Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla klientów Urzędu Miejskiego w Głogówku

 

Akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Radu Europy 2016/680

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

 

Szanowni Państwo,

Ochrona danych osobowych  Interesantów Urzędu Miejskiego w Głogówku jest priorytetem w naszej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa  dane osobowe były bezpieczne.

Poniżej znajdą Państwo informacje o  najważniejszych kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. /zwane dalej RODO/;

 • Administratorem danych osobowych jest burmistrz Głogówka, którego siedzibą jest Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek, tel. 77 40 69 900, e-mail sekretariat@glogowek.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Karol Trinczek – Tel 77 40 69 900, e-mail iod@glogowek.pl

Państwa  dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b, c, e RODO w celu:

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,  lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Głogówku),
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Miejski w Głogówku).

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa  dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, czyli podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz okresu  3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych, art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych,  art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych, art. 20 RODO;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, art. 21 RODO;

Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych

Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO),   przysługuje wówczas prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Podanie przez Państwa dane osobowe są  warunkiem do prowadzenia sprawy wynikającej z przepisów prawa lub dobrowolne, jednakże niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Głogówku.