Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał kadencji 2018-2023, rok 2022

LXVII   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF3b Projekt budżetu WFP na 2023 r.pdf (722,43KB)
PDF3a Projekt budżetu gminy Głogówek na rok 2023.pdf (15,15MB)
DOCX5a w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.docx (14,17KB)
PDF5a w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.pdf (283,63KB)
PDF5b w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.pdf (252,05KB)
DOCX5b w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.docx (12,24KB)
PDF5c w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.pdf (481,72KB)
DOCX5c w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.docx (20,61KB)
DOCXc w sprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2023 roku.docx (11,73KB)
PDFc w sprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2023 roku.pdf (279,69KB)
PDFd w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (262,73KB)
DOCXd w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (11,44KB)
DOCXezmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2022 roku.docx (11,54KB)
PDFezmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2022 roku.pdf (263,67KB)
PDFf w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (268,46KB)
DOCXf w sprawie rozpatrzenia petycji.docx (11,80KB)
 

LXVI  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek na rok 2022.docx (33,61KB)
PDFa w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek na rok 2022.pdf (186,14KB)
DOCXUzasadnienie do zmiany budżetu.docx (14,19KB)
PDFb WPF.pdf (157,49KB)
DOCXb WPF.docx (14,78KB)

LXV  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (17,61KB)
PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (133,04KB)
DOCXuzasadnienie.docx (14,06KB)
PDFuzasadnienie.pdf (95,78KB)
PDFb WPF.pdf (157,49KB)
DOCXb WPF.docx (14,78KB)

LXIV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (276,53KB)
DOCXa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx (14,17KB)
DOCXb w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.docx (11,33KB)
PDFb w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf (262,13KB)
DOCXcw sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.docx (17,75KB)
PDFcw sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.pdf (383,73KB)
DOCXdw sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Głogówek.docx (13,65KB)
PDFdw sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Głogówek.pdf (296,91KB)
DOCXe w sprawie zm. uchwały wspr. okr. szczegółowego sposobu izakresu świad. usług wzakr. odbierania odp.kom. od właścicieli nieruchomości.docx (13,17KB)
PDFe w sprawie zm. uchwały wspr. okr. szczegółowego sposobu izakresu świad. usług wzakr. odbierania odp.kom. od właścicieli nieruchomości.pdf (293,67KB)
DOCXf w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.docx (12,21KB)
PDFf w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (272,54KB)
PDFg w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi.pdf (405,69KB)
DOCXg w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi.docx (22,14KB)
PDFh zmieniająca uchwałę wsprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku. pdf.pdf (183,08KB)
DOCXh zmieniająca uchwałę wsprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku.docx (10,37KB)
DOCXi w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.docx (31,61KB)
PDFi w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (180,56KB)
PDFUzasadnienie.pdf (88,30KB)
DOCXj WPF.docx (14,78KB)
PDFj WPF.pdf (157,49KB)

LXIII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (20,12KB)
PDFa w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (134,67KB)
DOCXb WPF.docx (14,78KB)
PDFb WPF.pdf (157,49KB)
 

LXII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa zm. uchwałę w spr. okr. dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek reg. ustalającego wys. stawek dod.motywacyjnego funkcyjnego mieszkaniowego za warunki pracy.docx (14,36KB)
PDFa zm. uchwałę w spr. okr. dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek reg. ustalającego wys. stawek dod.motywacyjnego funkcyjnego mieszkaniowego za warunki pracy.pdf (288,18KB)
DOCXb. w sprawie zmian w budżecie gmina rok 2022.docx (37,66KB)
PDFb. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (202,79KB)
DOCXc. WPF.docx (14,83KB)
PDFc. WPF.pdf (157,49KB)
PDFd. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku.pdf (266,81KB)
DOCXd. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku.docx (11,99KB)
DOCXe. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek.docx (12,58KB)
PDFe. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek.pdf (280,14KB)
 

LXI  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w sprawie zmian w budzżecie Gminy Głogówek.pdf (134,29KB)
DOCXa) w sprawie zmian w budzżecie Gminy Głogówek.docx (19,28KB)
DOCXUzasadnienie.docx (14,15KB)
PDFb) WPF.pdf (157,49KB)
DOCXb) WPF.docx (14,78KB)
 

LX  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (223,80KB)
DOCXAutopoprawka wrzesień.docx (20,12KB)
PDFAutopoprawka wrzesień.pdf (171,05KB)
PDFb) WPF.pdf (157,74KB)
DOCXc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.docx (21,12KB)
PDFc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (435,53KB)
DOCXd) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.docx (11,21KB)
PDFd) zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (262,76KB)
PDFe) w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek.pdf (279,62KB)
DOCXe) w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek.docx (12,53KB)
DOCXf) w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.docx (15,64KB)
PDFf) w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów.pdf (213,26KB)
PDFg) w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (216,03KB)
DOCXg)w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głogówku.docx (16,03KB)
DOCXh) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.docx (15,87KB)
PDFh)w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (214,88KB)
 

LIX  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.docx (24,91KB)
PDFa) w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (162,07KB)
DOCXautopoprawka.docx (23,97KB)
DOCXb) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.docx (15,02KB)
PDFb) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.pdf (158,54KB)
DOCXc) w sprawie rozpatrzenia petycji.docx (11,47KB)
PDFc) w sprawie rozpatrzenia petycji. pdf.pdf (264,91KB)
DOCXd) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek.docx (12,38KB)
PDFd) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek.pdf (314,85KB)
DOCXe) w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.docx (11,63KB)
PDFe) w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.pdf (277,06KB)
 

LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (150,92KB)
DOCXa) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2022.docx (26,78KB)
DOCXb) WPF.docx (14,79KB)
PDFb) WPF.pdf (157,37KB)
 

LVII Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy na rok 2022.pdf (166,55KB)
DOCXAutopoprawka budżet.docx (20,95KB)
PDFAutopoprawka budżet.pdf (178,40KB)
DOCXb) w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2036.docx (14,75KB)
PDFb) w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2036.pdf (120,94KB)
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx (10,69KB)
PDFc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (178,90KB)
DOCXd) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji..docx (11,63KB)
PDFd) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (262,02KB)
DOCXe) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym.docx (12,70KB)
PDFe) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym.pdf (273,79KB)
DOCXf) w sprawie zmian w uchwale -statut.docx (11,56KB)
PDFf) w sprawie zmian w uchwale -statut.pdf (268,06KB)
DOCXg) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.docx (13,98KB)
PDFg) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom.pdf (298,10KB)
DOCXh) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego.docx (12,19KB)
PDFh) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,.pdf (288,56KB)
DOCXi) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek.docx (13,32KB)
PDFi) w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek.pdf (284,17KB)
PDFj) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (329,26KB)
DOCXj) w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.docx (13,06KB)
DOCXK) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022.2023.docx (11,24KB)
PDFK) w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022.2023.pdf (261,80KB)
 

LVI Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCX5. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (10,79KB)
PDF5. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (259,40KB)
PDF6d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (260,38KB)
DOCX6d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.docx (11,27KB)
DOCX6h) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx (11,68KB)
PDF6h) w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (262,75KB)
PDF7a) w sprawie zmian w budżecie gminy Głogówek.pdf (184,02KB)
DOCX7b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.docx (10,27KB)
PDF7b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.pdf (181,81KB)
DOCX7c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (10,38KB)
PDF7c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (181,78KB)
 

LV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf (206,57KB)
DOCXa) w spr. zmian w budzecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx (36,46KB)
DOCXb)WPF.docx (14,73KB)
PDFb)WPF.pdf (157,47KB)
DOCXc) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.docx (12,83KB)
PDFc) w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.pdf (590,13KB)
DOCXd) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.docx (12,26KB)
PDFd) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.pdf (2,41MB)
 

LIV  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023


DOCXb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036.docx (11,24KB)
PDFb) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2036.pdf (258,47KB)
PDFc) w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.pdf (331,33KB)
DOCXc) w spr. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.docx (11,82KB)
PDFd) w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.pdf (6,16MB)
DOCXd) w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.docx (14,20KB)
DOCXe) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek.docx (63,40KB)
PDFe) w sprawie określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Głogówek.pdf (381,26KB)
PDFf) w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.pdf (436,40KB)
DOCXf) w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.docx (19,60KB)
PDFg) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.pdf (276,86KB)
DOCXg) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek..docx (12,44KB)
PDFh) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (46,79MB)
DOCXh) w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.docx (22,78KB)
DOCXi) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.docx (15,37KB)
PDFi) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników.pdf (352,28KB)
DOCXj) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..docx (17,50KB)
PDFj) w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..pdf (338,24KB)
DOCXk) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.docx (21,11KB)
PDFk) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (425,73KB)
DOCXl) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.docx (21,09KB)
PDFl) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf (426,04KB)
DOCXm) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.docx (21,09KB)
PDFm) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (425,62KB)
PDFn) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.pdf (425,91KB)
DOCXn) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.docx (21,15KB)
DOCXo) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.docx (21,10KB)
PDFo) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf (425,81KB)
DOCXp) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.docx (21,11KB)
PDFp) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.pdf (426,31KB)
DOCXr) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.docx (21,11KB)
PDFr) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf (425,00KB)
PDFs) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf (424,67KB)
DOCXs) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.docx (21,09KB)
DOCXt) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.docx (21,08KB)
PDFt) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf (425,66KB)
PDFu) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (425,81KB)
DOCXu) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.docx (21,09KB)
DOCXv) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.docx (21,08KB)
PDFv) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf (425,34KB)
DOCXw) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.docx (21,08KB)
PDFw) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf (424,53KB)
DOCXx) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.docx (21,09KB)
PDFx) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf (425,91KB)
PDFy) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (425,62KB)
DOCXy) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.docx (21,09KB)
DOCXz) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.docx (19,59KB)
PDFz) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf (425,63KB)
DOCXaa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.docx (21,07KB)
PDFaa) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (424,02KB)
DOCXbb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.docx (21,08KB)
PDFbb) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf (426,05KB)
DOCXcc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.docx (21,07KB)
PDFcc) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf (424,53KB)
DOCXdd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.docx (21,08KB)
PDFdd) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf (426,84KB)
PDFee) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf (425,79KB)
DOCXff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.docx (21,06KB)
PDFff) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (424,85KB)
DOCXgg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.docx (21,08KB)
PDFgg) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (425,05KB)
DOCXhh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.docx (21,07KB)
PDFhh) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf (425,05KB)
DOCXii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.docx (21,07KB)
PDFii) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf (425,00KB)
DOCXjj) w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx (16,74KB)
PDFjj) w sprawie wyrażenia opinii dot. podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf (181,82KB)
PDFkk)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu.pdf (1,04MB)
DOCXkk)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu.docx (12,76KB)
DOCXll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.docx (16,02KB)
PDFll) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków ZI do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (364,79KB)
 

 

LIII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf (333,76KB)
DOCXa) w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx (40,60KB)
DOCXb) WPF.docx (14,73KB)
PDFb) WPF.pdf (157,47KB)
PDFc)w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (265,57KB)
DOCXc) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx (11,37KB)
DOCXd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx (11,92KB)
PDFd) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (266,37KB)
PDFe))zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf (269,48KB)
DOCXe)zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.docx (11,90KB)
PDFf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (277,02KB)
DOCXf) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx (12,63KB)
DOCXg) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.docx (20,80KB)
PDFg) w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.pdf (409,22KB)
DOCXh) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.docx (12,42KB)
PDFh) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf (278,53KB)
DOCXi) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.docx (29,02KB)
PDFi) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek.pdf (537,12KB)
DOCXj) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx (13,23KB)
PDFj) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf (712,81KB)
PDFk) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.pdf (11,40MB)
DOCXk) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek.docx (12,88KB)
 

LII  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

DOCXa) w spr. zmian w budzecie gminy Głogówek na rok 2022.docx (38,93KB)
PDFa) w spr. zmian w budzecie gminy Głogówek na rok 2022.pdf (202,11KB)
PDFUzasadnienie budżet.pdf (157,35KB)
DOCXb) WPF.docx (17,78KB)
PDFb) WPF.pdf (223,97KB)
DOCXc) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.docx (49,02KB)
PDFc) w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.pdf (453,45KB)
PDFd)w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.pdf (333,10KB)
DOCXd)w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.docx (26,24KB)
PDFe) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior +.pdf (294,28KB)
DOCXe) w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior +.docx (22,15KB)
DOCXf) w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.docx (20,76KB)
PDFf) w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej.pdf (283,12KB)
DOCXg) w spr.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.docx (16,40KB)
PDFg) w spr.rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dotyczących sprzedaży działek.pdf (173,25KB)
PDFg) uzasadnienie.pdf (1,06MB)
DOCXh) w spr.przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.docx (19,87KB)
PDFh) w spr.przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.pdf (1,82MB)
DOCXi) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.docx (17,79KB)
PDFi) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.pdf (219,28KB)
DOCXj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.docx (18,76KB)
PDFj) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (229,70KB)

 

LI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDFa) w spr. zmian w budżecie gmina na rok 2022.pdf (191,84KB)
PDFb) WPF.pdf (212,02KB)
PDFc) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf (252,33KB)
PDFd) zmiana uchwały w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odpadami kom..pdf (100,66KB)
PDFe) zmiana deklaracji śmieciopwej.pdf (152,03KB)
PDFf) w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (222,19KB)