Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wrzesień 2020

PDFZarządzenie nr Fn.0050.147.A.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf (1,02MB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.147.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (266,58KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.146.2020 w spr. wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf (233,18KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.145.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (508,83KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.144.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf (1,93MB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.143.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf (1,85MB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.142.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (493,86KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.141.2020 w spr. obowiązkowej jesiennej deratyzacji i wyznaczenia terminu jej przeprowadzenia na terenie miasta i gminy Głogówek.pdf (257,80KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.140.2020 w spr. nabycia działki geodezyjnej nr 759.8 mapa obręb Racławice Śląskie, o powierzchni 0.0118 ha, położonej w Racławicach Śląskich..pdf (451,85KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.139.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf (449,73KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.138.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (379,70KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.137.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf (792,03KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.136.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf (641,08KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.135.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 687.1 mapa 7 obręb Głogówek.pdf (460,24KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.134.2020 w spr. opracowania meteriałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2021.pdf (2,72MB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.133.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości wykazu nr MKOŚ.7125.11.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 580.1 mapa 6.pdf (317,49KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.132.2020 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia nr MKOŚ.0050.82.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 580.1 mapa 6.pdf (349,78KB)
PDFZarządzenie nr PiR.0050.131a.2020 w spr. ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów sportowych.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.131.2020 w spr. odpłatnego obciążania nieruchomości gruntowej.pdf (278,91KB)