Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

luty 2020

PDFZarządzenie nr PiR.0050.39.2020 w spr. powołania komisji wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie Nr OR.0050.38.2020 w spr. powołania Komisji Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim.pdf
PDFZarządzenie Nr Fn.0050.37.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.36.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 401-2 mapa 3 obręb Winiary.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.35.2020 w spr. ogłoszenia konkursu ofert na realizatora Gminnego Programu Zdrowotnego w 2020 r. pn. „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2021.pdf
PDFZarządzenie nr BP.0050.34.2020 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia przetargów sprzedaży samochodów specjalnych pożarniczych stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.33.2020 w spr. powołania komisji celem rozpatrzenia propozycji zadań do realizacji w ramach działań Grup Odnowy Wsi na terenie gminy Głogówek w roku 2020.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.32.2020 w spr. powołania zespołu zadaniowego dla projektu pn. „Przebudowa Zamku w Głogówku na centrum kulturalno-szkoleniowe”.pdf
PDFZarządzenie nr PiR.0050.31.2020 w spr. powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia ofert złożonych konkursie na realizację zadania publicznego -Wykonywanie usług z zakresu pomocy społ. dla mieszkańców gminy.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.30.2020 w spr. nabycia działki geodezyjnej nr 8397 obręb Wielkie Oracze.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.29.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.28.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.27.2020 w spr. powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.26.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.25A.2020 w spr. ustalenia zasad ewidencjonowania wydatków w rozdz. 80149 oraz rozdz. 80150 w 2020 r..pdf
PDFZarządzenie nr FN.0050.25.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf