Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

czerwiec 2019

PDFZarządzenie nr FN.0050.99.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (736,05KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.98.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (309,80KB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.97.2019 w spr. okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Racławicach Śląskich.pdf (292,06KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.96.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (1,33MB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.95.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (597,58KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.94.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (2,12MB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.93.2019 w spr. określenia sposobu wykonania uchwały nr XXXIII2352017 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (377,89KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.92.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (325,32KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.91.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (237,58KB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.90.2019 w spr. powołania Komisji rekomendującej wnioski o przyznanie stypendium burmistrza Głogówka za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół gminy.pdf (271,02KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.89.2019 w spr. zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku Centralnego Rejestru Umów.pdf (650,97KB)
PDFZarządzenie nr IZP.0050.88.2019 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Biedrzychowicach”.pdf (195,92KB)
PDFZarządzenie nr IZP.0050.87.2019 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.pdf (354,34KB)