Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

- Azbest

OGŁOSZENIE


o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania
z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Głogówek w 2015 roku.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, w ramach którego Gmina Głogówek ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.


W związku z tym Gmina Głogówek planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 85% kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów przedsięwzięcia poniesie właściciel nieruchomości, z której azbest zostanie zebrany.


Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie do 27.02.2015 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku, ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek. Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie podlegają procedurze oceny.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Głogówku /parter, pok. 6-7/ lub ze strony internetowej www.bip.glogowek.ig.pl /zakładka Referat NLROŚ/Ochrona Środowiska/Azbest/.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku – parter, pok. 6-7 lub pod nr tel. 774069918 / 774069922.
Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2015 roku.

Burmistrz Głogówka
/-/ Andrzej Kałamarz

 

DOKUMENTY DO POBRANIA :

PDFInformacja o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków NGFOŚ i GW w Warszawie oraz WFOŚ i GW w Opolu..pdf (178,93KB)