Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

listopad 2020

PDFZarządzenie nr Fn.0050.207.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.206.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.205.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.204.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.203.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Pir.0050.202A.2020 w spr. ogłoszenia konkursu plastycznego na projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej Gminę Głogówek i powołania Komisji Konkursowej.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.202.2020 w spr. ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości oraz powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej do jej przeprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.201.2020 w spr. ustalenia zasad i terminu przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów w roku obrotowym 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.200.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf 
PDFZarządzenie nr Fn.0050.199.2020 w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.198.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 117.4 mapa 1 obręb Winiary, o powierzchni 0.0050 ha położonej w miejscowości Głogówek.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.197.2020 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 760.129 mapa 5 obręb Biedrzychowice, o powierzchni 0.0120 ha położonej w miejscowości Biedrzychowice.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.196.2020 w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.195.2020 w spr. projektu budżetu Gminy Głogówek na rok 2021.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.194.2020 w spr. zmian w planie finansowym.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.193.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr IZP.0050.192.2020 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.191.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.190.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.189.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.188.2020 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.187.2020 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2020.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.186.2020 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego, wielolokalowego nr 2, położonego na pierwszym piętrze przy ul. Piastowskiej nr 25 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu obejmującego działkę nr 118.1 mapa Wielkie Oracze.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.185.2020 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf