Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PDFobwieszczenie Zarząd Wojewódzctwa Opolskiego.pdf
 

PDFZawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego o wszzczęciu postępowanie o udzielnie pozwolenia zintegrowanegodo instalacji chowu drobiu o liczbie stanowisk 90 000 szt., zlokalizowanej w Głogówku przy ul. Zbożo.pdf
 

PDFZawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich o wszczęciu post.adm. w spr.przeniesienia decyzji wodnoprawnego na pobór wód podziemnych.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Głogówka o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.pdf
PDFzawiadomienie o wypowiedzeniu się co do zebranego materiału dowodowego.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania MKOŚ.6220.2.3.2020.EU z dnia 21.08.2020 roku. Dot. zbierania destruktu asfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg..pdf
PDFzawiadomienie o wydanych opiniach.pdf
PDFObwieszczenie o zawieszeniu postępowania.pdf
PDFObwieszczenie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.pdf

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w spr. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych..pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek.pdf
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r. dla sprawy nr MKOŚ.6220.2.6.2019.pdf
PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA NLROŚ.6220.1.2019 Z DNIA 25.01.2019 ROKU..pdf
PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf
PDFRaport OBWIESZCZENIE.pdf

PDFobwieszczenie o uzupełnieniu raportu.pdf

PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania p.n Zbieranie destruktuasfaltowego wytwarzanego podczas remontu i przebudowy dróg.pdf