Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Zasady zatrudniania pracowników na wolnym stanowisku urzędniczym, w  tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miejskim w Głogówku oraz na wolnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Gminy określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Głogówku” ustanowiony zarządzeniem nr 20/2009 Burmistrza Głogówka z dnia 16 marca 2009r.

DOCRegulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze.doc (168,50KB)

 

Druki do pobrania:

PDFKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.pdf (77,23KB)
DOCXOświadczenie o stanie zdrowia.docx (12,13KB)
DOCXOświadczenia.docx (12,34KB)
DOCXOświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.docx (16,99KB)