Gmina Głogówek

Biuletyn Informacji Publicznej

Składy osobowe komisji stałych RM

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Żebrowski Andrzej
 2. Samson Piotr
 3. Wawer Andrzej
 4. Zgorzelska Róża
 5. Nosol Tomasz
 6. Bujak Piotr
 7. Nizińska Gabriela 

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, INWESTYCJI I REMONTÓW

 1. Wdowikowski Mariusz
 2. Kowaś Józef
 3. Regimowicz Henryk
 4. Poremba Bogusława
 5. Pelka Marek
 6. Stadnicki Stanisław
 7. Nizińska Gabriela

KOMISJA DS. SPOŁECZNYCH

 1. Wawer Andrzej
 2. Kowaś Józef
 3. Hołówko Mieczysław
 4. Wdowikowski Mariusz
 5. Zgorzelska Róża
 6. Grzesik Gizela
 7. Poremba Bogusława 

KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Henryk Regimowicz
 2. Żebrowski Andrzej
 3. Samson Piotr
 4. Hołówko Mieczysław
 5. Pelka Marek
 6. Nosol Tomasz
 7. Grzesik Gizela

 

Zadania komisji

Komisja do spraw budżetu, finansów, inwestycji i remontów

zajmuje się ładem przestrzennym, drogownictwem, inwestycjami oraz opiniowaniem planów finansowych i budżetu gminy, opiniowaniem projektów inicjatyw społecznych i możliwości pomocy finansowej z budżetu gminy.

Komisja do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

zajmuje się całością spraw rolnictwa, ochroną środowiska i przyrody, utrzymaniem czystości, ochroną ludności w przypadku klęsk żywiołowych oraz sprawami odnowy wsi

Komisja spraw społecznych

zajmuje się szczególnie: pomocą społeczną, podstawową opieką zdrowotną, porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, problematyką cmentarzy, współpracą z organizacjami porządkowymi, ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw – partnerstwa miast, integracją z Unią Europejską na szczeblu gminy oraz funkcjonowaniem oświaty i bazy placówek szkolnych, przedszkolnych, kulturalnych i sportowych.

Komisja rewizyjna

przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

 • kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszary zespołu działań tego podmiotu
 • problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności
 • sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-06-2015
  przez: Małgorzata Wolf
 • opublikowano:
  15-06-2015 11:09
  przez: Małgorzata Wolf
 • zmodyfikowano:
  06-03-2018 11:55
  przez: Małgorzata Wolf
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 2548
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×