Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację placu zabaw przy ulicy Spółdzielczej w Głogówku

PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (231,83KB)
PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf (157,70KB)

PDFinformacja o kwocie zgodnie z art 222 ust. 4.pdf (156,45KB)
PDFodpowiedzi na pytania 4.pdf (117,42KB)
PDFodpowiedzi na pytania 3.pdf (125,40KB)
PDFodpowiedzi na pytania 2.pdf (127,27KB)
PDFodpowiedzi na pytania.pdf (122,95KB)
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (124,44KB)
PDFSWZ.pdf (397,06KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy.docx (30,03KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SWZ oświadczenie o przesłankach wykluczenia.docx (21,95KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (22,90KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o udostępnienie zasobów.docx (23,64KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SWZ wykaz usług lub robót budowlanych.docx (24,50KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SWZ wykaz osób.docx (20,16KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SWZ oświadczenie o grupie kapitałowej.docx (23,17KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ projekt budowlany.pdf (12,17MB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ przedmiar robót dla części I - prace ziemne i przygotowawcze.pdf (171,90KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ przedmiar robót dla części II -prace elektryczne.pdf (121,60KB)
PDFZałącznik nr 8 do SWZ przedmiar robót dla części III - montaż urządzeń zabawowych i małej architektury.pdf (83,85KB)
DOCXZałącznik nr 9 do SWZ wzór umowy.docx (56,27KB)
DOCZałącznik nr 10 do SWZ karta gwarancyjna.doc (55,50KB)
DOCZałącznik nr 11 do SWZ oświadczenie umowa o pracę.doc (40,00KB)