Gmina Głogówek Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikaty od 10 czerwca 2015 roku.

 

PDFKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 24.01.2019 ROKU..pdf
 

PDFKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 23.01.2019 ROKU. DOTYCZY PIERWSZEGO USTNEGO PRZETARGU OGRANICZONEGO Z DNIA 23.01.2019 ROKU..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z drugiego przetargu ustnego ograniczonego z dnia 11.01.2019 roku..pdf
 


 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 29.10.2018 roku. Dotyczy sprzedaży działki nr 207 mapa 2 obręb Winiary o pow. 0.2360 ha..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 24.10.2018 roku o sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym działki nr 660/1 mapa 6 obręb Winiary o powi. 0.0937 ha..pdf
 

PDFKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 28.08.2018 ROKU. DOTYCZY LOKALU UŻYTKOWEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ NR 1 WRAZ Z UDZIAŁEM PROCENTOWYM W GRUNCIE..pdf
 

DOCKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 21.08.2018 ROKU. DOTYCZY DZIAŁKI NR 660/1 MAPA 6 OBRĘB WINIARY..doc


DOCKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 21.08.2018 ROKU. DOTYCZY DZIAŁKI NR 207 MAPA 2 OBRĘB WINIARY..doc
 

DOCKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 21.08.2018 ROKU. DOTYCZY DZIAŁKI NR 265 MAPA 3 OBRĘB SZONÓW..doc
 

PDFKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 14-05-2018 ROKU. WS. DZIAŁKI NR 637-6 MAPA 6 OBRĘB GŁOGÓWEK..pdf


PDFKOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 14-05-2018 ROKU WS. LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ 1 W GŁOGÓWKU..pdf
 

DOCKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 1-03-2018 roku. Dotyczy działki nr 637-6 mapa 6 obręb Głogówek, o pow. 0,0038 ha..doc


DOCKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 1-03-2018 roku. Dotyczy lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Piastowskiej nr 1 w Głogówku..doc
 

DOCKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 14 listopada 2017 roku. Dotyczy pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 352/2 ark. mapy 3 obręb Winiary o pow. 0.3296 ha..doc
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11.10.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 291/2 mapa 3 Szonów, o pow. 0.1007 ha..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 10.10.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 995/2 mapa 6 obręb Winiary, o pow. 0.1467 ha..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 10.10.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 995/3 mapa 6 obręb Winiary, o pow. 0.0797 ha..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 10.10.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 995/4 mapa 6 obręb Winiary, o pow. 0.0802 ha..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 10.10.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 995/5 mapa 6 obręb Winiary, o pow. 0.0679 ha..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 13.06.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 83 arkusz mapy 3 obręb Kazimierz, o pow. 0.6300 ha..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 13.06.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 92/2 arkusz mapy 3 obręb Kazimierz, o pow. 0.6500 ha..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 12.06.2017 roku. Dotyczy drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na łączną sprzedaż działek 675/3, 675/4 i 675/2 wszystkie arkusz mapy 3 obręb Kazimierz..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Glogówka z dnia 12.06.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 444/30 mapa 5 obręb Głogówek, o pow. 0.0068 ha..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Glogówka z dnia 12.06.2017 roku. Dotyczy pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 444/28 mapa 5 obręb Głogówek, o pow. 0.0026 ha..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 14.02.2017 roku. Dotyczy pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na łączną sprzedaż działek 675/3, 675/4 i 675/2 wszystkie arkusz mapy 3 obręb Kazimierz..pdf
 

 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 10 lutego 2017 roku. Dotyczy trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 660/1 mapa 6 obręb Winiary, o powierzchni 0.0937 ha..pdf
 

 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 09 lutego 2017 roku. Dotyczy drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 187/24 mapa 4 obręb Stare Kotkowice, o powierzchni 0.0481 ha..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 09 lutego 2017 roku. Dotyczy pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 335/1 mapa 4 obręb Głogówek, o powierzchni 0.1678 ha..pdf
 

DOCXKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 27 września 2016 roku. Dotyczy II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego na parterze, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Głogówku, przy ul. Piastowskiej nr 39..docx
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2016 roku. Dotyczy II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 660/1 arkusz mapy 6 obręb Winiary..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2016 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 876/1 i 875/1 obie arkusz mapy 7 obręb Głogówek..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2016 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gedezyjnej nr 876/2 arkusz mapy 7 obręb Głogówek..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 11 sierpnia 2016 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek geodezyjnych nr 542/19, 542/7 i 542/20 wszystkie arkusz mapy 6 obręb Głogówek..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 09 sierpnia 2016 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 401 i 402 obie arkusz mapy 9 obręb Zawada, o łącznej powierzchni 0.3730 ha, położonych w miejscowości Zawada..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 15 lipca 2016 roku. Dotyczy I przteragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego na parterze, w budynku usytuowanym w Głogówku przy ul. Piastowskiej nr 39..pdf
 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 17 czerwca 2015 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 131 arkusz mapy 2 obręb Winiary..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 17 czerwca 2015 roku. Dotyczy III-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budynku mieszkalnym przy ul. Plac Wolności nr 2 w Głogówku..pdf


PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 17 czerwca 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 433/290 arkusz mapy 2 obręb Zwiastowice..pdf

 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 17 czerwca 2015 roku. Dotyczy II-go ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/14 arkusz mapy 7 obręb Głogówek..pdf

 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 22 września 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 444/23 arkusz mapy 5 obręb Głogówek..pdf

 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 22 września 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodeyjnej nr 657 arkusz mapy 3 obręb Kazimierz..pdf

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 384 arkusz mapy 4 obręb Głogówek, o powierzchni 0.1675 ha, położonej w Głogówku..pdf
 

 

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku mieszkalno-usługowym usytuowanym w Głogówku przy ul. Konopnickiej nr 13-15..pdf

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 24 września 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 335/1 arkusz mapy 4 obręb Głogówek, o powierzchni 0.1678 ha, położonej w Głogówku..pdf

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 06 października 2015 roku. Dotyczy II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 837/15 arkusz mapy 7 obręb Głogówek..pdf

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 05 listopada 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 538 arkusz mapy 5 obręb Wierzch i działki geodezyjnej nr 521/4 arkusz mapy 5 obręb Wierzch..pdf

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 05 listopada 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 876/2 arkusz mapy 7 obręb Głogówek..pdf

PDFKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 05 listopada 2015 roku. Dotyczy I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 876/1 arkusz mapy 7 obręb Głogówek i działki geodezyjnej nr 875/1 arkusz mapy 7 obręb Głogówek..pdf

DOCXKomunikat Burmistrza Głogówka z dnia 09.06.2016 roku. Dotyczy I-go ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki geodezyjnej nr 660/1 arkusz mapy 6 obręb Winiary, o powierzchni 0.0937 ha..docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-06-2015
  przez: Wojciech Witkowski
 • opublikowano:
  17-06-2015 14:12
  przez: Wojciech Witkowski
 • zmodyfikowano:
  24-01-2019 15:43
  przez: Wojciech Witkowski
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Głogówka
  odwiedzin: 4945
Dane jednostki:

Gmina Głogówek
48-250 Głogówek
ul. Rynek 1
NIP: 755-19-08-182 REGON: 531413350

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 69 900
fax: 77 40 69 906
e-mail: sekretariat@glogowek.pl
strona www: glogowek.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×