Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230026879000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 92255
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 27741
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 25448
 4. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 15362
 5. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 14395
 6. 2018r.
  Wyświetleń: 14166
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 9948
 8. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 9515
 9. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8398
 10. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7975
 11. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 7967
 12. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 7784
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 6767
 14. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6752
 15. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6495
 16. 2016r.
  Wyświetleń: 5819
 17. 2018r.
  Wyświetleń: 5792
 18. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 5574
 19. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5128
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4794
 21. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4793
 22. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 4758
 23. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 4557
 24. - Azbest
  Wyświetleń: 4518
 25. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4386
 26. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 4365
 27. Burmistrz
  Wyświetleń: 4320
 28. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4243
 29. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4190
 30. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4080
 31. Rok 2017
  Wyświetleń: 3942
 32. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3938
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 3793
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 3762
 35. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 3731
 36. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 3691
 37. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3681
 38. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3676
 39. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3674
 40. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3649
 41. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 3638
 42. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 3598
 43. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3575
 44. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 3558
 45. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3549
 46. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3544
 47. Spółki gminne
  Wyświetleń: 3537
 48. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3506
 49. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 3505
 50. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3494
 51. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3448
 52. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3444
 53. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 3442
 54. Skarbnik
  Wyświetleń: 3436
 55. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3430
 56. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3421
 57. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3403
 58. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3386
 59. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 3379
 60. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3365
 61. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3332
 62. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3295
 63. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3290
 64. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3264
 65. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3261
 66. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3231
 67. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3229
 68. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3222
 69. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3209
 70. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3176
 71. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3173
 72. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3164
 73. Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3149
 74. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3132
 75. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3107
 76. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3095
 77. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3089
 78. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3087
 79. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3080
 80. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3068
 81. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3049
 82. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3029
 83. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3025
 84. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3016
 85. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3003
 86. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 2990
 87. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2971
 88. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2963
 89. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 2959
 90. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 2958
 91. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2952
 92. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2941
 93. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 2941
 94. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 2933
 95. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2932
 96. Akcyza
  Wyświetleń: 2919
 97. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2916
 98. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2898
 99. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2868
 100. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2867
 101. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2865
 102. Uchwały
  Wyświetleń: 2848
 103. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 2844
 104. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2835
 105. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2829
 106. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 2815
 107. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 2809
 108. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2787
 109. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 2781
 110. Rok 2016
  Wyświetleń: 2773
 111. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2758
 112. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2757
 113. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2754
 114. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2751
 115. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2749
 116. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2744
 117. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2738
 118. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2735
 119. 2015r.
  Wyświetleń: 2731
 120. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2726
 121. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2725
 122. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2714
 123. Ulgi
  Wyświetleń: 2706
 124. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2705
 125. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2690
 126. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2687
 127. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2662
 128. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 2656
 129. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2649
 130. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2640
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2637
 132. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2633
 133. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2632
 134. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2627
 135. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2623
 136. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2623
 137. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2620
 138. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2604
 139. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2602
 140. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2571
 141. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2571
 142. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2565
 143. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2556
 144. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2553
 145. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2549
 146. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2546
 147. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2535
 148. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2533
 149. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2527
 150. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2515
 151. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2514
 152. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2512
 153. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2504
 154. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2502
 155. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 2501
 156. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2500
 157. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2495
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2494
 159. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2492
 160. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2489
 161. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2489
 162. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2484
 163. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2471
 164. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2471
 165. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2469
 166. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2467
 167. 2018r.
  Wyświetleń: 2461
 168. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2454
 169. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2446
 170. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2436
 171. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 2430
 172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2413
 173. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2410
 174. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2377
 175. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2374
 176. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2368
 177. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2347
 178. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2337
 179. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2327
 180. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2324
 181. ROK 2017
  Wyświetleń: 2317
 182. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2311
 183. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2311
 184. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2306
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2304
 186. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2289
 187. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2287
 188. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2287
 189. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2286
 190. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2284
 191. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2275
 192. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2270
 193. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2270
 194. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2263
 195. Rok 2017
  Wyświetleń: 2261
 196. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2257
 197. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2253
 198. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2249
 199. Rok 2015
  Wyświetleń: 2248
 200. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2239
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2231
 202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2220
 203. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2220
 204. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2219
 205. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2216
 206. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2212
 207. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2195
 208. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2195
 209. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2194
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2191
 211. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2190
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2189
 213. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2185
 214. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2178
 215. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2173
 216. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2156
 217. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2144
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2140
 219. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2138
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2135
 221. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2134
 222. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2133
 223. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2128
 224. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2127
 225. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2127
 226. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2124
 227. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2103
 228. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2099
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2097
 230. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2097
 231. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2095
 232. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2092
 233. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2092
 234. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2092
 235. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2081
 236. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2080
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2079
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2076
 239. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2073
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2068
 241. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2063
 242. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2063
 243. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2061
 244. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2053
 245. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2044
 246. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2037
 247. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2029
 248. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2028
 249. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2027
 250. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2026
 251. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2025
 252. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 2018
 253. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2014
 254. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2013
 255. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2011
 256. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1999
 257. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1998
 258. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1991
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1985
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1984
 261. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1983
 262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1973
 263. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1972
 264. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1966
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1959
 266. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1957
 267. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1956
 268. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 1947
 269. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1944
 270. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1944
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1943
 272. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1937
 273. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1914
 274. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1914
 275. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 1894
 276. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 1886
 277. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 1886
 278. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1884
 279. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1882
 280. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1880
 281. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1857
 282. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1844
 283. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 1841
 284. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1838
 285. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1830
 286. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1826
 287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1825
 288. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1824
 289. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1812
 290. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1780
 291. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1773
 292. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1750
 293. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1749
 294. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1723
 295. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1723
 296. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1707
 297. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1706
 298. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1704
 299. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1695
 300. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1673
 301. - Azbest
  Wyświetleń: 1671
 302. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1657
 303. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1652
 304. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1647
 305. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1646
 306. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1644
 307. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1641
 308. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1637
 309. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1633
 310. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1619
 311. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1612
 312. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1612
 313. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1607
 314. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1605
 315. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1604
 316. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1600
 317. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1600
 318. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1598
 319. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1597
 320. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1597
 321. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1592
 322. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1579
 323. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 1579
 324. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1575
 325. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1564
 326. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1562
 327. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1555
 328. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1549
 329. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1545
 330. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1521
 331. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 1517
 332. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1504
 333. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1500
 334. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1497
 335. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1495
 336. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1495
 337. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1472
 338. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1470
 339. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1469
 340. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1468
 341. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1463
 342. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1455
 343. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1452
 344. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1445
 345. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1439
 346. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1434
 347. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1428
 348. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1414
 349. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1414
 350. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1413
 351. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1406
 352. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1404
 353. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1402
 354. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1399
 355. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1399
 356. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1397
 357. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1388
 358. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1381
 359. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 1380
 360. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1376
 361. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1375
 362. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1372
 363. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1371
 364. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1365
 365. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1365
 366. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1357
 367. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1352
 368. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1351
 369. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1349
 370. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1343
 371. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1340
 372. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1334
 373. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1331
 374. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1330
 375. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1326
 376. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1319
 377. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1318
 378. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1316
 379. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1315
 380. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1306
 381. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1305
 382. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1302
 383. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1300
 384. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1298
 385. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1291
 386. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1290
 387. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1290
 388. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1287
 389. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1285
 390. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1277
 391. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1277
 392. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1276
 393. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1267
 394. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1266
 395. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1266
 396. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1264
 397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1255
 398. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1254
 399. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1245
 400. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1239
 401. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1231
 402. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1230
 403. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1216
 404. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1214
 405. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1211
 406. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1211
 407. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1208
 408. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1204
 409. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1201
 410. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1201
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1200
 412. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1199
 413. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1199
 414. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1190
 415. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1189
 416. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1188
 417. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1188
 418. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1186
 419. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1183
 420. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1182
 421. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1180
 422. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1177
 423. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1176
 424. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1171
 425. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1167
 426. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1165
 427. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1165
 428. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1160
 429. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1157
 430. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1156
 431. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1156
 432. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1153
 433. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1153
 434. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1149
 435. Petycje
  Wyświetleń: 1148
 436. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1148
 437. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1147
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1146
 439. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1145
 440. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1142
 441. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1142
 442. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1142
 443. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1139
 444. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1139
 445. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1134
 446. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1134
 447. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1130
 448. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1130
 449. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1123
 450. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1121
 451. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1120
 452. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1119
 453. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1118
 454. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1118
 455. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1116
 456. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1115
 457. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1114
 458. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1113
 459. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1104
 460. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1102
 461. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1098
 462. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1097
 463. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1096
 464. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1090
 465. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1088
 466. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1086
 467. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1085
 468. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1083
 469. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1081
 470. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1081
 471. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1076
 472. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1075
 473. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1072
 474. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1070
 475. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1063
 476. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1059
 477. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1052
 478. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1050
 479. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1047
 480. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1041
 481. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1041
 482. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1038
 483. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1036
 484. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1027
 485. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1024
 486. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1021
 487. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1015
 488. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1014
 489. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1012
 490. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1008
 491. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1007
 492. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1006
 493. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1005
 494. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1002
 495. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1002
 496. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 996
 497. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 993
 498. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 992
 499. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 991
 500. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 991
 501. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 988
 502. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 984
 503. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 982
 504. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 972
 505. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 958
 506. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 958
 507. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 956
 508. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 955
 509. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 953
 510. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 948
 511. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 944
 512. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 942
 513. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 936
 514. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 927
 515. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 924
 516. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 918
 517. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 913
 518. strona testowa
  Wyświetleń: 907
 519. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 906
 520. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 904
 521. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 897
 522. ROK 2018
  Wyświetleń: 890
 523. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 880
 524. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 870
 525. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 869
 526. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 866
 527. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 866
 528. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 863
 529. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 863
 530. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 862
 531. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 861
 532. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 838
 533. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 833
 534. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 832
 535. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 832
 536. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 821
 537. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 812
 538. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 811
 539. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 810
 540. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 809
 541. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 807
 542. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 803
 543. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 791
 544. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 782
 545. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 781
 546. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 773
 547. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 772
 548. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 771
 549. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 770
 550. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 770
 551. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 764
 552. RODO
  Wyświetleń: 763
 553. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 759
 554. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 751
 555. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 743
 556. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 727
 557. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 726
 558. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 723
 559. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 716
 560. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 713
 561. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 713
 562. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 710
 563. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 704
 564. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 704
 565. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 703
 566. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 698
 567. Rok 2018
  Wyświetleń: 691
 568. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 682
 569. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 682
 570. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 664
 571. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 653
 572. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 642
 573. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 635
 574. Rok 2018
  Wyświetleń: 631
 575. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 629
 576. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 623
 577. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 622
 578. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 620
 579. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 618
 580. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 616
 581. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 614
 582. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 612
 583. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 605
 584. Dotacje
  Wyświetleń: 601
 585. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 600
 586. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 599
 587. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 597
 588. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 592
 589. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 591
 590. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 581
 591. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 580
 592. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 569
 593. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 568
 594. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 555
 595. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 554
 596. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 551
 597. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 551
 598. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 548
 599. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 542
 600. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 542
 601. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 541
 602. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 540
 603. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 539
 604. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 537
 605. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 536
 606. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 536
 607. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 535
 608. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 535
 609. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 530
 610. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 529
 611. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 529
 612. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 529
 613. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 527
 614. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 526
 615. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 525
 616. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 515
 617. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 512
 618. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 510
 619. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 509
 620. 2019r.
  Wyświetleń: 506
 621. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 506
 622. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 490
 623. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 486
 624. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 484
 625. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 481
 626. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 472
 627. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 471
 628. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 468
 629. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 467
 630. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 465
 631. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 464
 632. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 460
 633. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 458
 634. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 447
 635. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 444
 636. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 438
 637. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 436
 638. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 435
 639. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 433
 640. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 433
 641. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 432
 642. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 431
 643. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 425
 644. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 425
 645. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 422
 646. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 421
 647. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 419
 648. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 414
 649. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 411
 650. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 409
 651. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 404
 652. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 387
 653. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 386
 654. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 385
 655. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 380
 656. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 379
 657. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 372
 658. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 369
 659. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 367
 660. Postanowienia
  Wyświetleń: 363
 661. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 361
 662. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 356
 663. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 349
 664. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 346
 665. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 344
 666. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 343
 667. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 343
 668. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 341
 669. 2019r.
  Wyświetleń: 338
 670. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 338
 671. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 338
 672. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 337
 673. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 332
 674. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 332
 675. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 324
 676. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 324
 677. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 323
 678. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 320
 679. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 318
 680. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 318
 681. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 312
 682. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 311
 683. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 304
 684. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 299
 685. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 295
 686. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 294
 687. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 291
 688. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 286
 689. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 281
 690. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 280
 691. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 279
 692. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 273
 693. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 268
 694. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 267
 695. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 252
 696. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 250
 697. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 249
 698. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 248
 699. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 247
 700. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 245
 701. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 243
 702. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 242
 703. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 242
 704. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 235
 705. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 233
 706. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 231
 707. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 230
 708. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 227
 709. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 225
 710. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 224
 711. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 221
 712. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 219
 713. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 218
 714. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 217
 715. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 213
 716. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 213
 717. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 213
 718. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 213
 719. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 211
 720. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 207
 721. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 207
 722. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 206
 723. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 206
 724. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 204
 725. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 203
 726. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 196
 727. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 195
 728. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 193
 729. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 193
 730. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 192
 731. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 191
 732. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 190
 733. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 190
 734. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 189
 735. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 188
 736. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 186
 737. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 180
 738. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 180
 739. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 180
 740. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 179
 741. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 177
 742. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 176
 743. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 169
 744. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 165
 745. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 164
 746. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 159
 747. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 155
 748. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 153
 749. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 152
 750. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 152
 751. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 148
 752. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 146
 753. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 139
 754. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 137
 755. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 136
 756. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 136
 757. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 134
 758. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 133
 759. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 132
 760. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 132
 761. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 132
 762. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 130
 763. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 129
 764. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 128
 765. luty 2019
  Wyświetleń: 127
 766. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 125
 767. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 124
 768. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 122
 769. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 120
 770. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 120
 771. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 120
 772. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 118
 773. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 116
 774. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 115
 775. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 114
 776. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 110
 777. styczeń 2019
  Wyświetleń: 109
 778. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 108
 779. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 107
 780. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 106
 781. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 105
 782. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 105
 783. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 101
 784. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 95
 785. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 91
 786. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 91
 787. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 90
 788. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 89
 789. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 87
 790. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 87
 791. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 85
 792. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 85
 793. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 81
 794. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 79
 795. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 78
 796. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 72
 797. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 71
 798. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 66
 799. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 66
 800. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 63
 801. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 61
 802. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 61
 803. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 59
 804. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 59
 805. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 58
 806. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 58
 807. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 47
 808. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 43
 809. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 42
 810. marzec 2019
  Wyświetleń: 29
 811. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 24
 812. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 14
 813. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 13
 814. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 10
 815. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 9
 816. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 8
 817. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 8
 818. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 6
 819. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1
 820. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2835
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×