Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

czerwiec 2020

PDFZarządzenie nr Fn.0050.101.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.100.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.99.2020 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.98.2020 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.97.2020 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.96.2020 w spr. ustalenia dodatkowych opłat za wynajem świetlic stanowiących własność gminy w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.95.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.94.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.93.2020 w spr. odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.92.2020 zmieniające Zarządzenie nr NLROŚ.0050.10.2017 w spr. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz zakresu jej działania i nadania tej Komisji Regulaminu Pracy.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.91.2020 w spr. odwołania alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.90.2020 w spr. ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego.pdf
PDFZarządzenie nr ZK.0050.89.2020 w spr. ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.88.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.87.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.86.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2020 w spr. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.84.2020 w spr. powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.83.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.82.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14, mieszczącego się w klatce schodowej nr 10, zlokalizowanego w budynku mieszkalno-usługowym, wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu, mapa 6 obręb Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.81.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.80.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.79.2020 w spr. nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf