Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr NLROŚ.0050.20.2019 w spr. nabycia działki geodezyjnej nr 784-2 mapa 11obręb Racławice Śląskie położonej w Racławicach Śląskich.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.19.2019 w spr. ustalenia harmonogramu czynności, kryteriów branych pod uwagę w postęp. rekrutacyjnym oraz postęp. uzupełniającym do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.18.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.17.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.16.2019 w spr. wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.15.2019 w spr. przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Zwiastowice.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.14.2019 w spr. przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Ciesznów.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.13.2019 w spr. przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Mionów.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.12.2019 w spr. powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publ. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz. i sportu na 2019.pdf
PDFZarządzenie nr NLROŚ.0050.11.2019 w spr. sprzedaży drogą bezprzetargową -na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Dotyczy działki nr 3991 mapa 3 obręb Winiary.pdf
PDFZarządzenie nr NLROŚ.0050.10.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy - ul. Piastowska 278.pdf
PDFZarządzenie nr NLROŚ.0050.9.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy – ul. Kościelna 106.pdf
PDFZarządzenie nr IDPP.0050.8.2019 w spr. powołania Gminnej Komisji urbanistyczno-Architektonicznej.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.7.2019 w spr. przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Mochów.pdf
PDFZarządzenie nr NLROŚ.0050.6.2019 w spr. powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.5.2019 w spr. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji w miejscowości Wierzch.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.4.2019 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.3.2019 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.2.2019 w spr. nadania Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.1.2019 w spr. ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na rok 2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  30-01-2019 15:17
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  05-02-2019 15:52
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 425
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl