Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44320423003813863796540324732436806398443333067228102480
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 112207
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 36751
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 36678
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 21399
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 19318
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 15866
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 13657
 8. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 11128
 9. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 10080
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 9120
 11. 2018r.
  Wyświetleń: 8928
 12. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8917
 13. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8835
 14. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8822
 15. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 8420
 16. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 8056
 17. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 7549
 18. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7313
 19. 2016r.
  Wyświetleń: 6314
 20. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6060
 21. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5861
 22. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5596
 23. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5312
 24. Burmistrz
  Wyświetleń: 5250
 25. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 5242
 26. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 5190
 27. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5136
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 5090
 29. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5030
 30. - Azbest
  Wyświetleń: 5004
 31. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4937
 32. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4723
 33. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4595
 34. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4528
 35. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 4523
 36. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 4515
 37. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4450
 38. Rok 2017
  Wyświetleń: 4346
 39. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4343
 40. 2017r.
  Wyświetleń: 4329
 41. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4309
 42. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4161
 43. Skarbnik
  Wyświetleń: 4147
 44. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4136
 45. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4129
 46. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4122
 47. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4097
 48. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4094
 49. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 4081
 50. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4070
 51. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4029
 52. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4023
 53. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4008
 54. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3996
 55. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3987
 56. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 3981
 57. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3970
 58. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 3963
 59. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3953
 60. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3907
 61. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3885
 62. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3870
 63. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 3867
 64. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3863
 65. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3842
 66. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3817
 67. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3755
 68. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3753
 69. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3743
 70. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 3729
 71. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3689
 72. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3686
 73. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3678
 74. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3637
 75. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3631
 76. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3625
 77. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3620
 78. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3608
 79. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3599
 80. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3589
 81. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3562
 82. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3554
 83. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3528
 84. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 3524
 85. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3518
 86. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3508
 87. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3481
 88. Akcyza
  Wyświetleń: 3468
 89. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 3450
 90. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3449
 91. Uchwały
  Wyświetleń: 3436
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3413
 93. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3392
 94. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3387
 95. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3386
 96. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3377
 97. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3366
 98. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3360
 99. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3341
 100. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 3340
 101. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 3319
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3307
 103. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3295
 104. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3284
 105. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 3282
 106. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3281
 107. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3276
 108. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3269
 109. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3264
 110. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3262
 111. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3257
 112. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3243
 113. 2018r.
  Wyświetleń: 3233
 114. Rok 2016
  Wyświetleń: 3215
 115. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3209
 116. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3209
 117. Ulgi
  Wyświetleń: 3176
 118. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3163
 119. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3154
 120. 2015r.
  Wyświetleń: 3141
 121. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3138
 122. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3138
 123. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3135
 124. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3135
 125. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3107
 126. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3090
 127. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3085
 128. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3084
 129. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3084
 130. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3079
 131. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3068
 132. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3065
 133. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3062
 134. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3052
 135. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3043
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3039
 137. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3034
 138. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3028
 139. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3026
 140. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 3014
 141. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3012
 142. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3010
 143. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3008
 144. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2994
 145. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2983
 146. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 2976
 147. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2972
 148. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2962
 149. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2960
 150. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2956
 151. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2936
 152. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2934
 153. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2934
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2934
 155. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2912
 156. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2905
 157. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2903
 158. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2896
 159. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2887
 160. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2883
 161. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2878
 162. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2874
 163. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2871
 164. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2869
 165. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2869
 166. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2860
 167. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2858
 168. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2853
 169. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2833
 170. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2829
 171. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2799
 172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2798
 173. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2784
 174. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2779
 175. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2771
 176. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2769
 177. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2768
 178. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2766
 179. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2749
 180. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2748
 181. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2726
 182. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2725
 183. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2724
 184. ROK 2017
  Wyświetleń: 2704
 185. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2701
 186. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2695
 187. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2689
 188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2688
 189. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2684
 190. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2681
 191. 2019r.
  Wyświetleń: 2669
 192. Rok 2015
  Wyświetleń: 2664
 193. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2646
 194. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2643
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2640
 196. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2637
 197. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2633
 198. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2629
 199. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2627
 200. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2620
 201. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2613
 202. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2607
 203. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2606
 204. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2603
 205. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2595
 206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2591
 207. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2587
 208. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2584
 209. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2582
 210. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2564
 211. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2562
 212. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2553
 213. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2551
 214. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2545
 215. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2541
 216. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2538
 217. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2535
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2534
 219. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2531
 220. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2519
 221. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2519
 222. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2516
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2511
 224. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2509
 225. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2509
 226. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2503
 227. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2487
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2485
 229. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2480
 230. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2478
 231. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2476
 232. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2472
 233. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2463
 234. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2458
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2458
 236. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2454
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2452
 238. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2451
 239. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2447
 240. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2446
 241. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2446
 242. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2442
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2439
 244. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2437
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2436
 246. Rok 2017
  Wyświetleń: 2436
 247. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2435
 248. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2423
 249. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2420
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2417
 251. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2417
 252. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2414
 253. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2409
 254. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2408
 255. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2402
 256. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2400
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2381
 258. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2368
 259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2368
 260. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2356
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2355
 262. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 2351
 263. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2350
 264. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2344
 265. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2340
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2331
 267. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2328
 268. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2327
 269. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2326
 270. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2320
 271. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2315
 272. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2298
 273. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2295
 274. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2280
 275. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2254
 276. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2240
 277. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2214
 278. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2209
 279. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2209
 280. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2204
 281. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2198
 282. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2196
 283. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2193
 284. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2185
 285. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2169
 286. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 2160
 287. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2146
 288. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2141
 289. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2139
 290. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2136
 291. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2129
 292. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2118
 293. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2086
 294. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2076
 295. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2049
 296. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2039
 297. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2027
 298. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2006
 299. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2006
 300. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2003
 301. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2000
 302. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1998
 303. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1994
 304. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1986
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1981
 306. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1975
 307. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1971
 308. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1969
 309. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1968
 310. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1951
 311. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1937
 312. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1936
 313. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1916
 314. - Azbest
  Wyświetleń: 1891
 315. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 1887
 316. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1873
 317. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1869
 318. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1865
 319. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1849
 320. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1845
 321. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1839
 322. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1838
 323. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1837
 324. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1821
 325. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1812
 326. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1803
 327. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1790
 328. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1781
 329. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1776
 330. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1775
 331. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1774
 332. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1764
 333. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1763
 334. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1755
 335. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1752
 336. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1748
 337. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1733
 338. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1724
 339. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1718
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1717
 341. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1713
 342. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1703
 343. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1698
 344. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1694
 345. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1681
 346. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1672
 347. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1662
 348. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1644
 349. Petycje
  Wyświetleń: 1644
 350. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1643
 351. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1641
 352. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1638
 353. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1631
 354. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1631
 355. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1630
 356. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1622
 357. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1617
 358. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1608
 359. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1606
 360. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1602
 361. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1596
 362. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1596
 363. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1582
 364. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1582
 365. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1580
 366. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1578
 367. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1578
 368. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1577
 369. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1574
 370. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1574
 371. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1567
 372. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1567
 373. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1565
 374. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1564
 375. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1560
 376. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1559
 377. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1558
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1557
 379. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1551
 380. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1549
 381. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1548
 382. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1547
 383. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1545
 384. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1539
 385. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1534
 386. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1532
 387. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1531
 388. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1530
 389. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1525
 390. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1521
 391. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1520
 392. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1520
 393. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1519
 394. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1517
 395. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1517
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1516
 397. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1511
 398. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1509
 399. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1509
 400. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1499
 401. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1497
 402. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1495
 403. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1491
 404. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1491
 405. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1485
 406. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1485
 407. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1482
 408. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1481
 409. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1477
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1473
 411. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1473
 412. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1468
 413. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1467
 414. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1462
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1461
 416. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1461
 417. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1458
 418. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1457
 419. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1451
 420. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1446
 421. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1443
 422. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1443
 423. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1436
 424. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1429
 425. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1428
 426. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1427
 427. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1425
 428. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1424
 429. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1422
 430. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1422
 431. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1416
 432. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1416
 433. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1407
 434. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1405
 435. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1405
 436. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1405
 437. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1404
 438. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1404
 439. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1402
 440. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1398
 441. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1397
 442. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1393
 443. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1393
 444. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1393
 445. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1393
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1392
 447. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1388
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1385
 449. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1383
 450. 2019r.
  Wyświetleń: 1382
 451. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1382
 452. ROK 2018
  Wyświetleń: 1379
 453. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1377
 454. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1371
 455. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1364
 456. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1364
 457. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1364
 458. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1363
 459. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1357
 460. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1355
 461. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1353
 462. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1351
 463. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1349
 464. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1348
 465. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1345
 466. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1343
 467. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1343
 468. RODO
  Wyświetleń: 1342
 469. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1341
 470. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1338
 471. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1336
 472. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1333
 473. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1333
 474. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1332
 475. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1331
 476. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1330
 477. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1326
 478. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1324
 479. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1321
 480. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1316
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1314
 482. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1314
 483. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1313
 484. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1312
 485. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1312
 486. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1310
 487. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1297
 488. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1293
 489. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1290
 490. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1289
 491. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1288
 492. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1287
 493. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1287
 494. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1284
 495. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1282
 496. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1281
 497. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1277
 498. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 1273
 499. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1273
 500. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1271
 501. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1267
 502. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1263
 503. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1263
 504. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1260
 505. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1254
 506. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1253
 507. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1251
 508. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1251
 509. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1249
 510. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1247
 511. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1245
 512. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1242
 513. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 1238
 514. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1228
 515. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1225
 516. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1220
 517. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1219
 518. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1216
 519. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1216
 520. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1212
 521. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1201
 522. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1199
 523. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1198
 524. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1195
 525. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1192
 526. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1176
 527. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1170
 528. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1169
 529. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1169
 530. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1169
 531. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1167
 532. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1167
 533. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1158
 534. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1157
 535. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1155
 536. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1145
 537. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1142
 538. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1139
 539. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1132
 540. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1121
 541. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1119
 542. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1113
 543. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1111
 544. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1109
 545. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1108
 546. strona testowa
  Wyświetleń: 1108
 547. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1106
 548. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1105
 549. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1103
 550. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1097
 551. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1088
 552. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1088
 553. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1086
 554. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1083
 555. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1077
 556. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1072
 557. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1068
 558. Rok 2018
  Wyświetleń: 1063
 559. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1062
 560. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1062
 561. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1057
 562. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1053
 563. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1043
 564. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1042
 565. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1027
 566. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1015
 567. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1008
 568. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1007
 569. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 998
 570. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 996
 571. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 995
 572. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 981
 573. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 964
 574. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 958
 575. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 950
 576. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 945
 577. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 942
 578. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 936
 579. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 931
 580. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 925
 581. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 911
 582. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 898
 583. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 896
 584. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 889
 585. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 888
 586. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 888
 587. Rok 2018
  Wyświetleń: 888
 588. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 887
 589. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 885
 590. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 881
 591. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 879
 592. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 872
 593. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 866
 594. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 854
 595. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 840
 596. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 830
 597. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 827
 598. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 826
 599. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 826
 600. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 823
 601. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 816
 602. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 814
 603. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 797
 604. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 796
 605. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 795
 606. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 795
 607. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 791
 608. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 790
 609. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 788
 610. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 788
 611. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 782
 612. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 781
 613. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 778
 614. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 777
 615. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 773
 616. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 772
 617. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 767
 618. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 766
 619. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 765
 620. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 765
 621. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 765
 622. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 763
 623. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 757
 624. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 750
 625. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 749
 626. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 747
 627. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 740
 628. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 731
 629. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 730
 630. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 729
 631. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 729
 632. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 724
 633. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 724
 634. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 722
 635. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 718
 636. Dotacje
  Wyświetleń: 714
 637. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 708
 638. Postanowienia
  Wyświetleń: 706
 639. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 704
 640. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 696
 641. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 693
 642. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 693
 643. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 692
 644. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 685
 645. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 684
 646. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 675
 647. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 674
 648. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 673
 649. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 668
 650. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 667
 651. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 656
 652. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 653
 653. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 652
 654. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 648
 655. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 645
 656. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 642
 657. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 641
 658. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 637
 659. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 635
 660. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 634
 661. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 633
 662. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 631
 663. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 628
 664. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 627
 665. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 625
 666. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 621
 667. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 620
 668. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 616
 669. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 616
 670. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 616
 671. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 614
 672. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 610
 673. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 610
 674. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 608
 675. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 606
 676. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 603
 677. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 600
 678. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 598
 679. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 596
 680. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 596
 681. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 586
 682. luty 2019
  Wyświetleń: 585
 683. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 584
 684. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 581
 685. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 575
 686. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 575
 687. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 570
 688. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 570
 689. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 567
 690. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 563
 691. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 562
 692. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 562
 693. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 561
 694. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 552
 695. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 548
 696. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 547
 697. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 546
 698. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 545
 699. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 544
 700. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 541
 701. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 534
 702. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 534
 703. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 533
 704. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 530
 705. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 527
 706. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 525
 707. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 522
 708. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 511
 709. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 509
 710. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 499
 711. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 495
 712. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 494
 713. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 494
 714. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 494
 715. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 490
 716. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 489
 717. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 484
 718. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 484
 719. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 483
 720. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 474
 721. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 471
 722. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 463
 723. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 459
 724. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 447
 725. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 445
 726. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 445
 727. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 445
 728. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 444
 729. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 442
 730. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 441
 731. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 440
 732. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 429
 733. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 429
 734. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 427
 735. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 426
 736. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 425
 737. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 424
 738. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 421
 739. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 420
 740. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 417
 741. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 414
 742. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 412
 743. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 412
 744. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 409
 745. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 408
 746. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 406
 747. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 405
 748. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 402
 749. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 400
 750. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 399
 751. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 397
 752. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 396
 753. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 394
 754. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 390
 755. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 390
 756. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 387
 757. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 381
 758. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 381
 759. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 380
 760. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 378
 761. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 378
 762. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 378
 763. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 378
 764. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 378
 765. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 373
 766. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 373
 767. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 371
 768. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 369
 769. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 368
 770. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 365
 771. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 364
 772. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 364
 773. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 363
 774. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 363
 775. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 362
 776. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 362
 777. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 361
 778. marzec 2019
  Wyświetleń: 359
 779. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 358
 780. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 358
 781. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 356
 782. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 356
 783. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 356
 784. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 354
 785. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 353
 786. styczeń 2019
  Wyświetleń: 353
 787. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 349
 788. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 345
 789. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 342
 790. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 342
 791. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 339
 792. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 336
 793. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 336
 794. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 332
 795. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 332
 796. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 330
 797. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 330
 798. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 328
 799. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 320
 800. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 320
 801. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 314
 802. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 313
 803. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 313
 804. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 313
 805. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 312
 806. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 309
 807. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 306
 808. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 304
 809. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 304
 810. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 303
 811. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 302
 812. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 302
 813. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 300
 814. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 299
 815. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 297
 816. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 296
 817. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 295
 818. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 295
 819. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 292
 820. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 286
 821. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 280
 822. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 276
 823. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 275
 824. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 272
 825. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 270
 826. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 268
 827. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 264
 828. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 260
 829. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 258
 830. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 255
 831. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 252
 832. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 252
 833. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 251
 834. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 249
 835. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 248
 836. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 248
 837. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 245
 838. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 244
 839. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 243
 840. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 233
 841. maj 2019
  Wyświetleń: 233
 842. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 229
 843. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 229
 844. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 224
 845. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 221
 846. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 220
 847. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 213
 848. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 209
 849. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 207
 850. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 201
 851. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 198
 852. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 198
 853. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 194
 854. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 193
 855. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 191
 856. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 191
 857. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 187
 858. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 184
 859. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 183
 860. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 182
 861. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 177
 862. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 174
 863. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 172
 864. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 170
 865. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 165
 866. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 163
 867. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 161
 868. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 161
 869. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 161
 870. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 155
 871. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 154
 872. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 154
 873. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 149
 874. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 149
 875. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 147
 876. sierpień 2019
  Wyświetleń: 146
 877. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 143
 878. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 140
 879. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 139
 880. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 139
 881. lipiec 2019
  Wyświetleń: 138
 882. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 136
 883. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 136
 884. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 131
 885. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 130
 886. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 128
 887. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 128
 888. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 126
 889. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 126
 890. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 124
 891. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 123
 892. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 122
 893. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 119
 894. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 119
 895. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 116
 896. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 112
 897. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 110
 898. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 109
 899. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 108
 900. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 106
 901. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 106
 902. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 105
 903. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 103
 904. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 101
 905. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 96
 906. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 96
 907. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 96
 908. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 90
 909. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 90
 910. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 89
 911. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 86
 912. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 86
 913. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 83
 914. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 82
 915. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 80
 916. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 78
 917. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 918. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 76
 919. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 71
 920. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 70
 921. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 70
 922. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 69
 923. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 68
 924. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 67
 925. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 64
 926. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 61
 927. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 56
 928. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 48
 929. październik 2019
  Wyświetleń: 47
 930. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 41
 931. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 39
 932. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 35
 933. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 34
 934. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 27
 935. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 25
 936. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 23
 937. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 22
 938. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 15
 939. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 13
 940. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 13
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 3085
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×