Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów oraz przepompowni ścieków w Kierpniu.pdf
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, w obrębie Wielkie Oracze.doc
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, w obrębie Wielkie Oracze.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary (obejmujący obszar działki nr 313).pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w Głogówku.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek..pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpiniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze..pdf
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV dwutorowej z łączem światłowodowym.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.2.2019.pdf
PDFObwieszczenie o postanowieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę lini kablowej 15kV dwutorowej z łączem światłowodowym z GPZ Ceglana w Głogówku do m. Walce.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Osłoboga w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Mochów.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej niskiego napięcia w miejscowości Kierpień .pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o postanowieniach w sprawie nr IZP.IV.6733.1.2019 - budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Kierpień.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej 15 kV z łączem światłowodowym z GPZ Ceglana do m. Walce.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w miejscowości Mochów.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej niskiego napięcia w m. Kierpień.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wierzch.pdf
PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik.pdf