Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2021

L  Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx
PDF441.w sp. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf
DOCX441.w spr.ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.docx
DOCX440.w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.docx
PDF440.w spr. współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf
PDF439.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022.PDF
DOCX439.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022.docx
PDF439.w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2022.PDF
PDF438.WPF 22.12.2021.pdf
PDF437. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX437. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
DOCX436.w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx
PDF436.w spr. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.pdf
DOCX435. spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx
PDF435. spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.pdf
PDF434.w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.PDF
DOCX434.w spr. uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2022 rok.docx
PDF433.WPF 22.12.2021.pdf
PDF432. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2022.pdf
DOCX432. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2022.docx
 

XLIX  Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf

DOCX431. w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
PDF431. w spr. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCX430. w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego.docx
PDF430. w spr. wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego.pdf
PDF429. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych .pdf
DOCX429. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych.docx
PDF428. w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.pdf
DOCX428. w. spr. ustalenia zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.docx
UWAGA:  PDFRozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody dot. uchwały XLIX/428/2021.pdf
DOCX427. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.docx
PDF427. w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Głogówka.pdf
DOCX426. w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.docx
PDF426. w spr. ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF425. w spr. przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach. pdf.pdf
DOCX425. w spr. przyjęcia stanowiska dotyczącego prowadzenia Punktu Skupu w Biedrzychowicach.docx
PDF424. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice,.pdf
DOCX424. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Woj. Op. o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.docx
PDF423. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.pdf
DOCX423. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania.docx
DOCX422. w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.docx
PDF422. w spr. wyboru metody ustalenia opł. za gos. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, oraz za pojemnik dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf
UWAGA: PDFUchwała RIO nr 35.71.2021.pdf
PDF421 w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
DOCX421. w spr.zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
DOCX420. zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.docx
PDF420. zmieniająca uchwałę w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf
UWAGA: PDFUchwała RIO nr 35.72.2021.pdf
DOCX419. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.docx
PDF419. w spr. uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.pdf
DOCX418. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.docx
PDF418. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf
UWAGA:PDFUchwała RIO nr 35.70.2021.pdf
DOCX417. w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx
PDF417. w spr. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
DOCX416. zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.docx
PDF416. zmieniająca uchwałę w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Głogówek.pdf

XLVIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx PDFwykaz głosowań sesji.pdf

 PDF415. w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku.pdf
DOCX415. w spr. wyrażenia sprzeciwu wobec planów przekształcenia bądź likwidacji ZOL-u w Głogówku.docx
 

XLVII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx PDFWykaz głosowań sesji.pdf

DOCX414. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.docx
PDF414. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.pdf
PDF413. w spr. zm. uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior w Głogówku.pdf
DOCX413. w spr. zm. uchwały nr XXVII.266.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior w Głogówku.docx
DOCX412. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx
PDF412. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf
PDF411. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
DOCX410. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDF410. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
 

XLVI  Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 października 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF409. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu .pdf
DOCX409. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu.docx
UWAGA: PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały nr XLVI.409.2021 .pdf
DOCX408. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.docx
PDF408. w spr. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Zwiastowice.pdf
UWAGA: PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze dot. uchwały nr XLVI.408.2021 .pdf
PDF407. w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.pdf
DOCX407. w spr. przyznania tytułu „Zasłużeni dla Gminy Głogówek”.docx
PDF406. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDF405. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX405. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx

XLV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 września 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf

PDF404. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).pdf
DOCX404. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(7).docx
PDF403. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).pdf
DOCX403. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(6).docx
PDF402. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).pdf
DOCX402. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(5).docx
PDF401. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).pdf
DOCX401. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(4).docx
PDF400. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).pdf
DOCX400. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(3).docx
PDF399. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).pdf
DOCX399. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(2).docx
PDF398. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).pdf
DOCX398. zm. uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji(1).docx
PDF397. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(9).pdf
DOCX397. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(9).docx
PDF396. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(8).pdf
DOCX396. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(8).docx
PDF395. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(7).pdf
DOCX395. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(7).docx
PDF394. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(6).pdf
DOCX394. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(6).docx
PDF393. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(5).pdf
DOCX393. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(5).docx
PDF392. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(4).pdf
DOCX392. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(4).docx
PDF391. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(3).pdf
DOCX391. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego(3).docx
PDF390. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(2).pdf
DOCX390. zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(2).docx
PDF389. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(1).pdf
DOCX389. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego(1).docx
PDF388. w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.pdf
DOCX388. w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.docx
PDF387. w w spr. wyrażenia opinii dot. podwyż. kap. zakł. Z.K. Głogówek Sp. z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf
DOCX387. w w spr. wyrażenia opinii dot. podwyż. kap. zakł. Z.K. Głogówek Sp. z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx
PDF386. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
DOCX385. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDF385. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf

XLIV  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 sierpnia 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf

DOCX384.w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod firmą SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczo.docx
PDF384. w spr. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod firmą SIM Opolskie Południe Spółka zoo.pdf
DOCX383. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 20212022.docx
PDF383. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 20212022.pdf
DOCX382. w spr. uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek.docx
PDF382. w spr. uchylenia uchwały Nr XLII.372.2021 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek.pdf
DOC381. w spr. wyrażenia opinii dot.podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Spółka z o o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.DOC
PDF381. w spr. wyrażenia opinii dot.podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Spółka z o o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w z.pdf
PDF380. w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
DOCX379.w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDF379.w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021 .pdf
 

XLIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 16 sierpnia 2021 r.

W związku z niestwierdzeniem quorum, uchwał nie podjęto.

XLII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2021 r.

Imienny wykaz głosowań radnych: PDFXLII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań (2).pdf

PDF378. w spr. propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf
DOCX378. w spr. propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.docx
PDF377. w spr. wyrazenia opinii dot. podwyzszenia kapitału zakłądowego ZK Głogówek Sp. z o.o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian.pdf
DOCX377. w spr. wyrazenia opinii dot. podwyzszenia kapitału zakłądowego ZK Głogówek Sp. z o.o, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zami.docx
PDF376.w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o .pdf
DOCX376.w spr.wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Komunalny Głogówek Spółka z o.o.docx
DOCX375.w spr. przyjęcia statutu zwiazku powiatowo-gminnego o nazwie Powiatowo-Gminny Zwiazek Transportu POGRANICZE.docx
PDF375.w spr. przyjęcia statutu zwiazku powiatowo-gminnego o nazwie Powiatowo-Gminny Zwiazek Transportu POGRANICZE.pdf
DOCX374. w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.docx
PDF374. w spr. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.pdf
DOCX373. w spr. wyrazenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.docx
PDF373. w spr. wyrazenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe Sp. z o.o.pdf
DOCX372.w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.docx
PDF372.w spr.poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka z o.o. z siedzibą w Głogówku.pdf
PDF371. WPF.pdf
DOCX370. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDF370. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
 

XLI  Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2021 r.

Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docxPDFWykaz głosowań sesji.pdf

PDF369. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZKG Spółka z o.o. .pdf
DOCX369. w spr. wyrażenia opinii co do ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZKG Spółka z o.o. ..docx
DOCX368. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek.docx
PDF368. w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystania z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Głogówek. zipx.pdf
PDF367. w spr. okr. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego..pdf
DOCX367. w spr. okr. wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.docx
DOCX366. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.docx
PDF366. w spr. poboru podatków i opłat w drodze inkasa.pdf
PDF365. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2035.pdf
PDF364. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX364. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 czerwca 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych:DOCXWykaz głosowań sesji XL.docx PDFWykaz głosowań sesji XL.pdf

PDF363. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDF362.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX362.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
PDF361.zmieniajaca w spr. zwolnienia z cześci opłąty za gosp.odp.kom.właścicieli kompostujacych biopodpady w kompostowniku przydomowym.pdf
DOCX361. zmieniająca w spr. zwolnienia z cześci opłąty za gosp.odp.kom.właścicieli kompostujacych biopodpady w kompostowniku przydomowym.docx
PDF360. zm. uchwałę w spr.wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty.Kopia.pdf
DOCX360.zm. uchwałę w spr.wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom. oraz ustalenia stawki tej opłaty.docx

XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji XXXIX.docx PDFWykaz głosowań sesji XXXIX.pdf

PDF359. w sprawie zmiany wieloletniej propgnozy finansowej Gminy głogówek na lata 2021-2035.pdf
PDF358. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX358. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx
 

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji XXXVIII.docx PDFWykaz głosowań sesji XXXVIII.pdf

PDF357.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.pdf
DOCX357.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.docx
PDF356.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.pdf
DOCX356.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.docx
PDF355. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.pdf
DOCX355. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020.docx
PDF354.w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek.pdf
DOCX354.w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Głogówek.docx
DOCX353.w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r..docx
PDF353. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 r..pdf
PDF352.Zalacznik1.pdf
PDF352.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2035.pdf
DOCX352.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021- 2023.docx
PDF351.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
DOCX351.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.docx
DOCX350.w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”.docx
PDF350. sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kazimierz na lata 2021- 2030”.pdf
DOCX349.w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.docx
PDF349.w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf
DOCX348.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogówek.docx
PDF348.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głogówek.pdf
DOCX347. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx
PDF347. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf
PDF346.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.pdf
DOCX346.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.docx
PDF345. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf
DOCX345. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx
 

 

XXXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 14 kwiecień 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXwykaz głosowań radnych.docx
PDF344. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.pdf
DOCX344. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu w Racławicach Śląskich.docx

XXXV Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 marzec 2021 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXwykaz głosowań z XXXV Sesji.docx     PDFXXXV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf

PDF343. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Spółka Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf
DOCX343. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZKG Spółka Z o.o. wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx
PDF342. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.pdf
DOCX342. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek dla obszaru położonego w obrębie Winiary.docx
PDF341. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf
DOCX341. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx
PDF340. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko -Prudnickie.pdf
DOCX340. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII.273.2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego Pogranicze Głubczycko -Prudnickie.docx
PDF339. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku.pdf
DOCX339. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2021 roku.docx
PDF338. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.pdf
DOCX338. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Głogówek na lata 2021-2035.docx
PDF337. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
DOCX337. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx

XXXIV Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 luty 2021 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Głogówku.docx PDFwykaz głosowań sesji.pdf
PDF336. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
DOCX336. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.docx
PDF335. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf
DOCX335. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.docx
PDF334. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.pdf
DOCX334. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Głogówek.docx
PDF333. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy na okres pięciu lat dla nieruchomości stanowiących własność Gminy.pdf
PDF332. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.pdf
DOCX332. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwał przez Radę Miejską w Głogówku.docx
PDF331. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyktów.pdf
DOCX331. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabyktów.docx

XXXIII Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 styczeń 2021 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFWykaz głosowań sesji.pdf
PDF324. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych.pdf
PDF325. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Miejskiej w Głogówku.pdf
PDF326. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich oraz innych pomieszczeń stanowiących własność Gminy Głogówek.pdf
PDF327. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDF329. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,.pdf
PDF330. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf