Przejdź do treści strony WCAG

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.37.2019 w spr. sprzedaży w drodze zamiany działki nr 8502 mapa 7 obręb Głogówek o pow. 0,0118 ha.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.36.2019 w spr. nabycia w drodze zamiany działki nr 8521 mapa 7 obręb Głogówek o pow. 0,0003 ha.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.35.2019 w spr. uchylające zarządzenie z dnia 25.10.2018 r. NLROŚ.0050.157.2018.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.34.2019 w spr. odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.33.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.32.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.31.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.30.2019 w spr. powołania Komisji Świadczeń Socjalnych.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.29.2019 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego w 2019 roku pn.”Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.28.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.27.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.26.2019 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławicach Śląskich.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.25.2019 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.24.2019 w spr. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie-Wykonywanie usług z zakresu pomocy społ..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.23.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.22.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.21.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf