Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4527935939468204243847940415734005937766487131956200
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100821029412458111371539216179203262330226043363943258536371
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173659622454956979685577858587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 50753
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 11248
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10562
 4. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 7467
 5. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 6969
 6. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 6133
 7. Program Rodzina 500 plus
  Wyświetleń: 5071
 8. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5033
 9. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 4680
 10. 2016r.
  Wyświetleń: 4406
 11. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3874
 12. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 3782
 13. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 3431
 14. - Azbest
  Wyświetleń: 3121
 15. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2942
 16. Rok 2017
  Wyświetleń: 2920
 17. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2873
 18. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2849
 19. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 2846
 20. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2777
 21. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2757
 22. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2696
 23. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2643
 24. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 2459
 25. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 2455
 26. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2432
 27. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 2363
 28. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 2315
 29. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2310
 30. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2293
 31. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 2272
 32. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2268
 33. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2256
 34. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2251
 35. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 2250
 36. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 2243
 37. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 2242
 38. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 2236
 39. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 2213
 40. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 2211
 41. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 2193
 42. Burmistrz
  Wyświetleń: 2184
 43. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 2175
 44. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 2166
 45. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2159
 46. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 2159
 47. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 2138
 48. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 2134
 49. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2134
 50. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2133
 51. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2127
 52. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 2127
 53. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 2116
 54. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2116
 55. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2113
 56. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 2051
 57. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2043
 58. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 2041
 59. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 2020
 60. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2003
 61. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 2001
 62. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1985
 63. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 1979
 64. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1974
 65. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 1971
 66. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1959
 67. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1954
 68. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1951
 69. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 1938
 70. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1937
 71. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1930
 72. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1925
 73. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1925
 74. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 1914
 75. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1907
 76. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 1897
 77. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 1896
 78. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1892
 79. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1889
 80. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1887
 81. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 1884
 82. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 1880
 83. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1877
 84. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 1857
 85. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 1856
 86. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1841
 87. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1839
 88. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1834
 89. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1828
 90. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1817
 91. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1804
 92. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1798
 93. Skarbnik
  Wyświetleń: 1791
 94. 2017r.
  Wyświetleń: 1774
 95. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1773
 96. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1769
 97. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1764
 98. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1760
 99. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 1750
 100. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1750
 101. 2015r.
  Wyświetleń: 1746
 102. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1743
 103. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1742
 104. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1734
 105. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1732
 106. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1729
 107. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1728
 108. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1728
 109. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1714
 110. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1698
 111. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1698
 112. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1680
 113. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1666
 114. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1657
 115. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1654
 116. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1653
 117. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1653
 118. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1651
 119. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1649
 120. Akcyza
  Wyświetleń: 1638
 121. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1635
 122. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 1635
 123. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1630
 124. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1610
 125. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1609
 126. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 1608
 127. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1599
 128. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1592
 129. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1576
 130. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1569
 131. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1568
 132. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1560
 133. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1553
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1543
 135. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 1540
 136. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 1536
 137. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1536
 138. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 1533
 139. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1532
 140. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1526
 141. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1521
 142. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 1511
 143. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1510
 144. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 1509
 145. Rok 2017
  Wyświetleń: 1508
 146. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1505
 147. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1504
 148. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1491
 149. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 1481
 150. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1476
 151. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1468
 152. Rok 2016
  Wyświetleń: 1464
 153. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1456
 154. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1455
 155. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 1454
 156. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 1443
 157. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 1442
 158. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 1439
 159. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1438
 160. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 1437
 161. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1436
 162. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1426
 163. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1423
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1422
 165. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 1420
 166. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1415
 167. Konkurs 2015r.
  Wyświetleń: 1414
 168. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 1412
 169. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1407
 170. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1399
 171. Ulgi
  Wyświetleń: 1399
 172. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1365
 173. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 1365
 174. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 1364
 175. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 1359
 176. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1359
 177. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1359
 178. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1344
 179. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 1342
 180. Uchwały
  Wyświetleń: 1332
 181. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1330
 182. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 1324
 183. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 1309
 184. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1308
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 1306
 186. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1304
 187. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 1302
 188. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 1302
 189. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1283
 190. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 1271
 191. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1270
 192. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1261
 193. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1259
 194. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1255
 195. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1255
 196. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1255
 197. ROK 2017
  Wyświetleń: 1245
 198. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1244
 199. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1242
 200. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1239
 201. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 1234
 202. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1228
 203. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1225
 204. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1222
 205. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1221
 206. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 1219
 207. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1219
 208. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 1216
 209. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1215
 210. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 1215
 211. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1213
 212. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1212
 213. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 1211
 214. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1209
 215. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 1208
 216. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 1206
 217. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 1206
 218. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1201
 219. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1194
 220. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 1194
 221. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1192
 222. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1190
 223. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 1187
 224. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1184
 225. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 1183
 226. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1180
 227. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 1178
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 1176
 229. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1174
 230. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1172
 231. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1171
 232. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1171
 233. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1165
 234. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 1163
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1162
 236. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1162
 237. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 1154
 238. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 1153
 239. Rok 2015
  Wyświetleń: 1152
 240. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1149
 241. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1148
 242. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1148
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1148
 244. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1147
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1144
 246. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1136
 247. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 1135
 248. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1135
 249. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 1130
 250. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1130
 251. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 1128
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1126
 253. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1123
 254. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1121
 255. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1117
 256. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1114
 257. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1108
 258. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1103
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 1100
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 1098
 261. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1097
 262. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1093
 263. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 1092
 264. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1092
 265. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1092
 266. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1085
 267. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1081
 268. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1075
 269. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1072
 270. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1071
 271. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1070
 272. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1068
 273. - Azbest
  Wyświetleń: 1067
 274. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1061
 275. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 1060
 276. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 1056
 277. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1053
 278. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1049
 279. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1047
 280. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1046
 281. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1041
 282. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 1041
 283. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1041
 284. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1039
 285. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1036
 286. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1031
 287. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 1027
 288. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1024
 289. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1017
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1017
 291. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 1009
 292. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1002
 293. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 996
 294. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 994
 295. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 990
 296. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 986
 297. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 974
 298. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 974
 299. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 967
 300. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 966
 301. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 966
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 962
 303. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 957
 304. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 954
 305. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 952
 306. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 951
 307. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 950
 308. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 949
 309. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 948
 310. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 945
 311. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 943
 312. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 940
 313. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 939
 314. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 938
 315. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 937
 316. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 933
 317. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 933
 318. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 932
 319. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 922
 320. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 920
 321. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 920
 322. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 919
 323. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 911
 324. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 901
 325. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 901
 326. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 898
 327. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 890
 328. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 889
 329. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 889
 330. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 889
 331. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 888
 332. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 881
 333. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 877
 334. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 877
 335. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 862
 336. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 862
 337. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 860
 338. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 858
 339. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 852
 340. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 841
 341. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 840
 342. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 839
 343. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 837
 344. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 836
 345. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 827
 346. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 826
 347. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 822
 348. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 821
 349. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 821
 350. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 819
 351. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 814
 352. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 813
 353. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 812
 354. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 801
 355. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 793
 356. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 788
 357. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 783
 358. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 777
 359. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 775
 360. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 769
 361. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 766
 362. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 759
 363. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 756
 364. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 754
 365. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 751
 366. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 751
 367. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 749
 368. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 749
 369. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 749
 370. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 748
 371. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 747
 372. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 746
 373. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 737
 374. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 736
 375. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 733
 376. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 727
 377. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 726
 378. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 723
 379. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 723
 380. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 721
 381. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 718
 382. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 715
 383. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 711
 384. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 704
 385. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 702
 386. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 697
 387. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 691
 388. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 679
 389. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 670
 390. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 670
 391. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 666
 392. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 656
 393. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 653
 394. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 645
 395. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 643
 396. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 640
 397. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 639
 398. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 634
 399. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 633
 400. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 629
 401. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 622
 402. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 620
 403. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 617
 404. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 609
 405. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 604
 406. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 601
 407. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 593
 408. - deratyzacja
  Wyświetleń: 590
 409. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 579
 410. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 576
 411. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 565
 412. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 564
 413. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 553
 414. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 551
 415. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 549
 416. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 547
 417. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 539
 418. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 538
 419. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 537
 420. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 530
 421. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 523
 422. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 506
 423. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 506
 424. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 494
 425. strona testowa
  Wyświetleń: 490
 426. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 489
 427. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 487
 428. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 467
 429. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 457
 430. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 456
 431. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 451
 432. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 450
 433. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 448
 434. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 445
 435. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 444
 436. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 439
 437. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 423
 438. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 420
 439. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 407
 440. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o sposobie konsultacji 2016
  Wyświetleń: 406
 441. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 400
 442. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 394
 443. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 392
 444. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 389
 445. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 387
 446. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 386
 447. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 385
 448. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 383
 449. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 379
 450. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 379
 451. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 376
 452. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 372
 453. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 366
 454. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 365
 455. Dotacje
  Wyświetleń: 363
 456. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 360
 457. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 354
 458. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 354
 459. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 345
 460. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 340
 461. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 333
 462. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 332
 463. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 330
 464. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 329
 465. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 329
 466. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 324
 467. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 323
 468. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 322
 469. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 320
 470. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 316
 471. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 316
 472. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 315
 473. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 309
 474. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 304
 475. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 302
 476. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 299
 477. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 299
 478. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 298
 479. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 294
 480. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 294
 481. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 290
 482. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 290
 483. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 290
 484. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 286
 485. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 283
 486. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 281
 487. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 279
 488. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 278
 489. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 276
 490. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 272
 491. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 272
 492. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 265
 493. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 265
 494. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 263
 495. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 260
 496. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 253
 497. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 250
 498. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 250
 499. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 250
 500. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 237
 501. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 236
 502. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 231
 503. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 230
 504. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 228
 505. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 224
 506. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 215
 507. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 215
 508. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 213
 509. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 213
 510. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 210
 511. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 209
 512. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 203
 513. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 198
 514. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 198
 515. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 197
 516. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 195
 517. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 194
 518. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 193
 519. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 192
 520. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 189
 521. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 185
 522. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 181
 523. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 180
 524. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 170
 525. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 169
 526. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 165
 527. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 164
 528. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 150
 529. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 149
 530. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 144
 531. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 143
 532. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 138
 533. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 134
 534. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 122
 535. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 120
 536. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 115
 537. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 113
 538. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 112
 539. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 110
 540. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 103
 541. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 102
 542. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 102
 543. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 101
 544. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 97
 545. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 94
 546. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 90
 547. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 86
 548. Petycje
  Wyświetleń: 81
 549. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 79
 550. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 75
 551. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 75
 552. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 69
 553. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 66
 554. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 63
 555. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 556. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 59
 557. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 57
 558. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 51
 559. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 51
 560. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 50
 561. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 49
 562. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 48
 563. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 45
 564. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 45
 565. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 42
 566. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 39
 567. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 34
 568. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 30
 569. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 570. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 25
 571. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 20
 572. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 18
 573. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 17
 574. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 16
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1839
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×