Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
45022309460000000000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
452053588846728423564786141487399953770148624392284126038235
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100271026812425111051533916130202672324825977362973251536287
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173658622454956979685577858566
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 59738
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 15889
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 15069
 4. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 11723
 5. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 7364
 6. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 6967
 7. Program Rodzina 500 plus
  Wyświetleń: 5978
 8. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5920
 9. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5445
 10. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5045
 11. 2016r.
  Wyświetleń: 4815
 12. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 4781
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4231
 14. - Azbest
  Wyświetleń: 3506
 15. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 3449
 16. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 3315
 17. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3306
 18. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3300
 19. Rok 2017
  Wyświetleń: 3275
 20. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3237
 21. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3142
 22. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3071
 23. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3070
 24. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2991
 25. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 2942
 26. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 2829
 27. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 2801
 28. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2724
 29. 2017r.
  Wyświetleń: 2716
 30. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 2706
 31. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 2695
 32. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 2679
 33. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2678
 34. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2654
 35. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 2646
 36. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2638
 37. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2630
 38. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 2623
 39. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2617
 40. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2572
 41. Burmistrz
  Wyświetleń: 2571
 42. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 2566
 43. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 2564
 44. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 2548
 45. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 2542
 46. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2535
 47. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 2516
 48. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2511
 49. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2497
 50. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 2495
 51. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2473
 52. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2433
 53. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2432
 54. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2420
 55. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 2400
 56. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2399
 57. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2380
 58. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2374
 59. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 2368
 60. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2365
 61. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 2355
 62. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2349
 63. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 2341
 64. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 2338
 65. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 2324
 66. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 2318
 67. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 2313
 68. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 2307
 69. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2294
 70. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2293
 71. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2283
 72. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2282
 73. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 2277
 74. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 2267
 75. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2250
 76. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 2244
 77. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 2235
 78. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 2229
 79. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 2227
 80. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 2224
 81. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2206
 82. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2205
 83. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2202
 84. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 2197
 85. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 2184
 86. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2184
 87. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2175
 88. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2172
 89. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2152
 90. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 2147
 91. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 2122
 92. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2120
 93. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 2099
 94. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2098
 95. Skarbnik
  Wyświetleń: 2097
 96. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2096
 97. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2089
 98. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2066
 99. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2065
 100. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2056
 101. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 2053
 102. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2051
 103. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2037
 104. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 2030
 105. 2015r.
  Wyświetleń: 2013
 106. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2006
 107. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1999
 108. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1992
 109. Akcyza
  Wyświetleń: 1990
 110. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1989
 111. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1982
 112. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1982
 113. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1979
 114. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1977
 115. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1976
 116. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1974
 117. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1971
 118. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1971
 119. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1967
 120. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1956
 121. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1956
 122. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1948
 123. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1934
 124. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1934
 125. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1923
 126. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1920
 127. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1918
 128. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1903
 129. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1903
 130. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1892
 131. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1870
 132. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1865
 133. Rok 2016
  Wyświetleń: 1860
 134. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1857
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1854
 136. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1849
 137. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 1843
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1843
 139. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 1842
 140. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1842
 141. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1840
 142. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1838
 143. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1836
 144. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1830
 145. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1828
 146. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1817
 147. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1815
 148. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1809
 149. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1805
 150. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1797
 151. Rok 2017
  Wyświetleń: 1784
 152. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1769
 153. Uchwały
  Wyświetleń: 1769
 154. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1767
 155. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 1766
 156. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1765
 157. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1762
 158. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1756
 159. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 1753
 160. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1752
 161. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1745
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1743
 163. Ulgi
  Wyświetleń: 1721
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1704
 165. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1701
 166. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1700
 167. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1698
 168. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1678
 169. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 1676
 170. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1676
 171. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1667
 172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1664
 173. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1659
 174. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1651
 175. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1647
 176. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1643
 177. ROK 2017
  Wyświetleń: 1637
 178. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 1634
 179. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1628
 180. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1626
 181. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 1625
 182. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 1624
 183. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1620
 184. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 1615
 185. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1612
 186. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1604
 187. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1598
 188. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1586
 189. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1574
 190. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1567
 191. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 1565
 192. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1564
 193. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 1561
 194. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1554
 195. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1553
 196. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1552
 197. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 1550
 198. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1536
 199. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 1525
 200. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1525
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1524
 202. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1521
 203. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1518
 204. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1514
 205. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1507
 206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1504
 207. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1502
 208. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1500
 209. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 1497
 210. Rok 2015
  Wyświetleń: 1495
 211. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 1489
 212. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1487
 213. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1485
 214. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1478
 215. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1475
 216. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 1471
 217. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 1469
 218. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 1468
 219. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1467
 220. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1466
 221. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 1465
 222. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 1455
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1453
 224. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1450
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 1450
 226. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1447
 227. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1445
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1443
 229. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1441
 230. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 1438
 231. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1437
 232. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1436
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1430
 234. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1428
 235. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1425
 236. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 1424
 237. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1423
 238. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1419
 239. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1417
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1416
 241. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1409
 242. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1409
 243. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1407
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1406
 245. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1402
 246. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1397
 247. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1389
 248. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1388
 249. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1387
 250. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 1386
 251. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1385
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1383
 253. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1369
 254. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1368
 255. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1367
 256. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1364
 257. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 1361
 258. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 1356
 259. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1356
 260. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1356
 261. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 1353
 262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1352
 263. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1348
 264. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1341
 265. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1338
 266. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1332
 267. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1330
 268. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1326
 269. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1323
 270. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1322
 271. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1321
 272. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1314
 273. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1312
 274. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1311
 275. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1309
 276. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1300
 277. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1299
 278. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1284
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1283
 280. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1275
 281. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1273
 282. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1267
 283. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1266
 284. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1264
 285. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1257
 286. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1254
 287. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1249
 288. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1240
 289. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1238
 290. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1234
 291. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1234
 292. - Azbest
  Wyświetleń: 1231
 293. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1226
 294. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1221
 295. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1216
 296. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1215
 297. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1206
 298. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 1202
 299. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1202
 300. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1200
 301. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1196
 302. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1194
 303. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1194
 304. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1193
 305. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 1176
 306. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1175
 307. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1170
 308. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1163
 309. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1161
 310. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1151
 311. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1149
 312. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1145
 313. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1141
 314. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1139
 315. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1130
 316. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1126
 317. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1124
 318. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1122
 319. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1103
 320. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1102
 321. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 1102
 322. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1101
 323. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1100
 324. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1098
 325. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1095
 326. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1095
 327. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1085
 328. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1081
 329. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1081
 330. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1080
 331. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1077
 332. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1075
 333. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1075
 334. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1067
 335. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1065
 336. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1062
 337. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 1047
 338. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1045
 339. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1043
 340. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1040
 341. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1038
 342. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1037
 343. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1029
 344. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1025
 345. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1023
 346. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1018
 347. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1018
 348. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1018
 349. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1016
 350. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1015
 351. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1013
 352. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1007
 353. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1004
 354. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1004
 355. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 992
 356. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 987
 357. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 986
 358. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 980
 359. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 978
 360. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 970
 361. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 965
 362. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 963
 363. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 956
 364. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 949
 365. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 940
 366. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 938
 367. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 937
 368. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 930
 369. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 924
 370. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 920
 371. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 918
 372. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 917
 373. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 913
 374. - deratyzacja
  Wyświetleń: 902
 375. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 901
 376. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 898
 377. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 897
 378. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 894
 379. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 893
 380. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 892
 381. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 887
 382. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 881
 383. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 879
 384. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 878
 385. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 868
 386. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 864
 387. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 862
 388. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 859
 389. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 858
 390. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 856
 391. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 855
 392. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 853
 393. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 852
 394. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 848
 395. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 844
 396. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 842
 397. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 840
 398. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 839
 399. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 838
 400. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 826
 401. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 816
 402. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 812
 403. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 807
 404. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 799
 405. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 798
 406. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 796
 407. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 790
 408. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 788
 409. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 786
 410. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 786
 411. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 783
 412. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 772
 413. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 766
 414. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 764
 415. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 764
 416. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 761
 417. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 741
 418. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 736
 419. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 727
 420. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 722
 421. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 718
 422. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 710
 423. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 703
 424. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 695
 425. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 689
 426. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 674
 427. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 668
 428. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 662
 429. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 658
 430. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 647
 431. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 640
 432. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 640
 433. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 637
 434. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 636
 435. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 631
 436. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 626
 437. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 626
 438. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 623
 439. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 616
 440. 2018r.
  Wyświetleń: 612
 441. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 611
 442. strona testowa
  Wyświetleń: 592
 443. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 591
 444. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 588
 445. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 580
 446. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 578
 447. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 577
 448. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 574
 449. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 573
 450. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 571
 451. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 566
 452. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 565
 453. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 559
 454. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 559
 455. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 559
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 553
 457. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 553
 458. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 553
 459. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 548
 460. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 548
 461. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 546
 462. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 538
 463. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 537
 464. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 537
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 536
 466. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 536
 467. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 535
 468. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 535
 469. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 534
 470. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 534
 471. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 524
 472. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 522
 473. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 521
 474. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 520
 475. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 519
 476. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 514
 477. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 511
 478. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 509
 479. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 506
 480. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 504
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 502
 482. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 501
 483. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 490
 484. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 490
 485. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 488
 486. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 486
 487. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 481
 488. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 480
 489. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 477
 490. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 476
 491. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 472
 492. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 461
 493. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 454
 494. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 441
 495. Dotacje
  Wyświetleń: 435
 496. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 431
 497. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 427
 498. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 425
 499. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 424
 500. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 422
 501. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 413
 502. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 406
 503. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 404
 504. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 403
 505. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 400
 506. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 396
 507. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 389
 508. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 385
 509. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 372
 510. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 370
 511. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 364
 512. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 360
 513. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 360
 514. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 356
 515. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 351
 516. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 349
 517. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 341
 518. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 338
 519. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 337
 520. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 336
 521. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 325
 522. 2018r.
  Wyświetleń: 321
 523. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 321
 524. Petycje
  Wyświetleń: 320
 525. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 315
 526. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 311
 527. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 302
 528. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 302
 529. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 297
 530. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 295
 531. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 293
 532. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 291
 533. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 290
 534. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 283
 535. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 281
 536. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 281
 537. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 278
 538. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 276
 539. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 275
 540. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 273
 541. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 268
 542. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 267
 543. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 257
 544. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 257
 545. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 256
 546. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 256
 547. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 254
 548. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 251
 549. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 251
 550. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 251
 551. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 242
 552. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 232
 553. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 230
 554. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 229
 555. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 228
 556. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 228
 557. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 226
 558. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 225
 559. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 218
 560. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 217
 561. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 214
 562. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 212
 563. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 209
 564. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 209
 565. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 206
 566. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 201
 567. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 201
 568. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 200
 569. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 199
 570. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 198
 571. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 192
 572. 2018r.
  Wyświetleń: 186
 573. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 182
 574. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 181
 575. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 173
 576. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 163
 577. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 159
 578. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 159
 579. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 154
 580. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 148
 581. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 144
 582. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 144
 583. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 140
 584. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 138
 585. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 137
 586. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 134
 587. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 130
 588. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 128
 589. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 128
 590. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 127
 591. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 125
 592. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 122
 593. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 122
 594. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 115
 595. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 107
 596. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 106
 597. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 106
 598. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 100
 599. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 97
 600. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 93
 601. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 93
 602. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 93
 603. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 86
 604. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 86
 605. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 78
 606. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 77
 607. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 71
 608. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 69
 609. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 67
 610. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 63
 611. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 57
 612. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 613. Wykazy na dzierżawę, użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 47
 614. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 44
 615. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 37
 616. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 34
 617. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 32
 618. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 32
 619. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 29
 620. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 29
 621. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 29
 622. Rok 2018
  Wyświetleń: 28
 623. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 16
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2089
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×