Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4432042300381386379654032473242046400000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 103195
 2. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 32370
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 27860
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 18150
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 17081
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 15694
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 11989
 8. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 10490
 9. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 8651
 10. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 8638
 11. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 8520
 12. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 8247
 13. 2018r.
  Wyświetleń: 7407
 14. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 7405
 15. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 7233
 16. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 7116
 17. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 6368
 18. 2016r.
  Wyświetleń: 6139
 19. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 5871
 20. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5435
 21. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 5429
 22. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5129
 23. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 4978
 24. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 4937
 25. Burmistrz
  Wyświetleń: 4875
 26. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 4831
 27. - Azbest
  Wyświetleń: 4826
 28. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 4811
 29. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 4747
 30. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 4575
 31. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4453
 32. 2019 r.
  Wyświetleń: 4294
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 4217
 34. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4171
 35. 2017r.
  Wyświetleń: 4161
 36. Rok 2017
  Wyświetleń: 4158
 37. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 4156
 38. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4117
 39. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4115
 40. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4065
 41. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 4022
 42. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 3999
 43. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 3984
 44. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 3935
 45. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 3920
 46. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 3908
 47. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 3855
 48. Skarbnik
  Wyświetleń: 3852
 49. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 3848
 50. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 3847
 51. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 3842
 52. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3837
 53. Spółki gminne
  Wyświetleń: 3809
 54. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3768
 55. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 3753
 56. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 3751
 57. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3741
 58. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 3707
 59. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 3680
 60. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 3660
 61. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 3641
 62. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 3624
 63. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 3623
 64. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3606
 65. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3591
 66. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 3567
 67. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3560
 68. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 3542
 69. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3537
 70. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3518
 71. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 3502
 72. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 3485
 73. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 3463
 74. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3460
 75. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3439
 76. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 3430
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3428
 78. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3404
 79. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3391
 80. Wydział Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3346
 81. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3344
 82. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 3339
 83. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 3333
 84. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 3310
 85. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3308
 86. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3306
 87. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3306
 88. Akcyza
  Wyświetleń: 3244
 89. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3242
 90. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3227
 91. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3216
 92. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3210
 93. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3203
 94. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 3193
 95. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3182
 96. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3178
 97. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3175
 98. Uchwały
  Wyświetleń: 3168
 99. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3154
 100. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3153
 101. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3143
 102. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3129
 103. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 3127
 104. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3127
 105. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3109
 106. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3106
 107. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 3097
 108. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3082
 109. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 3071
 110. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3056
 111. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3053
 112. 2018r.
  Wyświetleń: 3035
 113. Rok 2016
  Wyświetleń: 3030
 114. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3026
 115. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3015
 116. Ulgi
  Wyświetleń: 3006
 117. 2015r.
  Wyświetleń: 2998
 118. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2981
 119. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2967
 120. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2967
 121. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 2961
 122. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2955
 123. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2950
 124. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2948
 125. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2941
 126. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 2939
 127. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2936
 128. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2932
 129. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2931
 130. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 2929
 131. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2918
 132. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 2908
 133. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2899
 134. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2889
 135. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2884
 136. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 2873
 137. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2872
 138. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2870
 139. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 2869
 140. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 2843
 141. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 2827
 142. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 2808
 143. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2806
 144. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2802
 145. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 2799
 146. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2797
 147. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 2794
 148. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 2789
 149. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2787
 150. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 2787
 151. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 2786
 152. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2781
 153. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 2776
 154. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2768
 155. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 2761
 156. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2761
 157. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 2757
 158. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 2755
 159. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2744
 160. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2740
 161. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2733
 162. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 2733
 163. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2726
 164. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2718
 165. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2714
 166. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2701
 167. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2698
 168. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2697
 169. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 2693
 170. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 2667
 171. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2663
 172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 2661
 173. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 2657
 174. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 2656
 175. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2640
 176. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2628
 177. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2591
 178. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2589
 179. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2585
 180. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2572
 181. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 2565
 182. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2559
 183. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 2553
 184. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 2547
 185. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2545
 186. ROK 2017
  Wyświetleń: 2543
 187. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2541
 188. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 2529
 189. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2522
 190. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2519
 191. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2512
 192. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2508
 193. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2503
 194. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 2494
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2494
 196. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 2493
 197. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2491
 198. Rok 2015
  Wyświetleń: 2490
 199. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 2484
 200. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2483
 201. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2461
 202. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2454
 203. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2453
 204. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 2450
 205. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2443
 206. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 2438
 207. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2431
 208. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2426
 209. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2416
 210. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2414
 211. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2413
 212. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2402
 213. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2399
 214. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2391
 215. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2381
 216. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2377
 217. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 2375
 218. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2374
 219. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2368
 220. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2364
 221. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2364
 222. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2358
 223. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2351
 224. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2349
 225. Rok 2017
  Wyświetleń: 2347
 226. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2347
 227. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2342
 228. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2341
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2332
 230. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2329
 231. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2328
 232. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2324
 233. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2316
 234. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2312
 235. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2308
 236. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2306
 237. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2304
 238. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2302
 239. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2302
 240. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2301
 241. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2301
 242. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2293
 243. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2291
 244. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2286
 245. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2284
 246. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2282
 247. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2281
 248. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2279
 249. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2268
 250. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2256
 251. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2253
 252. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2237
 253. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2231
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2227
 255. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2227
 256. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2220
 257. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2215
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2206
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2204
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2201
 261. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2201
 262. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2197
 263. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2193
 264. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2187
 265. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2186
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2182
 267. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 2166
 268. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2166
 269. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2153
 270. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2148
 271. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2136
 272. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 2131
 273. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2105
 274. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2100
 275. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2072
 276. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2062
 277. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2058
 278. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2056
 279. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2056
 280. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2054
 281. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2051
 282. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2051
 283. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2044
 284. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2036
 285. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2017
 286. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2015
 287. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 1991
 288. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1950
 289. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1943
 290. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1914
 291. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 1910
 292. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1905
 293. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1904
 294. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 1895
 295. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1895
 296. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1885
 297. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1880
 298. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 1877
 299. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 1874
 300. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1871
 301. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 1859
 302. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1855
 303. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1855
 304. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1851
 305. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1838
 306. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1833
 307. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 1827
 308. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1826
 309. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 1809
 310. - Azbest
  Wyświetleń: 1803
 311. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1799
 312. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1792
 313. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1777
 314. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1771
 315. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1769
 316. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 1758
 317. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 1743
 318. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1736
 319. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1714
 320. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1712
 321. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1712
 322. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 1701
 323. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1696
 324. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1691
 325. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 1691
 326. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 1688
 327. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1684
 328. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1682
 329. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1677
 330. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 1672
 331. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 1671
 332. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1669
 333. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1664
 334. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1663
 335. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1638
 336. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 1636
 337. 2019r.
  Wyświetleń: 1630
 338. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1626
 339. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1615
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1615
 341. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1592
 342. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1582
 343. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1581
 344. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1581
 345. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1577
 346. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1568
 347. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1565
 348. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1563
 349. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1555
 350. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1555
 351. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1548
 352. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1543
 353. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1541
 354. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1536
 355. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 1530
 356. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1511
 357. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1504
 358. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 1502
 359. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1495
 360. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1488
 361. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1487
 362. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1485
 363. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1485
 364. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1480
 365. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1479
 366. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 1477
 367. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 1473
 368. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1471
 369. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1470
 370. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1468
 371. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1463
 372. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1459
 373. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1456
 374. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1454
 375. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1451
 376. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1449
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1448
 378. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1448
 379. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1447
 380. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1446
 381. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1442
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1441
 383. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1441
 384. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1437
 385. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1437
 386. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1435
 387. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1432
 388. Petycje
  Wyświetleń: 1428
 389. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1424
 390. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1422
 391. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1422
 392. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1418
 393. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1416
 394. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 1415
 395. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1412
 396. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1412
 397. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1408
 398. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1408
 399. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1401
 400. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1400
 401. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1398
 402. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1392
 403. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1392
 404. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1392
 405. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1389
 406. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1388
 407. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1386
 408. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1383
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1381
 410. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1377
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1376
 412. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1374
 413. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1369
 414. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1369
 415. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1364
 416. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1361
 417. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1358
 418. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1358
 419. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1355
 420. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1354
 421. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1352
 422. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1349
 423. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1345
 424. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1340
 425. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1338
 426. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1337
 427. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1336
 428. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1335
 429. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1329
 430. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1320
 431. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 1319
 432. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1311
 433. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1308
 434. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1306
 435. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1306
 436. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1303
 437. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1302
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1298
 439. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1294
 440. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1293
 441. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1293
 442. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1293
 443. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1284
 444. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1283
 445. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1282
 446. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1279
 447. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1277
 448. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1277
 449. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1275
 450. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1274
 451. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1272
 452. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1268
 453. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1267
 454. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1266
 455. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1264
 456. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1264
 457. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1262
 458. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1261
 459. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1258
 460. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1258
 461. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1249
 462. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1248
 463. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1248
 464. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1240
 465. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1240
 466. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1220
 467. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1219
 468. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1218
 469. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1216
 470. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1213
 471. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1212
 472. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1212
 473. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1211
 474. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1211
 475. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1210
 476. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1209
 477. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1208
 478. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1204
 479. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1201
 480. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1197
 481. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1192
 482. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1192
 483. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1191
 484. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1187
 485. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1186
 486. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1186
 487. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1185
 488. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1185
 489. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1185
 490. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1182
 491. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1180
 492. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1176
 493. ROK 2018
  Wyświetleń: 1173
 494. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1173
 495. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1167
 496. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1163
 497. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1160
 498. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1160
 499. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1156
 500. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1151
 501. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1144
 502. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1143
 503. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1142
 504. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1142
 505. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1141
 506. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1138
 507. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1129
 508. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1129
 509. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1125
 510. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1119
 511. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1119
 512. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1119
 513. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1118
 514. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1117
 515. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1117
 516. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1108
 517. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1105
 518. RODO
  Wyświetleń: 1100
 519. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1098
 520. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 1097
 521. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1097
 522. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1095
 523. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1091
 524. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1089
 525. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1084
 526. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1079
 527. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1074
 528. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1074
 529. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1072
 530. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1066
 531. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1050
 532. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1037
 533. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1036
 534. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1033
 535. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1033
 536. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1030
 537. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1025
 538. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1016
 539. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1011
 540. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1002
 541. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 998
 542. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 994
 543. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 989
 544. strona testowa
  Wyświetleń: 986
 545. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 985
 546. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 979
 547. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 968
 548. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 954
 549. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 951
 550. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 948
 551. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 942
 552. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 939
 553. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 930
 554. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 928
 555. Rok 2018
  Wyświetleń: 926
 556. 2019r.
  Wyświetleń: 918
 557. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 913
 558. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 912
 559. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 911
 560. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 908
 561. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 903
 562. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 896
 563. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 889
 564. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 889
 565. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 881
 566. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 877
 567. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 857
 568. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 850
 569. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 840
 570. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 836
 571. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 835
 572. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 832
 573. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 830
 574. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 827
 575. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 820
 576. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 817
 577. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 808
 578. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 806
 579. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 791
 580. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 790
 581. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 784
 582. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 773
 583. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 772
 584. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 770
 585. Rok 2018
  Wyświetleń: 766
 586. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 763
 587. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 759
 588. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 755
 589. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 755
 590. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 752
 591. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 735
 592. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 732
 593. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 729
 594. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 725
 595. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 725
 596. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 725
 597. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 719
 598. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 705
 599. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 705
 600. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 698
 601. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 697
 602. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 688
 603. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 682
 604. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 680
 605. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 677
 606. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 675
 607. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 675
 608. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 672
 609. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 669
 610. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 666
 611. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 662
 612. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 661
 613. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 660
 614. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 659
 615. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 658
 616. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 657
 617. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 654
 618. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 650
 619. Dotacje
  Wyświetleń: 648
 620. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 641
 621. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 641
 622. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 640
 623. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 637
 624. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 633
 625. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 631
 626. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 629
 627. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 627
 628. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 624
 629. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 619
 630. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 613
 631. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 612
 632. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 610
 633. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 603
 634. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 603
 635. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 599
 636. Postanowienia
  Wyświetleń: 591
 637. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 591
 638. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 577
 639. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 576
 640. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 576
 641. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 574
 642. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 573
 643. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 572
 644. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 572
 645. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 569
 646. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 561
 647. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 560
 648. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 558
 649. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 555
 650. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 555
 651. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 552
 652. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 549
 653. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 548
 654. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 546
 655. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 539
 656. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 539
 657. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 535
 658. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 533
 659. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 530
 660. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 527
 661. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 523
 662. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 520
 663. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 518
 664. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 516
 665. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 516
 666. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 513
 667. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 513
 668. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 511
 669. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 511
 670. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 508
 671. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 507
 672. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 504
 673. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 503
 674. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 503
 675. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 500
 676. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 494
 677. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 490
 678. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 487
 679. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 485
 680. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 483
 681. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 482
 682. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 474
 683. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 471
 684. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 464
 685. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 461
 686. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 459
 687. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 459
 688. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 458
 689. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 457
 690. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 457
 691. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 449
 692. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 445
 693. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 444
 694. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 435
 695. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 432
 696. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 432
 697. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 423
 698. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 413
 699. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 413
 700. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 408
 701. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 404
 702. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 402
 703. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 394
 704. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 391
 705. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 384
 706. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 384
 707. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 382
 708. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 376
 709. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 376
 710. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 370
 711. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 365
 712. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 365
 713. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 364
 714. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 364
 715. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 363
 716. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 362
 717. luty 2019
  Wyświetleń: 362
 718. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 358
 719. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 352
 720. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 351
 721. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 348
 722. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 344
 723. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 340
 724. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 339
 725. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 336
 726. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 336
 727. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 328
 728. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 326
 729. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 321
 730. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 320
 731. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 318
 732. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 318
 733. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 317
 734. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 316
 735. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 314
 736. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 314
 737. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 314
 738. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 313
 739. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 312
 740. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 312
 741. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 305
 742. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 305
 743. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 303
 744. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 301
 745. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 292
 746. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 291
 747. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 291
 748. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 291
 749. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 288
 750. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 288
 751. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 285
 752. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 284
 753. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 283
 754. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 281
 755. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 280
 756. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 278
 757. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 274
 758. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 273
 759. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 273
 760. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 271
 761. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 270
 762. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 267
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 259
 764. marzec 2019
  Wyświetleń: 259
 765. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 257
 766. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 257
 767. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 257
 768. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 255
 769. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 255
 770. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 251
 771. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 251
 772. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 249
 773. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 246
 774. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 246
 775. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 245
 776. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 242
 777. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 241
 778. styczeń 2019
  Wyświetleń: 238
 779. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 236
 780. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 236
 781. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 236
 782. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 235
 783. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 232
 784. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 231
 785. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 230
 786. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 230
 787. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 217
 788. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 213
 789. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 213
 790. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 210
 791. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 210
 792. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 210
 793. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 209
 794. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 208
 795. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 208
 796. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 208
 797. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 207
 798. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 207
 799. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 206
 800. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 205
 801. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 201
 802. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 200
 803. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 197
 804. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 196
 805. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 186
 806. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 186
 807. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 179
 808. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 178
 809. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 175
 810. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 171
 811. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 171
 812. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 171
 813. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 168
 814. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 166
 815. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 164
 816. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 160
 817. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 160
 818. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 158
 819. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 158
 820. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 155
 821. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 154
 822. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 151
 823. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 147
 824. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 139
 825. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 137
 826. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 134
 827. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 133
 828. maj 2019
  Wyświetleń: 133
 829. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 133
 830. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 133
 831. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 133
 832. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 132
 833. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 127
 834. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 125
 835. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 124
 836. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 112
 837. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 112
 838. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 111
 839. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 108
 840. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 105
 841. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 100
 842. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 98
 843. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 92
 844. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 90
 845. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 90
 846. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 89
 847. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 80
 848. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 78
 849. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 78
 850. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 70
 851. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 69
 852. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 68
 853. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 64
 854. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 64
 855. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 63
 856. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 61
 857. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 55
 858. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 52
 859. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 51
 860. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 50
 861. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 49
 862. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 48
 863. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 48
 864. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 45
 865. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 44
 866. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 41
 867. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 38
 868. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 34
 869. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 32
 870. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 32
 871. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 31
 872. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 31
 873. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 28
 874. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 28
 875. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 27
 876. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 27
 877. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 26
 878. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 26
 879. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 24
 880. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 23
 881. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 23
 882. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 23
 883. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 22
 884. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 21
 885. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 21
 886. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 11
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2967
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×