Przejdź do treści strony WCAG

PDFObwieszczenie Zarządu Województwa Opolskiego w spr. sporządzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych..pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami towarzyszącymi zlokalizowanymi w miejscowości Rzepcze gm. Głogówek.pdf
PDFobwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.10.2019 r. dla sprawy nr MKOŚ.6220.2.6.2019.pdf
PDFOBWIESZCZENIE BURMISTRZA NLROŚ.6220.1.2019 Z DNIA 25.01.2019 ROKU..pdf
PDFzawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kierpień z 11.10.2019 r..pdf