Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ CZŁONKÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE GŁOGÓWEK

 

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją Urząd Miejski w Głogówku  jest nieczynny dla interesantów - dlatego też zgłoszenie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu tj. piątek do godz. 14.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email:  bernard@glogowek.plMożna również skorzystać ze skrzynki wystawianej przed Urzędem Miejskim każdego dnia do godziny 14.00 - dokumenty należy umieścić w kopercie z dopiskiem „WYBORY”.

W przypadku wysłania pocztą elektroniczną (nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny), oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Głogówku ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek z dopiskiem „WYBORY” (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
  • potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu miejskiego) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 69 912 Magdalena Bernard