Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4289547385575336552563687110535736828174742167000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 136333
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 63152
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 45595
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 28345
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 25466
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 16790
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 16249
 8. 2019 r.
  Wyświetleń: 15667
 9. 2018r.
  Wyświetleń: 14281
 10. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 13255
 11. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 12179
 12. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru BIO
  Wyświetleń: 11838
 13. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 11232
 14. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 10305
 15. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 10278
 16. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 9657
 17. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9418
 18. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 9206
 19. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 8182
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7431
 21. 2016r.
  Wyświetleń: 7360
 22. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6845
 23. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6781
 24. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6696
 25. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6477
 26. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6415
 27. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6392
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 6361
 29. Burmistrz
  Wyświetleń: 6336
 30. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 6141
 31. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 6091
 32. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 6050
 33. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5974
 34. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5868
 35. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 5777
 36. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 5710
 37. - Azbest
  Wyświetleń: 5684
 38. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5611
 39. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5591
 40. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 5404
 41. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 5361
 42. 2017r.
  Wyświetleń: 5276
 43. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 5260
 44. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5216
 45. 2020 r.
  Wyświetleń: 5174
 46. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 5134
 47. 2019r.
  Wyświetleń: 5127
 48. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 5102
 49. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5041
 50. Rok 2017
  Wyświetleń: 4980
 51. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4921
 52. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4907
 53. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4899
 54. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4864
 55. Skarbnik
  Wyświetleń: 4847
 56. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4830
 57. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4809
 58. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4799
 59. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4787
 60. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 4747
 61. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4688
 62. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4631
 63. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 4628
 64. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4620
 65. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 4617
 66. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4603
 67. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4594
 68. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4592
 69. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4560
 70. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 4552
 71. Uchwały
  Wyświetleń: 4551
 72. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 4513
 73. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4510
 74. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 4507
 75. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4483
 76. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4468
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4458
 78. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4452
 79. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 4446
 80. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 4410
 81. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4409
 82. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 4401
 83. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4401
 84. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 4397
 85. 2018r.
  Wyświetleń: 4391
 86. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4390
 87. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 4389
 88. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 4279
 89. Akcyza
  Wyświetleń: 4273
 90. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4222
 91. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4216
 92. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 4195
 93. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 4167
 94. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4163
 95. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4125
 96. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4116
 97. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 4084
 98. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 4075
 99. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 4071
 100. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 4065
 101. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 4051
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4018
 103. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4013
 104. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3999
 105. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3989
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3958
 107. Rok 2016
  Wyświetleń: 3931
 108. 2020 r.
  Wyświetleń: 3928
 109. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3923
 110. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3917
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3916
 112. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3902
 113. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3897
 114. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3888
 115. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3883
 116. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3876
 117. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3867
 118. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3858
 119. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3852
 120. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3844
 121. 2015r.
  Wyświetleń: 3841
 122. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3836
 123. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3835
 124. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 3826
 125. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3773
 126. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3770
 127. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3761
 128. Ulgi
  Wyświetleń: 3747
 129. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3737
 130. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3732
 131. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3725
 132. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 3722
 133. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3711
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3689
 135. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3685
 136. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3670
 137. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3665
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3640
 139. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3635
 140. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3627
 141. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3615
 142. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3612
 143. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3600
 144. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3593
 145. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3584
 146. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3567
 147. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3565
 148. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3558
 149. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3549
 150. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3549
 151. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3543
 152. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 3528
 153. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3527
 154. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3522
 155. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3511
 156. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3509
 157. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3505
 158. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3490
 159. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3486
 160. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3483
 161. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3482
 162. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3476
 163. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 3475
 164. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3459
 165. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3456
 166. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3453
 167. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3448
 168. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3444
 169. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 3441
 170. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3416
 171. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3415
 172. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3413
 173. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 3404
 174. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3402
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3381
 176. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 3370
 177. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 3363
 178. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3356
 179. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 3350
 180. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 3337
 181. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3335
 182. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3333
 183. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 3325
 184. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3321
 185. ROK 2017
  Wyświetleń: 3321
 186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3314
 187. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3290
 188. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3289
 189. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3282
 190. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3280
 191. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3277
 192. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3272
 193. Rok 2015
  Wyświetleń: 3265
 194. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3262
 195. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3261
 196. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 3259
 197. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 3249
 198. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3245
 199. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3240
 200. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3236
 201. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3235
 202. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3233
 203. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3228
 204. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3213
 205. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3210
 206. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3210
 207. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3194
 208. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 3190
 209. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 3189
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3184
 211. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 3171
 212. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3155
 213. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 3136
 214. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 3136
 215. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 3134
 216. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 3131
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3129
 218. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 3114
 219. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 3111
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3102
 221. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3101
 222. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 3092
 223. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 3089
 224. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3088
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 3087
 226. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 3087
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3083
 228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3081
 229. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3081
 230. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3080
 231. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3069
 232. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 3068
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3059
 234. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 3054
 235. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3045
 236. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3043
 237. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 3043
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3025
 239. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 3023
 240. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3015
 241. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3010
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3010
 243. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 3004
 244. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3002
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3001
 246. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2999
 247. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2990
 248. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2984
 249. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2983
 250. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2981
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2975
 252. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2967
 253. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2962
 254. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2957
 255. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2955
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2952
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2951
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2948
 259. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2948
 260. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2939
 261. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2938
 262. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2922
 263. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2918
 264. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2918
 265. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2913
 266. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2905
 267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2902
 268. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2901
 269. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2890
 270. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2889
 271. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2888
 272. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2885
 273. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2883
 274. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2866
 275. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2865
 276. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2861
 277. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2856
 278. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2836
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2831
 280. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2829
 281. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2820
 282. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2786
 283. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2781
 284. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2780
 285. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2771
 286. Rok 2017
  Wyświetleń: 2766
 287. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2755
 288. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2737
 289. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2733
 290. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2712
 291. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2710
 292. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2705
 293. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2701
 294. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2684
 295. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2684
 296. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2671
 297. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2663
 298. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2650
 299. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 2647
 300. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2647
 301. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2625
 302. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2621
 303. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 2620
 304. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2618
 305. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2605
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2600
 307. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2596
 308. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2590
 309. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2576
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2574
 311. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2540
 312. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 2510
 313. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2503
 314. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2499
 315. 2019r.
  Wyświetleń: 2491
 316. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 2479
 317. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2463
 318. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2461
 319. - Azbest
  Wyświetleń: 2452
 320. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 2451
 321. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2450
 322. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2448
 323. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2441
 324. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2440
 325. Petycje
  Wyświetleń: 2433
 326. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2431
 327. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2373
 328. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2373
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2368
 330. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2362
 331. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2336
 332. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2328
 333. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2327
 334. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2323
 335. RODO
  Wyświetleń: 2322
 336. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 2304
 337. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2301
 338. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2295
 339. ROK 2018
  Wyświetleń: 2294
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2293
 341. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2273
 342. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 2256
 343. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2253
 344. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2253
 345. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2252
 346. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 2251
 347. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 2251
 348. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2233
 349. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2219
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2211
 351. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2190
 352. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 2183
 353. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2182
 354. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2181
 355. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2165
 356. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2164
 357. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 2151
 358. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2145
 359. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2145
 360. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2144
 361. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2139
 362. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2124
 363. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2122
 364. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2120
 365. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 2115
 366. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2110
 367. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 2110
 368. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2109
 369. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 2109
 370. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2103
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2097
 372. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2092
 373. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2090
 374. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2085
 375. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2085
 376. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2083
 377. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2080
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2079
 379. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2079
 380. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2075
 381. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2075
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2072
 383. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2054
 384. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2053
 385. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 2050
 386. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2050
 387. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2045
 388. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 2044
 389. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2042
 390. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2038
 391. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 2038
 392. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 2033
 393. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2029
 394. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2023
 395. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2017
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2017
 397. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2016
 398. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2015
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2015
 400. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2005
 401. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 2004
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1999
 403. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1999
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1992
 405. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1984
 406. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1981
 407. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1978
 408. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1977
 409. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1976
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1973
 411. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1973
 412. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1971
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1971
 414. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1966
 415. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1965
 416. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1962
 417. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1962
 418. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1957
 419. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1955
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1953
 421. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1953
 422. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1947
 423. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1945
 424. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1944
 425. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1941
 426. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1939
 427. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1935
 428. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1935
 429. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1934
 430. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1933
 431. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1929
 432. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1926
 433. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1925
 434. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1924
 435. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1920
 436. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1915
 437. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1913
 438. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1912
 439. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1910
 440. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1900
 441. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1890
 442. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1886
 443. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1882
 444. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1874
 445. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1872
 446. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1871
 447. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1868
 448. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1867
 449. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1864
 450. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1860
 451. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1858
 452. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1857
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1855
 454. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1851
 455. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1846
 456. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1842
 457. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1841
 458. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1840
 459. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1838
 460. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1837
 461. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1835
 462. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1832
 463. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1831
 464. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1827
 465. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1826
 466. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1821
 467. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1817
 468. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1815
 469. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1814
 470. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1812
 471. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1811
 472. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1810
 473. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1803
 474. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1801
 475. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1798
 476. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1798
 477. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1797
 478. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1795
 479. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1792
 480. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1786
 481. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1776
 482. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1776
 483. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1774
 484. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1774
 485. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1771
 486. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1771
 487. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1769
 488. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1768
 489. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1766
 490. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1762
 491. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1761
 492. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1760
 493. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1760
 494. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1758
 495. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 1754
 496. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1749
 497. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1743
 498. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1743
 499. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1743
 500. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1741
 501. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1740
 502. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1739
 503. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1735
 504. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1731
 505. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1729
 506. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1726
 507. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1723
 508. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1723
 509. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 1719
 510. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1718
 511. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1715
 512. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1713
 513. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1712
 514. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1712
 515. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1712
 516. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1710
 517. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1707
 518. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1705
 519. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1701
 520. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1692
 521. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1690
 522. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1690
 523. Rok 2018
  Wyświetleń: 1683
 524. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1681
 525. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1678
 526. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1677
 527. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1672
 528. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1667
 529. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1662
 530. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1659
 531. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 1658
 532. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1658
 533. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1655
 534. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1652
 535. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1652
 536. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1650
 537. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1649
 538. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1648
 539. strona testowa
  Wyświetleń: 1648
 540. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1637
 541. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1635
 542. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1634
 543. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1632
 544. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1624
 545. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1613
 546. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1611
 547. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1610
 548. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1606
 549. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1597
 550. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1593
 551. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1582
 552. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1582
 553. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1579
 554. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1575
 555. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1575
 556. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1573
 557. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1571
 558. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1569
 559. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1564
 560. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1561
 561. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1559
 562. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1553
 563. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1552
 564. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1551
 565. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1549
 566. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1547
 567. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1545
 568. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1541
 569. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1536
 570. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1536
 571. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1536
 572. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1534
 573. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1533
 574. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1530
 575. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1529
 576. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1526
 577. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1519
 578. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1511
 579. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1511
 580. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1509
 581. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1503
 582. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1502
 583. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1487
 584. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1482
 585. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1460
 586. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1453
 587. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1451
 588. Postanowienia
  Wyświetleń: 1443
 589. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1439
 590. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1423
 591. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1420
 592. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1417
 593. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1397
 594. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1391
 595. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1378
 596. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1375
 597. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1370
 598. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 1368
 599. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1365
 600. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 1363
 601. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1362
 602. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1357
 603. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 1342
 604. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1332
 605. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1329
 606. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1325
 607. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1322
 608. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 1310
 609. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 1306
 610. 2020r.
  Wyświetleń: 1300
 611. Rok 2018
  Wyświetleń: 1279
 612. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1276
 613. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1268
 614. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1261
 615. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1259
 616. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1257
 617. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1247
 618. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1242
 619. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 1241
 620. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1240
 621. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1239
 622. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1236
 623. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1235
 624. luty 2019
  Wyświetleń: 1223
 625. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 1222
 626. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 1221
 627. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1220
 628. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1215
 629. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1214
 630. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 1209
 631. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1206
 632. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1200
 633. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1198
 634. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1193
 635. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1189
 636. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1186
 637. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 1183
 638. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1180
 639. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1174
 640. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 1172
 641. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1172
 642. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1163
 643. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 1161
 644. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1160
 645. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1157
 646. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1153
 647. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1153
 648. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1150
 649. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1148
 650. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1140
 651. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1136
 652. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1133
 653. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1128
 654. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1128
 655. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 1127
 656. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1121
 657. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1120
 658. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 1118
 659. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1117
 660. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1116
 661. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1115
 662. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1114
 663. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1107
 664. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1105
 665. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 1104
 666. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 1103
 667. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1103
 668. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1098
 669. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1098
 670. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 1091
 671. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1091
 672. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1083
 673. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1082
 674. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1078
 675. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 1077
 676. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1077
 677. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 1077
 678. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 1074
 679. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1074
 680. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1074
 681. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1072
 682. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1072
 683. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1071
 684. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1070
 685. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 1067
 686. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 1067
 687. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1064
 688. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 1063
 689. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1060
 690. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 1059
 691. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1054
 692. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 1050
 693. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1049
 694. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1048
 695. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1046
 696. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 1045
 697. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1039
 698. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 1036
 699. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1036
 700. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 1035
 701. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 1034
 702. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1029
 703. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1027
 704. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1026
 705. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1026
 706. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 1024
 707. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 1023
 708. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1020
 709. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1018
 710. Dotacje
  Wyświetleń: 1015
 711. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 1014
 712. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1013
 713. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1012
 714. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1009
 715. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 1009
 716. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1005
 717. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1004
 718. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 1000
 719. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 999
 720. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 997
 721. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 996
 722. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 993
 723. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 990
 724. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 980
 725. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 977
 726. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 974
 727. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 973
 728. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 972
 729. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 963
 730. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 962
 731. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 959
 732. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 950
 733. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 949
 734. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 949
 735. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 949
 736. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 938
 737. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 930
 738. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 929
 739. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 928
 740. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 926
 741. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 915
 742. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 915
 743. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 912
 744. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 906
 745. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 905
 746. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 902
 747. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 900
 748. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 900
 749. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 894
 750. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 893
 751. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 890
 752. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 890
 753. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 885
 754. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 884
 755. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 880
 756. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 878
 757. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 874
 758. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 873
 759. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 871
 760. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 869
 761. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 868
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 866
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 864
 764. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 863
 765. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 861
 766. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 858
 767. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 858
 768. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 855
 769. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 854
 770. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 848
 771. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 848
 772. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 845
 773. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 845
 774. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 845
 775. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 844
 776. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 842
 777. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 840
 778. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 836
 779. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 834
 780. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 831
 781. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 831
 782. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 827
 783. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 825
 784. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 825
 785. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 825
 786. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, ROK 2020
  Wyświetleń: 823
 787. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 815
 788. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 814
 789. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 814
 790. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 807
 791. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 804
 792. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 803
 793. styczeń 2019
  Wyświetleń: 803
 794. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 801
 795. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 799
 796. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 798
 797. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 787
 798. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 786
 799. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 784
 800. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 784
 801. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 783
 802. marzec 2019
  Wyświetleń: 782
 803. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 782
 804. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 781
 805. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 780
 806. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 778
 807. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 776
 808. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 776
 809. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 776
 810. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 768
 811. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 767
 812. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 765
 813. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 762
 814. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 750
 815. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 750
 816. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 746
 817. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 746
 818. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 746
 819. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 745
 820. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 743
 821. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 743
 822. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 743
 823. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 740
 824. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 735
 825. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 735
 826. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 735
 827. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 731
 828. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 730
 829. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 729
 830. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 729
 831. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 729
 832. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 729
 833. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 718
 834. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 713
 835. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 713
 836. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 708
 837. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 708
 838. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 707
 839. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 706
 840. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 705
 841. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 705
 842. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 704
 843. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 704
 844. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 698
 845. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 694
 846. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 692
 847. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 687
 848. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 676
 849. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 671
 850. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 667
 851. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 666
 852. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 665
 853. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 664
 854. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 662
 855. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 662
 856. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 661
 857. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 660
 858. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 660
 859. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 659
 860. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 656
 861. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 655
 862. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 653
 863. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 652
 864. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 652
 865. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 651
 866. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 648
 867. maj 2019
  Wyświetleń: 645
 868. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 643
 869. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 641
 870. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 641
 871. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 638
 872. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 636
 873. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 635
 874. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 634
 875. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 634
 876. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 631
 877. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 630
 878. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 628
 879. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 627
 880. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 622
 881. lipiec 2019
  Wyświetleń: 618
 882. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 607
 883. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 606
 884. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 603
 885. sierpień 2019
  Wyświetleń: 598
 886. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 598
 887. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 596
 888. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 584
 889. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 583
 890. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 580
 891. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 577
 892. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 576
 893. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 576
 894. Kierownictwo
  Wyświetleń: 574
 895. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 574
 896. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 569
 897. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 568
 898. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 564
 899. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 563
 900. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 561
 901. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 561
 902. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 560
 903. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 554
 904. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 549
 905. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 545
 906. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 543
 907. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 536
 908. grudzień 2019
  Wyświetleń: 530
 909. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 530
 910. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 528
 911. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 527
 912. listopad 2019
  Wyświetleń: 525
 913. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 525
 914. styczeń 2020
  Wyświetleń: 521
 915. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 519
 916. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 518
 917. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 518
 918. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 517
 919. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 516
 920. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 513
 921. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 512
 922. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 511
 923. październik 2019
  Wyświetleń: 510
 924. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 509
 925. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 508
 926. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 507
 927. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 503
 928. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 497
 929. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 497
 930. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 497
 931. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 496
 932. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 495
 933. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 493
 934. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 491
 935. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 489
 936. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 484
 937. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 484
 938. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 480
 939. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 478
 940. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 477
 941. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 477
 942. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 472
 943. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 471
 944. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 471
 945. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 470
 946. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 456
 947. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 455
 948. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 450
 949. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 449
 950. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 445
 951. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 442
 952. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 441
 953. luty 2020
  Wyświetleń: 440
 954. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 440
 955. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 439
 956. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 438
 957. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 438
 958. ROK 2020
  Wyświetleń: 437
 959. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 435
 960. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 432
 961. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 431
 962. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 427
 963. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 424
 964. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 421
 965. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 417
 966. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 416
 967. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 415
 968. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 414
 969. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 412
 970. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 410
 971. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 410
 972. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 406
 973. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 405
 974. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 405
 975. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 404
 976. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 401
 977. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 401
 978. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 401
 979. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 398
 980. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 398
 981. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 397
 982. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 396
 983. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 395
 984. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 394
 985. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 394
 986. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 389
 987. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 387
 988. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 386
 989. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 379
 990. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 378
 991. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 377
 992. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 369
 993. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 369
 994. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 366
 995. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 366
 996. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 365
 997. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 363
 998. marzec 2020
  Wyświetleń: 358
 999. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 354
 1000. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 352
 1001. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 352
 1002. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 351
 1003. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 349
 1004. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 346
 1005. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 340
 1006. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 340
 1007. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 337
 1008. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 329
 1009. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 326
 1010. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 322
 1011. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 321
 1012. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 317
 1013. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 317
 1014. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 313
 1015. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 312
 1016. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 309
 1017. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 307
 1018. maj 2020
  Wyświetleń: 303
 1019. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 300
 1020. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 299
 1021. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 299
 1022. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 297
 1023. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 297
 1024. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 296
 1025. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 295
 1026. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 287
 1027. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 284
 1028. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 282
 1029. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 278
 1030. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 277
 1031. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 276
 1032. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 276
 1033. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 272
 1034. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 271
 1035. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 270
 1036. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 268
 1037. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 267
 1038. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 261
 1039. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 259
 1040. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 253
 1041. lipiec 2020
  Wyświetleń: 230
 1042. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 230
 1043. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 230
 1044. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 226
 1045. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 224
 1046. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 223
 1047. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 216
 1048. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 210
 1049. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 207
 1050. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 205
 1051. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 200
 1052. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 198
 1053. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 195
 1054. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 195
 1055. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 191
 1056. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 190
 1057. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 188
 1058. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 185
 1059. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 181
 1060. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 177
 1061. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 176
 1062. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 176
 1063. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 171
 1064. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 170
 1065. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 168
 1066. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 167
 1067. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 167
 1068. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 165
 1069. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 153
 1070. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 152
 1071. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 150
 1072. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 148
 1073. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 143
 1074. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 139
 1075. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 135
 1076. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 133
 1077. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 125
 1078. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 120
 1079. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 116
 1080. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 115
 1081. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 105
 1082. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 99
 1083. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 99
 1084. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 98
 1085. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 97
 1086. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 96
 1087. sierpień 2020
  Wyświetleń: 95
 1088. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 86
 1089. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 81
 1090. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 80
 1091. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 80
 1092. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 79
 1093. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 75
 1094. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 69
 1095. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 64
 1096. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 59
 1097. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 40
 1098. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 32
 1099. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 30
 1100. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 17