Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44320423003813863796282470000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 98113
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 30137
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 26717
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 16383
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 15942
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 15547
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 11260
 8. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 9793
 9. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8539
 10. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8466
 11. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8245
 12. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 8123
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 7002
 14. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6993
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6923
 16. 2018r.
  Wyświetleń: 6607
 17. 2016r.
  Wyświetleń: 5972
 18. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 5737
 19. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5295
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5124
 21. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4974
 22. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 4871
 23. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 4775
 24. - Azbest
  Wyświetleń: 4693
 25. Burmistrz
  Wyświetleń: 4602
 26. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 4590
 27. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4577
 28. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4558
 29. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 4354
 30. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4328
 31. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4327
 32. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4072
 33. Rok 2017
  Wyświetleń: 4045
 34. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 4002
 35. 2017r.
  Wyświetleń: 3960
 36. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 3954
 37. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3910
 38. Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3874
 39. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 3867
 40. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 3856
 41. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 3826
 42. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3811
 43. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3809
 44. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3731
 45. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 3718
 46. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3702
 47. Spółki gminne
  Wyświetleń: 3680
 48. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3665
 49. Skarbnik
  Wyświetleń: 3661
 50. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3655
 51. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3644
 52. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 3634
 53. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3630
 54. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3626
 55. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3608
 56. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 3599
 57. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3592
 58. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3568
 59. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3524
 60. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3521
 61. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 3507
 62. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3501
 63. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3467
 64. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3436
 65. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3427
 66. Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3417
 67. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3410
 68. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3403
 69. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3398
 70. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3389
 71. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3342
 72. Referat Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3334
 73. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3322
 74. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3312
 75. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3294
 76. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3249
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3247
 78. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3239
 79. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3216
 80. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3214
 81. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3206
 82. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3187
 83. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 3178
 84. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 3160
 85. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3157
 86. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3155
 87. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3121
 88. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3104
 89. Akcyza
  Wyświetleń: 3099
 90. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3094
 91. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3091
 92. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3090
 93. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3082
 94. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3082
 95. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3079
 96. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 3066
 97. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3043
 98. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3040
 99. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3020
 100. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3011
 101. Uchwały
  Wyświetleń: 2997
 102. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 2995
 103. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2991
 104. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2987
 105. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 2985
 106. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 2981
 107. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 2957
 108. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2948
 109. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2947
 110. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 2911
 111. Rok 2016
  Wyświetleń: 2908
 112. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 2900
 113. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2892
 114. Ulgi
  Wyświetleń: 2888
 115. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2887
 116. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2871
 117. 2015r.
  Wyświetleń: 2869
 118. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2868
 119. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2841
 120. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2840
 121. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2834
 122. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2829
 123. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2828
 124. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2818
 125. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2816
 126. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2810
 127. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2805
 128. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 2799
 129. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2793
 130. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2791
 131. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2789
 132. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2780
 133. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2776
 134. 2018r.
  Wyświetleń: 2775
 135. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2767
 136. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2760
 137. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2755
 138. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2739
 139. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2737
 140. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2721
 141. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2716
 142. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2714
 143. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2694
 144. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2694
 145. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2688
 146. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2681
 147. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2675
 148. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 2668
 149. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2667
 150. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2664
 151. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2660
 152. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2658
 153. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2651
 154. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2650
 155. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2645
 156. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2645
 157. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2633
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2624
 159. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2617
 160. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2616
 161. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2608
 162. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2602
 163. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2600
 164. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2598
 165. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2596
 166. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2594
 167. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 2594
 168. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2576
 169. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2573
 170. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2559
 171. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2559
 172. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2558
 173. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2553
 174. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2543
 175. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2541
 176. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2503
 177. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2473
 178. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2465
 179. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2463
 180. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2455
 181. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2449
 182. ROK 2017
  Wyświetleń: 2442
 183. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2436
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2434
 185. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2434
 186. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2432
 187. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2423
 188. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2418
 189. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2414
 190. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2406
 191. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2404
 192. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2400
 193. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2396
 194. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2394
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2394
 196. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2387
 197. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2385
 198. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2374
 199. Rok 2015
  Wyświetleń: 2363
 200. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2361
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2351
 202. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2350
 203. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2344
 204. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2339
 205. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2336
 206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2326
 207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2323
 208. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2319
 209. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2317
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2315
 211. Rok 2017
  Wyświetleń: 2313
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2307
 213. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2284
 214. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2274
 215. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2272
 216. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2270
 217. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2268
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2266
 219. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2265
 220. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2264
 221. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2263
 222. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2255
 223. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2252
 224. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2241
 225. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2237
 226. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2225
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2224
 228. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2224
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2223
 230. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2219
 231. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2216
 232. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2215
 233. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2214
 234. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2214
 235. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2212
 236. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2212
 237. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2208
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2203
 239. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2203
 240. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2203
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2200
 242. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2198
 243. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2194
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2193
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2188
 246. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2184
 247. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2171
 248. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2169
 249. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2166
 250. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2142
 251. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2137
 252. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2135
 253. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2125
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2120
 255. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2118
 256. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2110
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2106
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2102
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2098
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2097
 261. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2096
 262. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2096
 263. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2094
 264. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2088
 265. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2087
 266. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2086
 267. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2063
 268. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2061
 269. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2055
 270. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2048
 271. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2026
 272. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2020
 273. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1997
 274. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1996
 275. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 1996
 276. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1993
 277. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1985
 278. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1982
 279. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 1968
 280. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1958
 281. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1957
 282. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1955
 283. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1954
 284. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1943
 285. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1926
 286. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1908
 287. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1876
 288. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1856
 289. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1856
 290. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1855
 291. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1838
 292. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1819
 293. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1813
 294. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1808
 295. 2019 r.
  Wyświetleń: 1804
 296. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1793
 297. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1783
 298. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1776
 299. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1771
 300. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1769
 301. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1760
 302. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1756
 303. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1754
 304. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 1745
 305. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1741
 306. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1741
 307. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1738
 308. - Azbest
  Wyświetleń: 1737
 309. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1734
 310. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1732
 311. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1729
 312. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 1711
 313. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1710
 314. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1694
 315. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1688
 316. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1681
 317. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1678
 318. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1656
 319. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1654
 320. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1649
 321. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1643
 322. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1642
 323. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1639
 324. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1638
 325. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1632
 326. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1630
 327. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1625
 328. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1622
 329. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1618
 330. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1613
 331. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1610
 332. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1598
 333. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1596
 334. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1590
 335. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1587
 336. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1574
 337. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 1542
 338. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1542
 339. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1541
 340. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1536
 341. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1531
 342. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1523
 343. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1513
 344. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1508
 345. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1508
 346. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1508
 347. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1503
 348. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1493
 349. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1476
 350. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1476
 351. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1472
 352. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1468
 353. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1464
 354. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1454
 355. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1453
 356. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1453
 357. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1448
 358. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1444
 359. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1443
 360. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1441
 361. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1439
 362. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1437
 363. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1435
 364. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1427
 365. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1415
 366. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1413
 367. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1411
 368. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1411
 369. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1407
 370. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1406
 371. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1401
 372. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1400
 373. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1399
 374. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1397
 375. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1395
 376. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1393
 377. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1392
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1391
 379. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1386
 380. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1382
 381. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1382
 382. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1380
 383. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1375
 384. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1356
 385. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1355
 386. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1354
 387. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1353
 388. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1353
 389. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1350
 390. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1348
 391. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1345
 392. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1342
 393. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1342
 394. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1338
 395. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1337
 396. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1337
 397. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1327
 398. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1326
 399. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1325
 400. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1323
 401. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1315
 402. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1312
 403. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1311
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1310
 405. Petycje
  Wyświetleń: 1309
 406. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1307
 407. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1307
 408. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1305
 409. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1304
 410. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1303
 411. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1299
 412. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1298
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1293
 414. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1290
 415. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1289
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1286
 417. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1283
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1281
 419. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1274
 420. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1273
 421. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1273
 422. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1270
 423. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1264
 424. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1263
 425. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1257
 426. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1251
 427. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1251
 428. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1250
 429. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1246
 430. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1242
 431. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1240
 432. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1239
 433. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1238
 434. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1236
 435. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1233
 436. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1233
 437. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1228
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1228
 439. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1228
 440. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1226
 441. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1224
 442. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1221
 443. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1221
 444. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1218
 445. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1218
 446. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1215
 447. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1212
 448. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1211
 449. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1209
 450. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1208
 451. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1208
 452. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1205
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1202
 454. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1200
 455. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1198
 456. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1192
 457. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1190
 458. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1183
 459. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1180
 460. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1177
 461. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1177
 462. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1174
 463. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1174
 464. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1171
 465. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1167
 466. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1165
 467. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1164
 468. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1162
 469. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1161
 470. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1161
 471. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1160
 472. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1158
 473. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1156
 474. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1153
 475. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1152
 476. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1150
 477. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1149
 478. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1143
 479. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1140
 480. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1132
 481. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1128
 482. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1127
 483. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1125
 484. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1121
 485. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1121
 486. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1118
 487. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1115
 488. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1102
 489. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1096
 490. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1095
 491. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1092
 492. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1089
 493. 2019r.
  Wyświetleń: 1087
 494. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1084
 495. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1081
 496. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1076
 497. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1075
 498. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1074
 499. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1073
 500. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1070
 501. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1061
 502. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1061
 503. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1060
 504. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1058
 505. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1058
 506. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1055
 507. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1055
 508. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1053
 509. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1052
 510. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1050
 511. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1047
 512. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1047
 513. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1043
 514. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1038
 515. ROK 2018
  Wyświetleń: 1030
 516. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1028
 517. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1025
 518. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1024
 519. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1020
 520. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1018
 521. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1017
 522. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1014
 523. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1013
 524. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1012
 525. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1009
 526. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1004
 527. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 995
 528. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 994
 529. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 990
 530. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 986
 531. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 985
 532. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 978
 533. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 969
 534. strona testowa
  Wyświetleń: 948
 535. RODO
  Wyświetleń: 947
 536. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 940
 537. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 932
 538. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 931
 539. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 917
 540. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 915
 541. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 914
 542. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 913
 543. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 913
 544. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 898
 545. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 895
 546. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 894
 547. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 888
 548. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 883
 549. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 871
 550. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 865
 551. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 862
 552. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 858
 553. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 855
 554. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 852
 555. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 840
 556. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 840
 557. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 830
 558. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 824
 559. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 815
 560. Rok 2018
  Wyświetleń: 814
 561. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 814
 562. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 803
 563. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 797
 564. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 784
 565. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 781
 566. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 778
 567. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 767
 568. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 762
 569. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 755
 570. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 751
 571. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 750
 572. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 744
 573. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 733
 574. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 728
 575. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 725
 576. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 714
 577. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 712
 578. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 709
 579. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 709
 580. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 706
 581. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 696
 582. Rok 2018
  Wyświetleń: 695
 583. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 690
 584. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 685
 585. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 685
 586. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 684
 587. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 681
 588. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 675
 589. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 673
 590. 2019r.
  Wyświetleń: 665
 591. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 665
 592. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 658
 593. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 657
 594. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 654
 595. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 653
 596. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 651
 597. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 642
 598. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 640
 599. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 637
 600. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 635
 601. Dotacje
  Wyświetleń: 628
 602. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 628
 603. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 622
 604. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 614
 605. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 610
 606. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 608
 607. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 608
 608. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 605
 609. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 604
 610. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 604
 611. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 602
 612. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 602
 613. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 599
 614. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 596
 615. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 594
 616. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 592
 617. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 591
 618. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 587
 619. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 587
 620. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 582
 621. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 580
 622. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 577
 623. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 577
 624. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 577
 625. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 568
 626. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 562
 627. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 562
 628. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 552
 629. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 552
 630. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 551
 631. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 548
 632. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 546
 633. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 543
 634. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 542
 635. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 531
 636. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 529
 637. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 523
 638. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 522
 639. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 519
 640. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 512
 641. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 512
 642. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 511
 643. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 508
 644. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 507
 645. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 504
 646. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 501
 647. Postanowienia
  Wyświetleń: 491
 648. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 486
 649. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 478
 650. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 477
 651. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 476
 652. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 476
 653. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 476
 654. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 475
 655. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 467
 656. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 466
 657. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 465
 658. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 463
 659. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 461
 660. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 459
 661. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 457
 662. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 455
 663. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 451
 664. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 446
 665. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 438
 666. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 438
 667. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 434
 668. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 433
 669. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 432
 670. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 425
 671. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 421
 672. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 421
 673. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 421
 674. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 419
 675. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 416
 676. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 416
 677. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 414
 678. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 413
 679. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 410
 680. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 408
 681. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 406
 682. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 395
 683. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 386
 684. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 384
 685. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 381
 686. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 378
 687. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 374
 688. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 371
 689. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 367
 690. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 366
 691. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 360
 692. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 357
 693. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 354
 694. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 354
 695. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 352
 696. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 349
 697. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 339
 698. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 339
 699. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 334
 700. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 331
 701. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 329
 702. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 328
 703. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 326
 704. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 325
 705. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 325
 706. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 324
 707. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 315
 708. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 314
 709. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 309
 710. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 309
 711. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 308
 712. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 307
 713. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 304
 714. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 302
 715. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 302
 716. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 300
 717. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 299
 718. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 295
 719. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 291
 720. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 290
 721. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 289
 722. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 286
 723. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 280
 724. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 278
 725. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 276
 726. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 272
 727. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 272
 728. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 271
 729. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 271
 730. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 266
 731. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 266
 732. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 266
 733. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 252
 734. luty 2019
  Wyświetleń: 251
 735. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 251
 736. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 250
 737. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 250
 738. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 249
 739. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 249
 740. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 247
 741. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 245
 742. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 245
 743. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 239
 744. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 239
 745. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 238
 746. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 237
 747. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 237
 748. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 236
 749. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 234
 750. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 231
 751. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 230
 752. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 230
 753. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 230
 754. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 230
 755. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 225
 756. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 225
 757. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 219
 758. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 218
 759. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 217
 760. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 214
 761. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 213
 762. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 210
 763. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 210
 764. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 207
 765. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 203
 766. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 202
 767. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 202
 768. marzec 2019
  Wyświetleń: 197
 769. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 197
 770. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 197
 771. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 192
 772. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 188
 773. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 186
 774. styczeń 2019
  Wyświetleń: 183
 775. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 183
 776. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 180
 777. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 180
 778. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 176
 779. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 176
 780. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 175
 781. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 174
 782. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 172
 783. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 168
 784. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 166
 785. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 166
 786. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 165
 787. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 165
 788. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 165
 789. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 162
 790. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 161
 791. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 160
 792. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 158
 793. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 157
 794. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 156
 795. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 156
 796. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 153
 797. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 153
 798. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 145
 799. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 140
 800. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 136
 801. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 136
 802. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 135
 803. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 131
 804. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 130
 805. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 128
 806. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 125
 807. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 123
 808. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 116
 809. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 116
 810. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 115
 811. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 111
 812. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 111
 813. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 110
 814. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 108
 815. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 107
 816. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 105
 817. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 100
 818. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 99
 819. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 99
 820. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 98
 821. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 88
 822. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 88
 823. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 88
 824. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 86
 825. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 85
 826. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 81
 827. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 71
 828. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 67
 829. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 64
 830. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 55
 831. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 54
 832. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 52
 833. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 52
 834. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 50
 835. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 36
 836. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 35
 837. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 33
 838. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 31
 839. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 29
 840. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 20
 841. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 16
 842. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 16
 843. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 15
 844. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 13
 845. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 9
 846. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 3
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2892
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×