Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

sierpień 2019

PDFZarządzenie nr FN.0050.141.2019 w spr. opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.140.2019 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. budżetu w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.139.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.138.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.137.2019 w spr. przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Głogówek, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.136.2019 w spr. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.135.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Koron i Wieńców Dożynkowych 2019”, organizowanego podczas dożynek powiatowo-gminnych w Racławicach Śl.-etap pow..pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.134.2019 w spr. powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu „Koron i Wieńców Dożynkowych 2019”, organizowanego podczas dożynek powiatowo-gminnych w Racławicach Śl.-etap gm..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.133.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.132.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.131. 2019 w spr. sprzedaży działki 54217 mapa 6 obręb Głogówek o pow. 0,056 ha drogą zamiany.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.130.2019 w spr. nabycia działki nr 5971 mapa 7 obręb Biedrzychowice o pow. 0,0005 ha na poszerzenie drogi gminnej działki 1741 mapa 7 Biedrzychowice.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.129.2019 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Głogówek, Ratusz (XVII w.) remont dachu i wymiana instal. odgromowej.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.128.2019 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.127.2019 w spr. powołania Komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.125.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.124.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.123.2019 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.122.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, położonym w Głogówku przy ul. Ligonia 4.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.121.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w klatce schodowej nr 13 zlokalizowanego w budynku mieszkalno-użytkowym, położonym w Głogówku przy ul. Konopnickiej nr 13-15.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.120.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, położonym w Głogówku przy ul. Zamkowej nr 16.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.119.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, położonym w Głogówku przy ul. Wodnej nr 7.pdf