Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
44476278960000000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
100821029412044108311502615919200872302725871359283241136110
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000173659622454956979685577858587
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 34180
 2. 2016r.(O)
  Wyświetleń: 6220
 3. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań.
  Wyświetleń: 5732
 4. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 5031
 5. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 4471
 6. 2016r.
  Wyświetleń: 3589
 7. Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 3331
 8. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 3264
 9. - Azbest
  Wyświetleń: 2306
 10. Rok 2017
  Wyświetleń: 2267
 11. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2148
 12. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 2142
 13. Wykaz nieruchomości na sprzedaż od 10 czerwca 2015
  Wyświetleń: 2138
 14. Zawiadomienia / Obwieszczenia od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 2064
 15. XXVIII Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2016 r.
  Wyświetleń: 2043
 16. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 1976
 17. Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 1928
 18. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 1840
 19. Terminarz posiedzeń Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1831
 20. - Azbest 2017 rok.
  Wyświetleń: 1819
 21. Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1696
 22. XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.01.2016
  Wyświetleń: 1657
 23. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1655
 24. XXVI Sesja Rady Miejskiej - październik 2016 r.
  Wyświetleń: 1617
 25. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach - I etap
  Wyświetleń: 1601
 26. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.11.2016 r.
  Wyświetleń: 1587
 27. Spółki gminne
  Wyświetleń: 1582
 28. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1557
 29. Obwieszczenie - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.
  Wyświetleń: 1551
 30. Formularze do pobrania - podatki
  Wyświetleń: 1509
 31. informacja o dofinansowaniu
  Wyświetleń: 1482
 32. Burmistrz
  Wyświetleń: 1444
 33. 2015r.(O)
  Wyświetleń: 1441
 34. Zarządzenia 2015
  Wyświetleń: 1422
 35. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 października 2015r.
  Wyświetleń: 1417
 36. Zarządzenia 2016
  Wyświetleń: 1371
 37. Jednostki Organizacyjne
  Wyświetleń: 1367
 38. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 1367
 39. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2016 r.
  Wyświetleń: 1354
 40. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
  Wyświetleń: 1330
 41. Sesje I - IX Rady Miejskiej 2015 r.
  Wyświetleń: 1328
 42. Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1318
 43. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1316
 44. Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 1309
 45. Decyzje w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Wyświetleń: 1308
 46. Statuty sołectw
  Wyświetleń: 1300
 47. Referendum Ogólnokrajowe 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1299
 48. Statut Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1297
 49. Wykazy nieruchomości na dzierżawę drogą bez przetragu od dnia 10 czerwca 2015 roku.
  Wyświetleń: 1297
 50. RADNI RADY MIEJSKIEJ KADENCJI 2014-2018
  Wyświetleń: 1274
 51. Formularze do pobrania
  Wyświetleń: 1255
 52. Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2015-2018 za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 1247
 53. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
  Wyświetleń: 1240
 54. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1229
 55. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 1228
 56. Składy osobowe komisji stałych RM
  Wyświetleń: 1218
 57. Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r..
  Wyświetleń: 1216
 58. - Informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 1214
 59. Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC
  Wyświetleń: 1212
 60. Geodezja rolna
  Wyświetleń: 1210
 61. Zawiadomienie o unieważnieniu II postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 1205
 62. Program "Rodzina 500 plus"
  Wyświetleń: 1204
 63. X SESJA RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1204
 64. II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1201
 65. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1198
 66. Zarządzenia 2017
  Wyświetleń: 1197
 67. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1180
 68. Referat Inwestycyjny, Drogownictwa i Planowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1176
 69. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 1174
 70. XXV Sesja Rady Miejskiej - wrzesień 2016 r.
  Wyświetleń: 1170
 71. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 1161
 72. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 1160
 73. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 1156
 74. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 1152
 75. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1151
 76. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1142
 77. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 1139
 78. Zagospodarowanie przestrzenne - formularze wnioski
  Wyświetleń: 1131
 79. Skarbnik
  Wyświetleń: 1130
 80. X Sesja RM z dnia 7.07.2015
  Wyświetleń: 1130
 81. 2015r.
  Wyświetleń: 1122
 82. Plany Pracy Komisji Stałych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1122
 83. Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
  Wyświetleń: 1120
 84. - Obwieszczenia Burmistrza Głogówka w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
  Wyświetleń: 1117
 85. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 1110
 86. Sesje I - IX RM kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1103
 87. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2015 r.
  Wyświetleń: 1102
 88. Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 1093
 89. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1087
 90. Ogłoszenie o zamówieniu na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior – WIGOR.
  Wyświetleń: 1085
 91. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1078
 92. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 1072
 93. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 1065
 94. 2017r.(O)
  Wyświetleń: 1054
 95. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 1052
 96. 2015r.(K)
  Wyświetleń: 1051
 97. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1042
 98. Referat Ekonomiczny, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1042
 99. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
  Wyświetleń: 1040
 100. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę Skateparku przy Szkole nr 1 w Głogówku
  Wyświetleń: 1036
 101. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 1034
 102. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 1029
 103. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 1026
 104. Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 1026
 105. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1026
 106. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 1024
 107. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 1013
 108. Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  Wyświetleń: 999
 109. XI Sesja RM z dnia 30.08.2015
  Wyświetleń: 982
 110. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boisk do piłki nożnej w Mochowie i Twardawie
  Wyświetleń: 979
 111. XIII SESJA Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 978
 112. Kluby Radnych Rady Miejskiej Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 974
 113. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - II etap.
  Wyświetleń: 964
 114. Kompetencje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 958
 115. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 955
 116. XV SESJA RM Z DNIA 29.12.2015
  Wyświetleń: 954
 117. Drogownictwo - formularze, wnioski
  Wyświetleń: 950
 118. Ogłoszenie o zamówieniu na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 950
 119. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 945
 120. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 939
 121. Rok 2017
  Wyświetleń: 939
 122. XVII SESJA RM Z DNIA 25.02.2016 R.
  Wyświetleń: 939
 123. XIII SESJA RM Z DNIA 29.10.2015
  Wyświetleń: 933
 124. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 927
 125. Gospodarka terenami
  Wyświetleń: 923
 126. XII Sesja RM z dnia 29.09.2015
  Wyświetleń: 922
 127. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
  Wyświetleń: 916
 128. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 911
 129. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 910
 130. II ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 909
 131. Akcyza
  Wyświetleń: 902
 132. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 896
 133. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 891
 134. Ogłoszenie o zamówieniu na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 887
 135. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 884
 136. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację budynku i wyposażenie na cele Domu Pobytu Dziennego dla seniorów w ramach Programu Senior - WIGOR
  Wyświetleń: 884
 137. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 874
 138. Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 873
 139. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 862
 140. XX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 856
 141. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach
  Wyświetleń: 856
 142. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 824
 143. Wykazy z dnia 30.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 824
 144. Aktualizacja " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2009-2012, z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 822
 145. II ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 817
 146. Ogłoszenia o przetargu z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 813
 147. Konkurs 2015r.
  Wyświetleń: 811
 148. - Wycinka drzew i krzewów
  Wyświetleń: 802
 149. Wykazy z dnia 16.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 799
 150. Ogłoszenia o przetargach z dnia 01.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 798
 151. XIV Sesja RM - listopad 2015
  Wyświetleń: 793
 152. Ogłoszenie o zamówieniu na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 789
 153. Projekty Protokołów z Sesji w 2016 roku
  Wyświetleń: 787
 154. Ogłoszenia o przetargu z dnia 14.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 780
 155. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 779
 156. Wykazy z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 775
 157. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 774
 158. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 771
 159. XVI Sesja RM- Styczeń 2016
  Wyświetleń: 771
 160. Rok 2016
  Wyświetleń: 770
 161. Plan Pracy Komisji Stałych 2016 r.
  Wyświetleń: 762
 162. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 762
 163. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 758
 164. Ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 757
 165. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 05.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 754
 166. Wykazy z dnia 09.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 752
 167. Ulgi
  Wyświetleń: 741
 168. Obwieszczenie z dnia 07.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 740
 169. Ogłoszenie o przetargu z dnia 28.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 739
 170. Wykazy z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 738
 171. 2016r.(K)
  Wyświetleń: 734
 172. - Rozgraniczenia nieruchomości.
  Wyświetleń: 729
 173. Wykazy z dnia 10.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 725
 174. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2015r.
  Wyświetleń: 724
 175. Wykazy z dnia 27.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 718
 176. XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej z dnia 15.03.2016
  Wyświetleń: 718
 177. - Podziały nieruchomości.
  Wyświetleń: 707
 178. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na utwardzenie drogi kostką brukową na ulicy Bończyka w Głogówku
  Wyświetleń: 707
 179. Zawiadomienie z dnia 24.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 704
 180. XIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 703
 181. Zawiadomienie z dnia 03.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 700
 182. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 698
 183. Uchwały podjęte kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 693
 184. - Sprawozdania
  Wyświetleń: 690
 185. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont zabezpieczający pałac w Kazimierz - III etap
  Wyświetleń: 688
 186. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 688
 187. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 688
 188. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 683
 189. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 682
 190. 2016r.(UM)
  Wyświetleń: 680
 191. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 680
 192. XI Sesja RM - sierpień 2015
  Wyświetleń: 679
 193. VIII Sesja RM - kwiecień 2015
  Wyświetleń: 677
 194. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 676
 195. 2016r.(D)
  Wyświetleń: 674
 196. Zawiadomienie z dnia 29.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 674
 197. XII Sesja RM - wrzesień 2015
  Wyświetleń: 670
 198. XIII Sesja RM - październik 2015
  Wyświetleń: 670
 199. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 669
 200. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 666
 201. Wykaz z dnia 21.08.2015 roku.
  Wyświetleń: 664
 202. Wykazy z dnia 07.07.2015 roku.
  Wyświetleń: 664
 203. - Ochrona zwierząt
  Wyświetleń: 661
 204. II ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 659
 205. XIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 31.03.2016 r.
  Wyświetleń: 658
 206. XVII Sesja Rady Miejskiej z dnia 25.02.2016
  Wyświetleń: 658
 207. - Azbest
  Wyświetleń: 657
 208. IX Sesja RM - maj 2015
  Wyświetleń: 655
 209. - Obwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 652
 210. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 652
 211. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 647
 212. XV Sesja RM - grudzień 2015
  Wyświetleń: 647
 213. XVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 15.03.2016 r.
  Wyświetleń: 646
 214. Wykaz z dnia 23.06.2015 roku.
  Wyświetleń: 641
 215. XIV SESJA RM Z DNIA 30.11.2015
  Wyświetleń: 640
 216. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 639
 217. X Sesja RM - lipiec 2015
  Wyświetleń: 638
 218. XX Sesja Rady Miejskiej z dnia 29.04.2016 r.
  Wyświetleń: 636
 219. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 635
 220. VII Sesja RM - marzec 2015
  Wyświetleń: 635
 221. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 630
 222. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 14.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 625
 223. - Podzial nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne i leśne.
  Wyświetleń: 624
 224. Ogłoszenie o konkursie ofert na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy ul. Kąpielowej w Głogówku
  Wyświetleń: 621
 225. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej - III etap
  Wyświetleń: 619
 226. Ogłoszenie o zamówieniu na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 614
 227. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 612
 228. - Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 607
 229. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 606
 230. Projekty Protokołów z Sesji w 2015 roku
  Wyświetleń: 606
 231. Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 604
 232. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 603
 233. Budżet gminy na 2016r. - projekt
  Wyświetleń: 602
 234. Ogłoszenie o zamówieniu na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu - III etap
  Wyświetleń: 601
 235. Wykazy z dnia 28.09.2015 roku.
  Wyświetleń: 594
 236. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 590
 237. Ogłoszenie o zamówieniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 589
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i osbługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 908 190 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia
  Wyświetleń: 585
 239. Uchwały
  Wyświetleń: 584
 240. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 15.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 581
 241. 2016r.(JO)
  Wyświetleń: 580
 242. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty remontowe dróg stanowiących mienie komunalne Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 580
 243. Wykazy z dnia 22.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 572
 244. Ogłoszenie o zamówieniu na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 571
 245. Wykazy z dnia 16.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 570
 246. II ogłoszenie o zamówieniu na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 569
 247. - Ogłoszenie zaproszenie do rokowań z dnia 21.10.2015 roku.
  Wyświetleń: 566
 248. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku
  Wyświetleń: 565
 249. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 564
 250. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 21 lipca 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 mapa 7 obręb Głogówek.
  Wyświetleń: 563
 251. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów.
  Wyświetleń: 563
 252. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 558
 253. Rok 2015
  Wyświetleń: 557
 254. - Podstawa prawna
  Wyświetleń: 555
 255. Ogłoszenie o zamówieniu na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 551
 256. - Podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub przepisami obrębnymi albo z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 550
 257. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 549
 258. Wykazy z dnia 22.02.2016 roku.
  Wyświetleń: 549
 259. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
  Wyświetleń: 545
 260. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług zabezpieczenia ratowniczego Gminnego Kąpieliska w Głogówku
  Wyświetleń: 543
 261. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)
  Wyświetleń: 540
 262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 537
 263. Zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 536
 264. Obwieszczenie z dnia 27.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 534
 265. 2016r.(SP)
  Wyświetleń: 533
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Racławicach Śląskich
  Wyświetleń: 527
 267. Ogłoszenie o konkursach
  Wyświetleń: 525
 268. - Wniosek na wycinkę drzew lub (i) krzewów .
  Wyświetleń: 524
 269. Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek
  Wyświetleń: 523
 270. XVII Sesja Rady Miejskiej - luty 2016 r.
  Wyświetleń: 523
 271. Zawiadomienie z dnia 4.01.2016 rok.
  Wyświetleń: 519
 272. - Komunalizacja
  Wyświetleń: 518
 273. obwieszczenie z dnia 9.03.2016 r.
  Wyświetleń: 517
 274. XXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.05.2016 r.
  Wyświetleń: 512
 275. Ogłoszenie o zamówieniu na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 511
 276. - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zabierających azbest .
  Wyświetleń: 510
 277. Obwieszczenie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 510
 278. II Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 508
 279. ROK 2017
  Wyświetleń: 508
 280. XXII Sesja Rady Miejskiej z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 506
 281. Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 503
 282. Zawiadomienie z dnia 04.11.2015 roku.
  Wyświetleń: 503
 283. Komunikat Burmistrza z dnia 18 kwietnia 2016 roku.
  Wyświetleń: 499
 284. Zawiadomienie z dnia 5.01.2016 roku.
  Wyświetleń: 499
 285. Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 grudnia 2015 roku.
  Wyświetleń: 493
 286. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę budynku OSP w Mochowie
  Wyświetleń: 492
 287. Wykaz z dnia 09.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 490
 288. Wykaz z dnia 24.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 489
 289. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 487
 290. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rewitalizację zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 483
 291. obwieszczenie z dnia 15.02.2016 r.
  Wyświetleń: 481
 292. Zawiadomienie z dnia 26.11.2015 roku
  Wyświetleń: 480
 293. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 479
 294. Strategia Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2016-2026
  Wyświetleń: 479
 295. - Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami .
  Wyświetleń: 476
 296. - Karta informacyjna przedsięwzięcia .
  Wyświetleń: 472
 297. Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Głogówek
  Wyświetleń: 468
 298. Wykaz z dnia 09.12.2015 roku.
  Wyświetleń: 463
 299. Komunikat Burmistrza z dnia 25 listopada 2015 roku. Dotyczy pierwszych rokowań na sprzedaż działki geodezyjnej nr 198 arkusz mapy 3 obręb Szonów, o powierzchni 0.2200 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym.
  Wyświetleń: 462
 300. XXII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.06.2016 r.
  Wyświetleń: 461
 301. zawiadomienie z dnia 18.01.2016 r.
  Wyświetleń: 461
 302. Wykaz z dnia 01.10.2015 roku
  Wyświetleń: 460
 303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 459
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 456
 305. Wykazy z dnia 04.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 456
 306. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20.07.2016 r.
  Wyświetleń: 456
 307. - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowniach .
  Wyświetleń: 455
 308. Wykaz z dnia 17.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 454
 309. Wykazy z dnia 12.04.2016 roku
  Wyświetleń: 454
 310. zawiadomienie z dnia 08.01.2016 r.
  Wyświetleń: 454
 311. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 451
 312. Ogłoszenia o przetargach z dnia 11.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 450
 313. Wykaz z dnia 21.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 443
 314. - Raport z wykonania programu ochorny środowiska dla gminy Głogówek za lata 2011 - 2012 .
  Wyświetleń: 441
 315. XX Sesja Rady Miejskiej - kwiecień 2016 r.
  Wyświetleń: 440
 316. Ogłoszenie o przteragu z dnia 6.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 439
 317. - Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu .
  Wyświetleń: 437
 318. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 437
 319. - Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Głogówek za lata 2009 - 2010 .
  Wyświetleń: 430
 320. Ogłoszenie o prztergu z dnia 26.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 428
 321. Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ul. Młyńskiej oraz Wielkie Oracze w Głogówku
  Wyświetleń: 428
 322. Wykazy z dnia 14.03.2016 roku.
  Wyświetleń: 428
 323. Wykaz z dnia 02.05.2016 roku.
  Wyświetleń: 427
 324. XIX Sesja Rady Miejskiej - marzec 2016 r.
  Wyświetleń: 426
 325. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 424
 326. zawiadomienie z dnia 4.05.2016 r.
  Wyświetleń: 423
 327. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.08.2016 r.
  Wyświetleń: 417
 328. Wykaz z dnia 19.04.2016 roku.
  Wyświetleń: 414
 329. zawiadomienie z dnia 11.02.2016 r.
  Wyświetleń: 414
 330. XXI Sesja Rady Miejskiej - maj 2016 r.
  Wyświetleń: 412
 331. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 410
 332. Plan Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2017 r.
  Wyświetleń: 407
 333. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 406
 334. Ogłoszenie o zamówieniu na montaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku
  Wyświetleń: 404
 335. XXII Sesja Rady Miejskiej - czerwiec 2016 r.
  Wyświetleń: 403
 336. zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r.
  Wyświetleń: 402
 337. obwieszczenie z dnia 03.03.2016 r.
  Wyświetleń: 398
 338. XXIII Sesja Rady Miejskiej - lipiec 2016 r.
  Wyświetleń: 390
 339. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 387
 340. Ogłoszenie o przetargu z dnia 14.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 381
 341. zawiadomienie z dnia 12.07.2016 r.
  Wyświetleń: 381
 342. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę zaplecza szatniowego przy boisku piłkarskim "Fortuna" w Głogówku
  Wyświetleń: 380
 343. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 379
 344. obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r.
  Wyświetleń: 372
 345. Ogłoszenie o przteragu z dnia 08.07.2016 roku.
  Wyświetleń: 366
 346. obwieszczenie z dnia 29.03.2016 r.
  Wyświetleń: 365
 347. zawiadomienie z 24.06.2016 r.
  Wyświetleń: 365
 348. Wykaz z dnia 28.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 363
 349. Wykaz z dnia 29.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 351
 350. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 351
 351. zawiadomienie z dnia 30.05.2016 r.
  Wyświetleń: 345
 352. Wykaz z dnia 07.06.2016 roku.
  Wyświetleń: 343
 353. zawiadomienie z 14.06.2016 r.
  Wyświetleń: 336
 354. Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 330
 355. XXIV Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016 r.
  Wyświetleń: 324
 356. XXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.09.2016 r.
  Wyświetleń: 323
 357. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na motaż kontenerów zaplecza szatniowego pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Głogówku.
  Wyświetleń: 322
 358. Sprawdź status sprawy
  Wyświetleń: 309
 359. zawiadomienie z dnia 19 lipca 2016 r.
  Wyświetleń: 308
 360. strona testowa
  Wyświetleń: 307
 361. Wyniki konkursów
  Wyświetleń: 306
 362. obwieszczenie z dnia 23.09.2016 r.
  Wyświetleń: 297
 363. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 297
 364. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 05.07.2016 roku wraz z kartą inwenatryzacyjną i i spisem inwentaryzacyjnym.
  Wyświetleń: 295
 365. REFERAT GOSPODARKI, NIERUCHOMOŚCIAMI, LOKALAMI, ROLNICTWA I OCHORNY ŚRODOWISKA
  Wyświetleń: 289
 366. zawiadomienie z dnia 15.06.2016 r.
  Wyświetleń: 286
 367. zawiadomienie z dnia dnia 19.07.2016 r.
  Wyświetleń: 276
 368. 2017r.
  Wyświetleń: 262
 369. Wykaz z dnia 17.08.2016 roku.
  Wyświetleń: 262
 370. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.10.2016 r.
  Wyświetleń: 253
 371. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 247
 372. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 244
 373. zawiadomienie z dnia 7.09.2016 r.
  Wyświetleń: 238
 374. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2016 r.
  Wyświetleń: 227
 375. VI Sesja RM - luty 2015
  Wyświetleń: 226
 376. obwieszczenie z dnia 19.09.2016 r.
  Wyświetleń: 217
 377. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 216
 378. V Sesja RM - styczeń 2015r.
  Wyświetleń: 214
 379. zawiadomienie z dnia 12.08.2016 r.
  Wyświetleń: 213
 380. IV Sesja RM - grudzień 2014r.
  Wyświetleń: 212
 381. zawiadomienie z dnia 7.10.2016 r.
  Wyświetleń: 204
 382. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 203
 383. XXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 16.01.2017 r.
  Wyświetleń: 196
 384. Dotacje
  Wyświetleń: 195
 385. XXVII Sesja Rady Miejskiej - listopad 2016 r.
  Wyświetleń: 175
 386. Informacja o rozstrzygniętym konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Szonowie.
  Wyświetleń: 164
 387. Wykaz z dnia 02.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 163
 388. Wykazy z dnia 4.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 152
 389. Wykazy z dnia 17.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 150
 390. Wykazy z dnia 26.10.2016 roku.
  Wyświetleń: 150
 391. obwieszczenie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 147
 392. zawiadomienie z dnia 28.10.2016 r.
  Wyświetleń: 138
 393. obwieszczenie z dnia 8.08.2016 r.
  Wyświetleń: 130
 394. Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 130
 395. Protokół konsultacji 2016
  Wyświetleń: 129
 396. Wykazy z dnia 23.11.2016 roku.
  Wyświetleń: 127
 397. Ogłoszenia o przetargu z dnia 09.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 124
 398. Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.01.2017 roku
  Wyświetleń: 123
 399. Wykaz z dnia 21.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 116
 400. obwieszczenie z dnia 23.11.2016 r.
  Wyświetleń: 114
 401. Wykaz z dnia 15.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 114
 402. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zakup i dostawa samochodu elektrycznego do bieżącego utrzymania zabytkowego parku miejskiego w Głogówku
  Wyświetleń: 113
 403. 2017r.(D)
  Wyświetleń: 112
 404. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 108
 405. obwieszczenie z dnia 8.12.2016 r.
  Wyświetleń: 105
 406. zawiadomienie z dnia 2.12.2016 r.
  Wyświetleń: 105
 407. Wykazy z dnia 20.12.2016 roku.
  Wyświetleń: 102
 408. Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o sposobie konsultacji 2016
  Wyświetleń: 95
 409. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 90
 410. obwieszczenie z dnia 4.01.2017 r.
  Wyświetleń: 79
 411. XXX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31.01.2017 r.
  Wyświetleń: 68
 412. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2017
  Wyświetleń: 64
 413. Ogłoszenie o komunalizacji z dnia 17.01.2017 roku wraz z kartą inwentaryzacyjną i spisem inwenatrzowym.
  Wyświetleń: 59
 414. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzepczach – I etap
  Wyświetleń: 56
 415. Wykazy z dnia 12.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 47
 416. Wykaz z dnia 2.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 43
 417. Wykaz z dnia 24.01.2017 roku.
  Wyświetleń: 39
 418. XXXI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.02.2017 r.
  Wyświetleń: 31
 419. obwieszczenie z dnia 31.01.2017
  Wyświetleń: 27
 420. Przedsiębiorczość
  Wyświetleń: 14
 421. Wykaz z dnia 08.02.2017 roku.
  Wyświetleń: 14
 422. zawiadomienie z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 7
 423. decyzja nr NLROŚ.6233.1.2017 z dnia 20.02.2017 r.
  Wyświetleń: 5
 424. XXX Sesja Rady Miejskiej - styczeń 2017 r.
  Wyświetleń: 4
Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-0001-
  do 11-0001- (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  21-05-2015
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  21-05-2015 10:10
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 1161
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×