Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023, rok 2022

LXVII   Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF579. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (257,98KB)
DOCX579. w sprawie rozpatrzenia petycji.docx (11,45KB)
DOCX578. zmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2022 r.docx (9,95KB)
PDF578. zmieniająca uchwałę wsprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2022 ro.pdf (170,08KB)
PDF577. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (166,38KB)
PDF576. w sprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2023 roku.pdf (169,29KB)
DOCX577. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r. z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx (9,82KB)
DOCX576. w sprawie współdziałania zGminą Kędzierzyn-Koźle wzakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym zterenu Gminy Głogówek w2023 roku.docx (9,86KB)
PDF575. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037.pdf (4,08MB)
PDF574. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.pdf (351,46KB)
DOCX574. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.docx (16,76KB)
DOCX573. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.docx (20,37KB)
PDF573. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.pdf (473,70KB)
PDF572. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.pdf (242,71KB)
DOCX572. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.docx (11,96KB)
DOCX571. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.docx (13,92KB)
PDF571. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej wGłogówku na 2023rok.pdf (271,60KB)
PDF570. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2023-2037.pdf (7,18MB)
PDF569. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2023.pdf (2,55MB)
DOCX569. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na rok 2023.docx (20,23KB)

LXVI  Sesja Rady Miejskiej w Głogówku kadencji 2018-2023

PDF568. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037.pdf (4,08MB)
DOCX567. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.docx (17,80KB)
PDF567. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.pdf (352,12KB)
 

LXV Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2022 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (1,25KB)
PDFLXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf (17,58KB)

PDF566. WPF.pdf (4,08MB)
PDF565. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.pdf (192,34KB)
DOCX565. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.docx (11,14KB)
 

LXIV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2022 r. 
Imienny wykaz głosowań radnych:PDFLXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (34,02KB)
TXTLXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (6,88KB)

PDF564. WPF.pdf (4,08MB)
PDF563. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.pdf (309,93KB)
DOCX563. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.docx (16,97KB)
PDF562. zmieniająca uchwałę wsprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku.pdf (170,70KB)
DOCX562. zmieniająca uchwałę wsprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówkU.docx (10,07KB)
DOCX561. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi.docx (20,06KB)
PDF561. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy zorganizacjami pozarządowymi.pdf (307,99KB)
DOCX560. w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.docx (10,31KB)
PDF560. w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci młodzieży uczniów oraz rodziców.pdf (170,78KB)
PDF559. w sprawie zm. uchwały wspr. okr. szczegółowego sposobu izakresu świad. usług wzakr. odbierania odp.kom. od właścicieli nieruchomości.pdf (177,56KB)
DOCX559. w sprawie zm. uchwały wspr. okr. szczegółowego sposobu izakresu świad. usług wzakr. odbierania odp.kom. od właścicieli nieruchomości.docx (11,01KB)
PDF558. w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Głogówek.pdf (178,37KB)
DOCX558. w sprawie zmiany uchwały wsprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie Gminy Głogówek.docx (11,40KB)
DOCX557. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.docx (15,99KB)
PDF557. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Głogówek stawek podatku od środków transportowych.pdf (289,36KB)
DOCX556. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.docx (9,71KB)
PDF556. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.pdf (164,91KB)
PDF555. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (179,89KB)
DOCX555. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.docx (12,35KB)

LXIII Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 października 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLXIII Nadzwyczajna Sesji Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.txt (1,26KB) PDFLXIII Nadzwyczajna Sesji Rady Miejskiej w Głogówku - wykaz głosowań.pdf (17,72KB)

PDF554. WPF pdf.pdf (4,07MB)
DOCX553. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.docx (11,07KB)
PDF553. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.pdf (186,44KB)
 

LXII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 października 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań 1.txt (5,11KB) PDFLXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań 1.pdf (29,05KB)

PDF552. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek.pdf (171,84KB)
DOCX552. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia wwodę izbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Komunalny Głogówek.docx (10,33KB)
PDF551. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku.pdf (168,88KB)
DOCX551. w sprawie poręczenia kredytu udzielonego Zakładowi Komunalnemu Głogówek Spółka zo.o. zsiedzibą wGłogówku.docx (10,17KB)
PDF550. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037.pdf (4,07MB)
PDF550. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037.pdf (4,07MB)
DOCX549. w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2022.docx (24,33KB)
DOCX548. zm. uchwałę w spr. okr. dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek reg. ustalającego wys. stawek dod.motywacyjnego funkcyjnego mieszkaniowego za warunki pracy.docx (10,85KB)
PDF548. zm. uchwałę w spr. okr. dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek reg. ustalającego wys. stawek dod.motywacyjnego funkcyjnego mieszkaniowego za warunki pracy.pdf (176,25KB)

LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 października 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (5,11KB) PDFLXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (29,04KB)

PDF547. w sprawie Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2022-2037.pdf (4,07MB)
PDF546. w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.pdf (192,44KB)
DOCX546. w spr. zmian w budżecie Gminy Głogówek na rok 2022.docx (11,18KB)

LX Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (5,02KB) PDFLX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (29,08KB)

PDF545. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (172,60KB)
DOCX545. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku.docx (9,92KB)
DOCX544. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głogówku.docx (9,99KB)
PDF544. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (173,85KB)
DOCX543. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Głogówku.docx (9,97KB)
PDF543. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów Rady Miejskiej w Głogówku.pdf (173,85KB)
DOCX542. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez ZK Głogówek Spółka z o.o.docx (10,31KB)
PDF542. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez ZK Głogówek Spółka z o.o.pdf (171,60KB)

UWAGA:PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego dot. uchwały LX.542.2022.pdf (1,54MB)
DOCX541. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.docx (9,67KB)
PDF541. zmieniająca uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek.pdf (168,84KB)
DOCX540. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 202oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,.docx (18,90KB)
PDF540. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Głogówek na lata 2023-2030.pdf (324,18KB)
PDF539. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.pdf (4,12MB)
DOCX538. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (23,84KB)
PDF538. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (471,71KB)

LIX Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (27,77KB) TXTLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (4,51KB)

PDF537. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.pdf (178,26KB)
DOCX537. w sprawie poparcia stanowiska Rady Powiatu w Prudniku dotyczącego utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn.docx (10,10KB)
DOCX536. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek.docx (12,14KB)
PDF536. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Wróblin w gminie Głogówek.pdf (1,39MB)
DOCX535. w sprawie rozpatrzenia petycji.docx (10,70KB)
PDF535. w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (216,49KB)
PDF534. WPF.pdf (4,09MB)
DOCX533. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (19,11KB)
PDF533. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (361,87KB)
 

LVIII Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLVIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (1,27KB) PDFLVIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (72,08KB)
PDF532. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.pdf (4,09MB)
PDF531. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.pdf (246,39KB)
DOCX531. w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.docx (14,07KB)
 

LVII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 lipca 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (33,17KB) TXTLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (6,55KB)

DOCX530. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022.2023.docx (9,71KB)
PDF530. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Głogówek na rok szkolny 2022.2023.pdf (165,98KB)
DOCX529. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.docx (11,88KB)
PDF529. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.pdf (238,62KB)
DOCX528. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek.docx (11,15KB)
PDF528. w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Głogówek.pdf (178,40KB)
DOCX527. zmieniająca uchwałę w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,.docx (10,27KB)
PDF527. zmieniająca uchwałę w spr. określenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Głogówek regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego,.pdf (172,47KB)
PDF526.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia.pdf (196,97KB)
DOCX526.w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia.docx (12,18KB)
DOCX525. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV.258.2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania jego statutu.docx (19,24KB)
PDF525. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV.258.2013 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie utworzenia Żłobka i nadania jego statutu. pdf.pdf (297,66KB)
DOCX524. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym.docx (10,69KB)
PDF524. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym.pdf (168,46KB)
PDF523. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.pdf (166,40KB)
DOCX523. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.docx (9,96KB)
PDF522. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.pdf (167,30KB)
DOCX522. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego.docx (10,39KB)
PDF521. WPF na lata.pdf (4,16MB)
PDF520. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (335,99KB)
DOCX520. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (18,22KB)

LVI  Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych:TXTLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań (1).txt (3,30KB)PDFLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (23,70KB)

DOCX519. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.docx (10,09KB)
PDF519. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (168,87KB)
PDF518. WPF.pdf (4,39MB)
DOCX517. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (17,68KB)
PDF517. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (345,85KB)
DOCX516. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.docx (9,95KB)
PDF516. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Głogówka.pdf (165,77KB)
DOCX515. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.docx (9,57KB)
PDF515. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.pdf (161,60KB)
DOCX514. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.docx (9,16KB)
PDF514. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Głogówka wotum zaufania.pdf (160,76KB)

LV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: TXTLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.txt (3,47KB) PDFLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (24,30KB)

PDF513. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.pdf (2,32MB)
DOCX513. w spr. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.docx (10,53KB)
DOCX512. w spr. przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.docx (10,81KB)
PDF512. w spr. przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.pdf (483,38KB)
PDF511. WPF.pdf (4,11MB)
DOCX510. w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek na rok 2022.docx (19,97KB)
PDF510. w spr. zmian w budżecie gminy Głogówek na rok 2022.pdf (405,60KB)

LIV  Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 kwietnia 2022 r.  
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań.pdf (66,71KB)

DOCX509. w spr. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.docx (10,45KB)
PDF509. w spr. zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (170,99KB)
DOCX508. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.docx (13,73KB)
PDF508. w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Głogówku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf (257,27KB)
DOCX507. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx (11,00KB)
PDF507. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.pdf (959,40KB)
DOCX506. w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.docx (9,82KB)
PDF506. w spr. wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego ZK Głogówek Sp zoo, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.pdf (168,95KB)
DOCX505. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.docx (18,98KB)
PDF505. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zwiastowice.pdf (317,87KB)
PDF504. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.pdf (318,53KB)
DOCX504. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Zawada.docx (18,98KB)
PDF503. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.pdf (318,01KB)
DOCX503. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wróblin.docx (18,99KB)
PDF502. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.pdf (317,71KB)
DOCX502. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzch.docx (18,98KB)
PDF501. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.pdf (318,15KB)
DOCX501. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Twardawa.docx (18,99KB)
PDF500. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.pdf (318,26KB)
DOCX500. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Tomice.docx (18,96KB)
DOCX499. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.docx (18,98KB)
PDF499. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Szonów.pdf (318,17KB)
DOCX498. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.docx (18,99KB)
PDF498. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Kotkowice.pdf (318,60KB)
DOCX497. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.docx (18,98KB)
PDF497. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Rzepcze.pdf (317,70KB)
DOCX496. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.docx (17,52KB)
PDF496. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Racławice Śląskie.pdf (318,57KB)
DOCX495. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.docx (19,00KB)
PDF495. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kotkowice.pdf (319,50KB)
DOCX494. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.docx (19,00KB)
PDF494. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mochów.pdf (317,77KB)
DOCX493. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.docx (18,99KB)
PDF493. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Mionów.pdf (317,97KB)
DOCX492. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.docx (19,00KB)
PDF492. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kierpień.pdf (318,16KB)
DOCX491. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.docx (19,00KB)
PDF491. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Leśnik.pdf (318,09KB)
DOCX490. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.docx (19,00KB)
PDF490. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierz.pdf (319,01KB)
DOCX489. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.docx (19,00KB)
PDF489. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Góreczno.pdf (318,28KB)
DOCX488. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.docx (19,02KB)
PDF488. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Winiary.pdf (319,25KB)
PDF487. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.pdf (318,87KB)
DOCX487. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek-Oracze.docx (19,01KB)
PDF486. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.pdf (319,50KB)
DOCX486. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Głogówek - Głogowiec.docx (19,02KB)
PDF485. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.pdf (318,46KB)
DOCX485. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Dzierżysławice.docx (19,01KB)
DOCX484. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.docx (18,99KB)
PDF484. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Chudoba.pdf (319,14KB)
PDF483. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.pdf (318,58KB)
DOCX483. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice.docx (19,00KB)
PDF482. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.pdf (319,33KB)
DOCX482. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Błażejowice Dolne.docx (19,00KB)
PDF481. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.pdf (318,74KB)
DOCX481. w spr. uchwalenia Statutu Sołectwa Ciesznów.docx (18,96KB)
PDF480. w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..pdf (239,16KB)
DOCX480. w spr. przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 r..docx (15,77KB)
PDF479. w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątku i soboty.pdf (246,10KB)
DOCX479. w spr. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątku i soboty.docx (13,30KB)
PDF478. w spr. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.pdf (46,68MB)
DOCX478. w spr. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.docx (19,96KB)
DOCX477. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.docx (10,14KB)
PDF477. w spr. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu dla strażaka ratownika OSP z terenu gminy Głogówek.pdf (170,16KB)
DOCX476. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.docx (17,11KB)
PDF476. w spr. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Głogówek w 2022 roku.pdf (286,09KB)
DOCX475. w spr. określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy Głogówek..docx (61,88KB)
PDF475. w spr. określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie gminy Głogówek.pdf (286,73KB)
PDF474. w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.pdf (5,97MB)
DOCX474. w spr. uchwalenia aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głogówek.docx (10,87KB)
PDF471. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (338,71KB)
DOCX471. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (17,96KB)

LIII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 lutego 2022 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: PDFLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU - wykaz głosowań (1).pdf (41,91KB)
DOCX470. w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie agresji militarnej Rosji naruszającej integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.docx (11,36KB)
PDF470. w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie agresji militarnej Rosji naruszającej integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.pdf (230,98KB)
PDF469. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej raz warunków i sposobu ich przyznania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych.pdf (243,17KB)
DOCX469. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej raz warunków i sposobu ich przyznania nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych.docx (12,14KB)
DOCX468. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.docx (10,99KB)
PDF468. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głogówek wraz z przysiółkiem Głogowiec.pdf (11,27MB)
DOCX467.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx (11,04KB)
PDF467.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf (550,86KB)
PDF466.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (572,35KB)
DOCX466.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.docx (10,79KB)
DOCX465. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.docx (10,18KB)
PDF465. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek.pdf (169,17KB)
PDF464. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.pdf (303,52KB)
DOCX464. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku i nadania jednostce statutu.docx (18,49KB)
DOCX463. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.docx (10,90KB)
PDF463. w sprawie rozpatrzenia skargi.na działalność p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogówku.pdf (337,76KB)
DOCX462. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.docx (10,11KB)
PDF462.zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głogówek jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka „Głogóweckie becikowe”.pdf (168,79KB)
DOCX461.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx (10,03KB)
PDF461.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (167,33KB)
PDF460. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.pdf (167,38KB)
DOCX460. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu.docx (9,99KB)
PDF459. WPF z 25.02.2022r.pdf (4,10MB)
PDF458.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (391,87KB)
DOCX458.w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (19,36KB)

LII  Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2022 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (17,73KB)
PDF457. w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (168,64KB)
DOCX457. w spr.wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Komunalnego Głogówek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.docx (9,86KB)
PDF456. w spr.nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.pdf (165,42KB)
DOCX456. w spr.nadania imienia Szkole Podstawowej w Biedrzychowicach.docx (9,51KB)
PDF455. w spr. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.pdf (2,34MB)
DOCX455. w spr. przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. za lata 2019-2020”.docx (10,56KB)
DOCX454. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dot. sprzedaży działek 560.102, 562.103.docx (10,96KB)
PDF454. w spr. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Głogówka w zakresie podjętych zarządzeń dot. sprzedaży działek 560.102, 562.103.pdf (265,93KB)
DOCX453. w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych.docx (11,16KB)
PDF453. w spr. przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Głogówku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznychpdf.pdf (573,25KB)
PDF452. w spr. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior + w Głogówku.pdf (260,45KB)
DOCX452. w spr. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w DD Senior + w Głogówku.docx (13,43KB)
DOCX451. w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.docx (12,04KB)
PDF451. w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie parku przy Zespole Szkół w Głogówku.pdf (491,45KB)
DOCX450. w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.docx (33,06KB)
PDF450. w spr. ustanowienia pomnika przyrody Alei Lipowej w Głogówku.pdf (906,09KB)
PDF449. WPF na lata 2022-2036.pdf (4,04MB)
PDF448. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (390,52KB)
DOCX448. w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (20,31KB)
 

LI Nadzwyczajna  Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 stycznia 2022 r.
Imienny wykaz głosowań radnych: DOCXWykaz głosowań sesji.docx (14,01KB)

DOCX447. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.docx (10,27KB)
PDF447. w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego.pdf (166,00KB)
PDF446. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.pdf (402,59KB)
DOCX446. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek.docx (11,28KB)
PDF445. w spr. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odp. komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości.pdf (171,27KB)
DOCX445. w spr. zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gosp. odp. komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości.docx (10,24KB)
PDF444. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.pdf (164,54KB)
DOCX444. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek.docx (9,72KB)
PDF443. WPF na lata 2022-2036.pdf (4,10MB)
DOCX442. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.docx (14,05KB)
PDF442. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.pdf (246,55KB)