Przejdź do treści strony WCAG

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
42895473855753365525636871105352270600000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
443204230038138637965403247324368063984433330672283614062927
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
448844488456863502454091645096274803598934063381414596934670
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
449973578446549421924769741295398463754848458390794112938103
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
99341016112297110451523616036201502311225852361763237136117
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173584611554326915676977018480
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 130969
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 57237
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 43147
 4. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 26388
 5. 2018r.
  Wyświetleń: 23989
 6. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 16483
 7. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 15751
 8. 2019 r.
  Wyświetleń: 14666
 9. 2019r.(O)
  Wyświetleń: 12995
 10. 2018r.
  Wyświetleń: 12958
 11. Program Rodzina 500 +
  Wyświetleń: 12046
 12. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych oraz harmonogram odbioru BIO
  Wyświetleń: 11020
 13. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 10623
 14. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 9450
 15. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 9426
 16. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 9399
 17. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 9304
 18. Ogłoszenia 2018 r.
  Wyświetleń: 9006
 19. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Głogówku
  Wyświetleń: 7273
 20. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7127
 21. 2016r.
  Wyświetleń: 7060
 22. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 6627
 23. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 6475
 24. Wykazy nieruchomości na dzierżawę, użyczenie od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 6292
 25. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 6237
 26. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6209
 27. Burmistrz
  Wyświetleń: 6093
 28. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 6079
 29. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 6029
 30. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 5866
 31. Budżet i wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 5860
 32. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 5738
 33. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 5675
 34. Wydział Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5582
 35. - Azbest
  Wyświetleń: 5525
 36. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 5502
 37. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 5421
 38. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 5343
 39. Gospodarka Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 5057
 40. Wydział Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 5039
 41. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 5030
 42. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 4988
 43. 2017r.
  Wyświetleń: 4957
 44. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 4947
 45. Rok 2017
  Wyświetleń: 4815
 46. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4813
 47. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 4774
 48. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 4755
 49. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4714
 50. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4707
 51. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 4702
 52. Skarbnik
  Wyświetleń: 4673
 53. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 4664
 54. Spółki gminne
  Wyświetleń: 4636
 55. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4576
 56. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4573
 57. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 4564
 58. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 4555
 59. 2019r.
  Wyświetleń: 4530
 60. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 4481
 61. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 4480
 62. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej w Głogówku
  Wyświetleń: 4448
 63. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 4447
 64. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 4446
 65. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 4426
 66. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 4414
 67. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 4347
 68. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 4338
 69. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 4332
 70. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4329
 71. Referat Promocji i Rozwoju
  Wyświetleń: 4321
 72. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 4317
 73. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 4314
 74. Uchwały
  Wyświetleń: 4293
 75. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 4278
 76. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 4274
 77. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4254
 78. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 4239
 79. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 4195
 80. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 4183
 81. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4174
 82. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 4157
 83. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4136
 84. Wydział Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 4128
 85. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 4116
 86. 2018r.
  Wyświetleń: 4083
 87. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 4046
 88. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 4044
 89. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 4044
 90. Program "Rodzina 500 +"
  Wyświetleń: 4042
 91. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 4031
 92. Akcyza
  Wyświetleń: 4030
 93. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3985
 94. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 3931
 95. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 3915
 96. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 3906
 97. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 08.11.2004r.
  Wyświetleń: 3892
 98. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 3883
 99. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 3879
 100. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 3865
 101. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 3844
 102. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3836
 103. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 3815
 104. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3798
 105. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 3776
 106. XXXII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 06.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3768
 107. Rok 2016
  Wyświetleń: 3763
 108. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 3754
 109. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3747
 110. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3736
 111. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3735
 112. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 3734
 113. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 3704
 114. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 3697
 115. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 3693
 116. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3689
 117. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 3689
 118. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 3674
 119. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 3659
 120. 2015r.
  Wyświetleń: 3648
 121. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.07.2009r.
  Wyświetleń: 3646
 122. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3639
 123. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3631
 124. Ulgi
  Wyświetleń: 3627
 125. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 3598
 126. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3583
 127. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 3574
 128. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3568
 129. 2020r.(O)
  Wyświetleń: 3566
 130. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3565
 131. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 3547
 132. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 3534
 133. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 3523
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3512
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 3503
 136. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3475
 137. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3466
 138. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3463
 139. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3455
 140. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3445
 141. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3442
 142. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3437
 143. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 3430
 144. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3419
 145. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3415
 146. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3413
 147. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3397
 148. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3395
 149. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2017 r.
  Wyświetleń: 3384
 150. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 3372
 151. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 3371
 152. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3364
 153. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3359
 154. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 3357
 155. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3357
 156. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 3355
 157. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3355
 158. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 3352
 159. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 3349
 160. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 3338
 161. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3331
 162. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 3322
 163. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 3305
 164. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 3303
 165. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 3302
 166. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3294
 167. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3289
 168. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 3289
 169. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 3282
 170. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 3281
 171. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 3276
 172. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 3238
 173. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3236
 174. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 3236
 175. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 3221
 176. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3205
 177. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 3199
 178. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3191
 179. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 3186
 180. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 3166
 181. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 3164
 182. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 3160
 183. ROK 2017
  Wyświetleń: 3147
 184. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 3145
 185. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 3143
 186. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 3126
 187. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3122
 188. Rok 2015
  Wyświetleń: 3120
 189. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 3108
 190. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 3106
 191. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 3106
 192. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 3100
 193. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 3096
 194. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 3092
 195. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 3087
 196. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 3085
 197. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 3084
 198. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 3073
 199. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 3072
 200. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 3066
 201. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 3065
 202. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3056
 203. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 3056
 204. Zarządzenia 2018
  Wyświetleń: 3041
 205. dofinansowanie do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne
  Wyświetleń: 3028
 206. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 3021
 207. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 3019
 208. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 3011
 209. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 2992
 210. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2990
 211. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2987
 212. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 2987
 213. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2984
 214. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2980
 215. Wybory do Rady Miejskiej w Głogówku i Burmistrza Głogówka - 2018r.
  Wyświetleń: 2974
 216. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2972
 217. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 2970
 218. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 2957
 219. 2020 r.
  Wyświetleń: 2956
 220. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2956
 221. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2955
 222. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2951
 223. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 2943
 224. DERATYZACJA
  Wyświetleń: 2942
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 2940
 226. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2936
 227. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2935
 228. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2925
 229. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 2924
 230. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2922
 231. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 2906
 232. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 2901
 233. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2899
 234. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2899
 235. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2897
 236. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 2896
 237. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 2885
 238. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 2880
 239. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2874
 240. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2874
 241. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 2869
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 2864
 243. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 2858
 244. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 2852
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2849
 246. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2845
 247. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2842
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2839
 249. 2020 r.
  Wyświetleń: 2831
 250. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2828
 251. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2825
 252. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2820
 253. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2820
 254. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2813
 255. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2804
 256. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2802
 257. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 2799
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 2794
 259. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 2787
 260. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 2768
 261. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 2764
 262. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 2761
 263. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2760
 264. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 2746
 265. Plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Głogówek
  Wyświetleń: 2744
 266. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 2726
 267. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 2724
 268. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2722
 269. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2719
 270. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 2719
 271. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 2717
 272. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 2716
 273. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2711
 274. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 2708
 275. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 2702
 276. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 2698
 277. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2694
 278. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 2692
 279. Rok 2017
  Wyświetleń: 2690
 280. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 2682
 281. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2678
 282. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2659
 283. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 2628
 284. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2615
 285. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 2611
 286. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2607
 287. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 2595
 288. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 2578
 289. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 2573
 290. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 2567
 291. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 2563
 292. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 2555
 293. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2544
 294. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2527
 295. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 2527
 296. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2518
 297. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów-Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2500
 298. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2499
 299. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 2487
 300. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 2477
 301. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2458
 302. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2450
 303. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  Wyświetleń: 2445
 304. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2424
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 2423
 306. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2017r.
  Wyświetleń: 2423
 307. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 2423
 308. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2406
 309. III ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 2404
 310. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2390
 311. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 2364
 312. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2342
 313. 2017r.(UM)
  Wyświetleń: 2320
 314. 2017r.(JO)
  Wyświetleń: 2319
 315. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2314
 316. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 2311
 317. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 2307
 318. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 2304
 319. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 2298
 320. - Azbest
  Wyświetleń: 2291
 321. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2289
 322. 2019r.
  Wyświetleń: 2272
 323. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2272
 324. PSZOK w Racławicach Śląskich.
  Wyświetleń: 2253
 325. Petycje
  Wyświetleń: 2243
 326. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2236
 327. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2216
 328. 2019r.(CRU)
  Wyświetleń: 2214
 329. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2214
 330. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2187
 331. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2180
 332. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 2174
 333. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2172
 334. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 2171
 335. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę namiotu plenerowego dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2171
 336. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 2158
 337. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 2151
 338. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 2145
 339. Zarządzenia 2019
  Wyświetleń: 2138
 340. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice - Mucków
  Wyświetleń: 2137
 341. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 2132
 342. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 2123
 343. ROK 2018
  Wyświetleń: 2122
 344. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 2117
 345. RODO
  Wyświetleń: 2115
 346. 2017r.(SP)
  Wyświetleń: 2091
 347. WYCINKA DRZEW 2017: NOWE PRZEPISY.
  Wyświetleń: 2089
 348. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2084
 349. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 2071
 350. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 2069
 351. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 2057
 352. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 2051
 353. Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku.
  Wyświetleń: 2048
 354. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 2042
 355. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 2039
 356. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 2033
 357. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 2031
 358. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 2028
 359. III ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 2025
 360. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 2017
 361. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 2006
 362. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1999
 363. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1988
 364. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1987
 365. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1984
 366. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnieniekonstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1978
 367. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1975
 368. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicach i Zawadzie
  Wyświetleń: 1974
 369. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1974
 370. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 1970
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobuty dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1970
 372. Wykazy na dzierżawę, najem i użyczenia nieruchomości - rok 2018
  Wyświetleń: 1962
 373. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1960
 374. Ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1960
 375. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1958
 376. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1955
 377. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1953
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Golczowice – Mucków
  Wyświetleń: 1952
 379. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1948
 380. Wycinka drzew i krzewów: nowe przepisy
  Wyświetleń: 1948
 381. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 1946
 382. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1935
 383. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont ulicy Ogrodowej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 1934
 384. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1929
 385. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1921
 386. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1921
 387. 2018r.(D)
  Wyświetleń: 1913
 388. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 1912
 389. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1911
 390. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 1905
 391. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1905
 392. 2018r.(UM)
  Wyświetleń: 1904
 393. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1904
 394. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1903
 395. II ogłoszenie o zamówieniu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku
  Wyświetleń: 1902
 396. Ogłoszenie o zamówieniu na Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku
  Wyświetleń: 1893
 397. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 28.11.2011r.
  Wyświetleń: 1889
 398. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 179 673 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 1886
 399. XXXV Sesja Rady Miejskiej - maj 2017 r.
  Wyświetleń: 1886
 400. Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1884
 401. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 1879
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 1877
 403. II ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1875
 404. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 29.06.2009r. kruszywa naturalne Racławice Śląskie
  Wyświetleń: 1874
 405. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1872
 406. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 1870
 407. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.04.2017 r.
  Wyświetleń: 1870
 408. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1861
 409. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2018
  Wyświetleń: 1854
 410. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 1853
 411. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1851
 412. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kontenerowej świetlicy wiejskiej w Ciesznowie
  Wyświetleń: 1850
 413. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 25.02.2008r.
  Wyświetleń: 1849
 414. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1842
 415. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej
  Wyświetleń: 1838
 416. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1836
 417. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wymianę pokrycia dachu budynku przy świetlicy wiejskiej w Mochowie
  Wyświetleń: 1834
 418. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1833
 419. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej.
  Wyświetleń: 1832
 420. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1831
 421. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 1829
 422. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 1827
 423. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 1826
 424. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1823
 425. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 1820
 426. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1818
 427. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1817
 428. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1814
 429. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 26.06.2006r.
  Wyświetleń: 1813
 430. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1806
 431. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 1805
 432. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1801
 433. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku, wymiana pokrycia dachowego
  Wyświetleń: 1799
 434. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1783
 435. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 1781
 436. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1780
 437. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1777
 438. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1775
 439. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kryszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1774
 440. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 1772
 441. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2017 r.
  Wyświetleń: 1770
 442. Informacja o wyborze oferty na budowę oświetlenia boisk sportowych w Szonowie, Starych Kotkowicachi Zawadzie
  Wyświetleń: 1768
 443. Ogłoszenie o zamówieniu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1767
 444. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1766
 445. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 1764
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek VIII nabór
  Wyświetleń: 1760
 447. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku Kadencja 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1760
 448. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1754
 449. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1751
 450. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1751
 451. Tryb pozakonkursowy 19a
  Wyświetleń: 1747
 452. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1746
 453. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 1741
 454. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 1741
 455. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 1740
 456. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 1736
 457. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 1736
 458. XXXIV Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2017 r.
  Wyświetleń: 1734
 459. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1723
 460. XXXIII Sesja Rady Miejskiej - marzec 2017 r.
  Wyświetleń: 1722
 461. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1720
 462. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1719
 463. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 1717
 464. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 1714
 465. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1714
 466. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1713
 467. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 23.06.2017r.
  Wyświetleń: 1708
 468. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 1707
 469. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 1705
 470. Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głogówek
  Wyświetleń: 1702
 471. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 1700
 472. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1698
 473. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1696
 474. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1695
 475. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert na zagospodarowanie terenu w Dzierżysławicach na cele rekreacyjne
  Wyświetleń: 1692
 476. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1691
 477. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1688
 478. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 1687
 479. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 1685
 480. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1685
 481. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 1678
 482. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 1675
 483. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 1674
 484. 2018r.(P)
  Wyświetleń: 1673
 485. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 1670
 486. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głogówku - 10 luty 2019 r. oraz 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 1667
 487. XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 23.06.2017 r.
  Wyświetleń: 1662
 488. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 1659
 489. XXXI Sesja Rady Miejskiej - luty 2017 r.
  Wyświetleń: 1659
 490. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 1653
 491. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1653
 492. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 1652
 493. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1650
 494. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1646
 495. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1645
 496. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 1641
 497. zawiadomienie z dnia 10.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1640
 498. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1637
 499. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
  Wyświetleń: 1636
 500. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1634
 501. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1627
 502. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1623
 503. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1617
 504. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1616
 505. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 1611
 506. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 1611
 507. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1611
 508. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku
  Wyświetleń: 1603
 509. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 1602
 510. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 1595
 511. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1593
 512. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1593
 513. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 1593
 514. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1591
 515. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2019
  Wyświetleń: 1581
 516. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 1581
 517. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1577
 518. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1574
 519. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1571
 520. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1567
 521. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 1566
 522. obwieszczenie z dnia 6.03.2017 r.
  Wyświetleń: 1556
 523. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 1553
 524. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1549
 525. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1546
 526. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1546
 527. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1543
 528. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1542
 529. 2017r.(P)
  Wyświetleń: 1540
 530. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 1535
 531. Rok 2018
  Wyświetleń: 1535
 532. 2018r.(SP)
  Wyświetleń: 1530
 533. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 1525
 534. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1522
 535. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1521
 536. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 1520
 537. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1520
 538. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1520
 539. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku
  Wyświetleń: 1517
 540. 2018r.(JO)
  Wyświetleń: 1515
 541. strona testowa
  Wyświetleń: 1511
 542. Wykazy z dnia 7.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1510
 543. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1501
 544. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1496
 545. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 1493
 546. Azbest 2018 rok
  Wyświetleń: 1488
 547. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rewitalizacja Zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie), wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku.
  Wyświetleń: 1488
 548. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1488
 549. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 1486
 550. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 1482
 551. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1480
 552. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1477
 553. XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1476
 554. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 1474
 555. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1471
 556. Szacowanie wartości zamówienia na usługę pełnienia funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniam: Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1470
 557. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 1464
 558. Okres zasiłkowy 2017/2018 ZMIANY
  Wyświetleń: 1463
 559. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1463
 560. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 1462
 561. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 1459
 562. XXXVI Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2017 r.
  Wyświetleń: 1456
 563. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1448
 564. Wykazy z dnia 15.03.2017 roku
  Wyświetleń: 1440
 565. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze".
  Wyświetleń: 1432
 566. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 1427
 567. 2018r.(K)
  Wyświetleń: 1425
 568. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 1422
 569. XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2017 r.
  Wyświetleń: 1417
 570. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego z dnia 27.03.2017r.
  Wyświetleń: 1412
 571. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 1410
 572. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1400
 573. XXXVII Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2017 r.
  Wyświetleń: 1396
 574. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1392
 575. szkody łowieckie
  Wyświetleń: 1391
 576. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1386
 577. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z m. Rzepcze
  Wyświetleń: 1380
 578. XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 1372
 579. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1358
 580. XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1357
 581. Ogłoszenia o przetargach na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1353
 582. XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22.12.2017 r.
  Wyświetleń: 1353
 583. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 30.03.2017 roku.
  Wyświetleń: 1344
 584. Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1337
 585. Ogłoszenia o przetargu z dnia 10.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 1323
 586. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 1314
 587. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1308
 588. XLI Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017 r.
  Wyświetleń: 1307
 589. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 1290
 590. Ogłoszenia z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1288
 591. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 1287
 592. Centralny Rejestr Umów
  Wyświetleń: 1284
 593. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 1279
 594. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 1277
 595. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 1272
 596. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018
  Wyświetleń: 1269
 597. Postanowienia
  Wyświetleń: 1267
 598. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 1259
 599. XXXIX Sesja Rady Miejskiej - październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1258
 600. Wykaz z dnia 9 maja 2017 roku.
  Wyświetleń: 1246
 601. Ogłoszenie o zamówieniu na poprawę zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 1232
 602. Wybór Sołtysa oraz Rady Sołeckiej
  Wyświetleń: 1219
 603. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 1206
 604. Rok 2018
  Wyświetleń: 1201
 605. Wykaz z dnia 25.05.2017 roku
  Wyświetleń: 1187
 606. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1172
 607. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 1171
 608. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 1162
 609. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 1162
 610. XL Sesja Rady Miejskiej - listopad 2017 r.
  Wyświetleń: 1157
 611. Ogłoszenia o przetargach z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1151
 612. Dobry Start (300 zł dla ucznia)
  Wyświetleń: 1147
 613. Wykazy z dnia 05.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1136
 614. Bezpieczne przejścia dla pieszych w Głogówku - Program Razem Bezpieczniej, edycja 2018
  Wyświetleń: 1132
 615. Miejska Komisja Wyborcza w Głogówku
  Wyświetleń: 1131
 616. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1128
 617. 2019r.(K)
  Wyświetleń: 1121
 618. obwieszczenie z dnia 21.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1115
 619. Ogłoszenie o przetargu z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1114
 620. Wykaz z dnia 6 kwietnia 2017 roku.
  Wyświetleń: 1112
 621. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2018 r.
  Wyświetleń: 1112
 622. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok
  Wyświetleń: 1110
 623. Ogłoszenie o przetargu z dnia 05 września 2017 roku.
  Wyświetleń: 1109
 624. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1105
 625. Protokoły z Posiedzeń Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
  Wyświetleń: 1105
 626. XLII Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2018 r.
  Wyświetleń: 1105
 627. Wykaz z dnia 01.06.2017 rok
  Wyświetleń: 1102
 628. Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1099
 629. luty 2019
  Wyświetleń: 1093
 630. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1082
 631. Oferta pracy na stanowisku kasjera
  Wyświetleń: 1080
 632. Petycja nr 2/2017
  Wyświetleń: 1080
 633. 2019r.(UM)
  Wyświetleń: 1078
 634. Oferta pracy na stanowisku do spraw techniczno-kancelaryjnych i obsługi sekretariatu
  Wyświetleń: 1076
 635. Wykazy z dnia 27.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 1071
 636. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 1067
 637. Protokoły z posiedzeń Komisji do Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1060
 638. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1053
 639. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów
  Wyświetleń: 1052
 640. Wykaz z dnia 11.05.2017 r.
  Wyświetleń: 1048
 641. Wykaz z dnia 17.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 1041
 642. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 1036
 643. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.
  Wyświetleń: 1032
 644. Roczna informacja o petycjach
  Wyświetleń: 1027
 645. zawiadomienie z dnia 14.08.2017 r.
  Wyświetleń: 1027
 646. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 1026
 647. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 1026
 648. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.gospodarowania odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1023
 649. Wykaz z dnia 28.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 1019
 650. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont budynku bramy zamkowej w Głogówku.
  Wyświetleń: 1018
 651. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 1010
 652. Wykazy z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1009
 653. Oświadczenia majątkowe radnych - koniec kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1007
 654. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1007
 655. Wykaz z dnia 9 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 1006
 656. Wykazy z dnia 25.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 1006
 657. zawiadomienie z dnia 14.09.2017 r.
  Wyświetleń: 1001
 658. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 999
 659. XLVII Sesja Rady Miejskiej - maj 2018 r.
  Wyświetleń: 996
 660. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 992
 661. Wykaz z dnia 31.05.2017 roku.
  Wyświetleń: 991
 662. 2019r.(P)
  Wyświetleń: 990
 663. Wykaz z dnia 23.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 990
 664. XLVI Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2018 r.
  Wyświetleń: 990
 665. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 981
 666. 2019r.(JO)
  Wyświetleń: 979
 667. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 14 września 2017 r.
  Wyświetleń: 979
 668. Wykaz z dnia 6.06.2017 roku
  Wyświetleń: 972
 669. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 970
 670. Wykazy z dnia 1.08.2017 roku.
  Wyświetleń: 966
 671. Protokół konsultacji 2017
  Wyświetleń: 965
 672. Wykazy z dnia 26-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 964
 673. Skład osobowy Rady Miejskiej w Głogówku kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 963
 674. 2019r.(SP)
  Wyświetleń: 959
 675. Ogłoszenia o przetargach z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 958
 676. obwieszczenie z dnia 31.08.2017 r.
  Wyświetleń: 956
 677. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 953
 678. XLIII Sesja Rady Miejskiej - luty 2018 r.
  Wyświetleń: 953
 679. Petycja nr 1/2017
  Wyświetleń: 952
 680. Wykazy z dnia 20.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 950
 681. Petycja nr 1/2018
  Wyświetleń: 949
 682. Wykaz z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 949
 683. Ogłoszenie o zamówieniu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych
  Wyświetleń: 948
 684. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2019
  Wyświetleń: 947
 685. Dotacje
  Wyświetleń: 945
 686. Wykazy z dnia 22.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 945
 687. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 943
 688. Wykaz z dnia 23.10.2017 rok.
  Wyświetleń: 942
 689. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.05.2018 r.
  Wyświetleń: 942
 690. XLV Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 05.04.2018 r.
  Wyświetleń: 939
 691. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa
  Wyświetleń: 937
 692. Jednostki pomocnicze (sołectwa)
  Wyświetleń: 936
 693. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 934
 694. Wykaz z dnia 1.02.2018 roku.
  Wyświetleń: 934
 695. Wykaz z dnia 13.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 934
 696. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu przez Gminę Głogówek do opracowania Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 928
 697. Wykaz z dnia 8 listopada 2017 roku.
  Wyświetleń: 927
 698. Zapytanie ofertowe na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanu przy parku w Kazimierzu.
  Wyświetleń: 926
 699. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap.
  Wyświetleń: 925
 700. Regulamin Pracy
  Wyświetleń: 919
 701. Kodeks Etyki
  Wyświetleń: 917
 702. Wykaz z dnia 12.04.2017 roku.
  Wyświetleń: 916
 703. Wykaz z dnia 15.12.2017 r.
  Wyświetleń: 914
 704. 2020r.
  Wyświetleń: 912
 705. LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 912
 706. Petycja nr 1/2019
  Wyświetleń: 911
 707. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 911
 708. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 901
 709. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2018 r.
  Wyświetleń: 899
 710. Wykaz z dnia 17.10.2017 roku.
  Wyświetleń: 895
 711. XLIV Sesja Rady Miejskiej - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 894
 712. Wykazy z dnia 19.12.2017 roku.
  Wyświetleń: 891
 713. Lista osób zakwalifikowanych do przetergów ograniczonych.
  Wyświetleń: 890
 714. Wykazy z dnia 3 października 2017 roku.
  Wyświetleń: 890
 715. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 887
 716. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 876
 717. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 873
 718. Wykaz z dnia 25.07.2017 roku.
  Wyświetleń: 864
 719. Ogłoszenia o przetargach z dnia 29.01.2018 roku.
  Wyświetleń: 863
 720. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 863
 721. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2018 r.
  Wyświetleń: 863
 722. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 861
 723. zmiana decyzji NLROŚ.IV.6233.2.2015 z dnia 23.02.2017 r.
  Wyświetleń: 859
 724. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 858
 725. L Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.09.2018 r.
  Wyświetleń: 855
 726. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2019 rok
  Wyświetleń: 854
 727. Ogłoszenia o przetargach z dnia 9-04-2018 roku.
  Wyświetleń: 851
 728. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia.
  Wyświetleń: 848
 729. Okres zasiłkowy 2018/2019
  Wyświetleń: 847
 730. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 843
 731. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 842
 732. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.06.2018 r.
  Wyświetleń: 841
 733. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2019
  Wyświetleń: 836
 734. Wykaz z dnia 14-02-2018 roku.
  Wyświetleń: 834
 735. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie nieruchomości z 2019 roku.
  Wyświetleń: 830
 736. XLVIII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2018 r.
  Wyświetleń: 823
 737. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne w gminnych placówkach oświatowych.
  Wyświetleń: 819
 738. Protokoły z posiedzeń komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 815
 739. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
  Wyświetleń: 812
 740. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 806
 741. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 803
 742. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 798
 743. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 797
 744. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 796
 745. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 793
 746. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 791
 747. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi Biura Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 785
 748. Wykaz z dnia 15-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 771
 749. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 277 526 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 770
 750. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 769
 751. Zawiadomienie z dnia 25.06.2018 roku
  Wyświetleń: 769
 752. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 766
 753. Postanowienia z dnia 25.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 764
 754. Wykaz z dnia 02.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 762
 755. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 762
 756. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 759
 757. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 754
 758. Wykaz nieruchomości z dnia 20.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 754
 759. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem dla alei lipowej i zabytkowego parku w Kazimierzu
  Wyświetleń: 752
 760. Plany Pracy Komisji Stałych Rady
  Wyświetleń: 752
 761. ogłoszenie o naborze wstępnym ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną i handlową Gminnych Dożynek w Zawadzie
  Wyświetleń: 751
 762. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 747
 763. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 744
 764. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 741
 765. Petycja nr 3/2018
  Wyświetleń: 739
 766. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 735
 767. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2018/2019
  Wyświetleń: 733
 768. II ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap.
  Wyświetleń: 732
 769. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2018
  Wyświetleń: 732
 770. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 730
 771. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 730
 772. Wykaz z dnia 7.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 730
 773. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 729
 774. Wykaz z dnia 09.07.2018 roku.
  Wyświetleń: 728
 775. zawiadomienie z dnia 1.06.2018 r.
  Wyświetleń: 728
 776. Wykazy z dnia 22.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 726
 777. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 724
 778. obwieszczenie NLROŚ.6220.1.2019 z 28.01.2019 r. o zebraniu materiału dowodowego dla : Budowa mostu na rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 723
 779. kwiecień 2019
  Wyświetleń: 719
 780. Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 715
 781. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 714
 782. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej i zachodniej II etap
  Wyświetleń: 713
 783. Miejscowy plan zagopodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Głogówek, przy ul. Dworcowej z dnia 30.01.2018 r.
  Wyświetleń: 713
 784. Postanowienia Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 713
 785. styczeń 2019
  Wyświetleń: 709
 786. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 705
 787. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 702
 788. marzec 2019
  Wyświetleń: 701
 789. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 701
 790. Komunikaty z dnia 14-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 698
 791. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2018
  Wyświetleń: 696
 792. Zarządzenia 2020
  Wyświetleń: 695
 793. Wykaz sołtysów
  Wyświetleń: 694
 794. Wykaz z dnia 28.08.2018 roku.
  Wyświetleń: 688
 795. Petycja nr 2/2018
  Wyświetleń: 685
 796. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 685
 797. Informacja o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku.
  Wyświetleń: 683
 798. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 683
 799. Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego na gminę Głogówek
  Wyświetleń: 681
 800. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 681
 801. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na przebudowę drogi gminnej Tomice-Góreczno
  Wyświetleń: 678
 802. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2018
  Wyświetleń: 677
 803. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. budżetu
  Wyświetleń: 675
 804. Zarządzenie wyborów uzupełniających
  Wyświetleń: 675
 805. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zmianę sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 669
 806. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024r.
  Wyświetleń: 667
 807. Wykazy z dnia 5.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 662
 808. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 644
 809. Protokół konsultacji 2018
  Wyświetleń: 643
 810. Wykazy z dnia 25.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 642
 811. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnaego w Głogówku.
  Wyświetleń: 641
 812. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 641
 813. Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 640
 814. Wykaz z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 640
 815. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.
  Wyświetleń: 640
 816. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 638
 817. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 4.10.2018 roku.
  Wyświetleń: 638
 818. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019
  Wyświetleń: 638
 819. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na organizowanie publicznego trasnportu drogowego na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 631
 820. Wykazy z dnia 28.06.2018 roku.
  Wyświetleń: 629
 821. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH - ZA 2018 ROK
  Wyświetleń: 628
 822. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
  Wyświetleń: 626
 823. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego.
  Wyświetleń: 622
 824. AZBEST 2019
  Wyświetleń: 620
 825. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maj 2020 r.
  Wyświetleń: 618
 826. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku
  Wyświetleń: 612
 827. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu na dzień 11.01.2019 roku godzina 9.00
  Wyświetleń: 612
 828. Wykazy z dnia 10-05-2018 roku.
  Wyświetleń: 612
 829. zawiadomienie RDOŚ w Opolu z dnia 8.01.2019 r.
  Wyświetleń: 610
 830. Protokoły z posiedzeń Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 608
 831. Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 604
 832. Wykaz z dnia 29.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 600
 833. Wykazy z dnia 17.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 596
 834. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 27.07.2018 ROK.
  Wyświetleń: 591
 835. Obwodowe Komisje Wyborcze - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 590
 836. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 590
 837. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 590
 838. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 588
 839. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.11.2018 roku.
  Wyświetleń: 586
 840. Informacja o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  Wyświetleń: 584
 841. XVLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.04.2018 r.
  Wyświetleń: 583
 842. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 582
 843. Wykaz z dnia 12.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 582
 844. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 580
 845. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Głogówek Winiary i Wielkie Oracze z dnia 15.03.2019 r
  Wyświetleń: 577
 846. EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
  Wyświetleń: 574
 847. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka
  Wyświetleń: 572
 848. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 571
 849. Wykaz d dnia 30.08.2018 roku
  Wyświetleń: 571
 850. Wykaz na dzierżawę nieruchomosci z dnia 4.01.2019 roku.
  Wyświetleń: 567
 851. Wykaz z dnia 13.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 566
 852. Wykaz z dnia 17.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 563
 853. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2023
  Wyświetleń: 562
 854. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.
  Wyświetleń: 557
 855. Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 557
 856. zawiadomienie- obwieszczenie o wydaniu decyzji nr MKOŚ.6220.1.2019
  Wyświetleń: 557
 857. Wykaz z dnia 28.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 556
 858. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. zmiana sposobu ogrzewania na gazowy w budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Głogówku
  Wyświetleń: 555
 859. CEIDG-Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 553
 860. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 552
 861. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek, obręb Winiary z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 551
 862. maj 2019
  Wyświetleń: 543
 863. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  Wyświetleń: 541
 864. obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia " Budowa mostu nad rz. Osobłoga w ciagu drogi krajowej nr 40 w km 39 + 535 w m. Mochów
  Wyświetleń: 540
 865. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 537
 866. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 534
 867. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 532
 868. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 530
 869. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu dugoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
  Wyświetleń: 522
 870. Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, ROK 2020
  Wyświetleń: 517
 871. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru dworca kolejowego w Twardawie na Centrum Integracyjne, Kultury i Sztuki.
  Wyświetleń: 517
 872. Ogłoszenie z dnia 20.12.2018 roku.
  Wyświetleń: 514
 873. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 512
 874. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 507
 875. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Rzepcze z dnia 01.03.2019 r
  Wyświetleń: 507
 876. Statuty Sołectw Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 505
 877. czerwiec 2019
  Wyświetleń: 500
 878. 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 499
 879. Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Wyświetleń: 496
 880. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Wierzch - Mionów
  Wyświetleń: 495
 881. sierpień 2019
  Wyświetleń: 494
 882. Miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego dla obszaru we wsi Twardawa z dnia 30.11.2018 r
  Wyświetleń: 492
 883. Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku - wybory uzupełniające zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 491
 884. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II
  Wyświetleń: 489
 885. Dyżur Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 487
 886. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 486
 887. Petycje do Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 484
 888. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie
  Wyświetleń: 483
 889. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2018
  Wyświetleń: 482
 890. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 482
 891. lipiec 2019
  Wyświetleń: 476
 892. Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 466
 893. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
  Wyświetleń: 465
 894. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach
  Wyświetleń: 465
 895. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, Ratusz (XVII w.): remont dachu i wymiana instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 462
 896. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2017
  Wyświetleń: 462
 897. Udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach
  Wyświetleń: 459
 898. Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2020
  Wyświetleń: 445
 899. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2019 " dla Gminy Głogówek spisany w dniu 29 października  2018 r.
  Wyświetleń: 443
 900. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego
  Wyświetleń: 443
 901. Kierownictwo
  Wyświetleń: 436
 902. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 436
 903. wrzesień 2019
  Wyświetleń: 435
 904. Wykazy na dzierżawę, najem, użyczenie w 2020 roku.
  Wyświetleń: 435
 905. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 435
 906. obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 434
 907. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
  Wyświetleń: 432
 908. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 428
 909. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 427
 910. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 426
 911. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 19.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 425
 912. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 1
  Wyświetleń: 424
 913. Wykaz z dnia 26.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 423
 914. Petycja nr 3/2019
  Wyświetleń: 421
 915. Wykaz na dzierżawę nieruchomości z dnia 13.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 421
 916. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 415
 917. Wykazy z dnia 05.08.2019 roku
  Wyświetleń: 415
 918. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 414
 919. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów komisji
  Wyświetleń: 413
 920. Ogloszenie o przteragu z dnia 21.09.2018 roku.
  Wyświetleń: 411
 921. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 406
 922. grudzień 2019
  Wyświetleń: 402
 923. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 397
 924. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 389
 925. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary,
  Wyświetleń: 388
 926. Interpelacje, wnioski radnych - rok 2020
  Wyświetleń: 387
 927. Ogłoszenie o przetargu z dnia 23.10.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 385
 928. październik 2019
  Wyświetleń: 384
 929. zawiadomienie z 24.07.2019 w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji środowiskowej dla Budowa elektrowni fotowoltaicznej Głogówek 2
  Wyświetleń: 384
 930. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 381
 931. Obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów
  Wyświetleń: 379
 932. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 377
 933. listopad 2019
  Wyświetleń: 373
 934. Informacja o planowanej zbiórce odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 371
 935. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na modernizację pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 369
 936. Wykazy na dzierżawę nieruchomości z dnia 17.06.2019 roku.
  Wyświetleń: 364
 937. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich
  Wyświetleń: 361
 938. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 361
 939. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 359
 940. Wykaz z dnia 12.08.2019 roku.
  Wyświetleń: 359
 941. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę ulicy Konopnickiej w Głogówku
  Wyświetleń: 358
 942. styczeń 2020
  Wyświetleń: 357
 943. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 541 784,91 PLN dla Gminy Głogówek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Wyświetleń: 355
 944. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 355
 945. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę źródła ciepła na ekologiczny w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie.
  Wyświetleń: 354
 946. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 351
 947. Wykaz z dnia 30.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 348
 948. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Głogówku - rok 2020
  Wyświetleń: 341
 949. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 337
 950. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 337
 951. Młodzieżowa Rada Miejska
  Wyświetleń: 335
 952. styczeń 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 332
 953. Okręgowa Komisja Wyborcza w Opolu
  Wyświetleń: 327
 954. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na iluminację elewacji zamku w Głogówku
  Wyświetleń: 323
 955. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek
  Wyświetleń: 323
 956. Informacja o wyborze oferty na wymianę źródła ciepła na gazowy w budynku OSP w Głogówku
  Wyświetleń: 321
 957. Petycja nr 2/2019
  Wyświetleń: 320
 958. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki 688/1 mapa 7 obręb Głogówek zabudowanej lokalem użytkowym.
  Wyświetleń: 313
 959. luty 2020
  Wyświetleń: 311
 960. 2020r.(P)
  Wyświetleń: 310
 961. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w roku 2020
  Wyświetleń: 309
 962. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 309
 963. Ogłoszenie o przetargu z dnia 19.02.2020 roku. Dotyczy działek nr 362/4, 361/4 i 364/4 wszystkie mapa 4 obręb Biedrzychowice.
  Wyświetleń: 307
 964. Wykaz z dnia 7.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 306
 965. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach.
  Wyświetleń: 305
 966. Petycje 2018-2023
  Wyświetleń: 303
 967. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
  Wyświetleń: 302
 968. Petycja nr 6/2019
  Wyświetleń: 302
 969. ROK 2020
  Wyświetleń: 302
 970. Ogłoszenie o przetargu z dnia 5.02.2020 roku. Dotyczy działki nr 62 mapa 1 obręb Winiary.
  Wyświetleń: 298
 971. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 297
 972. Wykaz z dnia 22.10.2019 roku.
  Wyświetleń: 297
 973. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2019
  Wyświetleń: 296
 974. Wykaz z dnia 28.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 291
 975. Wykaz z dnia 29.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 291
 976. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf II przetarg
  Wyświetleń: 289
 977. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf II przetag
  Wyświetleń: 285
 978. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1997.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 283
 979. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego- pożarniczego VOLKSVAGEN, Transporter,1993.pdf I przetarg
  Wyświetleń: 279
 980. Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy specjalnej/ zespołu spalinowego elektrycznego
  Wyświetleń: 275
 981. AZBEST 2020
  Wyświetleń: 272
 982. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 272
 983. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 271
 984. Wykaz z dnia 19.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 270
 985. Wykazy z dnia 22.11.2019 roku.
  Wyświetleń: 269
 986. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 25.11.2019 roku. Dotyczy działki nr 688/1 mapa 7 obręb Głogówek, zabudowanej.
  Wyświetleń: 268
 987. Wykaz z dnia 21.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 268
 988. NABÓR NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH.
  Wyświetleń: 266
 989. Wykazy z dnia 27.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 265
 990. II informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 259
 991. Wykaz z dnia 24.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 257
 992. luty 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 256
 993. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 255
 994. Wykazy z dnia 04.03.2020 roku
  Wyświetleń: 254
 995. Wykaz z dnia 23.01.2020 roku.
  Wyświetleń: 245
 996. Analiza stanu gospodarki kumunalnej za 2018 rok
  Wyświetleń: 241
 997. Petycja nr 5/2019
  Wyświetleń: 238
 998. Wykazy z dnia 18.03.2020 roku.
  Wyświetleń: 236
 999. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
  Wyświetleń: 232
 1000. Informacja o unieważnieniu postępowania na Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek – w roku 2019
  Wyświetleń: 232
 1001. Petycja nr 4/2019
  Wyświetleń: 231
 1002. Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 230
 1003. Protokół z konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020 " dla Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 224
 1004. Rok 2019 - sprawozdania jednostki oświatowe
  Wyświetleń: 222
 1005. Wykazy z dnia 12.02.2020 roku.
  Wyświetleń: 219
 1006. Petycja nr 2/2020
  Wyświetleń: 212
 1007. Petycja nr 1/2020
  Wyświetleń: 211
 1008. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 209
 1009. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 208
 1010. marzec 2020
  Wyświetleń: 202
 1011. OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
  Wyświetleń: 202
 1012. Zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej dla wyborców zgłaszających się spoza komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 199
 1013. Petycja nr 7/2019
  Wyświetleń: 197
 1014. 2020r.(UM)
  Wyświetleń: 195
 1015. Ogłoszenia o przetargach z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 194
 1016. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 193
 1017. maj 2020
  Wyświetleń: 191
 1018. Informacja o zawarciu umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 190
 1019. Oświadczenia majątkowe Radnych za 2019 rok
  Wyświetleń: 190
 1020. Wykaz z dnia 29.04.2020 roku.
  Wyświetleń: 189
 1021. Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 188
 1022. Informacja o zawarciu umowy na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Głogówek w 2020 r.
  Wyświetleń: 186
 1023. Ogłoszenie o przteragu z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności nr 8 w Głogówku.
  Wyświetleń: 185
 1024. Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 183
 1025. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 182
 1026. kwiecień 2020r. (CRU)
  Wyświetleń: 179
 1027. 2020r.(JO)
  Wyświetleń: 172
 1028. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK
  Wyświetleń: 171
 1029. 2020r.(SP)
  Wyświetleń: 166
 1030. kwiecień 2020
  Wyświetleń: 164
 1031. marzec 2020 r.(CRU)
  Wyświetleń: 163
 1032. Wykaz z dnia 13.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 163
 1033. Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.05.2020 roku.
  Wyświetleń: 162
 1034. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2020 rok
  Wyświetleń: 160
 1035. Wyniki przetargów na najem, dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 158
 1036. Informacja o zamiarze zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych selektywnie, pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 156
 1037. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzepczach
  Wyświetleń: 155
 1038. maj 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 150
 1039. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 146
 1040. Wykazy z dnia 3.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 146
 1041. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
  Wyświetleń: 142
 1042. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2019
  Wyświetleń: 142
 1043. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 141
 1044. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 ROK.
  Wyświetleń: 135
 1045. Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika - wybory prezydenckie
  Wyświetleń: 123
 1046. Informacje Komisarzy Wyborczych w Opolu o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu
  Wyświetleń: 122
 1047. Dyżury Urzędnika Wyborczego
  Wyświetleń: 118
 1048. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na członków OKW
  Wyświetleń: 115
 1049. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 112
 1050. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 109
 1051. Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 107
 1052. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
  Wyświetleń: 106
 1053. Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 8.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 102
 1054. Ogłoszenie z dnia 29.04.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 102
 1055. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 maja 2020 r.
  Wyświetleń: 99
 1056. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 99
 1057. Wykaz z dnia 10.06.2020 roku.
  Wyświetleń: 95
 1058. Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 93
 1059. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 93
 1060. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3.327.843,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów
  Wyświetleń: 93
 1061. Petycja nr 3/2020
  Wyświetleń: 90
 1062. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - w roku 2020
  Wyświetleń: 74
 1063. Informacja o unieważnieniu postępowania na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 72
 1064. Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 68
 1065. czerwiec 2020
  Wyświetleń: 66
 1066. Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 57
 1067. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r
  Wyświetleń: 53
 1068. Ogłoszenie o naborze urzędnika wyborczego w gminie Biała
  Wyświetleń: 51
 1069. Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu
  Wyświetleń: 43
 1070. Postanowienie w sprawie zwołania I posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w województwie opolskim.
  Wyświetleń: 40
 1071. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 35
 1072. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
  Wyświetleń: 31
 1073. II zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na montaż krzesełek przy boisku pełnowymiarowym ze sztucznej nawierzchni w Głogówku
  Wyświetleń: 30
 1074. czerwiec 2020r.(CRU)
  Wyświetleń: 21
 1075. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków
  Wyświetleń: 18
 1076. lipiec 2020
  Wyświetleń: 8
 1077. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku.
  Wyświetleń: 2
 1078. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka z dnia 08.07.2020 roku. Dotyczy najmu części budynku niemieszkalnego przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.
  Wyświetleń: 1