Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

PDFZarządzenie nr OR.0050.76A.2019 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.76.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.75.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.74.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.73.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.72.2019 w spr. zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.71.2019 w spr. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.70.2019 w spr. powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania inwestycyjnego budowy sieci kanalizacji sanitarnej – etap II w miejscowości Rzepcze.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.69.2019 w spr. zmieniające zarządzenie nr EOZ.0050.41.2019 w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek na ro.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.68.2019 w spr. określenia wzoru graficznego pism sporządzanych w Urzędzie Miejskim w Głogówku oraz ich elementów technicznych.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.67.2019 w spr. nadania regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.66.2019 w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.65.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.64.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.63.2019 w spr. powołania komisji ds. kwalifikowania wniosków przyznania dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.62.2019 w spr. ustalenia opłat za wynajem sali w Domu Ludowym w Racławicach Śląskich, stanowiącego własność.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.61.2019 w spr. ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń, stanowiących własność gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.60.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.59.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.58a.2019 w spr. ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.58.2019 w spr. powołaniu komisji przetargowej – przebudowa drogi gminnej Wierzch - Mionów.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.57.2019 w spr.ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.56.2019 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowiska urzędnicze ds. opłat i windykacji czynszów oraz gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie M.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.55.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.54.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.53.2019 w spr. powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.52.2019 w spr. odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku.pdf
PDFZaarzązenie nr OR.0050.51.2019 w spr. powołania Komisji celem rozpatrzenia propozycji zadań do realizacji w ramach działań Grupy Odnowy Wsi na terenie Gminy Głogówek.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2019
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  12-04-2019 13:53
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  10-06-2019 13:06
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 434
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl