Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

LI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.10.2018 r.

PDF369. w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf
PDF370. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek na 2019 rok.pdf
PDF371. w spr. ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.pdf
PDF372. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF373. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla powiatu prudnickiego.pdf
PDF374. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF375. w spr. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF376. w spr. wyrażania zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.pdf
PDF377. zmieniająca uchwałę w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązków zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf
PDF378. w spr. przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
PDF379. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 dla Gminy Głogówek.pdf
PDF380. w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok.pdf
PDF381. w spr. zmiany WPF na lata 2018-2021.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  06-11-2018
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  06-11-2018 14:30
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 706
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl