Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2021 r.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. wiaty gospodarczej w Mochowie.pdf (586,08KB)
PDFPostanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w decyzji nr IZP.6733.1.2020.JTJ z dnia 30 marca 2021 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej.pdf (192,63KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią budynku garażu dwu stanowiskowego w Kierpniu.pdf (95,00KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne koszystanie z wód, w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych przez zakład VTO-Dekor.pdf (369,53KB)
PDFObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa chodnika i drogi w m. Biedrzychowice.pdf (377,70KB)
ODTObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa chodnika i drogi w m. Biedrzychowice edyt..odt (8,08KB)
PDFObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa parkingów i drogi w Racławicach Śląskich.pdf (384,08KB)
ODTObwieszczenie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa parkingów i drogi w Racławicach Śląskich edyt..odt (8,16KB)
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych.pdf (506,16KB)
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek, Winiary, Wielkie Oracze wraz z przysiółkiem Głogowiec, gmina Głogówek, woj. Opolskie.pdf (349,05KB)
PDFKlauzula informacyjna RODO (4).pdf (192,53KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę chodnika w miejscowości Biedrzychowice.pdf (105,32KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę parkingów i drogi w miejscowości Rzepcze.pdf (104,30KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Prudnickiego oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z drogi krajowej nr 40.pdf (362,39KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, w zakresie odpowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącymi wylotami W1, W2, W3 z drogi krajowej nr 40.pdf (564,20KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej o długości do 500 m ± 20% i Ø do 100 mm w miejscowości Rzepcze, na działkach o numerach ewidencji..pdf (178,21KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb komunalnych ujęć wody Olszynka oraz Nowe, zaopatrujących w wodę wodociąg grupowy w Głogówku.pdf (348,28KB)
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem W1 i W2 z drogi krajowej nr 40.pdf (197,24KB)
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzepcze.pdf (175,75KB)
ODTOBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.odt (9,00KB)