Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

listopad 2019

PDFZarządzenie nr IZP.0050.191.2019 w spr. powołania komisji.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.190.2019. w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.189.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.188.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.187.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.186.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.185.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.184.2019 w spr. powołania komisji ds. kwalifikowania wniosków przyznania dofinansowania kosztów kształcenia nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.183.2019 w spr. sprzedaży działki nr 364-4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.182.2019 w spr. sprzedaży działki nr 361-4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.181.2019 w spr. sprzedaży działki nr 362-4 mapa 4 obręb Biedrzychowice.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.180.2019 w spr. ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości oraz powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.179.2019 w spr. ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku obrotowym 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.178.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.177.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.176.2019 w spr. projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.175.2019 w spr. projektu budżetu gminy Głogówek na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.174.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.173.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.172.2019 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 1172 mapa 1 obręb Winiary o powierzchni 0.0080 ha położonej w miejscowości Głogówek.pdf