. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 10
 921. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 9
 922. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 8
 923. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 8
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3021
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×