Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Głogówek

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf (211,99KB)
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (145,79KB)
PDFinformacja o kwocie zgodnie z art 222 ust. 4.pdf (160,05KB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 opublikowane.pdf (64,04KB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf (69,40KB)
PDFSWZ zmiana terminu 2.pdf (383,09KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ wzór umowy - aktualizacja.docx (76,15KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (63,82KB)
PDFSWZ aktualizacja.pdf (383,01KB)
PDFogłoszenie opublikowane w DUUE.pdf (136,24KB)
PDFSWZ.pdf (383,25KB)
PDFZałącznik nr 1 do SWZ OPZ.pdf (285,22KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ formularz oferty.docx (26,32KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o zasobach.docx (18,24KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (18,22KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ wykaz wykonanych usług.docx (18,93KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ wykaz sprzętu, pojazdów.docx (18,58KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji.docx (21,36KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SWZ wzór umowy.docx (75,10KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ uchwała XXIV.246.2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług....pdf (411,56KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ uchwała XXIV.247.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie Gminy Głogówek,.pdf (348,33KB)
PDFZałącznik nr 9 do SWZ uchwała XXXIII .251.2013 odbiór z nieruchomości niezamieszkałych.pdf (133,86KB)

PDFZałacznik nr 9 do SWZ wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków.pdf (65,49KB)