Przejdź do treści strony WCAG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Głogówek przy ul. Młyńskiej z dnia 30.11.2018 r