Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania

PDFPlan Działania na rzecz poprawy dostępności.pdf (562,07KB)
 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
 OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2025

L.P

Zakres działalności

Sposób realizacji

Przewidywany termin realizacji

1.

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności

(Zgodnie z PDFZarządzenie nr Or.0050.146.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.pdf (233,18KB)
DOCXZarządzenie nr Or.0050.146.2020 w spr. wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.docx (14,13KB))

 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie Gminy Głogówek oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

wrzesień 2020 r.

2.

Udostępnienie budynku zabytkowego ratusza w Głogówku osobom niepełnosprawnym, poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dobudowa przedproża z podjazdem.

listopad 2020 r.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba niepełnosprawna a asystujący pies

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez

osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Realizacja w całym okresie działania koordynatora ds. dostępności

4.

Zapewnienie dostępu alternatywnego

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia technicznego w tym wykorzystania technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego.

Realizacja w całym okresie działania koordynatora ds. dostępności

6.

Obsługa osób słabosłyszących

Instalacja Urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących w Kancelarii Ogólnej. W szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

do grudnia 2025

7.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  • Architektonicznym
  • Cyfrowym
  • Informacyjno-komunikacyjnym

Podanie do publicznej wiadomości na stronie Gminy Głogówek oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogówku informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja w całym okresie działania koordynatora ds. dostępności

8.

Szkolenia dla koordynatora i członków zespołu (jeśli zostaną powołani) ds. dostępności

Zapewnienie możliwości szkoleń z zakresu realizacji zadań wynikających z Ustawy o dostępności

Realizacja w całym okresie działania koordynatora ds. dostępności

9.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz podanie go do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Opracowanie planu działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do 31 marca 2021 r.