Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla uczestników spotkań i wydarzeń z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku

 

     Uprzejmie informujemy, że podczas wydarzeń i spotkań z udziałem Burmistrza Głogówka, Rady Miejskiej w Głogówku oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głogówku mogą być wykonywane, a następnie upubliczniane zdjęcia, fotorelacje i filmy, co wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w spotkaniach i uroczystościach.

     Osoby biorące udział w tych spotkaniach czy wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez Burmistrza Głogówka bądź odbywających się z udziałem Kierownictwa lub pracowników Urzędu, wyrażają zgodę na wykonywanie i upublicznianie ich wizerunków na zdjęciach, fotorelacjach lub filmach wykonanych podczas spotkań i wydarzeń.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Głogówka, którego siedzibą jest Urząd Miejski w Głogówku,
  ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek.
 2. Burmistrz Głogówka wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym kontakt  jest możliwy pod adresem email: iod@glogowek.pl.
 3. Państwa wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Burmistrza Głogówka i Zastępcy Burmistrza Głogówka oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Głogówku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Odbiorcą danych osobowych może być każdy kto zapozna się ze zdjęciami, fotorelacjami lub filmami upublicznionymi na stronie internetowej oraz na profilach Urzędu w mediach społecznościowych.
 5. Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach.
 6. Dane te nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu i nie będą transferowane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Jeżeli wizerunek osoby nie będzie stanowił jedynie szczegółu całości, takiej jak udział w imprezie publicznej lub plenerowej, zgromadzenie lub krajobraz to każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego wizerunku. Cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 8. Każdemu przysługuje również prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych.
 9. Każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych.

 

W przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek.