Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

grudzień 2019

PDFZarządzenie nr FN.0050.211.2019 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.210.2019 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.209.2019 w spr. powołania Zastępcy Burmistrza Głogówka oraz ustalenia jego wynagrodzenia.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.208.2019 w spr. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.207.2019 w spr. odwołania Zastępcy Burmistrza gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.206.2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.205.2019 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr SO.0050.204.2019 w spr. wprowadzenia zmian w normach zużycia paliw płynnych pojazdów specjalnych i sprzętu silnikowego eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.203.2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.202.2019 w spr. powołania komisji przetargowej na termomodernizację budynku Ratusza w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.201.2019 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.200.2019 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.199.2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.198.2019 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.197.2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.196.2019 w spr. powołania komisji gminnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019-2020.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.195.2019 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.194.2019 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2019.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.193.2019 w spr. zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.192.2019 w spr. zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2019 r..pdf