Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.

PDF369. w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf (110,45KB)
PDF370. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf (102,38KB)
PDF371. w spr. ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.pdf (115,61KB)
PDF372. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf (105,31KB)
PDF373. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf (105,93KB)
PDF374. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (102,42KB)
PDF375. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (103,01KB)
PDF376. w spr. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.pdf (106,70KB)
PDF377. zmieniająca uchwałę w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązków zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (105,93KB)
PDF378. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf (1,70MB)
PDF379. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 dla Gminy Głogówek.pdf (219,70KB)
PDF380. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf (527,42KB)
PDF381. w spr. zmiany WPF na lata 2018-2021.pdf (200,44KB)