Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

kwiecień 2021 r.

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2021 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (155,02KB)
DOCXZarządzenie nr Or.0050.83.2021 w spr. powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx (13,10KB)
PDFZarządzenie nr PiR.0050.82.2021 w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejszy ogród, balkon-taras w Gminie Głogówek i powołanie Komisji Konkursowej.pdf (227,24KB)
ODTZarządzenie nr PiR.0050.82.2021 w spr. ogłoszenia konkursu na najładniejszy ogród, balkon-taras w Gminie Głogówek i powołanie Komisji Konkursowej.odt (16,42KB)
PDFZarządzenie nr IZP.0050.81.2021 w spr. powołania komisji przetargowej na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku.pdf (234,28KB)

DOCZarządzenie nr IZP.0050.81.2021 w spr. powołania komisji przetargowej na przebudowę ulicy Korfantego w Głogówku.doc (32,00KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.80.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.pdf (1,59MB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.80.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.docx (19,30KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.79.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (758,78KB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.79.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (19,87KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.78.2021 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 656-89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.docx (24,07KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.78.2021 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 656-89 mapa 6 obręb Dzierżysławice.pdf (410,94KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.77.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.pdf (469,91KB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.77.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.docx (23,25KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.76.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (406,90KB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.76.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (17,92KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.75.2021 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 8734 mapa 7 obręb Głogówek.docx (23,79KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.75.2021 w spr. sprzedaży działki geodezyjnej nr 8734 mapa 7 obręb Głogówek.pdf (400,75KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.74.2021 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, położonym w Głogówku przy ul. Ligonia nr 4 wraz ze sprzedażą ułamkowej czę.docx (29,52KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.74.2021 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 lokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, położonym w Głogówku przy ul. Ligonia nr 4.pdf (588,21KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.73.2021 spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 05.08.2019 roku Nr MKOŚ.0050.122.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku m.docx (25,43KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.73.2021 w spr. wycofania i unieważnienia w całości zarządzenia z dnia 5.08.2019 roku nr MKOŚ.0050.122.2019 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ligonia 4.pdf (324,08KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.72.2021 w spr. wycofania i unieważnienia w całości wykazu z dnia 05.08.2019 roku Nr MKOŚ.7125.8.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w budynku mieszka.docx (23,98KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.72.2021 w spr. wyocofania i unieważnienia w całości wykazu z dnia 5.08.2019 roku nr MKOŚ.7125.8.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ligonia 4.pdf (291,93KB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.71.A.2021 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku.docx (43,47KB)
PDFZarządzenie nr Fn.0050.71.A.2021 w spr. wprowadzenia zasad rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu pn. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głogówku.pdf (3,80MB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.71.2021 w spr. wprawadzania zasad rachunkowości orazs planu kont do realizacji projektu pn. Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację żródeł ciepła w bud. mieszk..docx (43,24KB)

PDFZarządzenie nr Fn.0050.71.2021 w spr. wprawadzania zasad rachunkowości orazs planu kont do realizacji projektu pn. Ochrona powietrza na terenie Gminy Głogówek poprzez modernizację żródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.PDF (3,85MB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.70.2021 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku Panu Markowi Muszyńskiemu.pdf (281,90KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.70.2021 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Wandy Chotomskiej w Głogówku Panu Markowi Muszyńskiemu.docx (13,21KB)
DOCXInformacja o rozstrzygnięciu SOSW.docx (12,60KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.69.2021 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku Pani Ewie Leszczyńskiej-Łobos.docx (12,94KB)
DOCXInformacja o rozstrzygnięciu SP 1.docx (12,45KB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.69.2021 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Głogówku Pani Ewie Leszczyńskiej-Łobos.pdf (269,36KB)
DOCXZarządzenie nr EOZ.0050.68.2021 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Pani Barbarze Stolarewskiej.docx (12,95KB)
DOCXInformacja o rozstrzygnieciu SP Biedrzychowice.docx (12,62KB)
PDFZarządzenie nr EOZ.0050.68.2021 w spr. powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Pani Barbarze Stolarewskiej.pdf (251,49KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.67.2021 w spr. nieodpłatnego nabycia działki ewidencyjnej nr 884.1 ark. mapy 12 obręb Racławice Śląskie, o powierzchni 0.0043 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.PDF (305,75KB)
DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.67.2021 w spr. nieodpłatnego nabycia działki ewidencyjnej nr 884.1 ark. mapy 12 obręb Racławice Śląskie, o powierzchni 0.0043 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.docx (24,21KB)
DOCXZarządzenie Nr Fn.0050.66.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021.docx (26,29KB)

PDFZarządzenie nr Fn.0050.66.2021 w spr. zmian w planie finansowym na rok 2021.pdf (795,35KB)

PDFZarządzenie nr Fn.0050.65.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.pdf (520,19KB)

DOCXZarządzenie nr Fn.0050.65.2021 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2021.docx (20,12KB)
PDFZarządzenie nr MKOŚ.0050.64.2021 w spr. sprzedaży lokalu użytkowego nr 1, w budynku mieszkalno-użytkowym, wielolokalowym, przy ul. Zamkowej nr 30.pdf (583,03KB)

DOCXZarządzenie nr MKOŚ.0050.64.2021 w spr. sprzedaży lokalu użytkowego nr 1, w budynku mieszkalno-użytkowym, wielolokalowym, przy ul. Zamkowej nr 30.docx (32,13KB)
PDFZarządznie nr MKOŚ.0050.63.2021 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, przy ul. Piastowskiej 2.pdf (641,54KB)

DOCXZarządznie nr MKOŚ.0050.63.2021 w spr. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2, w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, przy ul. Piastowskiej 2.docx (30,42KB)