Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów oraz przepompowni ścieków w Kierpniu.pdf (588,02KB)
DOCObwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, w obrębie Wielkie Oracze.doc (58,50KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek, w obrębie Wielkie Oracze.pdf (1,07MB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą.pdf (603,84KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary (obejmujący obszar działki nr 313).pdf (990,63KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek.pdf (1,01MB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek.pdf (977,45KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf (999,28KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w części centralnej miasta Głogówek.pdf (1 019,25KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów.pdf (290,89KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Marii Konopnickiej i ul. Niepodległości w Głogówku.pdf (1 006,11KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek..pdf (988,32KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpiniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf (1 021,44KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położonego w mieście Głogówek w obrębie Wielkie Oracze..pdf (1 000,03KB)
PDFObwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15 kV dwutorowej z łączem światłowodowym.pdf (483,96KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek.pdf (493,05KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IDPP.IV.6733.2.2019.pdf (321,35KB)
PDFObwieszczenie o postanowieniach w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę lini kablowej 15kV dwutorowej z łączem światłowodowym z GPZ Ceglana w Głogówku do m. Walce.pdf (439,55KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania - w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania pn. Budowa mostu nad rzeką Osłoboga w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Mochów.pdf (704,83KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej niskiego napięcia w miejscowości Kierpień.pdf (245,24KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o postanowieniach w sprawie nr IZP.IV.6733.1.2019 - budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Kierpień.pdf (250,50KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokaliacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej 15 kV z łączem światłowodowym z GPZ Ceglana do m. Walce.pdf (557,02KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku w miejscowości Mochów.pdf (330,71KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej.pdf (440,27KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej niskiego napięcia w m. Kierpień.pdf (316,60KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wierzch.pdf (247,28KB)
PDFObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce - GPZ Prudnik.pdf (473,37KB)