Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

Ogłoszenie  Burmistrza  Głogówka

 

o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

 

         Zgodnie z regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 grudnia  2010 roku ogłaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

 •  stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, zapewnienie formy dialogu społecznego oraz wzajemnego informowania się i wyrażania opinii na temat projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  na rok 2019.

 

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce konsultacji:
•  rozpoczęcie konsultacji                    19. 10. 2018  r.

•  zakończenie                                      29. 10. 2018  r.
•  termin składania uwag i opinii -         29. 10. 2018  r.


3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•  w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Głogówek,  w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
•  konsultacje przeprowadza się w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się dnia 29 października 2018 roku  /poniedziałek  / o godz. 12.00  w sali posiedzeń  Urzędu Miejskiego w Głogówku
•  opinie i uwagi organizacji pozarządowych, przyjmowane będą podczas otwartego spotkania  w dniu 29 października 2018 roku  oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres    Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogówku w pokoju nr 19      w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2018 roku .

Program znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.glogowek.ig.pl oraz na stronie urzędu www.glogowek.pl

PDFProjekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2019.pdf

                                          

BURMISTRZ   GŁOGÓWKA

       (-) Andrzej Kałamarz