Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2021

LSesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF3a) Projekt budżetu gminy na rok 2022.pdf (16,75MB)
PDF3b) wpf.pdf (3,77MB)
DOCX5a) w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx (18,76KB)
DOCX5b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx (15,81KB)
DOCX5c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2022rok.docx (26,55KB)
DOCX6a) w spr. zmiany budżetu 2021.docx (37,86KB)
DOCX6b)Projekt zmian WPF.docx (14,42KB)
DOCX6c)w spr. uchalenia Gminnego programu AA.docx (37,67KB)
PDF6d)w spr. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zasdania publicznego.pdf (415,01KB)
DOC6e)w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom.doc (34,50KB)
 

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa)zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.pdf (294,42KB)
DOCXa)zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.docx (12,84KB)
DOCXb)w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx (15,25KB)
PDFb)w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (310,16KB)
DOCXc) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.docx (12,38KB)
PDFc) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf (290,53KB)
DOCXd) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.docx (22,04KB)
PDFd) w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf (408,09KB)
DOCXe) zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.docx (16,02KB)
PDFe) zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf (1,22MB)
PDFf)w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (258,57KB)
DOCXf)w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (11,54KB)
DOCXg)w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.docx (15,43KB)
PDFg)w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf (393,99KB)
DOCXh) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.docx (11,67KB)
PDFh) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.pdf (262,16KB)
PDFi) w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice,.pdf (481,12KB)
DOCXi) w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.docx (13,22KB)
PDFj)w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach. pdf.pdf (178,83KB)
DOCXj)w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach.docx (10,07KB)
DOCXk) w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.docx (12,33KB)
PDFk) w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (194,46KB)
DOCXl) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.docx (14,71KB)
PDFl) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf (285,62KB)
DOCXm) w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.docx (11,81KB)
PDFm) w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf (264,66KB)
PDFn) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.pdf (280,69KB)
DOCXn) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.docx (12,29KB)
DOCXo) w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego POGRANICZE.docx (11,48KB)
PDFo) w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego POGRANICZE.pdf (273,41KB)
DOCXp) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (11,45KB)
PDFp) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (265,39KB)
 

XLVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku.pdf (187,97KB)
 

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2021.docx (28,55KB)
PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2021.pdf (186,48KB)
DOCXb) WPF.docx (14,53KB)
PDFb) WPF.pdf (158,50KB)
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx (10,50KB)
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (135,42KB)
DOCXd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior.docx (15,05KB)
PDFd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior.pdf (312,08KB)
DOCXe) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.docx (15,82KB)
PDFe) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdf (258,94KB)
PDFf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.pdf (135,91KB)
DOCXf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.docx (10,05KB)
 

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy na rok 2021.pdf (174,33KB)
PDFUzasadnienie budżet.pdf (140,03KB)
DOCXAutopoprawka do projektu budzetu.docx (15,63KB)
PDFb) WPF.pdf (206,08KB)
PDFc)w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.pdf (953,54KB)
PDFd) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Aleja Lipowa w Głogówku.pdf (394,39KB)
PDFe) w spr.wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.pdf (287,22KB)
PDFf) w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głogówek.pdf (338,78KB)

XLV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek.pdf (153,71KB)
PDFuzasadnienie do projektu zmiany budżetu.pdf (140,09KB)
PDFb) WPF.pdf (168,35KB)
PDFc)w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Sp. z o.o.pdf (178,44KB)
PDFd) w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf (10,27MB)
PDFe) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(1).pdf (167,67KB)
PDFf) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(2).pdf (167,58KB)
PDFg) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(3).pdf (166,48KB)
PDFh) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(4).pdf (167,65KB)
PDFi) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(5).pdf (167,24KB)
PDFj) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(6).pdf (167,95KB)
PDFk) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(7).pdf (166,85KB)
PDFl) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(8).pdf (167,18KB)
PDFm) zmianiajaca uchwałę w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego(9).pdf (168,34KB)
PDFn)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).pdf (171,06KB)
PDFq)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).pdf (170,72KB)
PDFo)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).pdf (170,85KB)
PDFp)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).pdf (171,67KB)
PDFr)zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).pdf (171,27KB)
PDFs) zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).pdf (170,45KB)
PDFt) zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).pdf (169,46KB)

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf (175,82KB)
PDFAutopoprawka do uchwały budżetowej.pdf (178,17KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (133,15KB)
PDFc) w spr. wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Spółka z oo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów.pdf (137,36KB)
PDFd) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (137,14KB)
PDFe) w spr.określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2021-2022.pdf (132,48KB)
PDFf) w spr. wyrazenia opinii.pdf (136,15KB)

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf (175,82KB)
PDFuzasadnienie do zmiany w budżecie.pdf (146,47KB)
DOCXc) w spr. podwyższenie kapitału.docx (15,11KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (165,57KB)
PDFd) w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (173,41KB)
PDFe) w spr.określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2021-2022.pdf (166,84KB)

XLII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (172,30KB)
PDFUzasadnienie do uchwały budżetowej.pdf (152,37KB)
PDFb) WPF.pdf (166,51KB)
PDFc) w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf (177,53KB)
PDFd) w spr. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM.pdf (181,42KB)
PDFe) w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze srodków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf (339,60KB)
PDFf) w spr.przyjęcia statutu Związku Powiatowo – Gminnego o nazwie POWIATOWO – GMINNY ZWIĄZEK TRANSPORTU POGRANICZE.pdf (302,26KB)
PDFg) w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki Zakład Komunalny Głogówek Spółka zoo.pdf (191,58KB)
PDFh) w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z oo.pdf (140,48KB)
PDFi) w sprawie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (10,27MB)

XLI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w spr. zmiany w budżecie gminy.pdf (168,25KB)
PDFb) WPF.pdf (159,00KB)
PDFc)inkaso.pdf (804,57KB)
PDFd) w spr. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf (954,62KB)
PDFe) uchwała przedszkola.pdf (595,11KB)
PDFf) uchwała ZKG.pdf (86,76KB)

XL Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) projekt uchywały zmieniajacej dot. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (345,40KB)
PDFb) w sprawie zwolnienia z czesci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujacych bioodpady.pdf (317,92KB)
PDFc) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2021.pdf (163,65KB)
PDFUzasadnienie do zmiany budżetu.pdf (147,15KB)
PDFd) WPF.pdf (159,00KB)

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXb) w spr. zmiany WPF na lata 2021-2035.docx (14,33KB)
DOCXUzasadnienie uchwały budżetowej.docx (24,12KB)
DOCXAutopoprawka maj.docx (17,35KB)
DOCXa) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (43,11KB)
 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

RTF7. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.rtf (57,85KB)
DOC8d. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020.doc (37,00KB)
DOC8h. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.doc (36,50KB)
DOCX9a) w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (43,11KB)
DOCXUzasadnienie uchwały budżetowej.docx (24,12KB)
DOCX9b)w spr. zmiany WPF na lata 2021-2035.docx (14,33KB)
PDF9 c) w spr. zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi własnosć Gminy.pdf (2,44MB)
PDF9d) w spr. zmianu uchwały w spr. poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (837,08KB)
PDF9e) w spr. zatwierdzenia pPlanu Odnowy Wsi Kazimierz.pdf (3,53MB)
PDF9f) w spr. wyrażenika zgody na odstapienie od obowiazku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (448,47KB)
PDF9g) w spr. uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.pdf (3,20MB)
PDF9h) w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny.pdf (1,26MB)
PDF9i)w spr. uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu.pdf (2,17MB)
PDF9j) w spr. oceny przyjęcia zasobów społęcznych.pdf (11,26MB)
DOCX9k) w spr. rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.docx (15,18KB)
DOC9l)w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.doc (65,50KB)
PDF9l) zał. do uchwały w spr. przystąpienia MPZP.pdf (3,42MB)
 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
DOCXa) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx (11,32KB)
DOCXzałącznik do uchwały a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx (733,42KB)
DOCXuzasadnienie do uchwały a) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx (11,84KB)
PDFa) w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.pdf (922,29KB)
DOCXb) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.docx (17,74KB)
DOCXuzasadnienie do b) projektu uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.docx (13,20KB)
PDFb) w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.pdf (574,58KB)
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdf (1,56MB)

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (1,72MB)
DOCXa) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (40,48KB)
DOCXUzasadnienie do a) Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (22,96KB)
PDFb) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf (269,83KB)
DOCXb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (15,84KB)
PDFc) Projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogówek w 2021 r..pdf (1,78MB)
DOCXc) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku..docx (26,43KB)
PDFd) w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dn. 31.08,2020r. w spr. utworzenia związku Powiatowo - Gminnego Pogranicze- Głubczycko-Prudnickie.PDF (418,52KB)
DOCXd) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego.docx (16,37KB)
PDFe) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (240,93KB)
DOCXe) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (15,03KB)
PDFf) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf (5,13MB)
PDFg) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.PDF (698,75KB)
DOCXg) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spóła Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx (17,73KB)

XXXIV Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023
PDFa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.pdf (141,49KB)
DOCa) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położony.doc (35,00KB)
PDFb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.pdf (151,98KB)
DOCXb) w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.docx (19,08KB)
PDFc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (174,09KB)
DOCc) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.doc (40,00KB)
PDFd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf (301,20KB)
DOCXd) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx (436,86KB)
PDFe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf (105,23KB)
DOCXe) w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx (15,03KB)

XXXIII Sesja  Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023PDF1. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku..pdf (875,46KB)
PDF2. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf (1,02MB)
PDF3. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Głogówek lub jej jednostkom organizacyjnym.pdf (1,50MB)
PDF4. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (191,28KB)
PDF4. Uzasadnienie styczeń.pdf (151,87KB)
PDF5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (159,01KB)