Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.37.2019 w spr. sprzedaży w drodze zamiany działki nr 8502 mapa 7 obręb Głogówek o pow. 0,0118 ha.pdf (37,20KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.36.2019 w spr. nabycia w drodze zamiany działki nr 8521 mapa 7 obręb Głogówek o pow. 0,0003 ha.pdf (40,22KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.35.2019 w spr. uchylające zarządzenie z dnia 25.10.2018 r. NLROŚ.0050.157.2018.pdf (27,18KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.34.2019 w spr. odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (22,65KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.33.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (56,33KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.32.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (37,06KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.31.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (43,24KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.30.2019 w spr. powołania Komisji Świadczeń Socjalnych.pdf (25,00KB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.29.2019 w spr. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego w 2019 roku pn.”Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”.pdf (9,16MB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.28.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (650,37KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.27.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (312,31KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.26.2019 w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Racławicach Śląskich.pdf (318,66KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.25.2019 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (203,68KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.24.2019 w spr. powołania Komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie-Wykonywanie usług z zakresu pomocy społ..pdf (305,93KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.23.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (868,37KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.22.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (439,46KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.21.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (516,74KB)