Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFZarządzenie nr FN.0050.50.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.49.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.48.2019 w spr. przedstawienia sprawozd. rocznego z wykonania budżetu Gminy Głogówek, sprawozd. rocznego z wykonania planu fin. samorządowej instytucji kultury za rok 2018 oraz inf. o stanie mienia.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.47.2019 w spr. obowiązkowej wiosennej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.46.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr OC.0050.45.2019 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.44.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.43.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.42.2019 w spr. powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych w związku z wystąpieniem w gminie Głogówek w dniu 10-11 marca 2019 r. zdarzeń klęskowych, tj. silnych wiatrów i nawałnic.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.41.2019 w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.40.2019 w spr. ustalenia zasad księgowania wydatków w rozdz. 80149, rozdz. 80150 oraz rozdz. 80152 w 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.39.2019 w spr. powołania Komisji Konkursowej na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Głogówek w roku 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.38.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf