Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. Budowa kanalizacji sanotarnej w miejscowości Kierpień.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PRD 7003C w Twardawie.pdf
PDFObwieszczenie dot. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego.pdf
PDFobwieszczenie marszałka województwa o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii zwanego dalej projektem.pdf
PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na Rewitalizację (odbudowę) ruchomego jazu pietrzącego w miejscowości Rzepcze w km 17+400 rzeki Osobłoga wraz z budową przepławki dla ryb oraz infrastruktury tow.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IZP.IV.6733.1.2020.JTJ - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie miejscowości Twardawa.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kierpniu.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Twardawie.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka zawiadamiające o postanowieniach w sprawie nr IZP.IV.6733.4.2019.JTJ.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-01-2020
  przez: Magdalena Bernard
 • opublikowano:
  03-01-2020 12:38
  przez: Magdalena Bernard
 • zmodyfikowano:
  08-05-2020 12:58
  przez: Dawid Bojdo
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl