Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

luty 2021

PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.33.2021 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w klatce schodowej nr 13, zlokalizowanego w budynku mieszkalno-usługowym, wielolokalowym przy ul. Konopnickiej nr 13-15.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.32.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.31.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.29.2021 w spr. odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.28.2021 w spr. odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2021 w spr. powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.26.2021 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 685.3 mapa 8 obręb Racławice Śląskie, o powierzchni 0.1100 ha położonej w miejscowości Racławice Śląskie.pdf
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.25.2021 w spr. odpłatnego obciążania nieruchomości gruntowej.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.24.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.pdf
PDFZarządzenie nr Fn.0050.23.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.22.2021 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku.pdf
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.21.2021 w spr. ogłoszenia konkursu na sranowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku.pdf
DOCXZARZĄDZENIE NR EOZ.0050.21.2021 W SPR. OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W GŁOGÓWKU.docx
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.20.2021 w spr. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach.pdf
DOCXZARZĄDZENIE NR EOZ.0050.20.2021 W SPR. OGŁOSZENIA KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEDRZYCHOWICACH.docx