Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2022 r.

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Mochowie.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzji znak GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS, z dnia 24.03.2022 r. udzielającej pozwoleń wodnoprawnych.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopawnych GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS.pdf
PDFpodpisane obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnopawnych GL.ZUZ.3.4210.100.2021.KS.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza Głogówka z dnia 21.02.2022 o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego.pdf
PDFIN.I.746.51.2021 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w Racłacicach Śląskich.pdf
PDFInformacja o wszczęciu postępowania sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Szonów.pdf
DOCXInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych powstających w związku z działalnością myjni samochodowej w Rzepczu.docx
PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie urządzeń kanalizacyjnych powstających w związku z działalnością myjni samochodowej w Rzepczu.pdf
PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu kolejowego ścieków technologicznych pochodzących z płukania filtrów ze Stacji Uzdatniania Wody w Racławicach Śląskich.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym .pdf