Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

II ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę, remont i adaptację części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku.

PDFprotokół z otwarcia.pdf

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFsiwz.pdf
PDFzałącznik nr 1 projekt budowlany.pdf
ATHzałącznik nr 2 przedmiar robót.ATH
PDFzałącznik nr 2 przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 3 wykaz robót.doc
DOCzałącznik nr 4 wykaz osób.doc
DOCXzałącznik nr 5 oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCzałącznik nr 7 oświadczenie.doc
DOCzałącznik Nr 8 Wzór oferty.doc
DOCzałącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy.doc
DOCXzałącznik nr 10 lista podmiotów tej samej grupy kapitałowej.docx

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 31-10-2018
  do 15-11-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  31-10-2018
  przez: Dawid Bojdo
 • opublikowano:
  31-10-2018 11:26
  przez: Dawid Bojdo
 • zmodyfikowano:
  15-11-2018 10:30
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 735
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl