Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

październik 2019

PDFZarządzenie nr FN.0050.171A.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (887,13KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.171.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (902,80KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.170.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (1,23MB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.169.2019 w spr. Uchylenia zarządzenia nr NLROŚ.0050.49.2018 Burmistrza Głogówka z dnia 16 kwietnia 2018 r. w spr. ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy.pdf (186,62KB)
PDFZarzadzenie nr MKOŚ .0050.167.2019 Burmistrza Głogówka z dnia 31.10.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz wysokość stawek czynszu za najem socjalny lokali wchodzących w skład.pdf (529,06KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.168.2019 w spr. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za komórkę pomieszczenie gospodarcze, piwnice przynależną do lokali mieszkalnych stanowiące własność Gminy Głogówek.pdf (246,44KB)
PDFZarządzenie nr IZP.0050.166.2019 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postęp. o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mochowie.pdf (190,62KB)
PDFZarządzenie nr PiR.0050.165.2019 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (370,13KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.164.2019 w spr. powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (193,99KB)
PDFZarządzenie nr IZP.0050.163.2019 w spr. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publ. - przebudowa ulicy Konopnickiej w Głogówku.pdf (178,59KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.162.2019 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (271,95KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.161.2019 w spr. odwołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (379,01KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.160.2019 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku mieszkalno-usługowym położonym w Głogówku przy ul. Piastowskiej 1.pdf (648,23KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.159.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (768,82KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.158.2019 w spr. powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (235,04KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.157.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (721,64KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.156.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (580,05KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.155.2019 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. pożytku publicznego w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf (187,10KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.154.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf (908,61KB)
PDFZarządzenie nr FN.0050.153.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf (688,18KB)