Przejdź do treści strony
Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, ROK 2020

XXIII Sesja  Rady Miejskiej z dnia 09 kwiecień 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF226. w sprawie opinii w przedmiocie wniesienia udziałów w spółce prawa handlowego Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o..pdf
PDF227. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego..pdf
PDF228. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego..pdf
PDF229. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego..pdf
PDF230. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji..pdf
PDF231. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r..pdf
PDF232. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek..pdf
PDF233. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Szonów na lata 2020-2028”..pdf
PDF234. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf
PDF235. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej pdf.pdf

XXII Sesja  Rady Miejskiej z dnia 09 marzec 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań.pdf
PDF212. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf
PDF213. w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa..pdf
PDF214. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błażejowice Dolne na lata 2020-2026”.pdf
PDF215. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dzierżysławice na lata 2020-2028.pdf
PDF216. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kierpień na lata 2020-2028”..pdf
PDF217. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Głogówek-Głogowiec na lata 2020-2030”..pdf
PDF218. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Racławice Śląskie 2020-2026”..pdf
PDF219. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Twardawa na lata 2020-2030”..pdf
PDF220. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zawada na lata 2020-2030”..pdf
PDF221. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zwiastowice na lata 2020- 2030”..pdf
PDF222. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2019.2020..pdf
PDFUchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020..pdf
PDF224. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035.pdf
PDF225. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn. „Przebudowa Zamku w Głogówku na centrum kulturalno – szkoleniowe”..pdf

XXI Sesja  Rady Miejskiej z dnia 11 luty 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf

PDF210. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf
PDF211. w sprawie wyrażenia woli utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Zamek w Głogówku.pdf
 

XX Sesja  Rady Miejskiej z dnia 31 styczeń 2020 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFWykaz głosowań sesji.pdf

PDF203. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDF204 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDF205. w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego..pdf
PDF206. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Głogówka..pdf
PDF207. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek..pdf
PDF208. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDF209. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2020
  przez: Monika Domaradzka
 • opublikowano:
  05-02-2020 08:14
  przez: Monika Domaradzka
 • zmodyfikowano:
  15-04-2020 07:51
  przez: Monika Domaradzka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głogówek
  odwiedzin: 367
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl