Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFZarządzenie nr FN.0050.24.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.23.2020 w spr. ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.22.2020 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.21.2020 w spr. ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania zawodowego dla nauczycieli szkół i przedszkoli.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.20.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.19.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.18.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Racławicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 37.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.17.2020 w spr. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020-2021.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.16.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym w Racławicach Śląskich przy ul. Zwycięstwa 37.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.15.2020 w spr. odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarzadzenie nr MKOŚ.0050.14.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku przy ul. Piastowskiej 27.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.13.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym w Głogówku przy ul. Sobieskiego 33.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.12.2020 w spr. sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Powstańców 4.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.11.2020 w spr. sprzedaży działki nr 16 mapa 1 obręb Wielkie Oracze o pow. 0,5405 ha na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.pdf
PDFZarządzenie nr OC.0050.10.2020 w spr. realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 r..pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.9.2020 w spr. zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady miejskiej w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.8.2020 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.7.2020 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr MKOS.0050.6.2020 w spr. powołania komisji przetargowej oraz ustalenia regulaminu przetargu do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na najem powierzchni użytkowej.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.5.2020 w spr. ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem powierzchni użytkowej pod prowadzenie działalności medycznej w budynku przy ul. Konopnickiej nr 2 w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.4.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.3.2020 w spr. sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego stanowiącego własność Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.2.2020 w spr. powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fiz..pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.1.2020 w spr. zmiany zarządzenia nr EOZ.0050.196.2019 w sprawie powołania komisji gminnych konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019-2020.pdf