Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021


XXXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.pdf
DOCa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.doc
PDFb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku .pdf
DOCXb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku .docx
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
DOCc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.doc
PDFd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf
DOCXd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx
PDFe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf
DOCXe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx
 

XXXIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF1. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku..pdf
PDF2. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Głogówek lub jej jednostkom organizacyjnym.pdf
PDF4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDF4. Uzasadnienie styczeń.pdf
PDF5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf