Przejdź do treści strony WCAG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części centralnej miasta Głogówek z dnia 01.03.2019 r