Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek z organizacjami pozarządowymi na 2021 r

 

Ogłoszenie  Burmistrza  Głogówka

 

o przedłużeniu terminu konsultacji w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Głogówek  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

 

Wydłuża się termin konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Głogówek
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 – do dnia 18 listopada 2020 r.

 Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

•  w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Głogówek w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

•  Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać, na adres poczty elektronicznej: lub tradycyjnej: Urząd Miejski w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2020 roku.

Program znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej   www.bip.glogowek.ig.pl oraz na stronie urzędu www.glogowek.pl

PDFProjekt Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2021.pdf (343,72KB)

Burmistrz Głogówka

(-) Piotr Bujak