Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
657776250873279755089229086721000000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
9621282153790609161792100734558790577099110551881407699685771
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4303347715577976557263678110560736178167264442620907964271113
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
444104234638190640455415547392368513988533398673893620663009
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449904496656981503944095545181275273601834091382034876134729
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449503587746612422534777341372398923759648519391454119138240
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
101261036712443112001543516193202862331126000363003249936608
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000183739621755527023685777708672
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 177788
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 120098
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 70233
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 45602
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 34319
 6. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 27358
 7. 2020 r.
  Wyświetleń: 26612
 8. 2018r.
  Wyświetleń: 24169
 9. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok
  Wyświetleń: 22532
 10. 2019 r.
  Wyświetleń: 21089
 11. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 20173
 12. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 19768
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 18099
 14. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 17357
 15. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 17303
 16. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 16353
 17. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 15531
 18. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 13442
 19. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 13266
 20. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 13265
 21. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 11697
 22. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 11243
 23. 2016r.
  Wyświetleń: 11214
 24. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 10546
 25. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 10423
 26. 2019r.
  Wyświetleń: 9958
 27. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9682
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 9500
 29. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 9499
 30. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 9493
 31. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 9060
 32. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 9043
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 9013
 34. 2017r.
  Wyświetleń: 8994
 35. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 8815
 36. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 8666
 37. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8666
 38. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 8528
 39. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8484
 40. 2020 r.
  Wyświetleń: 8484
 41. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 8396
 42. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8258
 43. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 8127
 44. 2018r.
  Wyświetleń: 8079
 45. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 8078
 46. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 7925
 47. - Azbest
  Wyświetleń: 7855
 48. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 7758
 49. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 7726
 50. Burmistrz
  Wyświetleń: 7634
 51. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 7536
 52. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 7440
 53. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 7418
 54. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 7393
 55. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 7373
 56. Rok 2017
  Wyświetleń: 7247
 57. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7201
 58. Uchwały
  Wyświetleń: 7174
 59. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7122
 60. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 7075
 61. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 7073
 62. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6954
 63. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 6947
 64. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6935
 65. 2015r.
  Wyświetleń: 6913
 66. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 6888
 67. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 6862
 68. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 6825
 69. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6786
 70. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 6749
 71. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 6739
 72. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 6735
 73. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 6704
 74. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 6668
 75. Spółki gminne
  Wyświetleń: 6665
 76. Akcyza
  Wyświetleń: 6664
 77. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6537
 78. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 6522
 79. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 6521
 80. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 6478
 81. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6477
 82. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 6450
 83. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 6392
 84. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 6362
 85. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 6361
 86. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 6293
 87. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 6266
 88. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6264
 89. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 6248
 90. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 6244
 91. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 6231
 92. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6049
 93. Rok 2016
  Wyświetleń: 6046
 94. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 6040
 95. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 5943
 96. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 5911
 97. Skarbnik
  Wyświetleń: 5902
 98. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 5884
 99. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 5870
 100. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 5862
 101. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 5852
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 5843
 103. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5817
 104. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 5778
 105. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 5765
 106. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 5720
 107. 2019r.
  Wyświetleń: 5703
 108. Przetargi
  Wyświetleń: 5669
 109. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 5660
 110. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5653
 111. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5604
 112. RODO- klauzula informacyjna
  Wyświetleń: 5572
 113. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 5558
 114. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 5549
 115. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 5519
 116. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 5499
 117. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 5489
 118. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 5448
 119. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 5417
 120. ROK 2017
  Wyświetleń: 5409
 121. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 5401
 122. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 5367
 123. Rok 2015
  Wyświetleń: 5363
 124. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 5357
 125. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 5308
 126. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 5304
 127. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 5297
 128. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5280
 129. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 5268
 130. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 5256
 131. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 5255
 132. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 5245
 133. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 5243
 134. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 5233
 135. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 5220
 136. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 5219
 137. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 5208
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 5201
 139. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 5188
 140. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 5179
 141. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 5179
 142. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5163
 143. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5158
 144. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5157
 145. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5156
 146. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5148
 147. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 5136
 148. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 5122
 149. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 5117
 150. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5107
 151. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 5084
 152. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5081
 153. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 5078
 154. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 5054
 155. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 5053
 156. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 5047
 157. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 5043
 158. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 5042
 159. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 5016
 160. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 5008
 161. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4994
 162. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4985
 163. 2020r.
  Wyświetleń: 4981
 164. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 4932
 165. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 4912
 166. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4907
 167. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4901
 168. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 4893
 169. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4888
 170. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4883
 171. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 4875
 172. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4874
 173. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 4841
 174. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4839
 175. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4829
 176. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 4813
 177. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4812
 178. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4810
 179. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 4797
 180. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 4791
 181. Petycje
  Wyświetleń: 4784
 182. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 4773
 183. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4771
 184. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4770
 185. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 4769
 186. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4763
 187. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 4759
 188. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 4736
 189. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 4724
 190. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4719
 191. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4718
 192. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4707
 193. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 4705
 194. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4702
 195. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4701
 196. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4698
 197. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 4696
 198. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 4693
 199. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4681
 200. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4670
 201. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4668
 202. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4666
 203. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 4658
 204. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 4650
 205. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 4646
 206. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 4640
 207. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4638
 208. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4638
 209. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4638
 210. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4623
 211. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 4622
 212. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 4613
 213. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 4613
 214. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 4607
 215. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4605
 216. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4601
 217. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 4588
 218. ROK 2018
  Wyświetleń: 4587
 219. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4583
 220. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4574
 221. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 4560
 222. Ulgi
  Wyświetleń: 4536
 223. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 4523
 224. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4523
 225. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 4515
 226. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 4513
 227. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 4508
 228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 4505
 229. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 4504
 230. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 4495
 231. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 4494
 232. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 4471
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 4468
 234. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 4461
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4456
 236. Postanowienia
  Wyświetleń: 4446
 237. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4445
 238. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 4436
 239. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4433
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 4423
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 4415
 242. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 4414
 243. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 4408
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4406
 245. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4406
 246. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 4405
 247. - Azbest
  Wyświetleń: 4403
 248. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4401
 249. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 4394
 250. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4380
 251. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 4379
 252. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4375
 253. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 4359
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4353
 255. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 4352
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4351
 257. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 4349
 258. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4320
 259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4316
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4311
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4311
 262. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 4311
 263. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 4304
 264. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4300
 265. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 4298
 266. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 4294
 267. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 4291
 268. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4280
 269. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4278
 270. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 4263
 271. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 4263
 272. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 4256
 273. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 4256
 274. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 4252
 275. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 4249
 276. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4246
 277. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 4242
 278. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4235
 279. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 4226
 280. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 4225
 281. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 4222
 282. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 4212
 283. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 4208
 284. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 4202
 285. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020.
  Wyświetleń: 4190
 286. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4187
 287. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4185
 288. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4174
 289. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 4172
 290. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 4166
 291. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4165
 292. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 4154
 293. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4154
 294. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 4153
 295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 4152
 296. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 4149
 297. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4147
 298. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 4145
 299. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 4140
 300. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 4137
 301. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 4126
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4123
 303. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 4099
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 4096
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4090
 306. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 4076
 307. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 4061
 308. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4057
 309. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 4010
 310. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 4000
 311. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 3999
 312. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 3995
 313. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3994
 314. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 3992
 315. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3981
 316. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3976
 317. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 3967
 318. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3953
 319. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3952
 320. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 3950
 321. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 3934
 322. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 3929
 323. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3916
 324. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3912
 325. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 3908
 326. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3891
 327. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3884
 328. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 3882
 329. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 3861
 330. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3846
 331. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3838
 332. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 3834
 333. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 3834
 334. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 3825
 335. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3825
 336. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3825
 337. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3814
 338. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 3800
 339. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 3797
 340. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 3795
 341. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 3789
 342. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 3776
 343. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3748
 344. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 3745
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3741
 346. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 3705
 347. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 3699
 348. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 3692
 349. Rok 2018
  Wyświetleń: 3671
 350. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 3665
 351. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 3643
 352. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 3621
 353. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3618
 354. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 3617
 355. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 3614
 356. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 3593
 357. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 3578
 358. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3573
 359. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3568
 360. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3554
 361. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 3546
 362. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 3520
 363. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3519
 364. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3517
 365. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3497
 366. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3469
 367. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3466
 368. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 3442
 369. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3414
 370. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3408
 371. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3406
 372. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 3406
 373. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 3394
 374. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3391
 375. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 3383
 376. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 3369
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3365
 378. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3365
 379. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3362
 380. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 3362
 381. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 3356
 382. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 3352
 383. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3347
 384. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3336
 385. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3329
 386. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 3327
 387. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3320
 388. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3320
 389. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 3317
 390. Rok 2017
  Wyświetleń: 3314
 391. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3313
 392. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3312
 393. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3309
 394. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3305
 395. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3305
 396. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 3301
 397. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3301
 398. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3287
 399. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 3281
 400. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 3279
 401. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 3268
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 3267
 403. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3259
 404. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3256
 405. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 3246
 406. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 3238
 407. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 3236
 408. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 3236
 409. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 3229
 410. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 3227
 411. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3224
 412. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 3218
 413. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3216
 414. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 3203
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3200
 416. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 3198
 417. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 3188
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3187
 419. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 3180
 420. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 3168
 421. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 3168
 422. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3166
 423. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3164
 424. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 3163
 425. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 3160
 426. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 3159
 427. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 3149
 428. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 3148
 429. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 3147
 430. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 3146
 431. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3141
 432. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 3139
 433. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 3139
 434. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 3132
 435. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 3120
 436. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 3118
 437. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 3116
 438. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 3112
 439. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 3111
 440. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 3104
 441. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 3086
 442. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 3070
 443. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 3066
 444. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 3062
 445. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 3059
 446. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 3049
 447. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 3046
 448. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 3019
 449. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 3018
 450. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 3016
 451. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 3006
 452. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 3004
 453. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2995
 454. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 2978
 455. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2971
 456. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2971
 457. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 2966
 458. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2961
 459. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2957
 460. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2951
 461. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 2940
 462. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2937
 463. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2933
 464. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 2931
 465. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2927
 466. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2922
 467. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2921
 468. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 2918
 469. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2911
 470. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2905
 471. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2899
 472. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2898
 473. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 2897
 474. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2895
 475. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2891
 476. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 2890
 477. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2889
 478. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2889
 479. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2886
 480. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2881
 481. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2880
 482. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2880
 483. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2879
 484. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 2878
 485. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 2875
 486. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2864
 487. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 2856
 488. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 2851
 489. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 2844
 490. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 2839
 491. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 2830
 492. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 2827
 493. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2821
 494. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 2819
 495. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2819
 496. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 2809
 497. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2802
 498. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 2802
 499. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 2797
 500. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 2794
 501. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2794
 502. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2790
 503. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2783
 504. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2781
 505. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2777
 506. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2771
 507. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2766
 508. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 2761
 509. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 2760
 510. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2754
 511. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2750
 512. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2745
 513. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 2734
 514. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2729
 515. marzec 2021 r.
  Wyświetleń: 2727
 516. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 2722
 517. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2721
 518. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2719
 519. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2718
 520. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2717
 521. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 2705
 522. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2701
 523. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 2699
 524. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2696
 525. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2694
 526. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2693
 527. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2688
 528. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2687
 529. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2685
 530. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2685
 531. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 2680
 532. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2679
 533. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2676
 534. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 2673
 535. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2671
 536. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2661
 537. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2657
 538. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2655
 539. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2645
 540. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2644
 541. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 2640
 542. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2639
 543. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2638
 544. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 2636
 545. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2636
 546. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2635
 547. - Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 2633
 548. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 2629
 549. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 2624
 550. 2021 r.
  Wyświetleń: 2623
 551. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 2622
 552. 2021 r.
  Wyświetleń: 2611
 553. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 2609
 554. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2604
 555. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2594
 556. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 2594
 557. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 2588
 558. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 2579
 559. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 2577
 560. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2576
 561. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 2574
 562. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2572
 563. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2569
 564. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2565
 565. 2021r.(CRU)
  Wyświetleń: 2564
 566. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 2561
 567. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2556
 568. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2553
 569. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2550
 570. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2549
 571. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2540
 572. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2536
 573. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 2532
 574. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2520
 575. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 2520
 576. Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2519
 577. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 2518
 578. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 2517
 579. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 2515
 580. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2514
 581. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2510
 582. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 2506
 583. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2506
 584. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 2503
 585. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 2501
 586. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 2494
 587. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 2490
 588. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2487
 589. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 2485
 590. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 2470
 591. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 2470
 592. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2468
 593. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2468
 594. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 2467
 595. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 2466
 596. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2466
 597. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2464
 598. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 2453
 599. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2452
 600. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2448
 601. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 2444
 602. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2444
 603. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2440
 604. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2440
 605. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2433
 606. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2433
 607. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2430
 608. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 2429
 609. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 2422
 610. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2420
 611. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 2419
 612. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 2416
 613. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2410
 614. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 2409
 615. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2408
 616. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2407
 617. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2403
 618. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2384
 619. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2375
 620. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2373
 621. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 2370
 622. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 2363
 623. Zarządzenia 2021
  Wyświetleń: 2362
 624. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2361
 625. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2360
 626. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2351
 627. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 2347
 628. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 2344
 629. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2343
 630. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 2342
 631. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 2335
 632. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2328
 633. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 2324
 634. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2322
 635. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 2321
 636. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2320
 637. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 2320
 638. Kierownictwo
  Wyświetleń: 2318
 639. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2318
 640. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2317
 641. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 2316
 642. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 2313
 643. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 2312
 644. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 2310
 645. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2302
 646. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 2294
 647. strona testowa
  Wyświetleń: 2293
 648. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2293
 649. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2291
 650. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 2287
 651. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2286
 652. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 2286
 653. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 2284
 654. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 2284
 655. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2282
 656. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2279
 657. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2277
 658. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 2270
 659. ROK 2020
  Wyświetleń: 2265
 660. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2262
 661. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 2261
 662. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2259
 663. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2257
 664. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2255
 665. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 2244
 666. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 2243
 667. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 2241
 668. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2236
 669. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2229
 670. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 2229
 671. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2229
 672. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2227
 673. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 2221
 674. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 2220
 675. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 2217
 676. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2203
 677. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 2203
 678. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 2202
 679. luty 2019
  Wyświetleń: 2200
 680. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2194
 681. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2194
 682. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 2183
 683. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 2182
 684. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 2178
 685. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 2169
 686. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2166
 687. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2161
 688. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 2159
 689. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 2146
 690. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 2144
 691. 2021 r.
  Wyświetleń: 2137
 692. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 2136
 693. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2131
 694. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 2131
 695. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 2130
 696. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2129
 697. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 2127
 698. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 2122
 699. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2118
 700. maj 2019
  Wyświetleń: 2117
 701. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2116
 702. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2115
 703. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 2113
 704. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2113
 705. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2111
 706. marzec 2019
  Wyświetleń: 2107
 707. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 2105
 708. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 2105
 709. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 2096
 710. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2094
 711. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 2089
 712. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 2089
 713. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 2085
 714. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2083
 715. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 2083
 716. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2083
 717. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 2079
 718. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 2079
 719. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 2077
 720. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 2075
 721. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 2071
 722. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 2066
 723. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 9 w budynku przy ul. Chopina 9, 11 i 13.
  Wyświetleń: 2064
 724. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 2056
 725. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 2054
 726. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 2053
 727. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 2052
 728. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 2047
 729. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 2042
 730. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 2040
 731. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 2038
 732. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2037
 733. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 2034
 734. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 2031
 735. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 2031
 736. lipiec 2019
  Wyświetleń: 2029
 737. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 2027
 738. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 2026
 739. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 2023
 740. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2020
 741. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2012
 742. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 2008
 743. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 2008
 744. 2021 r.
  Wyświetleń: 2006
 745. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 2002
 746. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2000
 747. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1999
 748. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 1998
 749. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1996
 750. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 1995
 751. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1994
 752. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1992
 753. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1974
 754. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1966
 755. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1962
 756. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1958
 757. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 1958
 758. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1951
 759. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1944
 760. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1941
 761. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1939
 762. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1939
 763. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 1927
 764. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 1926
 765. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 1918
 766. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 1915
 767. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1909
 768. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 1903
 769. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1901
 770. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1899
 771. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1897
 772. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1896
 773. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1892
 774. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 1892
 775. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1887
 776. grudzień 2019
  Wyświetleń: 1882
 777. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1882
 778. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1882
 779. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 1879
 780. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1877
 781. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 1872
 782. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1872
 783. sierpień 2019
  Wyświetleń: 1871
 784. listopad 2019
  Wyświetleń: 1870
 785. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1868
 786. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 1866
 787. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 1866
 788. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 1863
 789. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1862
 790. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 1861
 791. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 1861
 792. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1857
 793. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1852
 794. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1847
 795. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 1835
 796. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1833
 797. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1831
 798. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1830
 799. 2021r.(P)
  Wyświetleń: 1821
 800. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1819
 801. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 1812
 802. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1804
 803. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1800
 804. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1792
 805. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1788
 806. luty 2020
  Wyświetleń: 1788
 807. Rok 2018
  Wyświetleń: 1787
 808. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 1785
 809. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 1780
 810. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1773
 811. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1770
 812. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1770
 813. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 1768
 814. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 1767
 815. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1767
 816. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 1763
 817. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1762
 818. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 1753
 819. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1750
 820. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1748
 821. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1743
 822. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1742
 823. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1739
 824. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1735
 825. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 1734
 826. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1733
 827. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 1730
 828. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1730
 829. STAWKI PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2021 ROKU
  Wyświetleń: 1729
 830. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 1728
 831. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 1727
 832. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1720
 833. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 1718
 834. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1714
 835. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1712
 836. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 1708
 837. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 1707
 838. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 1703
 839. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1700
 840. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1699
 841. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1697
 842. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1694
 843. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1685
 844. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1682
 845. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1682
 846. maj 2020
  Wyświetleń: 1681
 847. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 1679
 848. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1679
 849. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 1674
 850. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1672
 851. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1671
 852. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1668
 853. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1666
 854. styczeń 2019
  Wyświetleń: 1664
 855. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 1663
 856. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021
  Wyświetleń: 1660
 857. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1655
 858. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 1651
 859. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1648
 860. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1633
 861. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1625
 862. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1625
 863. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1624
 864. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1624
 865. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1622
 866. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 1619
 867. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1609
 868. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1609
 869. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1606
 870. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 1605
 871. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 1605
 872. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1603
 873. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 1600
 874. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 1598
 875. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1598
 876. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1596
 877. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 1594
 878. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1592
 879. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1591
 880. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1587
 881. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1584
 882. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1582
 883. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2020 roku. Dotyczy lokalu mieszkalnego nr 6 mieszczącego się w budynku przy Placu Wolności nr 6 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1582
 884. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 1580
 885. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1577
 886. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1573
 887. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1572
 888. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1568
 889. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 1565
 890. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1565
 891. marzec 2020
  Wyświetleń: 1564
 892. styczeń 2020
  Wyświetleń: 1562
 893. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1557
 894. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 1556
 895. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1554
 896. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1552
 897. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1551
 898. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 1549
 899. Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1546
 900. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1543
 901. październik 2019
  Wyświetleń: 1543
 902. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 1541
 903. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1540
 904. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 1536
 905. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 1534
 906. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 1534
 907. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 1533
 908. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 1532
 909. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1530
 910. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 1528
 911. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 1527
 912. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 1524
 913. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1519
 914. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1518
 915. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 1515
 916. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1508
 917. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 1501
 918. lipiec 2020
  Wyświetleń: 1500
 919. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1500
 920. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 1494
 921. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1493
 922. Dotacje
  Wyświetleń: 1492
 923. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 1491
 924. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 1490
 925. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 1490
 926. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1488
 927. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1487
 928. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1484
 929. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 1482
 930. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 1479
 931. ROK 2021
  Wyświetleń: 1474
 932. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 1468
 933. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1467
 934. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 1465
 935. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1465
 936. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 1460
 937. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 1460
 938. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 1457
 939. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 1455
 940. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1451
 941. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1450
 942. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1450
 943. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1449
 944. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 1448
 945. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1448
 946. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 1447
 947. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1442
 948. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 1439
 949. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1435
 950. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 1434
 951. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 1433
 952. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1427
 953. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 1427
 954. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1426
 955. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 1426
 956. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 1423
 957. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 1407
 958. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 1407
 959. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- I przetarg
  Wyświetleń: 1406
 960. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 1403
 961. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 1396
 962. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 1396
 963. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1395
 964. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1395
 965. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1394
 966. Oferta pracy na stanowisku Gminnego Koordynatora Programu Ochrony Powietrza
  Wyświetleń: 1389
 967. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1389
 968. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 1388
 969. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 1381
 970. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1378
 971. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 1374
 972. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 1373
 973. styczeń 2021
  Wyświetleń: 1366
 974. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 1365
 975. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1363
 976. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 1363
 977. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 1363
 978. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 1359
 979. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 1357
 980. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 1357
 981. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 1353
 982. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 1351
 983. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1348
 984. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1347
 985. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 1342
 986. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1342
 987. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1342
 988. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 1338
 989. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 1337
 990. 2021r.(UM)
  Wyświetleń: 1336
 991. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 1332
 992. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1325
 993. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1320
 994. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 1315
 995. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 1310
 996. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1308
 997. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 1305
 998. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1305
 999. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1303
 1000. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 1300
 1001. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 1299
 1002. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1298
 1003. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1296
 1004. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 1293
 1005. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 1293
 1006. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 1289
 1007. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1276
 1008. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1271
 1009. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 1271
 1010. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 1271
 1011. luty 2021
  Wyświetleń: 1264
 1012. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 1259
 1013. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 1254
 1014. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1254
 1015. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1253
 1016. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1251
 1017. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1247
 1018. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1242
 1019. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 1240
 1020. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 1238
 1021. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1217
 1022. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1208
 1023. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1208
 1024. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 1196
 1025. Plan działania
  Wyświetleń: 1194
 1026. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 1193
 1027. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1192
 1028. sierpień 2020
  Wyświetleń: 1191
 1029. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek
  Wyświetleń: 1190
 1030. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 1189
 1031. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1187
 1032. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 1183
 1033. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1181
 1034. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 1178
 1035. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 1173
 1036. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 1169
 1037. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 1169
 1038. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 1168
 1039. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1162
 1040. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 1159
 1041. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 1155
 1042. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1155
 1043. listopad 2020
  Wyświetleń: 1151
 1044. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 1151
 1045. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1149
 1046. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 1138
 1047. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1133
 1048. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 1130
 1049. Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 1129
 1050. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 1129
 1051. lipiec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 1128
 1052. Plan działania
  Wyświetleń: 1124
 1053. HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W GŁOGÓWKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
  Wyświetleń: 1121
 1054. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1121
 1055. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 1119
 1056. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek z dnia 21.12.2020 r.
  Wyświetleń: 1116
 1057. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 1114
 1058. 2021r.(JO)
  Wyświetleń: 1113
 1059. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 1111
 1060. SPOSÓB DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
  Wyświetleń: 1103
 1061. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1102
 1062. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 1102
 1063. 2021r.(SP)
  Wyświetleń: 1101
 1064. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku
  Wyświetleń: 1095
 1065. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1092
 1066. 2022 r. (O)
  Wyświetleń: 1091
 1067. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1091
 1068. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 1089
 1069. Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 1085
 1070. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1085
 1071. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1084
 1072. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 1075
 1073. Petycja nr 4/2020
  Wyświetleń: 1065
 1074. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2021
  Wyświetleń: 1063
 1075. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 1060
 1076. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1049
 1077. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 1044
 1078. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  Wyświetleń: 1043
 1079. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1039
 1080. Protokoły z Młodzieżowej Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1036
 1081. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 1034
 1082. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 1034
 1083. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 1030
 1084. Program "LIFE".
  Wyświetleń: 1030
 1085. wrzesień 2020
  Wyświetleń: 1030
 1086. Raport o stanie zapewnienia dostępności
  Wyświetleń: 1028
 1087. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1023
 1088. październik 2020
  Wyświetleń: 1022
 1089. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 1022
 1090. sierpień 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 1020
 1091. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1019
 1092. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 1012
 1093. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1008
 1094. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1008
 1095. Petycja nr 5/2020
  Wyświetleń: 1002
 1096. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 453/1 ark. mapy 5 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1000
 1097. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1000
 1098. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 993
 1099. Uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 992
 1100. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 991
 1101. grudzień 2020
  Wyświetleń: 983
 1102. III zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 982
 1103. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 981
 1104. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 979
 1105. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 978
 1106. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2021
  Wyświetleń: 974
 1107. Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 974
 1108. Petycja nr 1/2021
  Wyświetleń: 971
 1109. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 963
 1110. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 21.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 959
 1111. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 959
 1112. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary z dnia 22.03.2021
  Wyświetleń: 958
 1113. 2021 r.
  Wyświetleń: 955
 1114. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 949
 1115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 944
 1116. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 941
 1117. Informacja o unieważnieniu II postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 939
 1118. wrzesień 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 931
 1119. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 930
 1120. Obwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego. Dot. "Programu ochrony powietrza województwa opolskiego".
  Wyświetleń: 930
 1121. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 923
 1122. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 921
 1123. październik 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 914
 1124. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 913
 1125. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 905
 1126. Petycja nr 6/2020
  Wyświetleń: 898
 1127. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 890
 1128. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 884
 1129. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 880
 1130. styczeń 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 875
 1131. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 866
 1132. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działki nr 313/118 mapa 1 obręb Wróblin.
  Wyświetleń: 862
 1133. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 859
 1134. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 857
 1135. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.11.2021 roku. Dotyczy lokali mieszkalnych przy ul. Batorego 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 854
 1136. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 854
 1137. Zawiadomienie dotyczące przedsięwzięcia "Budowa Elektrowni Wiatrowej "LUBRZA II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości: Nowy Browiniec, Laskowice".
  Wyświetleń: 851
 1138. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 12.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 848
 1139. grudzień 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 843
 1140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogówku
  Wyświetleń: 840
 1141. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania z dnia 22.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 836
 1142. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym -MELEX- II przetarg
  Wyświetleń: 828
 1143. listopad 2020 r. (CRU)
  Wyświetleń: 826
 1144. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 825
 1145. Zarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 Burmistrza Głogówka z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.
  Wyświetleń: 824
 1146. Wykaz z dnia 19.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 822
 1147. 2022 r.
  Wyświetleń: 813
 1148. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 20.07.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 mapa 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 805
 1149. Wykazy z dnia 22.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 802
 1150. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 799
 1151. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2020 rok
  Wyświetleń: 793
 1152. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 789
 1153. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 782
 1154. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 779
 1155. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie
  Wyświetleń: 770
 1156. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 765
 1157. AZBEST 2021
  Wyświetleń: 764
 1158. maj 2021 r.
  Wyświetleń: 763
 1159. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 758
 1160. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 755
 1161. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 753
 1162. luty 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 747
 1163. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 745
 1164. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 733
 1165. Wykazy z dnia 5.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 733
 1166. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
  Wyświetleń: 732
 1167. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 731
 1168. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 723
 1169. Rejestr wydanych pozwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych od 2021 roku.
  Wyświetleń: 722
 1170. Wykazy z dnia 16.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 719
 1171. Petycja nr 2/2021
  Wyświetleń: 716
 1172. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 715
 1173. Wykaz z dnia 9.09.2020 roku.
  Wyświetleń: 714
 1174. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. Świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 714
 1175. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działki 675/2 ark. mapy 3 Kazimierz.
  Wyświetleń: 712
 1176. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 712
 1177. Wykaz z dnia 2.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 701
 1178. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.11.2020 roku. Dotyczy działek 675/3 i 675/4 obie ark. mapy 3 obręb Kazimierz.
  Wyświetleń: 697
 1179. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 27.10.2020 roku. Dotyczy działki nr 228 ark. mapy 3 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 697
 1180. Wykaz z dnia 27.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 697
 1181. Wykazy z dnia 14.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 696
 1182. kwiecień 2021 r.
  Wyświetleń: 695
 1183. marzec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 695
 1184. Przetargi - platforma zakupowa
  Wyświetleń: 689
 1185. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.11.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 ark. mapy 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 683
 1186. kwiecień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 681
 1187. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.09.2020 roku. Dotyczy działki nr 362/4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 669
 1188. Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – I etap remont dachu
  Wyświetleń: 666
 1189. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 666
 1190. Wykazy z dnia 28.10.2020 roku.
  Wyświetleń: 662
 1191. maj 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 658
 1192. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 657
 1193. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r
  Wyświetleń: 656
 1194. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.08.2020 roku.
  Wyświetleń: 655
 1195. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku
  Wyświetleń: 631
 1196. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 612
 1197. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 12.11.2020 roku.
  Wyświetleń: 596
 1198. 2022 r.
  Wyświetleń: 592
 1199. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 563
 1200. lipiec 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 562
 1201. czerwiec 2021 r.(CRU)
  Wyświetleń: 559
 1202. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok
  Wyświetleń: 558
 1203. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 557
 1204. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024.
  Wyświetleń: 554
 1205. Zarządzenia 2022
  Wyświetleń: 542
 1206. Wykaz z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 525
 1207. Wykaz z dnia 25.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 509
 1208. Wykaz z dnia 17.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 508
 1209. 2022 r.
  Wyświetleń: 501
 1210. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2020
  Wyświetleń: 500
 1211. Wykaz z dnia 15.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 489
 1212. wrzesień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 485
 1213. Wykazy z dnia 06.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 469
 1214. lipiec 2021 r.
  Wyświetleń: 468
 1215. 2022 r.(CRU)
  Wyświetleń: 460
 1216. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 451
 1217. Wykaz z dnia 24.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 441
 1218. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 440
 1219. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 07.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 438
 1220. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 438
 1221. Wykaz z dnia 27.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 438
 1222. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 07.05.2021 roku. Dotyczy zabudowanej działki geodezyjnej nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 437
 1223. Wykaz z dnia 17.05.2021 roku.
  Wyświetleń: 436
 1224. Wykaz z dnia 24.02.2021 roku.
  Wyświetleń: 431
 1225. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 10.03.2021 roku.
  Wyświetleń: 425
 1226. 2022 r. (K)
  Wyświetleń: 422
 1227. Wykazy z dnia 16.04.2021 roku.
  Wyświetleń: 422
 1228. Wykaz z dnia 15.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 419
 1229. sierpień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 417
 1230. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 637/6 mapa 6 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 416
 1231. Ogłoszenia Burmistrza Głogówka z dnia 30.06.2021 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Zamkowej nr 30 w Głogówku.
  Wyświetleń: 415
 1232. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2022
  Wyświetleń: 405
 1233. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 29.06.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów o pow. 0.3162 ha.
  Wyświetleń: 391
 1234. czerwiec 2021 r.
  Wyświetleń: 390
 1235. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 390
 1236. sierpień 2021 r.
  Wyświetleń: 384
 1237. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami
  Wyświetleń: 377
 1238. wrzesień 2021 r.
  Wyświetleń: 368
 1239. Wykazy z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 367
 1240. II ogłoszenie o zamówieniu na modernizację budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku – II etap termomodernizacja
  Wyświetleń: 364
 1241. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 347
 1242. Wykaz z dnia 8.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 347
 1243. Wykaz z dnia 29.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 344
 1244. Wykaz z dnia 13.10.2021 roku.
  Wyświetleń: 338
 1245. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 408/3 mapa 4 obręb Błażejowice Dolne o pow. 0.0381 ha.
  Wyświetleń: 332
 1246. Wykazy z dnia 29.07.2021 roku.
  Wyświetleń: 326
 1247. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 5.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary o pow. 0.0319 ha.
  Wyświetleń: 324
 1248. Wykazy z dnia 28.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 323
 1249. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 18.08.2021 roku.
  Wyświetleń: 322
 1250. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 19.07.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice, o pow. 0.0150 ha.
  Wyświetleń: 320
 1251. październik 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 316
 1252. Wykaz z dnia 25.06.2021 roku.
  Wyświetleń: 315
 1253. Styczeń 2022 r.
  Wyświetleń: 311
 1254. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 304
 1255. grudzień 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 300
 1256. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
  Wyświetleń: 299
 1257. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. dowodów osobistych
  Wyświetleń: 282
 1258. grudzień 2021 r.
  Wyświetleń: 281
 1259. październik 2021 r.
  Wyświetleń: 270
 1260. Luty 2022 r.
  Wyświetleń: 267
 1261. Marzec 2022 r.
  Wyświetleń: 256
 1262. ROK 2022
  Wyświetleń: 256
 1263. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.
  Wyświetleń: 253
 1264. listopad 2021 r.
  Wyświetleń: 247
 1265. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji
  Wyświetleń: 247
 1266. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 240
 1267. Protokół z konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 236
 1268. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 234
 1269. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego
  Wyświetleń: 231
 1270. styczeń 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 231
 1271. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 15.11.2021 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 229
 1272. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 222
 1273. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2022
  Wyświetleń: 217
 1274. Wykaz z dnia 27.09.2021 roku.
  Wyświetleń: 217
 1275. Wykazy z dnia 17.01.2022 roku.
  Wyświetleń: 216
 1276. listopad 2021 r. (CRU)
  Wyświetleń: 213
 1277. Komunikaty Burmistrza Głogówka z dnia 27 grudnia 2021 roku.
  Wyświetleń: 211
 1278. marzec 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 193
 1279. luty 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 192
 1280. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania lokalami komunalnymi
  Wyświetleń: 191
 1281. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 174
 1282. 2022 r.(P)
  Wyświetleń: 164
 1283. 2022 r. (UM)
  Wyświetleń: 161
 1284. Wykazy z dnia 21.02.2022 roku.
  Wyświetleń: 149
 1285. 2022r. (SP)
  Wyświetleń: 146
 1286. 2022r. (JO)
  Wyświetleń: 144
 1287. II Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego z Racławic Śląskich
  Wyświetleń: 143
 1288. Kwiecień 2022 r.
  Wyświetleń: 143
 1289. rok 2022
  Wyświetleń: 143
 1290. - Usuwanie folii rolniczych.
  Wyświetleń: 140
 1291. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 23.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 116/2 mapa 1 obręb Ciesznów.
  Wyświetleń: 128
 1292. Petycja nr 1/2022
  Wyświetleń: 127
 1293. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 24.02.2022 roku. Dotyczy działki nr 656/89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 124
 1294. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2022.
  Wyświetleń: 122
 1295. - Ogłoszenie zaproszenie do pierwszych rokowań z dnia 24.02.2022 roku na sprzedaż działki nr 342 mapa 3 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 118
 1296. Wykazy z dnia 29.03.2022 roku.
  Wyświetleń: 118
 1297. Lista osób zakwalifikowanych do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 656/89 mapa 6 Dzierżysławice.
  Wyświetleń: 108
 1298. Wykaz z dnia 8.04.2022 roku.
  Wyświetleń: 105
 1299. kwiecień 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 102
 1300. Patronat Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 95
 1301. Maj 2022 r.
  Wyświetleń: 92
 1302. Głogóweckie becikowe
  Wyświetleń: 91
 1303. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2021
  Wyświetleń: 86
 1304. ulgi w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 77
 1305. Wykaz z dnia 30.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 69
 1306. Wykazy z dnia 23.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 68
 1307. Wykaz z dnia 27.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 64
 1308. maj 2022 r. (CRU)
  Wyświetleń: 57
 1309. Wykazy z dnia 2.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 49
 1310. Wykazy z dnia 6.05.2022 roku.
  Wyświetleń: 47
 1311. Petycja nr 2/2022
  Wyświetleń: 4