Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2018

IV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25.01.2019 r.

PDF1. w spr. zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej.pdf (112,75KB)
PDF2. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowieniazastawu rejestrowego na udział w Spółce z o. o. ZK Głogówek.pdf (244,25KB)
PDF2.1. uzasadnienie.pdf (728,21KB)
PDF3. w spr. przyjęcia Regulaminu przyjmowania odpadów do PSZOKu.pdf (405,90KB)
PDF3.1. Regulamin.pdf (896,19KB)
PDF4. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego (HPV).pdf (3,22MB)
PDF5. statut Dzierżysławice.pdf (225,58KB)
PDF6. statut Głogówek Głogowiec.pdf (225,09KB)
PDF7. statut Głogówek Oracze.pdf (225,11KB)
PDF8. statut Góreczno.pdf (225,06KB)
PDF9. statut Kazimierz.pdf (225,13KB)
PDF10. statut Kierpień.pdf (225,05KB)
PDF11. statut Stare Kotkowice.pdf (224,99KB)
PDF12. statut Szonów.pdf (224,89KB)
PDF13. statut Tomice.pdf (225,18KB)
PDF14. statut Twardawa.pdf (222,57KB)
PDF15. statut Winiary.pdf (225,23KB)
PDF16. statut Zawada.pdf (225,11KB)
PDF17. przyst_miasto19.pdf (1,98MB)
PDF18. przyst_zmiana_mlynska19.pdf (1,09MB)
PDF19. w spr. posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową.pdf (585,58KB)
 

 

III Sesja Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28.12.2018 r.

Projekt budżetu Gminy Głogówek oraz WPF na 2019 rok:

PDFobjaśnienia.pdf (4,58MB)                                  PDFobjaśnienia.pdf (2,19MB)
PDFuchwała.pdf (685,76KB)                                       PDFWPF uchwała.pdf (226,26KB)
PDFzał. nr 1.pdf (324,79KB)                                       PDFzał. nr 1.pdf (3,95MB)
PDFzał. nr 2.pdf (2,98MB)                                       PDFzał. nr 2.pdf (329,27KB)
PDFzał. nr 3.pdf (2,29MB)
PDFzał. nr 4.pdf (889,22KB)
PDFzał. nr 5.pdf (146,88KB)
PDFzał. nr 6.pdf (527,83KB)
PDFzał. nr 7.pdf (1,49MB)
PDFzał. nr 8.pdf (309,33KB)
PDFzał. nr 9.pdf (289,78KB)

Pozostałe projekty uchwał:

PDF4. a. w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (112,80KB)
PDF4. b. w spr. zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej.pdf (112,75KB)
PDF4. c. w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady.pdf (115,03KB)

PDF1. w spr. wyznaczenia przedstawicieli Aqua Silesia.pdf (200,55KB)
PDF2. w spr. uchylenia uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Prudnickiego.pdf (113,55KB)
PDF3. w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.pdf (308,06KB)
PDF4. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (395,45KB)
PDF5. w spr. realizacji obowiazku zapewnienia opieki bezdomnym psom.pdf (203,78KB)
PDF6. w spr. strefy płatnego parkowania.pdf (117,38KB)
PDF7. w spr. ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf (303,92KB)
PDF8. w spr. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.pdf (211,27KB)
PDF9. w spr. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf (212,82KB)
 

PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (220,82KB)
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.pdf (213,26KB)
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (221,14KB)
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (213,58KB)
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf (219,85KB)
PDFw spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (221,73KB)

 

II Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30.11.2018 r.

PDFa. w spr. określenia liczebnosci Komisji Stałych Rady.pdf (114,35KB)
PDFb. w spr. powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (112,14KB)
PDFc. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.pdf (111,43KB)
PDFd. w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (112,38KB)
PDFe. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (111,36KB)
PDFf. w spr. powołania Komisji Budżetowej.pdf (115,06KB)
PDFg. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Budżetu.pdf (113,45KB)
PDFh. w spr. powołania Komisji Rolnictwa.pdf (113,21KB)
PDFi. w spr. wyboru Przewodniczacego Kom. Rolnictwa.pdf (113,07KB)
PDFj. w spr. powołania Komisji Społecznej.pdf (111,05KB)
PDFk. w spr. wyboru Przewodniczacego Komisji Społecznej.pdf (111,75KB)
 

PDF1. mpzp_mlynska.pdf (3,79MB)
PDF2. mpzp_twardawa.pdf (3,41MB)