Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Zasady zatrudniania pracowników na wolnym stanowisku urzędniczym, w  tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miejskim w Głogówku oraz na wolnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Gminy określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogówku” ustanowiony zarządzeniem nr 20/2009 Burmistrza Głogówka z dnia 16 marca 2009r.

DOCRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.doc

 

Druki do pobrania:

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf
DOCXOświadczenie o stanie zdrowia.docx
DOCXOświadczenia.docx
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.docx

Metryczka
 • opublikowano:
  09-06-2015 19:40
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  30-08-2019 10:45
  przez: Magdalena Bernard
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 15089
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl